Ý Nghĩa Của Từ "Tôn Giáo" Theo Quan Niệm Tây Phương

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN151.php

18-Aug-2013

...Bắt đầu từ đây, người Tây phương đã có thể, theo như Mục sư Harry Willson, tháo gỡ những ngón tay bóp chặt yết hầu họ, cất đi gánh nặng của Gót trên vai họ, để được hít thở bầu không khí trong sạch.  Và cũng từ đây, tâm thức Tây phương đã mở để đón nhận một luồng gió tư tưởng mới từ Đông phương thổi tới.  Luồng gió này chính là các tư tưởng từ bi hỉ xả, vị tha, nhân bản, rộng rãi, khoan dung, tiến bộ, và phù hợp với các suy lý khoa học của Phật Giáo....(TCN)

Kính gửi trang nhà sachhiem.net:

Tôi xin góp vài ý kiến về bài Người Càng Thông Minh Thì Càng Ít Tin Vào Tôn Giáo? mới đăng trên sachhiem.net.  Tôi hoàn toàn đồng ý với Lời Tòa Soạn: LTS: Chữ "tôn giáo" mà các nhà khoa học cũng như các danh nhân Âu Mỹ thường đề cập đến chính là các độc thần giáo như Ki-tô giáo, Hồi giáo,...

Chúng ta nên để ý đến cụm từ “Ít tin vào tôn giáo” hàm ý tôn giáo đây là những tôn giáo của đức tin, không phải tôn giáo của trí tuệ.  Chúng ta hãy đọc vài định nghĩa điển hình về “tôn giáo = religion.”

I.  The American Heritage Dictionary:

Tôn giáo: 1. Tin vào và kính ngưỡng một quyền năng siêu nhiên được biết là kẻ sáng tạo và cai quản vũ trụ.  2. Thái độ tâm linh và tình cảm của một người công nhận sự hiện hữu của một hay nhiếu quyền năng siêu nhiên.

(Religion: 1. Belief in and reverence for a supernatural power recognized as the creator and governor of the universe . 2. The spiritual or emotional attitude of one who recognizes the existence of a superhuman power or powers.)

II.  http://en.wikipedia.org/wiki/Religion

Định nghĩa điển hình của tôn giáo trong tự điển là “tin vào, hay sự thờ phụng một gót hay nhiều gót” (The typical dictionary definition of religion refers to a "belief in, or the worship of, a god or gods")

III.  http://www.thefreedictionary.com/religion

Tin vào và kính ngưỡng một hay nhiều quyền năng siêu nhiên được coi là kẻ sáng tạo và cai quản vũ trụ.

(Belief in and reverence for a supernatural power or powers regarded as creator and governor of the universe.)

IV. Karl Marx: 

Tôn giáo là tiếng thở dài của con người bị đàn áp, trái tim của thế giới vô tâm, cũng giống như tâm linh của một tình trạng vô tâm linh, nó là thuốc phiện của quần chúng.  (Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opiate of the people.)

Tất cả những định nghĩa trên về tôn giáo và nhận định của Marx là nói về các tôn giáo thờ thần Tây phương, không dính dáng gì đến các tôn giáo Đông phương như Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo.  Cho nên bài nghiên cứu của các học giả Tây phương về Người Càng Thông Minh Thì Càng Ít Tin Vào Tôn Giáo không thể áp dụng cho những tôn giáo Đông phương, nhất là Phật Giáo, vì trong Phật Giáo không có đức tin.  Kinh Đức Phật thuyết cho người dân Kalama đã nói rõ hơn gì hết.

Chúng ta hãy đọc "Kinh Nền Tảng Đức Tin" của Phật Giáo, thường được biết là Kinh Phật thuyết cho người dân Kalama (Tỳ Kheo Thích Nhật Từ, Kinh Tụng Hằng Ngày, Đạo Phật Ngày Nay, Phật Lịch 2546, trang 98-99):

...Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chánh:

  1. Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
  2. Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
  3. Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
  4. Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
  5. Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
  6. Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
  7. Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
  8. Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
  9. Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
  10. Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: "Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán, nếu sống và thực hiện lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài" thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo.

