●   Bản rời    

Cũng Chuyện “Đức Tin” - Tôi Đọc E-mails Của ông Thinh Nguyễn

Cũng Chuyện “Đức Tin”

Tôi Đọc E-mails Của ông Thinh Nguyễn

Nguyễn Ri

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi01.php

05-Aug-2013

Bài phản biện của Nguyễn Ri trong loạt thư về: Vấn Đề Phê Phán Tôn Giáo - đăng ở http://sachhiem.net/TTL/TranTL44.php


Tuần qua, tôi đọc E-mail của ông Thinh Nguyen gửi ông DieuquangTran (Ngày 22/7/13) và những E-mails sau đó (ngày 23,24,26 /7/13) gửi cho ông Qtran. Nội dung của các e-mails đó không ngoài mục đích đánh bóng cái được gọi là Đức Tin “Không Thấy Mà Tin”, con người được tạo lập bởi Thượng Đế và cái được gọi là “Cứu Rỗi” của đạo “Chúa” (Thiên Chúa giáo/Công Giáo và Tin Lành). Phần còn lại là viết nhăng viết cuội lươn lẹo, ma giáo gán ghép các tôn giáo khác như Phật Giáo cũng có cái tin hoang tưởng của đạo “Chúa”.

» Trong E-mail đề ngày 26 tháng 7 năm 2013 Gửi ông Qtran, ông Thinh Nguyen phân bua ông không phải là tín đồ Công Giáo. Nhưng vải thưa không che được mắt “Thánh” (Thánh ở đây như đức “Thánh Trần” chứ không phải 117 tên “Thánh” mà trong đó có 96 tên Việt gian phản quốc được cho ra lò từ xưởng sản xuất thánh Vatican) và ngay cả người trần mắt thịt. Những gì ông Thinh Nguyen viết trong chuỗi e-mails gửi cho hai ông DieuquangTran và ông QTran chỉ cho mọi người thấy ông Thinh Nguyen có tâm tư của một con “Chiên” đạo “Chúa” và cố gắng đánh bóng cái đạo đặt tín lý trên mê tín dị đoan, trên thần thoại của dân Do Thái.

Thí dụ - ông viết (đoạn ba E-mail ngày 22 tháng 7 năm 2013 – gửi ông DieuquangTran) "Đức tin là tin những điều không thấy" và “Kinh kệ, sách vở, giáo điều, tín lý của tất cả các tôn giáo hiện hữu trên mặt đất đều quy về một mục đích tối thượng: "Cứu rỗi". Con người, thọ tạo bởi Thượng đế, cây lau sậy biết suy nghĩ, tự do chọn lựa vị Thầy tâm linh trong cuộc hành trình vào nơi "Cứu rỗi".

Với đầu óc bệnh hoạn, E-mail ngày 26 tháng 7 năm 2013 gửi ông Qtran, ông Thinh Nguyen mỉa mai viết “Xin được chia tay bác bằng lời “phán” bất hủ của nhà đại triết gia Càn khôn vũ trụ Phạm công Thiện: “Mặt trời “thủ dâm” sinh ra mặt Trăng và mặt Đất; mặt Trăng “giao cấu” với mặt Đất, sinh ra….. loài người”.

Ông Thinh Nguyen với đức tin “không thấy mà tin” mà lại không tin lời “phán” của “nhà đại triết gia Càn khôn vũ trụ Phạm công Thiện”, nhưng lại tin vào  lời “phán” của “Thượng Đế” của đạo “Chúa” một kẻ vô hình chẳng ai biết mặt mũi ra sao như ông viết trong E-mail gửi ông DieuquangTran ngày 22/7/13 “Con người, thọ tạo bởi Thượng đế, cây lau sậy biết suy nghĩ, tự do chọn lựa vị Thầy tâm linh trong cuộc hành trình vào nơi "Cứu rỗi"”.

 Với kiến thức ếch ngồi đáy giếng, “Thượng Đế” của đạo “Chúa” đã khoác lác nhận là kẻ tạo dựng vũ trụ chúng ta đang sống nhưng mô tả mặt trời cùng quả đất chúng ta đang sống thì sai bét như sau: “Psalm 104.5 – Thượng Đế đặt quả đất trên những nền móng của nó , như vậy quả đất sẽ vĩnh viễn không chuyển động - He set the earth on its foundations, so that it should never be moved, Ecclesiastes1:5 -  Mặt trời nhô lên và mặt trời thụt xuống và mau chóng trở lại chỗ nó nhô lên - The sun rises and the sun sets, and hurries back to where it rises, Job9:6 - Thượng đế lắc quả đất tại vị trí của nó và làm những cột trụ của quả đất rung động- He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble”. À “Thượng Đế” của đạo “Chúa” lại “Phán” quả đất có bốn góc nữa chứ - quả đất phải là một mặt phẳng và có hình thù nào đó với bốn góc, hình vuông chẳng hạn (revelation 7:1 - And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree).

