Lễ Phục Sinh

Giáo Hoàng Francis nói, Chúa Jesus chỉ sống lại dưới dạng "Hồn Ma Bóng Quế"

Ri Nguyễn sưu tầm

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_43.php

04-Apr-2021

LTS: Ngoài hai vị giáo hoàng tiền nhiệm phủ nhận hay định nghĩa lại khái niệm "thiên đàng, hỏa ngục", Giáo Hoàng Francis còn táo bạo đưa ra quan niệm mới về Chúa Phục Sinh (phủ nhận sự phục sinh thực thể của Chúa Kitô) khi bị giáo dân yêu cầu Ngài phủ nhận các tuyên bố mang tính dị giáo. (7) Bài này được viết từ 21 Apr 2019. Nay đăng lại và cập nhật cho lễ Phục Sinh năm nay, 4 tháng 4, 2021. Mời xem dưới đây. (SH)

 

Thưa qúy vị,

Cuối tuần này, tín đồ theo Ki-tô Giáo tham dự Lễ Phục Sinh, xin chia sẻ vài ý nghĩ về ngày lễ này. Các kinh Tân Ước Matthew, Mark, Luke, và John kể câu chuyện về Phục sinh rất khác nhau. Vậy ai nói đúng? Có thể cả bốn cùng sai. Xin đọc tóm lược các nghiên cứu sau:

1. Giáo sư Bart D. Ehrman - The Department of Religious Studies, University of North Carolina at Chapel Hill nói về sự Phục Sinh như trong video sau đây.

https://www.youtube.com/watch?v=GHJE7cetkB4

The Case Against the Resurrection (Bart D. Ehrman)

2. Chẳng ai biết lần đầu tiên tổ chức lễ Phục Sinh xẩy ra năm nào.

Năm nay lễ Phục Sinh được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 (21 tháng 4 năm 2019).

Dựa theo Tân Ước , sau khi chết trên cây Thập Ác, được chôn trong mộ bởi Joseph of Arimathea nhưng được chúa cha cho sống lại. Không hiện ra trước Công Chúng mà Chỉ Hiện Ra Trước Môn Đồ và Người Được Chọn Lựa (Something smells fishy here). trong khoảng bốn mươi ngày trước khi lên Thiên Đàng và ngồi trên tay phải chúa cha, sau đó được sửa lại là ngồi bên tay phải của Chúa Cha.

Theo Sứ đồ Phao-lô đã xác định rõ ràng, "Nếu Chúa Cơ Đốc đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích." https://vi.wikipedia.org/wiki/Sự_phục_sinh_của_Chúa_Giêsu

Nhưng các Môn Đồ của Jesus và quần chúng không tổ chức Lễ Phục Sinh để tuyên dương sự nhiệm mầu sự việc Jesus Sống Lại Ngay những năm sau đó.

Theo Early Christianity https://en.wikipedia.org/wiki/Easter lễ Phục Sinh được ghi nhận bắt đầu vào giữa thế kỷ thứ hai.

3. Các giả thuyết

Có những giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích sự kiện phục sinh theo quan điểm của các nhóm khác nhau: (theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Sự_phục_sinh_của_Chúa_Giêsu)

  • Các môn đồ trộm xác của Chúa Giê-su khỏi mộ rồi dựng nên câu chuyện phục sinh.
  • Chúa Giê-su chỉ bị ngất đi vì kiệt sức khi bị đóng đinh trên thập tự giá, cũng có thể ngài bị đánh thuốc, sau đó ngài hồi tỉnh trong phần mộ.
  • Không phải là sự sống lại trong thể xác mà chỉ là một sự hiện thấy đối với các môn đồ, hoặc là một sự hiện thấy siêu nhiên, cũng có thể chỉ là ảo giác – HỒN MA BÓNG QUẾ.
  • Quan điểm của người Do Thái thể hiện trong Toledoth Yeshu cho rằng xác của Chúa Giê-su bị dời đi ngay trong đêm ngài bị đóng đinh.
  • Theo kinh Qur’an của Hồi giáo thì Chúa Giê-su không bị đóng đinh, một người khác giống Chúa Giê-su đã chết thay cho ngài (Sura 4.156).
  • Thứ kinh Phúc âm của Barnabas cho rằng Chúa Giê-su không bị đóng đinh, Judas đã thế chỗ của ngài.
  • Theo một số tài liệu công bố bởi sử gia Nga Nicolai Notovitch, sau khi phục sinh, Chúa Giê-su sống trọn cuộc đời mình tại Kashmir, ở đó có lẽ có phần mộ của Chúa Giê-su được đặt tên Yuz Asaf.
  • Theo suy diễn của một số người, ký thuật của Tân Ước chưa hoàn tất, họ cho rằng sau đó Chúa Giê-su kết hôn, có con và cùng vợ đến sống ở miền Nam nước Pháp hoặc tại Glastonbury, Anh Quốc. Những giả thuyết này dấy lên từ tác phẩm Holy Blood, Holy Grail (Huyết thánh, Chén thánh), tin rằng các đời vua triều đại Moravech là hậu duệ của Chúa Giê-su.

