KHI GIÁO HOÀNG NÓI VỀ KHOA HỌC

Hay Khi Anh Thợ Giầy Đi Lên Trên Nơi Giầy Dép

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNkh/TCNkh19.php

27 tháng 1, 2011

Xin các tín đồ Ca-tô Rô-ma Giáo đừng nổi giận, tôi không hề có ý định nói Giáo hoàng Benedict XVI của quý vị là thợ giầy. Nếu quý vị biết sự tích này thì cụm từ trên chỉ là để diễn đạt một điều: có những người nói lăng nhăng về một vấn đề nào đó quá tầm hiểu biết của họ. Cụm từ này trước đây tôi cũng đã dùng khi phê bình Trần Mạnh Hảo và Trương Thái Du khi họ nói lăng nhăng về Marx và thuyết Tiến Hóa.

Tin từ Tổng Hành Dinh Ca-tô Rô-ma Giáo, Vatican, Thứ Năm, Jan 6, 2011,

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1345005/Pope-Benedict-Epiphany-speech-God-Big-Bang.html cho biết:

Giáo hoàng Benedict nói: Gót (God) tạo ra Big Bang, không phải khoa học.

Giáo hoàng Benedict nói, đầu óc, ý nghĩ của Gót là ở đàng sau những lý thuyết khoa học phức tạp như là Big Bang, và các con chiên Ki Tô nên bác bỏ ý tưởng là vũ trụ hình thành một cách ngẫu nhiên.

Trong ngày Lễ Ba Vua, ngày mà Thánh Kinh nói có ba vua đi theo một ngôi sao đến nơi Giê-su sinh ra đời, Benedict nói, vũ trụ không phải là hình thành một cách ngẫu nhiên như “một số người muốn chúng ta phải tin như vậy”.

Trong bài giảng cho 10000 con chiên tại thánh đường Phê-rô, ông ta nói: “nhìn vào vũ trụ chúng ta có thể thấy một cái gì sâu thẳm trong đó: sự thông thái của đấng sáng tạo, óc sáng tạo vô tận của Gót.”

Benedict nói: một số lý thuyết khoa học, do giới hạn của đầu óc con người, chỉ có thể đạt tới một điểm nào đó… chúng không thể giải thích được ý nghĩa chung cùng của thực tại.

Ông ta nói: những lý thuyết khoa học về nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ và nhân loại, tuy không mâu thuẫn với đức tin, những có nhiều vấn đề chưa giải đáp được.

Ông ta nói: “trong sự đẹp đẽ của thế giới, trong sự bí ẩn của thế giới, trong sự vĩ đại và trong tính chất hợp lý của thế giới, chúng ta chỉ có thể để chúng ta được (bề trên) dẫn giắt tới Gót, đấng sáng tạo ra trời và đất.”

[God was responsible for the Big Bang, not science, says Pope Benedict.

God's mind was behind complex scientific theories such as the Big Bang, and Christians should reject the idea that the universe came into being by accident, Pope Benedict has said.

'The universe is not the result of chance, as some would want to make us believe,' Benedict said on the day Christians mark the Epiphany, the day the Bible says the three kings reached the site where Jesus was born by following a star.

'Contemplating it (the universe) we are invited to read something profound into it: the wisdom of the creator, the inexhaustible creativity of God,' he said in a sermon to some 10,000 people in St Peter's Basilica on the feast day.

Benedict said that some scientific theories were 'mind limiting' because 'they only arrive at a certain point ... and do not manage to explain the ultimate sense of reality ...'

He said scientific theories on the origin and development of the universe and humans, while not in conflict with faith, left many questions unanswered.

'In the beauty of the world, in its mystery, in its greatness and in its rationality ... we can only let ourselves be guided towards God, creator of heaven and earth,' he said.]

Giáo hoàng nói rằng chính Gót của ông ta đã sáng tạo ra Big Bang, mà không đưa ra bất cứ một bằng chứng nào. Nhưng nếu vậy thì sách Sáng Thế trong Cựu Ước ông ta vứt đi đâu?

Nhưng thật là thú vị, vì từ nhiều năm trước tôi đã đọc được câu sau đây của S. T Joshi: “Bao giờ ta cũng có thể quả quyết rằng chính Gót đã tạo ra Big Bang, nhưng sự hiện hữu của Gót phải được thiết lập một cách độc lập trước khi chúng ta có thể cho rằng Gót đã làm nổ Big Bang.” [S.T. Joshi, God’s Defenders: Whay They Believe and Why They Are Wrong, Prometheus Books, New York, 2003, p. 17: It could always be asserted that God himself caused the Big Bang, but God’s existence must be established independently before one can assume that he triggered the Big Bang.] Hiển nhiên là nền thần học Ki Tô Giáo chưa thể chứng minh được sự hiện hữu của Gót, một cái gì vô hình (invisible), không ai biết được (unknowable), không ai hiểu được (incomprehensible), 3 trong 23 thuộc tính (attributes) mà Ca-tô Rô-ma Giáo đã đưa ra để mô tả Gót của họ. Trước khi chúng ta biết rõ Gót là cái gì, có thực sự hiện hữu không, thì tất cả những gì nói về Gót của Giáo hoàng hay của các tín đồ đều vô nghĩa, chỉ là đoán mò theo sự tưởng tượng trong đầu óc rất giới hạn của mỗi người, hoàn toàn vô giá trị trong lãnh vực học thuật. Bởi vậy tôi cho là Giáo hoàng đã nói để mà nói khi ông ta nói rằng Big Bang chính là sự sáng tạo của Gót trong khi ông ta không hiểu Gót là cái gì và Big Bang là cái gì. Điều này tôi sẽ chứng minh trong một phần sau.

