Thông Báo

Charlie Nguyễn

Trở ra mục lục

THÔNG BÁO

Trang nhà “Tôn Giáo và Dân Tộc” rất đau buồn báo tin :

Anh Bùi Văn Chấn, bút hiệu Charlie Nguyễn, tác giả của trang nhà “Tôn Giáo và Dân Tộc” vừa mất hồi chiều ngày 1 tháng Ba 2005 tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ , sau hơn 2 năm trời chống cự với bệnh ung thư.

Lễ hỏa táng đã được cử hành lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 3 năm 2005.

 Trong những ngày cuối của cuộc đời, anh Chấn vẫn giữ vững tinh thần cùng với lý tưởng như trong các tác phẩm của Anh.

Anh ra đi để lại sự mến tiếc vô cùng của các bạn bè và của các độc giả.

 Trang nhà “Tôn Giáo và Dân Tộc” sẽ được tiếp tục duy trì để tiếp nhận những ý kiến và cảm nghĩ của các độc giả về anh Bùi Văn Chấn và lý tưỡng của Anh (webmaster@charlienguyen.com)

 

  Trang Nhà “Tôn Giáo và Dân Tộc” kính báo

Xem phần tiểu sử Charlie Nguyễn

Vào trang chính " Tôn Giáo và Dân Tộc"

 

Trang Charlie Nguyễn