[VATICANOLOGY] - Tại Sao Chính Quyền Vatican Thèm Khát Quan Hệ Ngoại Giao Và Đưa Giáo Hoàng Đến Việt Nam. -

Bài 8: Đối Với Giáo Dân Nước Sở Tại, Đại Diện Giáo Hoàng Là Lãnh Đạo Tổ Quốc Tâm Linh Vatican.

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh33f.php

15-Jul-2022

Do tổ quốc Vatican là một tổ quốc xuyên quốc gia, siêu quốc gia, phi dân tộc truyền thống, đa dân tộc... nên tổ quốc Vatican mâu thuẫn, xung đột với tổ quốc dân tộc truyền thống là khách quan, tất yếu.

Tổ Quốc Tâm Linh Vatican?

Trong những bài nghiên cứu Vatican học trước, chúng ta đã nhận định bộ máy chính quyền Vatican song song với chính quyền các quốc gia? Bên cạnh chính quyền hành chính, chính quyền Vatican là “chính quyền mục vụ”?

Họ phân biệt các đơn vị hành chính, với đơn vị mục vụ? Phân biệt lãnh đạo thế quyền (lãnh đạo chính quyền hành chính quốc gia) và lãnh đạo giáo quyền (lãnh đạo chính quyền Vatican, “chính quyền mục vụ”)?

Trong thực tế, chính quyền Vatican ở các quốc gia không quản lý chỉ phần hồn mà trong nhiều trường hợp, họ can thiệp vào việc quản lý nhà nước quốc gia sở tại? Hình thức can thiệp mạnh nhất là lật đổ, bạo loạn chính trị, thay đổi chính quyền quốc gia theo hướng có lợi cho chính quyền Vatican?

Chẳng hạn, chính quyền Vatican tham gia lật đổ chính quyền ở Philippines, Hàn Quốc, Hồng Kông, Belarus..., tổ chức biểu tình theo hướng cách mạng màu?

Ở mức cao hơn, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican (nói chung) có một tổ quốc thứ hai, ngoài tổ quốc sinh quán hay truyền thống, là tổ quốc Vatican, tổ quốc tâm linh?

Chính quyền Vatican song hành là một thuật ngữ do tôi đề xuất? “Tổ quốc Vatican” là thuật ngữ thừa tiếp thuật ngữ chính quyền Vatican? Theo đó, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican nước sở tại sẽ có tình yêu tổ quốc Vatican, có lãnh đạo tinh thần tổ quốc Vatican?

Tổ quốc Vatican của giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican là một tổ quốc xuyên quốc gia, siêu quốc gia, phi dân tộc cá biệt, đa dân tộc dựa trên cơ sở niềm tin tôn giáo, tinh thần tôn giáo, tạo tình cảm tôn giáo, giáo lý tôn giáo...?

Do đó tình yêu tổ quốc Vatican đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hết sức mạnh mẽ?

Tổ quốc Vatican có một quê hương tinh thần là nước Vatican, một nhà nước độc lập, có chủ quyền, được coi là một cường quốc, có quan hệ ngoại giao với 183 nước, thuộc loại nhất nhì thế giới?

Do vậy, chính quyền Vatican, tổ quốc Vatican, lãnh đạo tổ quốc Vatican... là một khái niệm hiển nhiên.

Chúng ta thường nghe những từ như “dân Chúa”, “nước Chúa”... chính là những cách biểu đạt của các khái niệm dân Vatican, tổ quốc Vatican, chính quyền Vatican...?

Tổ Quốc Vatican Mâu Thuẫn Xung Đột Với Tổ Quốc Dân Tộc Truyền Thống?

Do tổ quốc Vatican là một tổ quốc xuyên quốc gia, siêu quốc gia, phi dân tộc truyền thống, đa dân tộc... nên khách quan, tất yếu, tổ quốc Vatican mâu thuẫn, xung đột với tổ quốc dân tộc truyền thống.