Trước hết, chúng ta nên hiểu, với địa vị của một Giáo hoàng, chủ chăn của gần một tỷ tín đồ, thì bất cứ ông ta nói điều gì, thế giới cũng để ý đến. Lẽ dĩ nhiên, ông ta muốn nói gì với đám con chiên của ông ta cũng được, vì ông ta biết rằng họ chỉ là những con chiên, cần đến sự dìu giắt của ông ta, bất kể ông ta dìu giắt họ đi tới đâu, lên một thiên đường mù, hay xuống một vực thẳm trí thức. Ông ta dạy con chiên hãy tin vào Gót, đừng có tin vào khoa học. Có thể vì ông ta chẳng biết gì về khoa học, và tuyệt đại đa số tín đồ của ông ta cũng vậy. Nhưng thế giới cho rằng những phát biểu của ông ta không chỉ thu hẹp trong nội bộ của Ca-tô Rô-ma Giáo mà không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng trên thế giới. Do đó báo chí và thông tin điện tử đã quan tâm đến những lời mê sảng của ông ta và phổ biến khắp cùng. Đọc kỹ những bài thông tin cho đại chúng về bài giảng của Giáo hoàng, chúng ta không thấy một bài nào tỏ ý khen ngợi ý tưởng của Giáo hoàng là chính Gót của ông ta đã tạo ra Big Bang. Trái lại, bài giảng đó đã làm trò cười cho thế giới ngoại đạo, và chúng ta thấy trên Internet tràn ngập những lời phê bình không lấy gì làm vinh hạnh cho ông ta, và nay tôi cũng xin góp vài ý kiến cho vui. Sau đây là vài ý kiến điển hình về bài giảng trên của Giáo hoàng ở trên Internet:

-Ồ! Cái ông già nua điên rồ ăn nói bậy bạ hãy yên đi.. hãy đi chỗ khác mà rao hàng những chuyện hoang đường [Oh! do be quiet you blitthering old fool... go tout your fairy tales elsewhere.]

-Lại là một “vấn đề Galileo” khác của Giáo hội Ca-tô Rô-ma. Chúc mừng trở lại thế kỷ 14. [Another "Galileo moment" by the RCC. Welcome to the 14th Century].

-Nếu Vatican tiếp tục nhịp độ thay đổi ngoạn mục này thì Tòa Thánh có thể công nhận quyền bình đẳng của phụ nữ/những người đồng giống luyến ái vào khoảng giữa thế kỷ 24. [If the vatican keeps up this amazing pace of change it might recognise the equal rights of women/gays/etc by around the middle of the 24th century.]

-Giáo hoàng lão suy rồi. Ông ta càng mở miệng bao nhiêu thì ông ta càng làm cho con người trở thành vô thần bấy nhiêu [The Pope is senile. The more he opens his mouth, the more converts he makes toward atheism.]

-Từ bao giờ mà ông ta trở thành một chuyên gia về vũ trụ học?. [When did he become an expert on cosmology?]

-Thật vậy khoa học không biết tất cả mọi thứ. Nhưng tôn giáo (Ca-tô giáo) có cái gì để xác nhận những giải đáp mà tôn giáo đưa ra ngoài những chuyện trẻ con, vô nghĩa và chỉ là ý nghĩ mong ước [Yes science doesn't know everything. But has religion anything to back up the answers it provides other than fairy tales, nonsense and wishful thinking?]

-Hãy nhìn vào giáo hội Ca-tô Rô-ma, chúng dùng cùng một chiến thuật “Gót của những khoảng trống” từ thời Copernicus một cách vô liêm sỉ. Bằng cách chấp nhận thuyết Big Bang, thuyết Tiến Hóa nhưng theo lý luận của mình, Giáo hội áp dụng chiến thuật “vơ vào làm của mình và chinh phục”. [Looking at RCC, they use the same strategy 'god-of-gaps' since Copernicus, shamelessly. RCC assumes 'embrace and conquer' accepting big-bang, as well as evolution, but on their own term.]

