Kiểu Đón Giáng Sinh … Sốc Chỉ Xảy Ra ở Mỹ

Dê Hô Va (góp nhặt trên mạng)

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Dehova05.php

07-Dec-2012

1) Cảnh Máng Cỏ bị … nhốt trong chuồng ở Santa Monica, CA.

Vào ngày 5 tháng 12, 2012, hội đồng thành phố Santa Monica, Calif. đã không cho phép dân Thiên Chúa giáo bày ra những cảnh ‘máng cỏ’ về Giáng Sinh tại nơi công cộng như Palisades Park, một tục lệ đã có gần 60 năm, vì sự phản đối của các nhà hoạt động vô thần dựa trên tinh thần của đệ nhất Tu chánh án (First Amendment) của Hiến Pháp. Dân vô thần cũng đã trình bày quan điểm của họ về quyền không tin có Chúa, và Thiên Chúa giáo chỉ là trò mê tín. Với họ mùa Xmas chỉ là để chào mừng ‘đông chí’ (winter solstice). Chánh án liên bang đã tán thành quyết định của thành phố.

Đọc thêm ở http://www.washingtontimes.com/news/2012/dec/5/atheists-grinch-game-in-santa-monica/#ixzz2EKs8hfLc

 

2) Trên tờ The Washington Times ở Washington, D.C.

lại cho đăng tấm ảnh bên dưới “Illustration Crossing out the Nativity by Greg Groesch” nhân mùa Xmas: (http://www.washingtontimes.com/multimedia/image/b1-nativity-nix-ggjpg/), ở trên có ghi: "NOW TRENDING: The Washington Times' Photos of the Week"

 

3) Trên trang http://www.tamponcrafts.com/nativity.html;

có tác giả đã quảng bá cách dùng bông vệ sinh của phụ nữ (tampax) để làm các hình nộm ‘máng cỏ giáng sinh’.

4) Ở Louisiana ngày 28 tháng11, 2012

có bà Sarah Henderson ở Denham Springs lại cao hứng nhân dịp Xmas đã trang trí trên mái nhà của mình bức tranh bằng đèn có ảnh của ngón tay giửa chỉ lên trời (ý nghĩa rất tục). Sau khi có nhiều hàng xóm than phiền với cảnh sát, cơ quan công lực địa phương ra lệnh bà phải tháo gở, nhưng Giám đốc Hội ACLU ở Louisiana liền gởi một lá thư phản đối lệnh của cánh sát; cho rằng cử chỉ giơ ngón tay giữa chỉ lên trời vẫn được bảo vệ bởi First Amendment.

 

Thiệt hết ý. Amen!

DHV

Xmas 2012.

 

_________________

Các bài của Dê Hô Va

_________________