Bức Thư Về God của Einstein Bán Đấu Giá Vượt Kỷ Lục.

Matthew Robinson, CNN

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH80.php

05-Dec-2018

Einstein viết: “Đối với tôi, lời Chúa không là gì ngoài sự biểu hiện và sản phẩm của sự yếu đuối của con người, Kinh Thánh là một bộ sưu tập các truyền thuyết khá là trẻ con, có tiếng tăm nhưng còn thuần túy cổ lỗ." "Không có giải thích nào, dù tinh tế đến đâu đi nữa, có thể thay đổi bất cứ điều gì về điều này (đối với tôi)"

 

Một bức thư được viết bởi Albert Einstein, trong đó ông thách thức khái niệm tôn giáo, đã phá vỡ kỷ lục bán đấu giá, thu gần 2,9 triệu USD.

"Bức thư về Chúa" của Einstein gửi cho nhà triết học tôn giáo Erik Gutkind, trước đây được phỏng đoán là sẽ kiếm được từ 1 triệu đến 1,5 triệu đô la tại nhà đấu giá Christie ở New York. Thay vì vậy, lá thư này đạt mức $2.892.500 USD (2 triệu 892 ngàn 500 đô la) sau một cuộc đấu đấu thầu kéo dài 4 phút giữa hai khách hàng trên điện thoại, lập kỷ lục đấu giá thế giới cho bức thư Einstein.

Bức thư được bán cùng với những cuốn sách và bản thảo in đẹp khác, trong đó có "Nguồn Gốc các Chủng Loại Do Chọn Lọc Tự Nhiên" của Charles Darwin, đạt được 162.500 đô la. Tổng cộng, phiên đấu giá đã thu được tổng cộng 8.318.125 đô la.

"Người sưu tầm khắp nơi trên thế giới cạnh tranh rất mạnh mẽ, trong phòng, qua điện thoại và trực tuyến, cho cuộc đấu giá được tuyển chọn nghiêm ngặt này bao gồm những kiệt tác và tài sản mới mẻ trên thị trường trong nhiều lĩnh vực," Sven Becker, người đứng đầu sách và bản thảo tại Christie nói như thế.

 

Bức thư năm 1954 của Einstein - được viết bằng tiếng Đức một năm trước khi ông qua đời - là một phản ứng đối với cuốn sách năm 1952 của Erik Gutkind, "Chọn lựa cuộc sống: Lời kêu gọi nổi dậy theo kinh thánh." Trong khi Einstein thừa nhận rằng ông và Gutkind có rất nhiều điểm chung "liên quan đến thái độ thực tế đối với cuộc sống và cộng đồng nhân loại", ông đề xướng một bài công kích cá nhân chống lại tôn giáo.

Einstein viết: “Đối với tôi, lời Chúa không là gì ngoài sự biểu hiện và sản phẩm của sự yếu đuối của con người, Kinh Thánh là một bộ sưu tập các truyền thuyết khá là trẻ con, có tiếng tăm nhưng còn thuần túy cổ lỗ." "Không có giải thích nào, dù tinh tế đến đâu đi nữa, có thể thay đổi bất cứ điều gì về điều này (đối với tôi)", ông kết luận.

Einstein, một người Do Thái sinh ra ở Đức, cũng thừa nhận nhân thân và chia sẻ tình yêu của mình với người Do Thái, nhưng cho rằng Do Thái giáo "giống như tất cả các tôn giáo khác ... một hóa thân của sự mê tín sơ khai."

"Những người Do Thái mà tôi vui vẻ thuộc về, và cảm thấy gắn kết về tinh thần một cách sâu sắc, đối với tôi vẫn còn không có bất kỳ loại phẩm giá nào khác với tất cả các dân tộc khác," ông viết.

Peter Klarnet, một chuyên gia cao cấp về sách và các bản thảo tại nhà đấu thầu Christie, đã mô tả bức thư là "một trong những tuyên bố dứt khoát trong cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học", trong một tuyên bố.

Ông cũng thừa nhận rằng trong khi các thư và bản thảo của Einstein xuất hiện tương đối thường xuyên trong các cuộc đấu giá, các tài liệu khác có tầm quan trọng tương đương như vậy thì không.

"Bức thư về Chúa" của Einstein không phải là tác phẩm duy nhất của ông đạt được sự quan tâm đáng kể tại Christie. Nhà đấu giá đã trình bày một bức thư đánh máy năm 1939 của Einstein gửi cho cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt vào năm 2002, liên quan đến sự nguy hiểm của công nghệ bom hạt nhân.

https://www.christies.com/lotfinder/einstein-albert-typed-letter-signed-to-3886884-details.aspx

Bức thư cũng được bán với giá hơn 2 triệu USD.

 

Nguồn https://www.cnn.com/2018/12/05/us/einstein-god-letter-christies-auction-scli-intl/index.html

____________________

Bài liên quan:

- Bán Đấu Giá Thư Của Einstein Nói Về Chúa (Minh Long)

- Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein (Trần Chung Ngọc)

 

Einstein's 'God letter' breaks record and sells for $2.9M at auction

Matthew Robinson, CNN

Updated 11:34 AM ET, Wed December 5, 2018

(CNN) A letter penned by Albert Einstein in which he challenges the concept of religion has broken sale records at auction, fetching close to $2.9 million.
Einstein's "God letter," which he sent to religious philosopher Erik Gutkind, was expected to fetch between $1 million and $1.5 million at Christie's in New York.
The letter instead reached a grand total of $2,892,500 on Tuesday following a four-minute bidding battle between two clients on the phones, setting a world auction record for an Einstein letter.
The letter was sold alongside other fine printed books and manuscripts, including Charles Darwin's "On the Origin of Species by Means of Natural Selection," which achieved $162,500. In total, the auction drew a combined sum of $8,318,125.

The letter was expected to fetch between $1 million and $1.5 million.
"Collectors worldwide competed very strongly, in the room, over the phone and online, for this finely curated auction which comprised masterpieces and fresh-to-market property across a wide range of subjects," said Sven Becker, head of books and manuscripts at Christie's.
Einstein's 1954 letter -- which was written in German a year before his death -- is a reaction to Gutkind's 1952 book, "Choose Life: the Biblical Call to Revolt."
While Einstein acknowledges that he and Gutkind had a lot in common "with regard to the factual attitude to life and to human community," he launches into a personal diatribe against religion.
"The word God is for me nothing more than the expression and product of human weakness, the Bible a collection of honorable, but still purely primitive, legends which are nevertheless pretty childish," Einstein writes.

"No interpretation, no matter how subtle, can change anything about this (for me)," he concludes.
Einstein, who was a German-born Jew, also acknowledges his love and shared identity with the Jewish people, but calls Judaism, "like all other religions... an incarnation of primitive superstition."
"The Jewish people to whom I gladly belong, and in whose mentality I feel profoundly anchored, still for me does not have any different kind of dignity from all other peoples," he writes.
Peter Klarnet, a senior specialist in books and manuscripts at Christie's, described the letter as "one of the definitive statements in the religion vs science debate," in a statement.

He also acknowledged that while Einstein's letters and manuscripts appear relatively frequently at auction, documents of such importance do not.
Einstein's "God letter" is not his only work to achieve significant interest at Christie's. The auction house displayed a typed 1939 letter from Einstein to former US President Franklin Roosevelt in 2002, regarding the dangers of nuclear bomb technology. The letter also sold for more than $2 million.

 

Source https://www.cnn.com/2018/12/05/us/einstein-god-letter-christies-auction-scli-intl/index.html