-Nếu chúng ta chấp nhận Big Bang (như Giáo hoàng nói) thì chúng ta phải chấp nhận nhiều điều trong vũ trụ học , như nguyên lý bất định của Heisenberg, cơ học lượng tử, những thuyết về những lực căn bản vật lý. Tất cả những điều này đều hoàn toàn trái ngược với lý thuyết-Giê-su về thực tại. [If you accept big-bang (by the pope saying the above) then you have to accept many things in cosmology as truth, things like heisenberg uncertainties, quantum mechanics, the fundamental physical forces theories. All of these are based on things that are totally against the-jesus-theory of reality.]

-Tới nay hầu hết mọi người đều biết là Giáo hoàng (một tên cựu Nazi và là kẻ bao che các linh mục loạn dâm nay đứng đầu giáo hội Ca-tô) mới được sự mạc khải trong vật lý học và vũ trụ học. Với nhiều chiêm nghiệm và có thể cả một xe vận tải đầy những lời cầu nguyện, chắc chính tự thân đấng toàn năng đã nói với giáo hoàng và ban cho ông ta sự mạc khải này vì Gót biết rằng ông ta chưa hề có một nghiên cứu khoa học mào về chủ đề (Big Bang). [Most people know by now that the Pope (the ex-Nazi and paedophile protector that is currently in charge of the Catholic church) has recently had a revelation in the fields of physics and cosmology. Through considerable contemplation and quite possibly a truck load of prayer, the almighty himself must have spoken to the Pope and provided him with this revelation since, God knows, he hasn’t done any scientific research on the subject.]

-Giáo hoàng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về điều mạc khải này, ông ta lấy nó ra từ sự đần độn của ông ta. Hầu hết mọi thứ khác trong tôn giáo của ông ta cũng vậy (Tôi biết, không phải tất cả đều từ sự đần độn của ông ta nhưng chắc là từ sự đần độn của ai khác). Và ông ta mong rằng các tín đồ Ki Tô phải tin vậy. Đó là những gì mà các tín đồ tín đồ tin. Họ tin những thứ dơ dáy mọc lên của con người mà không có bằng chứng nào. [The Pope doesn’t provide any evidence for this revelation, he pulls it out of his ass. Pretty much like everything else in his religion (yes, I know, not all of it came out of Benedict’s ass but it sure came from somebody’s ass). And he expects Christians (at the very least) to believe it. It’s what Christians do. They believe shit sprouted by people without evidence.]

Trên đây là một số ý kiến điển hình về bài giảng của Giáo hoàng Benedict XVI trong số hàng trăm ý kiến tương tự khác. Sau đây là phần ý kiến của tôi.

Trước hết tôi muốn nói về ngày Lễ Ba Vua. Trong Tân Ước không có chỗ nào nói đến “ba Vua” mà chỉ nói là “wise men from the East”, nghĩa là ba người thông thái từ phía Đông. Chúng ta đã biết “ngày Lễ Ba Vua là ngày mà Thánh Kinh nói có ba vua đi theo một ngôi sao đến nơi Giê-su sinh ra đời “. Nhưng có ai biết ngày sinh ra đời của Giê-su là ngày nào đâu Tất cả các học giả nghiên cứu Thánh Kinh, cổ sử Do Thái, đều không thể biết ngày sinh của Giê-su là ngày nào. Do đó Giáo Hội Ca-tô lấy sự kiện con người ăn mừng ngày Đông Chí vì từ ngày đó ánh sáng ban ngày càng ngày càng dài ra, đặt đại ra một ngày sinh của Giê-su là ngày 25 tháng 12 và gọi là ngày “giáng sinh” của Chúa. Ngày Lễ Ba Vua là ngày 6 tháng 1, một chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường, là ngày Giáo hội đặt ra để làm Lễ cho vui và tiếp tục dẫn giắt tín đồ trong nền thần học của Giáo hội, vì năm nào trong ngày lễ này Giáo hoàng cũng dạy con chiên một vài điều nào đó ở trong Thánh Kinh mà ông ta cho là những chân lý mạc khải, lẽ dĩ nhiên với sự diễn giải chọn lọc của ông ta. Nhưng chuyện “Ba Vua” là một chuyện vui thuộc loại thần thoại, phản khoa học và phi lô-gíc nên tôi lại xin làm phiền độc giả kể chuyện “Ba Vua” cho vui.

Vì chẳng ai biết ngày sinh của Giê-su là ngày nào, cho nên đi kèm với huyền thoại “giáng sinh” của Giê-su cũng có nhiều hiện tượng thiên nhiên không thuộc loại thiên nhiên mà thuộc loại hoang đường, vì chúng trái với thiên nhiên. Một trong những hiện tượng trái thiên nhiên này là ngôi sao ở Bethlehem, hay viết tắt theo tiếng Mỹ quen thuộc là S.O.B (Star of Bethlehem). Chúng ta nên để ý là trong 4 Phúc Âm thì chỉ có Matthew là đưa ra câu chuyện về S.O.B., còn 3 Phúc Âm kia đều không biết đến hiện tượng kỳ lạ này, dù Phúc âm Mark viết trước Matthew, và ngoài Matthew ra, không có bất cứ một tài liệu nào của bất cứ sử gia nào ở ngoài Ki Tô Giáo ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ vô tiền khoáng hậu như là hiện tượng S.O.B.