» E-mail đề ngày 24 tháng 7 năm 2013 gửi ông Qtran, ông Thinh Nguyen lươn lẹo, ma giáo, gian manh viết “Hàng tỉ tín đồ Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Tam giáo ........đều đồng chung cảm nhận và chia sẻ về tâm linh, về đức tin, về những điều không thấy, về những điều mà bác cho là "hoang tưởng". Ông Thinh Nguyên lươn lẹo gian manh viết viết lăng nhăng gán ghép các tôn giáo vào với nhau để lươn lẹo quảng cáo, đánh bóng đức tin không thấy mà tin” của đạo “Chúa” (Thiên Chúa Giáo và Tin Lành).

Thưa ông Thinh Nguyen đạo Phật không có cái tin mù quáng, ngu xuẩn “Không thấy mà tin”.

Kinh Kalama – Đức Phật dạy về “Tin” như sau:

- Bạch đức Thế Tôn ! Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đi đến Kê-sa-pu-ta này truyền đạo, vị nào cũng hết lời tán thán, khuyến dụ người khác theo đạo của mình, đồng thời họ không tiếc lời chê bai, phê phán, khinh miệt lời dạy và đạo của vị khác. Sự việc này làm chúng con phân vân: Vị nào tuyên bố sự thật? Đạo nào là chân lý? Vị nào tuyên bố sai sự thật? Đạo nào không phù hợp chân lý? Chúng con nên theo ai và phụng sự đạo nào ?

Đức Phật ôn tồn dạy bảo:

Này các thiện nam, tín nữ, các vị phân vân, nghi ngờ là điều tất yếu và hợp lý. Trong trường hợp như vậy, các vị không nên vội tin hay bác bỏ quan điểm của đạo nào, khi mà các vị chưa tìm hiểu đạo ấy một cách thấu đáo. Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về mười nền tảng của đức tin chân chánh.

- Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.

- Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.  

- Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.

- Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.

- Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.

- Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.

- Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.

- Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.

- Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.

- Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào, sau khi kiểm nghiệm, quý vị thực sự nhận thấy: “Lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán. Nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và về lâu, về dài” thì lúc ấy quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo. 

» Trong e-mail ngày 24 tháng 7 năm 2013 gửi ông QTran,  ông Thinh Nguyen viết “Thử hỏi, so với những tín đồ bác học, tín đồ tỉ phú, tín đồ thần học thông thái, tín đồ ăn cơm dưới đất mà lo chuyện trên Trời (thứ thiệt), tín đồ tổng thống , bộ trưởng, thế thì tri thức của bác qtran, đang nằm vào vị trí, thứ bậc, hạng loại nào  để đòi "mở mắt" họ?”

Câu hỏi trên là một câu hỏi khù khờ ngớ ngẩn của kể mất trí. Tôi không ngạc nhiên khi ông viết như trên, vì đó là một đặc tính của con chiên khi cùng đường bí lối rồi nói bậy. Theo tôi ông QTran có đòi mở mắt ai đâu, ông Thinh Nguyen có gì chứng minh Ông QTran đòi mở mắt họ không? Nhiều người học cao bằng cấp đầy mình nhưng lại u tối trong vấn đề tâm linh. Một vị bác sĩ rất giỏi, thông thái về y khoa, nhưng khi ra đồng theo chân những đứa trể chăn trâu đi mò cua bắt ốc vị bác sĩ ấy chắc chắn phải học hỏi từ những đứa trẻ chăn trâu đó cách nhận xét để biết là trong lỗ này có con cua, lỗ kia thì không. Hay phải học hỏi từ các bà, các cô, các ông nông dân cắt lúa giữa đồng là phải cầm cái liềm như thế nào, tay nắm bó lúa ra sao để cắt cho nó ngọt. Hy vọng rằng hai thí dụ ở trên đã trả lời câu hỏi của ông.