Hơn nữa cũng theo Tân ước, những trích dẫn sau đây cho chúng ta thấy rõ ràng là Jesus rất sợ chết, đâu có tự nguyện chịu đóng đinh và chết trên cây thập ác để cứu rỗi nhân loại như Vatican đã dạy cho con chiên.

Theo http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm:

4. Jesus Sợ Chết Đến Nỗi

- Tại núi Ô-liu (Mt 26: 36 -46; Mc 14: 32 -42 )

41 Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: 42 "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." 43 Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. 44 Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. (Luca - Chương 22)

- Tại vườn Ghết-sê-ma-ni (Mt 26: 36 -46; Lc 22: 39 -46 )

32 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện." 33 Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. 34 Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức." 35 Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được.36 Người nói: "Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn." 37 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? 38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối." 39 Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước.40 Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người. 41 Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm. Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi.42 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới! "

Bị đóng đinh trên “thập ác” đã lâu mà chẳng thấy “Tông Đồ”nào tới cứu, đau đớn ngày càng tăng Jesus bèn quay qua van xin “Thượng Đế” hoang tưởng tới cứu do đó thốt lên câu nói sau đây. (Máccô - Chương 14)

Đức Giê-su trút hơi thở cuối cùng (Mt 27: 45 -51; Mc 15: 33 -38; Ga 19: 28 -30 )

. 46 Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

Thời gian lại trôi qua, đau đớn đói khát càng tăng mà “Thương Đế” thì vẫn biệt tăm (vì Thương Đế là Thượng Đế hoang tưởng), Jesus bắt đầu than thở. (Luca - Chương 23)

Đức Giê-su trút linh hồn (Mc 15: 33 -41; Lc 23: 44 -49; Ga 19: 28 -30 )

45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! "48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.49 Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! " 50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

5. Tóm lại,

Trên đây là tâm trạng của Jesus khi biết mình sắp bị hành hình và bị xử đóng đinh trên thập ác cùng hai tên trộm. Như vậy có phải là Jesus ta tình nguyện leo lên thập ác, chịu cho lính La Mã đóng đinh, để chuộc tội cho nhân loại như lời giảng của Vatican không?

So với Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái học và các đồng chí, và cả Cô Giang, Cô Bắc của Việt Nam rất thản nhiên trước cái chết. Biết cái chết của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, cho sự độc lập của quê cha đất tổ thì Jesus không đáng xách dép cho họ.

Như trên, mới sắp sửa bị bắt mà Jesus đã rên rỉ, ỉ ôi cầu xin Cha (cũng chính là Jesus- thật là quái đản) của mình/chính mình đừng bắt mình phải chết, nhưng ông ”Chúa Cha” này không phải là người, mà có máu lạnh của loài dã thú, nên vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn thích thấy vị tanh của máu nên vẫn bắt đứa con duy nhất của mình/chính mình (thật là quái đản) –(cũng như bắt Moss phải thiêu sống con để tỏ lòng tin, trung thành) phải chịu cực hình chết trên cây thập ác.

Dưới ánh sáng của khoa học, Chúa dưới trần: John Paul II, Benedict và Vatican đã phải tuyên bố Thiên Đàng không phải là nơi chốn vật lý ở trên mây, trên ngôi sao, hay một nơi tương tợ như vậy và Địa Ngục ở trong lòng đất mà chỉ là do trí tưởng tượng, ở trong Chúa? (*). Sách “Sáng Thế Ký” chỉ là chuyện “Ngụ Ngôn”.

Không thiên đàng thì làm gì có “Chúa” ?

Vậy thì Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Ma nay ở đâu? Bến Hải hay Cà Mâu? Chien Việt có biết làm ơn chỉ dùm cho Vatican.

Ri Nguyễn

__________

Tham khảo:

1- Pope (Benedict 16) declares: no donkey at nativity, and angels did not sing
https://tinyurl.com/55t9p2m5

Rome: As Christians around the world start thinking about setting up nativity scenes for Christmas, the Pope has pointed out that the ox and the donkey – regular fixtures around the manger – are latter-day inventions nowhere to be seen in the gospels.

[Giáo hoàng tuyên bố: "không có con lừa nào khi Chúa giáng sinh, và cũng không có các thiên thần hát!"

Rome: Khi những người theo đạo Thiên chúa trên khắp thế giới bắt đầu nghĩ đến việc dựng cảnh Chúa giáng sinh vào dịp lễ Giáng sinh, Giáo hoàng đã chỉ ra rằng con bò và con lừa - những vật cố định thường xuyên xung quanh máng cỏ - là những phát minh sau này, không có trong các sách phúc âm.]