 

Muốn hiểu rõ tại sao lại như vậy, chúng ta hãy đọc câu chuyện về S.O.B. này trong Tân Ước:http://thanhlinh.net/thanhkinh/index_tanuoc.htm

Matthew 2:1-11: Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông [from the East] đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông [in the East], nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông [in the East], lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Chúng ta nên để ý là Thánh Kinh tiếng Việt dịch “from the East” và “in the East” là “từ Đông phương” và “ở Đông phương” chứ không phải là “từ phía Đông” và “ở phía Đông”. Cách dùng từ này của Ki Tô Giáo có dụng ý như tôi sẽ trình bày trong một phần sau.

Thánh Kinh là những lời mạc khải của Gót của Ki Tô Giáo nên không thể sai lầm, lẽ dĩ nhiên là đối với các tín đồ Ki Tô Giáo. Chúng ta không thể trách Gót về sự hiểu biết của Ngài về vũ trụ tuy chính Ngài đã “sáng tạo” ra vũ trụ. Cách đây 2000 năm thì trình độ hiểu biết của Gót của Ki Tô Giáo ở trong Thánh Kinh chỉ có vậy. Trăng sao là đèn đóm (xem Kinh Thánh, Nguyễn Thế Thuấn, Sáng Thế 1: 17) tối tối Gót sai các thiên thần của Ngài mang ra treo trên vòm trời và đến ngày tận thế mà “nhà tiên tri Giê-su”, alias Chúa Con, đã khẳng định là “sắp xảy ra”, ngay trong thời mà một số tông đồ của ông còn sống, thì các tinh tú trên trời, nghĩa là những đèn đóm treo trên vòm trời, sẽ rơi rụng như sung (Xem Thánh Kinh, Khải Thị 6: 13), và khi đó “trời sẽ tối đen như mực, trăng sẽ đỏ như máu”. Với trình độ hiểu biết về trăng sao như vậy cho nên Matthew mới viết nên hiện tượng kỳ lạ của S.O.B.. Chúng ta cũng không thể trách Gót của Ki Tô Giáo là không biết rằng mặt trăng sáng là do ánh sáng của mặt trời chiếu tới. Nếu trời tối đen như mực, nghĩa là mặt trời không còn ánh sáng, thì tất nhiên mặt trăng cũng phải tối đen như mực, chứ không thể nào lại đỏ như máu. Nhưng đó lại chính là những lời khải thị của Gót toàn năng, toàn trí của Ki Tô Giáo, cho nên các tín đồ Ki Tô Giáo không thể không tin. Bởi vì không tin điều này thì kéo theo việc không tin tất cả những điều khác mà Gót đã khải thị, vì không có một căn bản nào có thể dựa vào đó để mà quyết định lời khải thị nào đúng, lời khải thị nào sai? Và như vậy thì sẽ không được lên thiên đàng. Vấn đề chính là ở chỗ này.

Trở lại câu chuyện S.O.B. trong Thánh Kinh. Trước hết, có lẽ chúng ta cũng nên biết thế nào là một ngôi sao?

Ảnh http://www.ichthus.info/BigBang/intro.html

Một ngôi sao chẳng qua chỉ là một khối cầu khí nóng (hot ball of gas), đúng ra là một khối cầu plasma gồm nhân nguyên tử Hydrogen (proton), nhân nguyên tử Helium và điện tử (electron), tụ lại với nhau do lực vạn vật hấp dẫn (gravity), và sáng vì những hạt nhân nguyên tử trong đó đụng nhau với vận tốc rất cao đưa đến sự giao hạch (nuclear fusion), nghĩa là sự giao hoặc tổ hợp của hai hạt nhân nguyên tử nhẹ (proton) để tạo thành một nhân nguyên tử nặng hơn (Helium) và do đó phát ra nhiệt hay năng lượng. Mặt Trời trong Thái Dương Hệ của chúng ta cũng là một ngôi sao.

Nhiệt độ của một ngôi sao là bao nhiêu độ? Ở trung tâm, nhiệt độ của một ngôi sao vào khoảng từ 15 đến 60 triệu độ. Kích thước của một ngôi sao là bao nhiêu? Các khoa học gia thường lấy kích thước của Mặt Trời làm chuẩn. Các ngôi sao thông thường có kích thước từ 1/10 cho tới 10 lần kích thước của Mặt Trời (có đường kính vào khoảng 1 triệu 400 ngàn cây số). Do đó, kích thước của một vị sao là có đường kính từ 140000 cây số đến 14 triệu cây số. Đường kính của trái đất chỉ vào khoảng 13000 cây số. Sao ở cách xa chúng ta bao nhiêu? Ngôi sao Proxima Centauri gần Thái Dương Hệ nhất, nghĩa là gần chúng ta nhất, cách chúng ta khoảng 1.3 parsecs, nghĩa là vào khoảng “40 Ngàn Tỷ” (40 x 10 12 = 40 trillion) cây số (km). Vì ở cách xa trái đất như vậy nên các sao, dù vô cùng lớn, cũng chỉ là những điểm sáng trên bầu trời.