» Trong Email ngày 23 tháng 7 năm 2013 gửi ông QTran, ông chụp cho ông Qtran cái mũ tấn công, đả kích, bôi bác Công Giáo (ông Thinh Nguyen viết :Dưới chiêu bài "giải phóng tâm linh", tiêu trừ "nghiệp chướng", khai phá nhân tâm, bác qtran đã vận dụng "chiến đoàn chữ nghĩa" để tấn công, đả kích, bôi bác Công giáo trong một thời gian dài.) Một cái mũ quen thuộc mà người Thiên Chúa Giáo thường dùng để chụp lên đầu bất cứ ai lôi ra sự gian ác, sự nhơ nhớp, sai lầm, dị đoan của đạo “Chúa”, hay tội phản bội dân tộc, nô lệ Vatican, nô lệ ngoại bang của các con “Chiên” đạo “Chúa”.

Khi người Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành mang món hàng của mình là “Đạo Chúa” ra chào hàng , thì ông Qtran hay bất cứ ai khác đều có thể phê bình mổ sẻ, phân tích, vạch trần bộ mặt đạo đức giả, viên kẹo độc bọc đường của đạo “Chúa” nói chung, Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành nói riêng cho mọi người  được rõ, để họ không mắc lừa bởi lời dụ dỗ ngon ngọt của các tên lái buôn giảo quyệt hay từ các con chó sói đói mồi (Năm 1992, John Paul II đã phản ứng điên cuồng vô học gọi các nhóm Tin Lành tại Nam Mỹ Châu là những con Chó sói Đói Mồi - Rapacious Wolves- http://opinion.inquirer.net/50645/is-the-catholic-church-in-crisis) lôi kéo tin đồ Thiên Chúa Giáo bỏ đạo.

Đúng là “Chân mình dính cứt lê mê tay cầm bó đuốc đi rê chân người”. Vì đạo Thiên Chúa Giáo gắn liền với 100 năm nô lệ giặc Tây, nó gây bao nhiêu hệ lụy cho dân tộc Việt Nam. Nó tạo ra nhóm người nô lệ Vatican, nô lệ ngoại bang, nó tạo ra những tên việt gian phản bội tổ quốc. Thí dụ như tên Việt Gian phản quốc linh mục Trần Lục dẫn 5000 con chiên Việt gian phản quốc Phát Diệm tiếp tay với giặc Tây đi đánh chiến lũy Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng, hay tên nô lệ Vatican linh mục Hoàng Quỳnh tuyên bố “Thà mất nước còn hơn mất Chúa”, hay dòng họ Tam Đại Việt Gian Ngô Đình Niệm, Ngô Đình Khả và Ngô Đình Diệm. Gần đây nhất nhân vụ Thái Hà và đám nô lệ Vatican của cái được gọi là “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam” tuyên bố họ không làm điều gì trái với luật lệ của Vatican. Ông Qtran hay bất cứ ai phanh phui cái gian ác, cái vô đạo đức, cái loạn luân, những di đoan của đạo “Chúa” là chỉ làm nhiệm vụ giống như của các nhân viên của Consumer Reports đưa ra nhận sét của họ về món hàng họ kiểm nghiệm. Chẳng ai nói Consumer Reports tấn công, đả kích, bôi bác hãng nào cả. (Consumer Reports is an American magazine published monthly by Consumers Union since 1936. It publishes reviews and comparisons of consumer products and services based on reporting and results from its in-house testing laboratory and survey research center. It also publishes cleaning and general buying guides - From Wikipedia, the free encyclopedia).

» Trong e-mail ngày 23 tháng 7 năm 2013 gửi ông Qtran, ông Thinh Nguyen viết “Xin mời bá quan văn võ, vi hữu, đọc giả diễn đàn đọc LTS để thấy bác qtran đang "cáu" (chữ của bác qtran) vì bị Công giáo bịt mắt, bị bắt phải tôn trong, bị "ép" dầu," ép" mỡ, bắt phải theo đạo Công giáo và phải tin theo những chuyên hoang đường.

Có lẽ ôngThinh Nguyen tu luyện đức tin “không thấy mà tin” vượt quá chín thành công lực nên bị “tẩu hỏa nhập ma” do đó đầu óc ông trở nên đặc sệt như miếng bánh đúc nên không “hiểu” chữ viết tắt LTS ở đầu đoạn văn nên gán đoạn văn đó cho ông Qtran. Tôi xin mạo muội chỉ cho ông rõ LTS là như thế nào: LTS (Lời Tòa Soạn) là lời phát biểu của nhóm người chuyên biên soạn và sửa chữa bài vở của một tòa báo, một tạp chí… Trong trường hợp này là lời phát biểu của nhóm người chuyên biên soạn và sửa chữa bài vở của Sách Hiếm.net. Còn nữa ông không thấy chữ viết tắt (SH) cuối cùng đoạn văn sao. Đoạn này được Sachhiem.net đính kèm với bài của ông QTran để bầy tỏ ý kiến của Sachhiem.net.