Mâu thuẫn, xung đột tổ quốc Vatican với tổ quốc dân tộc truyền thống luôn tồn tại, nhưng có các cấp độ biểu hiện khác nhau?

Phục vụ mục tiêu tối thượng của chính quyền Vatican, chính quyền Vatican cố giữ cho mâu thuẫn, xung đột giữa chính quyền Vatican, tổ quốc Vatican với chính quyền quốc gia nước sở tại, tổ quốc dân tộc ở hình thức tiềm tàng, không kích động tạo nên tình trạng xung đột nóng?

Từ khi chính quyền Vatican áp dụng học thuyết Casaroli, từ thập niên 1960, chính quyền Vatican càng cẩn trọng đối với xung đột giữa chính quyền Vatican, tổ quốc Vatican với chính quyền nước sở tại, tổ quốc dân tộc truyền thống của người dân nước sở tại?

Tuy nhiên, việc duy trì, mở rộng chính quyền Vatican là việc thường xuyên, luôn luôn, ngày càng tăng cao, với việc gia tăng số lượng giáo dân, giáo xứ? Còn tình yêu tổ quốc Vatican thì luôn được nuôi dưỡng, bồi đắp, hun đúc, duy trì ở tình trạng sẵn sàng phát lộ thành những hành động cụ thể?

Giáo hoàng là lãnh đạo tinh thần tổ quốc Vatican toàn cầu, đại diện giáo hoàng là lãnh đạo tinh thần tổ quốc Vatican ở từng nước?

Tổ quốc Vatican, trong lòng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican có một lãnh đạo thiêng liêng, gọi là Đức Thánh Cha, lãnh đạo tổ quốc Vatican có vai trò vượt trội so với bất kỳ nhà lãnh đạo nào?

Thời phong kiến, tổ quốc là vương triều, là hoàng đế?

Đến nay, thế kỷ XXI, tổ quốc Vatican cũng là vương triều, là hoàng đế Vatican, dưới tên gọi giáo hoàng?

Do sự xung đột đương nhiên, khách quan tổ quốc Vatican với tổ quốc truyền thống dân tộc, cho nên chính quyền Vatican không chọn người đại diện giáo hoàng là quan chức chính quyền Vatican nước sở tại (tổng giám mục, giám mục), vì họ là người dân tộc bản địa? Tổ quốc Vatican xuyên quốc gia, siêu quốc gia, phi dân tộc cá biệt, đa dân tộc sẽ cử đại diện Giáo hoàng các dân tộc khác nhau đến nước sở tại. Thí dụ: đại diện Giáo hoàng (sứ thần Vatican) tại Singapore là người Ba Lan.

Tính chất lãnh đạo tinh thần xuyên quốc gia, siêu quốc gia, phi dân tộc, đa dân tộc của tổ quốc Vatican thể hiện ở người đại diện Giáo hoàng thường là người dân tộc khác với quan chức Vatican bản địa?

Đại diện của Giáo hoàng (mà theo quan niệm của một Hội đồng giám mục) gồm cả Đại diện không thường trú của Vatican, không cần đến cấp sứ thần, là một biện pháp để củng cố sự tồn tại của tổ quốc Vatican đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc Vatican tại nước sở tại?

Đại diện chính quyền Vatican tại nước sở tại, gồm cả đại diện không thường trú, và trở nên đặc biệt quan trọng với đại diện thường trú, không chỉ là lãnh đạo tinh thần tổ quốc vatican, mà còn là lãnh đạo thực tế của chính quyền Vatican?

Khi chính quyền Vatican đặt được đại diện thường trú chính quyền Vatican ở nước sở tại, đó là khi con hổ mọc cánh?

Tình yêu tổ quốc Vatican trong giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican được nâng cao, cụ thể hóa, bồi đắp thông qua sự có mặt của đại diện Đức Thánh Cha tổ quốc Vatican?