Các khoa học gia, trải qua 20 thế kỷ, đã chịu thua, không biết gì về S.O.B., một ngôi sao liên hệ đến “Đêm Thánh Bethlehem”. Tại sao vậy? Vì những chuyện bậy bạ như S.O.B. không nằm trong địa hạt khảo cứu của khoa học. Khoa học không có khuynh hướng tin nhảm tin nhí. Tại sao lại bảo là tin nhảm tin nhí? Vì không có ngôi sao nào có thể lừng lững đi trước dẫn đường cho khách bộ hành đi từ Jerusalem đến Bethlehem rồi dừng ở trên một cái nhà trong đó Chúa Giê-su của Ki Tô Giáo vừa mới sinh ra như được viết trong Thánh Kinh, những lời mạc khải không thể sai lầm của Gót của Ki Tô Giáo. Sao không có đi dẫn đường mà là trái đất quay nên ta thấy sao như là di chuyển. Nhưng sao ngừng có nghĩa là trái đất ngừng. Nếu trái đất đang quay với vận tốc là 1040 miles/giờ ( 1670km/giờ) và đột nhiên ngừng lại thì cái gì sẽ xẩy ra? Xin để cho các vô thượng thiên tài trí thức Ki-Tô-Giáo giải đáp.

Một trong nhiều hình vẽ trên các thiệp chúc Noel

Mặt khác, khoảng cách từ Jerusalem tới Bethlehem vào khoảng 10 cây số. Chúng ta có thể làm một thí nghiệm: định vị một ngôi sao trên trời rồi lái xe theo bất cứ hướng nào, Đông, Tây, Nam, Bắc, độ 10 cây số, thấy vị trí của ngôi sao có thay đổi chút nào hay không? Muốn hướng dẫn các nhà chiêm tinh đến đúng nơi Chúa Giê-su, nghĩa là Vua của Do Thái và của Do Thái mà thôi, như được viết trong Thánh Kinh, sinh ra đời, thì S.O.B. phải dừng ngay rất gần trên mái nhà nơi “Chúa giáng sinh”. Với kích thước, nhiệt độ của một ngôi sao như vậy thì còn đâu là Chúa với chẳng Chúa, cả trái đất này sẽ bị thiêu hủy ngay tức khắc. Còn một ngôi sao ở đúng vị trí của ngôi sao trên trời thì tôi thách đố bất cứ nhà thần học nào, hay tín đồ Ki Tô, Ca-tô nào có thể cho tôi biết là ngôi sao đó đứng trên ngôi nhà nào trên một diện tích 100 cây số vuông, nghĩa là diện tích một hình vuông mà mỗi cạnh có chiều dài là 10 cây số, khoảng cách từ Jerusalem tới Bethlehem? Cũng vì vậy mà đối với giới trí thức, S.O.B chỉ là một chuyện nhảm nhí, phi lôgic, phản khoa học.

Tuy vậy, chuyện nhảm nhí như vậy không chấm dứt ở đây mà còn được khai triển trong học thuật thần học của Ki Tô Giáo, một sự khai triển không kém nhảm nhí. Học thuật thần học Ki Tô Giáo đã khai triển những chiêm tinh gia thành “Ba Vua” ở Đông-phương tuy rằng trong Phúc Âm Matthew không có chỗ nào nói đến con số 3 này. Sau đó nền thần học Ki Tô Giáo còn diễn giải là “Ba Vua” đại diện cho 3 sắc dân: da trắng, da đen, và da vàng, đi từ Âu Châu, Phi Châu, và Á Châu đến. Và môn Thần Học Theo Cung Cách Á Châu ngày nay đã diễn giải là các vua từ “Đông Phương” đến thờ phụng đứa bé Giê-su mới sinh ra đời. Toàn là chuyện nhảm nhí vì tất cả mưu toan thần học của Ki Tô Giáo đều quên mất một điều: đó là Gót của Ki Tô Giáo không biết rằng quả đất tròn và cho đến thế kỷ 16, giáo hội Công Giáo vẫn tin rằng những điều viết trong Thánh Kinh là đúng, nghĩa là trái đất phẳng và dẹt như cái đĩa, có bờ mé. Thứ đến, mở bản đồ thế giới ra thì “Đông Phương” có 2 nước lớn là Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước này cách xa Jerusalem bao nhiêu? Gần là Ấn Độ, cách xa Jerusalem khoảng 4 ngàn miles hay 6500 cây số, rồi đến Trung Quốc, cách Jerusalem khoảng 6000 miles hay gần 10 ngàn cây số. Khi đó mấy nhà chiêm tinh, tức ba vua ở Đông phương, may lắm thì có lừa mà cưỡi. Phải mất bao nhiêu ngày để có thể cưỡi lừa vượt từ 6500 đến 10000 cây số để đến thờ phụng một đứa con nít mới sinh ra đời ở Jerusalem mà họ đã nhìn thấy ngôi sao của hắn và biết là “Vua của Do Thái” mới sinh ra? Nên nhớ là khi họ được S.O.B. dẫn đến nhà đứa trẻ thì đó là đứa trẻ sơ sinh chứ không phải là đã sinh ra được vài tháng hay vài năm. Chúng ta cũng nên nhớ, từ ngày Giê-su sinh ra đời, 25/12, cho đến ngày “Ba Vua” (sic) đến nơi, 6/1, là 12 ngày. Tôi không hiểu làm sao mà con người lại có thể tin được những chuyện nhảm nhí như trên.