» Trong e-mail ngày 22 tháng 7 năm2013 gửi ông DieuquangTran, ông Thinh Nguyen lươn lẹo, ma giáo gán ghép cái được gọi là “ Cứu Rỗi” của đạo “Chúa” vào các đạo khác, ám chỉ cả Phật Giáo. Ông Thinh Nguyen viết “Kinh kệ, sách vở, giáo điều, tín lý của tất cả các tôn giáo hiện hữu trên mặt đất đều quy về một mục đích tối thượng “cứu rỗi”.  Con người, thọ tạo bởi Thượng đế, cây lau sậy biết suy nghĩ, tự do chọn lựa vị Thầy tâm linh trong cuộc hành trình vào nơi "Cứu rỗi"

Đạo Phật không có “Cứu rỗi” mà chỉ có “Cứu Độ”. 

Cứu Độ trong Phật Giáo có nghĩa “cứu giúp và đưa qua”. Đưa qua đâu? Đưa qua bờ bên kia, bờ bên này là mê, bờ bên kia là ngộ, là rõ được chân lý, hiểu được Phật Pháp rồi từ đó tiến tới tự giải thoát. Chữ độ còn có nghĩa là “độ sinh”, nghĩa là giúp cho chúng sinh sống ở đời thoát khỏi được phiền não. (Tôi Đọc “Dất Việt…” & “ Hành Hương Đất Phật” của Phan Thiết - GS Trần Chung Ngọc)

Cứu Rỗi của Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành là: bất kể ai cứ tin vào Jesus cho dù phạm tội giết người, cướp của, hiếp dâm, kể cả cái được gọi là tội “Tổ Tông” hoang đường, một trong những huyền thoại của người Do Thái thì vẫn được Jesus cứu và đưa về Thiên Đường (ở phố Khâm Thiên Hà Nội trước năm 1954 sau đó là Ngã Ba Chú Ía Gò Vấp ở Thành Phố Hồ Chí Minh - xin xem lời giải thích ở đoạn dưới) xum họp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma "Father, Son, and Holy Spirit" Cả ba là một- “Chúa ba ngôi” thành ra Jesus vừa là Chồng vừa là Con của Mary cùng là Bố của Chính Mình, đúng là mầu nhiệm.

» Trong e-mail ngày 22 tháng 7 năm2013 Gửi ông DieuquangTran, ông Thinh Nguyen viết “Từ thuở khai thiên lập địa cho đến ngày nay, trải qua bao biến cố, thăng trầm, xung đột, tàn sát, hủy diệt lẫn nhau qua thánh chiến, đức tin (faith) tôn giáo  được con người định nghĩa thật đích xác: " Đức tin là tin những điều không thấy"”.

Tôi xin kể một chuyên vui sau đây. Sau khi đọc tin trên báo, tôi nói với vợ tôi –“John Paul II, Chúa dưới trần và không bao giờ sai lầm phải ngm b hòn làm ngt thú nhận ngày 21 tháng 7 năm 1999 (Haven, Hell and Purgatory – Pope John Paul II -http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2heavn.htm) Thiên Đường /Hỏa Ngục chỉ là ”Thiên Đường” và “Hỏa ngục” dm không có thực hay hiện hữu trên mây hay trong lòng đất (sau đó tuyên bố của John Paul được củng cố bởi Benedict XVI). Sự thú nhận của John Paul II như là một cái tát vào mặt đám con chiên, xác nhận giáo lý của Thiên Chúa Giáo là hoang tưởng vì giáo lý của Thiên Chúa Giáo đặt nền móng trên Thiên Đường và Địa Ngục, Thiên Đường là nơi chốn Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Ma "Father, Son, and Holy Spirit"  sinh sống, và là nơi các con chiên lên ở và ngắm nhan thánh Chúa sau khi chết, còn địa ngục là nơi đầy đọa ai không tin Jesus – Ôi Thiên Đàng và Địa Ngục nay còn đâu!!! - Vậy là ta không còn bánh vẽ Thiên Đàng để ăn, nhưng không còn sợ hãi phải đầy ải vào Địa Ngục và chẳng cần tới sự “cứu rỗi” của Jesus”. Vợ tôi vốn tính đoan trang thùy mị. Đúng là phép l và mu nhim, nên ngay sau khi nghe tôi nói vậy, bả trợn mắt, nghiến răng, người lắc lư, nhẩy cỡn lên, vỗ mông bành bạch rồi phán “tôi là Thượng Đế”, John Paul II chỉ nói bá láp, Thiên Đường được đặt ở ph Khâm Thiên Hà Nội trước năm 1954 sau đó tôi dời nó vào Ngã Ba Chú Ía Gò Vp ở Sài Gòn, địa ngục tôi đặt nó ở gầm cầu Bông. Khi nào tôi thích, tôi dời nó sang só chợ cầu Muối ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Với tính kính vợ đắc thọ, và đức tin “không thy mà tin” nên tôi hoàn toàn tin bả là “Thượng Đế” và lời tuyên bố của bả. Quý vị nào không tin vợ tôi là “Thượng Đế” xin phản biện.