Với Kinh Nền Tảng Đức Tin này, người đời bảo rằng Phật Giáo là đạo của trí tuệ quả nhiên không sai. Vì đây mới chính là nền tảng đức tin mà theo tôi, tuyệt vời nhất trong mọi nền tảng đức tin khác, vì nền tảng này đã tôn trọng phẩm giá và trí tuệ của con người đúng nghĩa là một con người. Bản Kinh này cần phải được khắc trên mọi cửa nhà thờ của Ki Tô Giáo để cho tín đồ đọc trước khi bước vào nhà thờ nghe các bề trên nhồi sọ.  Nếu con người từ bỏ thân phận làm người của mình, chỉ biết "cúi đầu trong vâng phục", "bảo sao nghe vậy", "chỉ đâu đi dó", “nhắm mắt trong đức tin”, "tin mà không cần biết, không cần hiểu", thì thực chất  có thể còn được gọi là con người được nữa không?

Kinh Nền Tảng Đức Tin của Phật Giáo đã mở một chân trời mới cho người Tây phương.  Bắt đầu từ đây, người Tây phương đã có thể, theo như Mục sư Harry Willson, tháo gỡ những ngón tay bóp chặt yết hầu họ, cất đi gánh nặng của Gót trên vai họ, để được hít thở bầu không khí trong sạch.  Và cũng từ đây, tâm thức Tây phương đã mở để đón nhận một luồng gió tư tưởng mới từ Đông phương thổi tới.  Luồng gió này chính là các tư tưởng từ bi hỉ xả, vị tha, nhân bản, rộng rãi, khoan dung, tiến bộ, và phù hợp với các suy lý khoa học của Phật Giáo.

Chúng ta đã hiểu, tại sao Benedict XVI phải hoảng sợ và cho rằng Phật Giáo sẽ thay thế Chủ thuyết Marx như là kẻ thù chính của Ca-tô Giáo (Ratzinger predicted that Buddhism would replace Marxism as the Catholic church’s main enemy) trong khi Phật Giáo không coi ai là kẻ thù và không hề có ý cạnh tranh tôn giáo với bất cứ tôn gáo nào khác.  Hữu xạ tự nhiên hương.

 

NB.- Giới thiệu sách mới 

Tôi vừa đọc xong cuốn sách mới xuất bản, khá hấp dẫn, của Jerry DeWitt,Hope After Faith: An Ex-Pastor’s Journey From Belief To Atheism”, nxb Da Capo Press, Boston, MA., 2013.  Bắt đầu  đi giảng đạo từ năm 17 tuổi, sau 25 năm, Jerry DeWitt mới tỉnh ngộ và trở thành người vô thần, không phải là “Cộng sản vô thần”.

Richard Dawkins bình luận:

Jerry DeWitt nhìn thấy ánh sáng, mất đi đức tin, và nhận thức được rằng những việc làm trong cuộc đời của ông ta (giảng đạo trong 25 năm)  chỉ là những  ảo tưởng trống rỗng tệ hơn là những dằn vặt nội tâm.  Dewitt đã đứng vững trên hai chân, nhưng nhiều người khác vẫn còn vật lộn trong khung kín nhỏ hẹp với sự đau đớn về mặt tinh thần.

(Jerry DeWitt is the clergyman who sees light, loses his faith, and realizes that his life's work has been empty delusion faces worse than inner torment.  DeWitt has landed on his feet, but many others still wrestle in the closet with the pain.)

TCN

____________________

Bài liên quan:

- ITCCS Tuyên Bố: Giáo Hội Ca Tô Rô Ma Là Một Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế (Lý Thái tổng hợp)

- Một Văn Kiện Của ITCCS [Tòa Án Quốc Tế Xét Xử Tội Ác Của Giáo Hội và Chính Quyền] - Trần Chung Ngọc dịch

- Vatican Sẽ Điều Trần Trước LHQ Về Ấu Dâm (Tin BBC)