Giáo Sĩ Thừa Sai và Chính Sách Thuộc Địa Của Pháp Tại Việt Nam

TÁC GIẢ: CAO HUY THUẦN
NGƯỜI DỊCH: NGUYÊN THUẬN
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

http://sachhiem.net/CAOHT/GiaoSiTS_000.php

09-Jul-2024

LND: Tác phẩm của Giáo sư Cao Huy Thuần, ra đời cách đây hơn 30 năm, vẫn luôn luôn mới. Bởi vì đó là một kho tàng tài liệu lịch sử. Và bởi vì công trình nghiên cứu này vẫn là sách đầu tay của ai muốn tìm hiểu lịch sử mất chủ quyền của Việt Nam hồi thế kỷ 19. (Xin đọc tiếp trong bài)

Tổng Luận Trước Khi Vào Đề

Tình Hình Gia Tô Giáo Tại Việt Nam Và Bang Giao Pháp-Việt Trước 1857

Phần Một: Gia Tô Giáo Và Công Cuộc Xâm Chiếm Nam Kỳ

Chương 1 Cuộc Viễn Chinh Nam Kỳ: Một Vấn Đề Tôn Giáo

Chương 2 Mất Nam Kỳ Và Thừa Nhận Gia Tô Giáo

Chương 3 Nền Tảng Gia Tô Giáo Của Việc Thiết Lập Chế Độ Thuộc Địa Pháp Ở Nam Kỳ

Phần Hai: Chính Sách Thuộc Địa Và Chính Sách Của Các Giáo Sĩ Thừa Sai Tại Bắc Kỳ

Chương 4 Huyền Thoại Về Thuyết Bắc Kỳ Ly Khai

Chương 5 Kế Hoạch Xâm Lăng Của Đô Đốc Dupré

Chương 6 Cuộc Viễn Chinh Của Garnier, Nội Chiến Và Chính Sách Của Philastre

Chương 7 Các Khó Khăn Trong Việc Áp Dụng Điều 9

Chương 8 Từ Sự Bảo Trợ Đến Chế Độ Bảo Hộ: Hiệp Ước 1884

Phần Ba: Ảnh Hưởng Của Chính Sách Thừa Sai Trên Việc Tổ Chức Chế Độ Bảo Hộ

Chương 9 Văn Thư Và Tin Tức Tình Báo Của Giám Mục Puginier

Chương 10 Tách Rời Bắc Kỳ Khỏi Nước An Nam

Chương 11 Chính Sách Thống Trị, Xâm Lăng Và Sát Nhập

Lời Kết: Albert Sarraut Và Sự Nổi Dậy Của Phong Trào Dân Tộc Việt Nam Tài Liệu Tham Khảo

Bản PDF của Thư Viện Hoa Sen

 


Trang Tôn giáo