» Trong e-mail ngày 22 tháng 7 năm 2013 gửi ông DieuquangTran, ông Thinh Nguyen viết “làm thế nào bác DQT giải thích được sự "phi lý" cùng cực: "người "thờ" thú vật". Cũng may, nếu bác DQT sang các vùng đó mà "bày" ra chuyện kinh sách, cuồng đạo, các tín đồ sẽ "phóng" rắn hổ mang "phập" bác sùi bọt mép hoặc sẽ thả hàng ngàn con chuột ra cắn nát cái....của đời bác.”

Tôi chỉ muốn nói văn là người!

» Trong e-mail ngày 22 tháng 7 năm 2013 gửi ông DieuquanTran, ông Thinh Nguyen viết “Thật vậy, nhân sinh tự cổ chí kim, chưa ai một lần được diện kiến thánh nhan Thiên chúa, Đức Phật, đấng Alah… bằng xương, bằng thịt, thảng hoặc, nếu có, chỉ trong kinh sách hoặc trong giấc chiêm bao.” Ông Thinh Nguyen viết đúng, chẳng ai được diện kiến thánh nhan Thiên Chúa vì Thiên Chúa là con ma vất va, vất vưởng, là một bóng “ma tơi” dùng để hù dọa con nít, hay người vô học đầu óc thấp kém, có học nhưng lý trí mù mờ ngu dốt về vấn đề tâm linh. Ông Thinh Nguyen lươn lẹo, ma giáo viết tên Đức Phật vào đoạn văn trên để đánh lừa thiên hạ.  Đức Phật là người bằng xương bằng thịt, là một Hoàng Tử có gia phả đàng hoàng, và đi thuyết Pháp “Cứu Độ” chúng sinh 45 năm trời, dậy chung sinh điều nhân nghĩa, kính trọng cha mẹ, thương yêu nhân loại. Trái lại Jesus là một đứa con hoang, có một gia phả mù mờ như đêm ba mươi, là một tên vô học, vô giáo dục, hoang tưởng, khát máu (Luke 19-27) , dạy con chiên đối sử vô đạo đức với cha me anh em (Luke 14.26, Matthew 10.34-39) và tạo bao khổ đau cho thế giới. Khi được một đám vô học khác tôn sùng, Jesus đã thành đứa con mất dạy khinh thường mẹ của hắn là Mary. Gọi Mary là người đàn bà này, người đàn bà kia (John 2:4).

» Trong e-mail ngày 22 tháng 7 năm 2013 gửi ông DieuquangTran, ông Thinh Nguyen viết “Đúng, Không ai có thể phủ nhận những nghịch lý trong các trích đoạn do bác nêu ra từ Thánh kinh nhưng có điều, em e rằng với sự khôn ngoan của loài người, trong đó có bác, không thể nào thấu hiểu, lãnh hội hết lời của đấng Thiêng Liêng”.

Ông DieuquangTran là người nên không thể nào thấu hiểu, lãnh hội hết lời của đấng Thiêng Liêng của đạo “chúa” như “Thượng Đế” hay “Jesus”, trái lại ông Thinh Nguyen thấu hiểu, lãnh hội hết lời của đấng “Thiêng Liêng” do ông Thinh Nguyen không phải là người như ông DieuquangTran. Không phải là người thì là gi bây giờ? Là “cây cối”, Là “súc vật”? À đúng rồi, là con “Chiên” hay còn gọi là con “cừu”. Ai cũng biết trí thông minh của con “Chiên” hay còn được gọi là con “cừu” khi so với các loài động vật khác thứ hạng không được cao lắm.