Chuyện ngôi sao lạ, hay S.O.B., cùng những chuyện lạ khác trong Tân Ước ngày nay không còn là những chuyện lạ nữa trước khối lượng nghiên cứu hiện đại nhất của hàng ngàn học giả về Thánh Kinh và nhất là về nhân vật Giê-su.

 

Bây giờ sang đến chuyện Giáo hoàng nói chính Gót đã tạo ra Big Bang. Nhưng Giáo hoàng có hiểu Big Bang là cái gì không?

Big Bang là hiện tượng nổ bùng của một dị điểm (singularity) vô cùng đặc, vô cùng nóng, nguồn gốc của vũ trụ ngày nay, và đã xảy ra cách đây khoảng 13.7 tỷ năm chứ không phải là chỉ có từ 6000-10000 năm do sự “sáng tạo” (sic) của Gót của Benedict như được viết trong Kinh Thánh, được coi như những lời không thể sai lầm của Gót. Sau Big Bang khoảng 8 tỷ năm mới có mặt trời và sau đó, cách đây khoảng 4.5 tỷ năm mới có trái đất là một hành tinh quay xung quanh mặt trời, rồi sau đó mới có mặt trăng là một vệ tinh của trái đất. Nhưng Thánh Kinh lại viết Gót tạo ra trái đất trước rồi sau mới đến trăng, sao. Mặt khác, khởi đầu trái đất cũng là một khối nhão rất nóng (hot molten blog) trong khi Gót của ông Benedict lại tạo ra trái đất bao phủ bởi nước. Vậy nếu chúng ta tin là Gót tạo ra Big Bang thì chúng ta phải vứt Thánh Kinh vào “recycle bin” vì Thánh Kinh chứa toàn là một đống sai lầm. Mấy điều sơ đẳng về khoa vũ trụ học như trên mà ông giáo hoàng cũng không chịu cập nhật hóa kiến thức của mình, vẫn nói về Gót của ông ta tạo ra Big Bang, không cần để ý đến những lời ông nói mâu thuẫn với những điều viết trong cuốn Thánh Kinh như thế nào, một cuốn sách mà ông ta tin là chứa những lời mạc khải không thể sai lầm của Gót của ông ta mà ông ta thường dùng để huyễn hoặc tín đồ như Gót tạo ra con người theo hình ảnh của Gót, hay Gót tạo ra trăng sao v…v.. trong “Sứ Điệp Hòa Bình” gần đây.

Đi vào chi tiết, các khoa học gia đã dùng các phương trình của Einstein để đi ngược thời gian xa tới một thời điểm mà tất cả vũ trụ được thu gọn trong một điểm mà danh từ khoa học gọi là "dị điểm" (singularity). Vào thời điểm vào khoảng 0.0001 (một phần mười ngàn) của một giây đồng hồ (10-4 sec.) sau khi dị điểm bùng nổ, nhiệt độ của dị điểm khi đó là khoảng 1000000000000 (một ngàn tỷ) độ tuyệt đối (1012 oK), nhiệt độ tuyệt đối K cao hơn nhiệt độ bách phân C là 273.16 độ, do đó 0 độ K tương đương với -273.16 độ bách phân C, và tỷ trọng của dị điểm là 100000000000000 (một trăm ngàn tỷ) gram (1014 g) cho một phân khối. Để có một ý niệm về các con số trên, nhiệt độ ngoài biên của mặt trời chỉ vào khoảng 6000 độ, và tỷ trọng của nước chỉ là 1 gram cho một phân khối.