Trên nhiều quốc gia trên thế giới, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican sống tách biệt với người dân nước sở tại, nhạy cảm với các xung đột, thường nghe nói đến “bách hại”... chính là do họ có một chính quyền riêng song hành, một tổ quốc thứ hai là tổ quốc Vatican? Tổ quốc Vatican là một tổ quốc trần gian, thực tế những lãnh đạo của tổ quốc này giáo hoàng từ đương nhiệm đến quá cố đều được tôn thánh, là thánh.

Đối với giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc chính quyền Vatican, tổ quốc Vatican là tổ quốc tối thượng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc trên hết, tổ quốc với tình yêu mãnh liệt nhất, tổ quốc mà họ sẵn sàng hy sinh bằng tử đạo?

(còn tiếp)

 

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác)...

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp từ bạn đọc và tích cực điều chỉnh nếu xét thấy phù hợp. Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy tác giả bài viết không chịu trách nhiệm nếu phát sinh khiếu nại tố cáo đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 20 May, 2022

Sharma Rachana

Gọi tổ quốc tâm linh là đề cao chúng nó quá mức cần thiết, bản chất chỉ là một tổ chức nhà nước trá hình đội lốt tôn giáo.
Trong tự nhiên, loài tu hú muốn ký sinh trong tổ chim chích, tu hú mẹ sẽ nuốt một trứng chim chích rồi đẻ cái trứng của nó thế vào. Lý do nó không nuốt hết trứng chim chích lúc đó là để chim chích mẹ không nghi ngờ.
Trứng Tu hú sinh sau, nhưng lại nở trước, khi vừa nở ra còn chưa nứt mắt nó đã dùng lưng đẩy hết tất cả số trứng chim chích còn lại trong tổ xuống đất từ đó tu hú con độc chiếm cái tổ và lợi dụng công sức chim chích bố mẹ để nuôi nó.
Quan sát hành vi tu hú và thủ đoạn của bọn tà đạo khuyển sinh Kito chúng không những không khác gì nhau mà còn nham hiểm và tàn độc hơn.
Đầu tiên là truyền đạo, bọn vatican đẻ cái mầm mống nanh ác tà đạo khuyển sinh vào quốc gia nạn nhân. Điểm khác biệt duy nhất là tu hú phải đẻ cái trứng của nó vào tổ chim chích, trong khi đó tà đạo khuyển sinh Kito nó lại dùng thủ đoạn tẩy não biến nạn nhân thành tay sai cho nó nên mức nham hiểm và thâm độc càng trở nên nham hiểm và thâm độc gấp nhiều lần.
Để ngụy trang thay vì gọi nước vatican, chúng nhồi sọ con chiens gọi chúng là nước trời. Nếu đám con chiens dám công khai tuyên bố là dân nước vatican thì cơ quan phản gián, an ninh quân đội quốc gia đó sẽ làm thịt chúng ngay lập tức.
Cho nên lúc còn yếu thế, chúng phải lươn lẹo gọi bằng cái tên đầy mị dân là nước trời hòng dễ bề xảo biện, và có cớ hoạch họe quốc gia nạn nhân phải nuôi chúng không khác gì chim chích nuôi tu hú.
Rồi khi lớn lên đủ lông đủ cánh tu hú bay khỏi tổ, nhưng bọn tà đạo khuyển sinh thì tạo phản lật đổ nhà nước đã nuôi chúng để cống nạp cho vatican. Khi có quyền lực trong tay chúng sẽ thanh trừng và đàn áp bất kỳ ai cản trở thế lực của chúng.
Sự kiện luật 10/59 đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và chiến dịch đàn áp phật giáo 1963 của ngô đình diệm luôn là bài học nghiêm khắc cho bất kỳ ai vẫn đang mơ hồ về loài tu hú nanh ác mang tên tà đạo khuyển sinh kito giáo này.
https://www.youtube.com/watch?v=ssqtYZxpELg

Hiệp Nguyễn

Mở để cướp nước Việt cho nó như thời VN thuộc Pháp và hội ấ hip như GH Pháp. Ai ngu gì mà cho nó tới để hiếp đsps nô lệ dân ta và CƯỚP NƯỚC TA.

Trang Thời Sự