Chúc ông Thinh Nguyen an vui trong đời sống con “Chiên” để thấu hiểu, lãnh hội hết lời của đấng Thiêng Liêng của đạo “chúa” như “Thượng Đế” hay “Jesus”. Riêng tôi, tôi rất sung sướng và hãnh diện làm người.


Nguyễn Ri

__________________

Các bài của Nguyễn Ri: link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.phpCác bài của tác giả Nguyễn Ri


▪ 10 Nhận Xét Của Người Xưa Về Kitô Giáo - Michael Van Duisen

Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình? - Hồ Sơ Mật Tội ác Tình Dục Của Catô Rô-Ma Giáo - By Sabrina Rubin Erdely

“Những Khoảnh Khắc Trống Rỗng”: GH Francis Nghi Ngờ Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế, Tự C - Ri Nguyễn/ SH

Đẹp Mặt Catô Rô-Ma Giáo - AP/ Ri Nguyễn

Bể Mánh “Chúa Quan Phòng” Bill O'Reilly tuyên bố, ông "Giận Điên Tiết Với Thượng Đế" gi - Ri Nguyễn

Ca-tô Rô-ma giáo: Gian Dối và Tội Ác - Nguyễn Ri

Các Linh Mục Playboy Của Giáo Phận Albenga Trên Bờ Biển Ý - Fiona Govan/ Telegraph.co

Cũng Chuyện “Đức Tin” - Tôi Đọc E-mails Của ông Thinh Nguyễn - Nguyễn Ri

Có Phải Giáo Hoàng Đang Đùa Giỡn Với Dị Giáo? - Pat Buchanan/ Ri Nguyễn lược dịch

Chỉ số ít Người Mỹ tin rằng Kinh Thánh là lời nói chính thức của Thượng Đế - Antonia Blumberg/ The Huffington

Chiên Catô Rô-Ma Giáo Đã Làm Gì Trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương? - Ri Nguyễn

Góp ý với Con Chiên phản quốc Michael Nguyễn - Bằng Chứng Phản Quốc Của Các Con Chiên - Ri Nguyễn

Giáo Hội Công Giáo Có Liên Quan Đến Lao Động Trẻ Em Ở Uganda - Vinnie O'Dowd & Danny Vincent/ BBC News

Giáo Hoàng Francis: Loài Vật Được Lên Thiên Đường! - John Thomas Didymus - Digital Journal

Giáo Hoàng Giáng Chức Vị Hồng Y Trực Ngôn Bảo Thủ Người Mỹ - Philip Pullella/ Nguyễn Ri dịch

Giáo Hoàng và Bờ Vực Thẳm - Ross Douthat / Nguyễn Ri dịch

Hồng Y Burke: Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Dưới Quyền Lãnh Đạo Của Giáo Hoàng Francis Là 'Một Con Tàu K - Josephine McKenna / Nguyễn Ri dịch

Hoan Hô Cách Mạng 1/11/63 Thành Công - Ri Nguyễn & Trần Quang Diệu sưu t

Không Chỉ Đặt Câu Hỏi Đối Với 10 Điều Răn, Mà Là Toàn Quyển Thánh Kinh - Steve Siebold / Hufington Post

Làm Thế Nào Việt Hóa Ki-tô Giáo La Mã? - Tôi Không Ngạc Nhiên về LM Để - Ri Nguyễn

▪ Gửi Ông Vũ Linh Châu Về Nhà Lý Và Vụ Ngoài Vòng Lễ Giáo - Ri Nguyễn

Tôi Đọc Bài “Mẹ Ông Trời” Của ông Vũ Linh Châu - "Chị Con Cóc" - Ri Nguyễn

Trả lời cho một nick theo văn hóa "ném đá": Nếu không có - Ri Nguyễn

Góp ý với ông Vũ Linh Châu: "Người có giáo dục" biết dùng lý trí và tôn trọng sự thật - Ri Nguyễn

Tréo Ngoe 2 Chuyện - Chúa Giê-su lập Giáo Hội và câu nói “TẬN THẾ” sẽ xẩy ra trước khi họ qua đ - Ri Nguyễn vs Vũ Linh Châu

Chiên cừu được nhắc đến trong thánh kinh hơn 500 lần - Ri Nguyễn vs Diễn Đàn

Tin Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, thì tại sao Thiên Chúa lại ngu như thế này? - Ri Nguyễn

Theo Thánh Kinh thì... Mặt trời chạy lên chạy xuống - Ri Nguyễn

Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng anh Hoàng Xuân Vinh! - Ri Nguyễn

Cần dán trước mỗi nhà thờ Chúa ở VN các lời kinh dưới đây của Chúa Cha và Chúa Con - Ri Nguyễn

Đúng - buồn cho Việt Nam - Cùng buồn cho nước Mỹ - Ri Nguyễn

Khi Nhớ Về Ngô Đình Diệm - Hoan Hô Cách Mạng 1-11-1963 Thành Công! - Ri Nguyễn

Thư Ngỏ Gửi Quý Thầy, Qúy Ni và Quý Phật Tử: Nhớ sự hy sinh của tất cả các anh linh Phật T - Ri Nguyễn

Tại Sao Joe Biden Không Hôn Nhẫn của Giáo Hoàng - Ri Nguyễn

Vạch mặt tấm hình đánh tráo trong bài của Lữ Giang trong bài "Bị ngược đãi nhất trên hành tinh!" - Ri Nguyễn - Trần Quang Diệu

Lịch sử Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam - đọc để biết bằng chứng phản quốc - Ri Nguyễn

Phân vân không biết phải dùng những từ gì cho chính xác để nói về - Ri Nguyễn

Chúa Trên Trời Bị Chúa Dưới Trần Đuổi Việc - Ri Nguyễn

Mất nhiều lắm chứ - Người hữu thần nếu chẳng thấy có Thiên Chúa, chẳngcó đời sau - Ri Nguyễn

Một góc đối thoại: Tin hay không tin Chúa - có lợi hay có hại - khi sống và khi chết - Ri Nguyễn vs Chiên


▪ 1 2 >>>

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2018-01-19 - NutiFood tấn công thị trường sữa "cực kỳ khó tính" Hoa Kỳ - Sau nhiều năm chuẩn bị, NutiFood sáng nay vừa ký với Công ty Delori (Mỹ) đã ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sữa bột pha sẵn dành cho trẻ em biếng ăn Pedia Plus sang thị trường Hoa Kỳ.

2018-01-18 - Phỏng Vấn TT Nguyễn Thanh Tuấn: Không Phải Chủ Trương Của Đảng-Họ Tự Ý Thay -

2018-01-17 - Giáo hoàng bị ném khăn trúng ngay mặt tại Chile - nhiều người CG địa phương tức giận trước việc GH đã bổ nhiệm GM Juan Barros, người bị cáo buộc bảo vệ LM Fernando Karadima, người đã lạm dụng nhiều bé trai ở tuổi thiếu niên suốt nhiều năm

2018-01-17 - Cô gái ở New York bị 23 năm tù vì đầu độc mẹ của bồ cũ - Cô Kaitlyn Conley 24 tuổi ở tiểu bang New York vừa bị tuyên án 23 năm tù do đầu độc bà Mary Yoder, sếp cũ của mình, cũng là mẹ của người bồ cũ. Ông William Yoder cáo buộc rằng “Conley cãi cọ với con trai tôi… rồi sau đó giết mẹ của nó.” Ông kể lại, những ngày cuối của bà vợ, thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy và chịu đủ mọi đau đớn khác

2018-01-16 - 1:02:59 (DOÃN NHƯ LÂN 01) SỬA SỬ KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ SỬA -

2018-01-16 - 13 con bị xiềng xích ở Mỹ được bố mẹ sinh ra theo "tiếng gọi của Chúa" - Vợ chồng David và Louise Turpin, sống ở thành phố Perris, bang California, Mỹ bị buộc tội cầm tù 13 người con tuổi từ 2 đến 29 trong điều kiện sống bẩn thỉu và tối tăm

2018-01-16 - Các bệnh viện khắp nước Mỹ thiếu trầm trọng nước biển truyền cho bệnh nhân - kể từ khi cơn bão làm hỏng nhà máy sản xuất ở Puerto Rico, nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm dự kiến sẽ cải thiện trong những tuần tới.