Máy Gia Tốc lớn nhất thế giới tại trụ sở CERN ở Geneva,
nơi các nhà khoa học đã nén những hạt proton với nhau
bằng tốc độ gần với vận tốc ánh sáng để mô phỏng
điều kiện mà họ tin rằng đã dẫn đến vụ nổ Big Bang

Giả thử chúng ta chấp nhận là Gót của ông Benedict: “Có big bang nè” và tự nhiên xuất hiện một dị điểm và dị điểm đó nổ bùng thành Big Bang. Nhưng chúng ta lại biết rằng, ông Gót này chẳng khác gì người thường mấy, vì người thường chính là hình ảnh và giống như ông ta, và Cựu Ước đã viết rõ là ông ta đi dạo trong vườn Eden nói chuyện với Adam và Eve, hay đi dạo trong trại lính ra lệnh cho binh sĩ đi cầu phải đào lỗ chôn phân vì ông ta không muốn nhìn thấy những vật dơ bẩn mà theo một nghĩa nào đó cũng chính do ông ta tạo ra v…v… Vậy với sức nổ và nhiệt độ của Big Bang như vậy thì ông ta đã tan xác và trở thành tro bụi rồi còn đâu nữa mà Gót với chả Gót. Nhưng thật là kỳ lạ, tro bụi đó vẫn còn ở trong đầu của Benedict và trong đầu của cả tỷ tín đồ, và ngày nay Giáo hoàng muốn con người chúng ta phải đến với tro bụi đó như sau:

Giáo hoàng nói: “nhìn vào vũ trụ chúng ta có thể thấy một cái gì sâu thẳm trong đó: sự thông thái của đấng sáng tạo, óc sáng tạo vô tận của Gót.”“trong sự đẹp đẽ của thế giới, trong sự bí ẩn của thế giới, trong sự vĩ đại và trong tính chất hợp lý của thế giới, chúng ta chỉ có thể để chúng ta được (bề trên) dẫn giắt tới Gót, đấng sáng tạo ra trời và đất.”

Tôi không thể tưởng tượng là một giáo hoàng lại có thể nói lên những câu như vậy. Nhưng đó chỉ là luận điệu khoa trương trống rỗng của Ca-tô Rô-ma Giáo để tuyên truyền cho Gót. Luận điệu này người Tây phương gọi là “quan sát chọn lọc” (selective observations) hay “chỉ kể những cái trúng và bỏ qua những cái trật” [counting the hits and ignoring the misses], và chúng ta thấy một số con chiên Việt Nam cũng đưa ra luận điệu này để tuyên truyền cho Gót của họ. Giáo hoàng sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, có máy bay riêng, có xe chuồng kính chắn đạn riêng để ngồi trong đó, đi khắp nơi dạy các con chiên “đừng sợ”, nên thấy cuộc đời cái gì cũng đẹp, cho tất cả là của Gót. Nhưng nếu chúng ta thực sự nhìn vào vũ trụ và những cảnh trong đó, thì sự thông thái, óc sáng tạo vô tận của Gót ở đâu trong những thiên tai như động đất, bão tố, sóng thần, lụt lội, cháy nhà, hạn hán, đói kém, bệnh tật truyền nhiễm v…v… mà hàng năm làm chết nhiều triệu người vô tội gồm đủ mọi lớp người, già trẻ lớn bé, giàu sang, đói nghèo.

Giáo hoàng có biết rằng mỗi ngày trên thế giới có khoảng 40,000 trẻ thơ bị chết vì đói và thiếu dinh dưỡng không. Giáo hoàng có biết rằng ở nơi này, một đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm được sinh ra thì ở nơi kia có thể có một quái thai cũng được sinh ra hay một người bị bệnh ung thư đang quằn quại hấp hối sắp chết không. Do đó, vũ trụ đôi khi cũng biểu hiện những vẻ đẹp thiên nhiên nhưng phần lớn lại là tổn hại và hỗn loạn. Những tổn hại và hỗn loạn này có hợp lý hay không. Giáo hoàng chỉ nói lấy được chứng tỏ đầu óc rất giới hạn và một chiều của mình. Các tín đồ Ki Tô bị nhồi sọ từ nhỏ và thuần hóa cũng vậy, cái gì tốt đẹp, may mắn, trật tự thì cho đó chứng tỏ là có Gót, còn những gì xấu xa, đê tiện, hỗn loạn thì lờ đi. Họ không bao giờ dám nghĩ những thứ này chứng tỏ là chẳng làm gì có Gót mà họ được dạy là lòng lành, thương yêu thế gian.

Giáo hoàng muốn con người phải được dẫn dắt đến một Gót ở trong đầu ông ta, không nghĩ đến Gót trong đầu của người khác. Gót trong đầu của người khác như thế nào? Chúng ta hãy đọc James Haught:

Qua luận lý, chúng ta có thể thấy quan niệm của giáo hội về một Gót ở trên trời với lòng “quá thương yêu thế gian” không đứng vững. Nếu có một đấng thần linh sáng tạo ra mọi thứ hiện hữu thì ông ta đã làm ra ung thư vú cho phái nữ, bệnh hoại huyết cho trẻ con, bệnh cùi, bệnh AIDS, bệnh mất trí nhớ (Alzheimer), và hội chứng Down (khuyết tật tinh thần). Ông ta ra lệnh cho những con cáo cắn xé nát những con thỏ ra từng mảnh, những con báo giết những hươu nai. Không có một con người nào độc ác đến độ hoạch định những sự khủng khiếp như vậy. Nếu một đấng siêu nhiên làm như vậy, ông ta là một con quỷ, không phải là một người cha nhất mực nhân từ.

[Haught, James A., 2000 Years of Disbelief: Famous People with the Courage to Doubt, p. 324: Through logic, you can see that the church concept of an all-loving heavenly creator doesn't hold water. If a divine Maker fashioned everything that exists, he designed breast cancer for women, childhood leukemia, leprosy, AIDs, Alzheimer's disease, and Down's syndrome. He madated foxes to rip rabbits apart and cheetahs to slaughter fawns. No human would be cruel enough to plan such horrors. If a supernatural being did so, he's a monster, not an all-merciful father.]

Vậy ai muốn đến với một Gót như vậy, xin cứ tùy tiện, tôi tuyệt đối không ngăn cản.

Giáo hoàng nói: một số lý thuyết khoa học, do giới hạn của đầu óc con người, chỉ có thể đạt tới một điểm nào đó… chúng không thể giải thích được ý nghĩa chung cùng của thực tại.

Căn bản về ngoài mặt thì lời phán này đúng. Nhưng đi sâu vào vấn đề thì có vẻ như ông ta đã nói ra một câu thừa thãi vì không hiểu thế nào là tinh thần khoa học và những kết quả của khoa học. Khoa học chưa bao giờ cho là đã nắm trong tay chân lý chung cùng của thực tại. Thứ nhất, mọi lý thuyết hay khám phá của khoa học trong thế giới thực nghiệm chỉ là có tính cách tạm thời. Khoa học sẵn sàng bỏ những lý thuyết hay khám phá khoa học đó bất cứ khi nào có những bằng chứng chứng tỏ lý thuyết đó hay khám phá đó không còn đúng nữa.

Einstein đã từng nói, cái dụng cụ hữu ích nhất của khoa học gia là cái sọt rác, nghĩa là cái dùng để vứt bỏ những thứ không dùng được. Tuy nhiên một số những đề xuất của khoa học thì gần đúng với thực tại hơn là những đề xuất khác. Thí dụ, khoa học bảo rằng quả đất tròn và không đứng yên, luôn luôn di chuyển trên một quỹ đạo xung quanh mặt trời thì đúng với thực tại hơn là đề xuất của Ki Tô Giáo trong Thánh Kinh, rằng trái đất thì phẳng, có 4 góc và đứng yên trong vũ trụ. Một thí dụ khác, khoa học bảo rằng, có mặt trời rồi mới có trái đất thì đúng hơn là đề xuất của Gót trong Thánh Kinh, rằng Gót tạo ra trái đất trước rồi mới tạo ra mặt trời sau. Và thứ nhì, sự tiến bộ về sự hiểu biết của con người trong 500 năm vừa qua đã chứng tỏ rằng, không còn phải bàn cãi gì nữa, là mọi lý thuyết, giáo lý tôn giáo của Ki Tô Giáo từ trước tới nay không những không chắc có thực và không hợp lý (improbable and implausible) mà còn mâu thuẫn với những sự thật khác đã được cho là đúng. Vậy thì Ca-tô Rô-ma Giáo với vị chủ chăn đầu óc như vậy thì có nắm được ý nghĩa chung cùng của thực tại không?

Giáo hoàng có vẻ như quên rằng tất cả những lý thuyết thần học Ki Tô Giáo không hề được chứng minh bởi bất cứ một sự kiện nào. Mặt khác, Giáo hoàng không biết đến là các bộ môn khoa học, từ y học cho đến kỹ thuật v…v… đã giúp cho đời sống con người như thế nào, trong khi tôn giáo của ông ta, ngoài cái lịch sử tàn bạo đẫm máu ra, có giúp gì được cho con người trong sự thăng tiến trí tuệ và tiện nghi xã hội ngoài những điều mê tín thuộc thời bán khai và Trung Cổ đã không còn giá trị trong thế giới hiện đại.

Đúng như mấy người trên Internet đã nhận định:

-Ồ! Cái ông già nua điên rồ ăn nói bậy bạ hãy yên đi.. hãy đi chỗ khác mà rao hàng những chuyện hoang đường [Oh do be quiet you blitthering old fool... go tout your fairy tales elsewhere.]

-Giáo hoàng lão suy rồi. Ông ta càng mở miệng bao nhiêu thì ông ta càng làm cho con người trở thành vô thần bấy nhiêu [The Pope is senile. The more he opens his mouth, the more converts he makes toward atheism.]

 

Trang khoa học