2- God was behind Big Bang, universe no accident: Pope Benedict XVI
Philip Pullella
https://tinyurl.com/35mpfj7r

The Catholic Church no longer teaches creationism – the belief that God created the world in six days – and says that the account in the book of Genesis is an allegory for the way God created the world.

[GH Benedict: Chúa đứng sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ không phải ngẫu nhiên. (tuy nhiên,) Giáo hội Công giáo không còn dạy thuyết sáng tạo - Niềm tin rằng Chúa tạo ra thế giới trong sáu ngày - và nói rằng lời kể trong sách Sáng thế ký là một câu chuyện ngụ ngôn về cách Chúa tạo ra thế giới.]

3- On the feast of the Assumption of Mary, Pope Benedict explains that heaven is not a location in the cosmos
https://tinyurl.com/yusxpvuf
Heaven is not a location in the cosmos, but a place within God where those who believe in him will enjoy his love forever, Pope Benedict XVI has said.

Celebrating an early morning Mass on Sunday, the feast of the Assumption of Mary, the Pope said that when the Catholic Church affirms that Mary was taken, body and soul, into heaven, it is not referring “to some place in the universe, a star or something like that”.

...
God’s love is what defeats the power of death and brings eternal life “and it is this love that we call ‘heaven’,” he said.

[Vào ngày lễ Đức Maria Hồn xác lên trời, Giáo Hoàng Benedict XVI giải thích rằng thiên đàng không phải là một vị trí trong vũ trụ "Thiên đường không phải là một vị trí trong vũ trụ, nhưng là một nơi trong Thiên Chúa, nơi những ai tin vào ngài sẽ được hưởng tình yêu của ngài mãi mãi".

Ngài Giáo Hoàng nói rằng khi Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng Đức Mẹ Maria đã được rước cả xác lẫn hồn vào thiên đàng, thì đó không phải là “một nơi nào đó trong vũ trụ, một ngôi sao hay đại loại vậy ”.
Tình yêu của Đức Chúa Trời là thứ đánh bại quyền lực của sự chết và mang lại sự sống vĩnh cửu “và chính tình yêu này mà chúng ta gọi là‘ thiên đường ’,” Giáo Hoàng nói.]

4- The pope's heaven isn't a place on earth (or anywhere else)
https://tinyurl.com/shzsfh2w
Sophia Deboick
Benedict has rejected the rich Catholic tradition of interpreting heaven in terms of the most intense human experiences
Mon 23 Aug 2010 07.04 EDT First published on Mon 23 Aug 2010 07.04 EDT
To mark the Feast of the Assumption of the Virgin last week, Pope Benedict gave a homily at Castel Gandolfo reflecting on the dogma of the Assumption (the idea that the Virgin Mary was bodily taken up into heaven at her death) and seeking to explain what exactly "heaven" is. Somewhat dismissively, he suggested that it is not anything so vulgar as a physical "place in the universe … a star or something similar", and asserted instead that heaven is a place in God (and if you aren't hearing Belinda Carlisle by now, you need to brush up on your knowledge of 80s pop).

[Thiên đường của Giáo hoàng Benedict XVI không phải là một nơi trên trái đất (hoặc bất cứ nơi nào khác) - Benedict đã bác bỏ truyền thống phong phú của Công giáo về việc giải thích thiên đàng theo những kinh nghiệm mãnh liệt nhất của con người.

Để đánh dấu Lễ Đức Mẹ Đồng Trinh vào tuần trước, Giáo hoàng Benedict đã có một bài giảng tại Castel Gandolfo phản ánh về tín lý về sự giả định (ý tưởng rằng Đức Trinh nữ Maria được đưa lên thiên đàng khi chết) và tìm cách giải thích "thiên đàng" là gì. Có vẻ bác bỏ, ngài gợi ý rằng nó không phải là điều gì quá trần tục như một "địa điểm trong vũ trụ ... một ngôi sao hoặc một cái gì đó tương tự", và thay vào đó khẳng định rằng thiên đường là nơi trong Thiên Chúa (và nếu bây giờ bạn chưa nghe Belinda Carlisle, bạn cần phải nâng cao kiến thức của mình về nhạc pop thập niên 80)]

5- Pope Francis: Evolution and Big Bang Theory Are Real
Oct.28.2014 / 12:21 PM ET / Updated Oct.28.2014 / 5:47 PM ET
https://tinyurl.com/h5df2khr
Pope Francis said. “The Big Bang, that today is considered to be the origin of the world, does not contradict the creative intervention of God; on the contrary, it requires it. Evolution in nature is not in contrast with the notion of [divine] creation because evolution requires the creation of the beings that evolve.
......
The Pontiff said God created beings “and let them develop in accordance with the internal laws that he has given to each one.” He said: “When we read in Genesis the account of creation [we are] in danger of imagining that God was a magician, complete with a magic wand that can do all things. But he is not.”