2018-01-15 - Xe bay vọt lên tầng 2 tòa nhà ở Santa Ana, hai người bị thương - Cảnh sát thành phố Santa Ana cho rằng người lái chiếc xe chạy ở vận tốc rất cao trên đường French Street khi người này đụng phải dải ngăn cách hai chiều giao thông hôm sáng Chủ Nhật 14/1/2018. Chiếc xe kẹt trong phòng nha sĩ ở 319 East đường 17, cho tới khi nhân viên cứu hỏa đưa được chiếc xe xuống đất. Có 2 người trong xe chỉ bị các vết thương xoàng.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-01-15 - Độc kế mới: TỜ CHỨNG (AFFIDAVIT) tự thề thốt rằng mình không có tội!!! - Trạng Móc -

● 2018-01-13 - Với phong trào "tố Cộng", Diệm đã cho gia nô giết "những người kháng chiến cũ" - Trần Quang Diệu -

● 2018-01-12 - Trrước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám Chệt Hoa kiều - Phượng Hoàng GV -

● 2018-01-12 - Tiếp tục phủ nhận sự kiện tự thiêu của HT TQD: bào chữa cho chế độ Ngô Đình Diệm - Thanh Duy vs Trung Kiên -

● 2018-01-11 - Ông có bước ra khỏi nhà chăng, để thấy rằng nước Mỹ đang tràn ngập hàng hóa của Tàu - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2018-01-10 - Những xảo biện trong cách viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu - Thanh Duy -

● 2018-01-10 - Lưu ý ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đừng có gian xảo - Đọc những bài sau đây của rồi hãy phát ngôn - Trần Quang Diệu -

● 2018-01-10 - “SAINT-MAKING FACTORY” - XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH - Ri Nguyễn -

● 2018-01-10 - Sự khác nhau giữa các tu sĩ Phật Giáo và các tu sĩ TCG - Mike Wilson -

● 2018-01-09 - Thư mời tham dự triễn lãm SOLO UPSIDEDOWNISM 2018 tại SEATTLE. - Họa sĩ Đại Giang -

● 2018-01-08 - Sài Gòn đây sao? Tôi xa tổ quốc từ năm 19 tuổi nhưng Việt Nam ở trong tôi cho đến cuối đời - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-01-07 - Hải ngoại: "Điện Biên Phủ Trên Không" - thua đau, chiên chữa thẹn, hoang tưởng và tự sướng - Trạng Móc -

● 2018-01-07 - Cô gái Việt Nam này có thể làm điều bất ngờ trên sân chơi Hoa Hậu quốc tế - Việt Dân -

● 2018-01-06 - Cuốn sách Fire and Fury (Lửa Cuồng Nộ) của nhà báo Michael Wolff - Mike Wilson giới thiệu -

● 2018-01-06 - Vụ án mạng vì cuồng tín làm tôi nhớ chuyện thật trong họ nhà tôi - Trần Quang DIệu -

● 2018-01-05 - Vì đâu nên nỗi - Chiên là thế - Chúng nó cuồng tín và hung dữ lắm - Trần Quang Diệu + Diến Đàn -

● 2018-01-04 - LM Rhodes đến ĐẤT TA với 1 sứ mệnh là truyền giáo, không phải để giúp DÂN TA thăng tiến. - N Q Nguyen -

● 2018-01-03 - Steve Bannon nói: con trai Trump, con rể và quản lý tranh cử đều phạm tội phản quốc - Mike Wilson -

● 2018-01-02 - Vụ Chữ Việt, nghiên cứu của GS Bùi Hiền: Ý kiến trước những kiểu bàn tán, đồn thổi đủ điều... - Huy Thái và Dến Đàn -

● 2018-01-01 - Sài gòn vui suốt đêm thâu. Thời tôi đi học (trước 1975) có đâu như vầy ! - Quán Tâm cư sĩ -

● 2017-12-29 - Chúa qúa tệ, chẳng làm được trò trống gi - Ri Nguyễn -

● 2017-12-25 - Năm tới, 2018, tiền mua Bảo Hiểm Y Tế của tôi tăng 500 đô la - Mike Wilson -

● 2017-12-24 - Hỏa hoạn là do ... tại VC? Việt Nam có bao nhiêu hang đá bằng giấy được dựng lên? - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2017-12-24 - Thiên Chúa: Thánh Vương hay Ma Vương? - Ri Nguyễn -

● 2017-12-23 - Hiểm họa của thế giới: Cá nuôi – Farmed fish - Huy Thái -

● 2017-12-23 - Giê Su có thực hay không - không phải là mấu chốt của vấn đề - Mike Wilson -

● 2017-12-19 - Còn Nhớ Hồi Quí Vị Mới Sang Mỹ Hay Không? - Mike Wilson -

● 2017-12-18 - Có mấy câu hỏi được nêu ra, tưởng chừng như ngụy biện được cho việc theo giặc - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>>