Friday, February 20, 2009 1:38 PM

From: "phu nguyen"

Subject: Vấn đề bang giao với Vatican


 

Kính gởi Sách Hiếm;

Trong những ngày gần đây tin tức về chuyến viếng thăm của phái đoàn đại diện Vatican đến VN để bàn thảo về v/đ bình thường hóa bang giao giữa 2 nước và các đài phát thanh VN hải ngoại loan tin phái đoàn đại diện Vatican CGVN tuyên bố là Giáo Hoàng sẽ viếng thăm VN trong năm nay.

Tôi xin đề nghị là chúng ta hợp tác với sử gia Nguyễn Mạnh Quang thiết lập trang nhà và xin chữ ký để phản đối sự hiện diện nếu có của Giáo Hoàng tại VN, đồng thời thiết lập 1 thỉnh nguyện thư gởi cho các nơi như: Chính phủ đương quyền tại VN, Liên Hiệp Quốc, chính quyền Vatican, các tổ chức nhân quyền quốc tế về việc phản đối chuyến viếng thăm VN của Giáo Hoàng Vatican.

 

Vài hàng thân gởi quý anh chị.

Nguyễn


Quanh việc Vatican "viếng thăm" Việt Nam"

 • Web cá nhân: Chiến dịch Giáo Hoàng
 • VietNam NgayNayRadio: "Việt Nam Có Nên Bang Giao Với Vatican Hay Không ?"

 • _______________________________

  Thư khác của Phú Nguyễn:

  Đề nghị

   


  Các Emails khác