[Thuyết Tiến hóa và Vụ nổ lớn là có thật - Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Vụ nổ lớn, mà ngày nay được coi là nguồn gốc của thế giới, không mâu thuẫn với sự can thiệp sáng tạo của Chúa; trái lại, nó cần thiết. Sự tiến hóa về bản chất không trái ngược với quan niệm về sự sáng tạo [thần thánh] bởi vì sự tiến hóa đòi hỏi sự sáng tạo của những sinh vật tiến hóa ”.]

6- HEAVEN, HELL AND PURGATORY

Pope John Paul II
https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP2HEAVN.HTM

Heaven is Fullness of Communion with God
Heaven as the fullness of communion with God was the theme of the Holy Father's catechesis at the General Audience of 21 July 1999. Heaven "is neither an abstraction not a physical place in the clouds, but a living, personal relationship with the Holy Trinity. It is our meeting with the Father which takes place in the risen Christ through the communion of the Holy Spirit," the Pope said.
Hell is the State of Those who Reject God
At the General Audience of Wednesday, 28 July 1999, the Holy Father reflected on hell as the definitive rejection of God. In his catechesis, the Pope said that care should be taken to interpret correctly the images of hell in Sacred Scripture, and explained that "hell is the ultimate consequence of sin itself... Rather than a place, hell indicates the state of those who freely and definitively separate themselves from God, the source of all life and joy".

[Thiên đường, Địa ngục và Luyện ngục - Thiên đàng là sự hiệp thông đầy đủ với Đức Chúa Trời, Thiên đàng là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là chủ đề trong bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng trong buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 7 năm 1999. Thiên đàng “không phải là một sự trừu tượng, không phải là một nơi vật chất trên mây, nhưng là một mối quan hệ sống động, cá nhân với Chúa Ba Ngôi. Đó là cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Cha, diễn ra trong Chúa Kitô Phục sinh qua sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần, ” Đức Thánh Cha nói. Địa ngục là tình trạng của những người từ chối Chúa Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 28 tháng 7 năm 1999, Đức Thánh Cha đã suy tư về địa ngục là sự chối bỏ dứt khoát của Thiên Chúa. Trong bài giáo lý của mình, Đức Giáo Hoàng nói rằng cần phải cẩn thận để giải thích một cách chính xác các hình ảnh về địa ngục trong Sách Thánh, và giải thích rằng "địa ngục là hậu quả cuối cùng của chính tội lỗi ... Thay vì là một nơi chốn, địa ngục chỉ tình trạng của những người. tự do và dứt khoát tách mình ra khỏi Thiên Chúa, nguồn của mọi sự sống và niềm vui ”.]

7- MESSAGE TO THE PONTIFICAL ACADEMY OF SCIENCES: ON EVOLUTION

Pope John Paul II

https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM

Magisterium Is Concerned with Question of Evolution for It Involves Conception of Man
Message delivered to the Pontifical Academy of Sciences 22 October 1996
Pope Francis 'denied physical resurrection of Christ', says Italian friend as Catholics demand Vatican denounces the 'heretical' claim

An Italian journalist has claimed Pope Francis told him he does not believe Jesus Christ was resurrected as a body, but in the 'semblance of a spirit'.

Eugenio Scalfari, 95, a frequent papal interviewer, said his long-term friend Pope Francis does not believe a key Catholic doctrine that Jesus returned in the flesh after his crucifixion.

https://tinyurl.com/9nyekvtd

[THÔNG ĐIỆP ĐẾN HỌC VIỆN KHOA HỌC GIÁO HOÀNG: VỀ SỰ TIẾN HÓA

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Huấn quyền quan tâm đến câu hỏi về sự tiến hóa vì nó liên quan đến sự hình thành con người. Thông điệp được gửi đến Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 22 tháng 10 năm 1996

Giáo hoàng Francis "phủ nhận sự phục sinh thực thể của Chúa Kitô", một người bạn Ý nói khi người Công giáo yêu cầu Vatican từ chối tuyên bố 'dị giáo'

Một nhà báo người Ý đã tuyên bố rằng Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với ông rằng ông không tin rằng Chúa Giê-su Christ đã phục sinh dưới dạng một thể xác, mà là trong 'dáng vẻ của một linh hồn'.

 

Eugenio Scalfari, 95 tuổi, một người thường xuyên phỏng vấn Giáo hoàng, cho biết người bạn lâu năm của ông là Giáo hoàng Francis không tin một học thuyết Công giáo chủ chốt rằng Chúa Giê-su trở lại bằng xương bằng thịt sau khi ngài bị đóng đinh.]

 

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo