icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2773 >

Bài Ca Tiếng Gọi Thanh Niên của Nhạc Sĩ Lưu Hữu Phước Bị Đạo Văn

FB Doan Quang Minh
‎Doan Quang Minh‎ đến DÒNG MÁU LẠC HỒNG
26 tháng 12 lúc 18:43

Mấy anh VNCH thì chỉ đủ trình sáng tác mấy bài hát não nề, thể hiện tình cảm bi luỵ khi phải đi lính. Vài bài hát vui tươi, phấn khởi khi mới có người yêu. Họ không có nổi một nhạc sỹ sáng tác được một ca khúc hùng tráng, thể hiện tinh thần và niềm tự hào dân tộc. Vì thế, họ chôm bài hát của nhạc sỹ theo CS, sửa lời để làm quốc ca.