icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2769 >

Ăn cắp Đạo Hiếu - Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ b

Subject: ***_đạo_Chúa_khai_sáng,_dạy_d ân_ta_"hiếu_với tổ_tiên"_...?!
From: Mike Wilson
Date: Thu, December 27, 2018 6:54 am

Vài ngày trước Giáng Sinh năm nay tôi xem trên vnexpress.net, thấy có đăng một bài của một Giám Mục đạo Catholic VN, huyênh hoang khoác lác, đại ý rằng:
đạo Chúa có công khai sáng - dạy dân ta phải hiếu thảo với tổ tiên(!).

Tôi thấy thối quá, nên bỏ qua. Mấy hôm sau tìm lại, thì thấy bài ấy đã bị gỡ bỏ !

Tôi không nhớ rõ từng chữ, *** nhưng đại ý của nó thì nhớ rất rõ .***

Vì "hiếu" là quan niệm Á Đông, lâu đời, là truyền thống thờ cúng của dân ta, CÓ TRƯỚC KHI ĐẠO THIÊN CHÚA DU NHẬP VÀO - mà họ vẫn trơ trẽn dựng đứng, NÓI BẬY !!!

Có lẽ do người đọc VN, nhân dân ta, phản đối nên họ gỡ bỏ bài ấy (chỉ dùng "trong nhà" để ru ngủ "chiên con" mà thôi).

Sáng nay, tôi vào vnexpress.net tìm lại bài ấy trong các đề mục liên quan đến Giáng Sinh, trong phân mục THỜI SỰ, CỘNG ĐỒNG, GÓC NHÌN ... đều không thấy nó !

Thân hữu nào có dịp may tìm lại được bài ấy, xin thông tin cho biết, tôi xin cám ơn trước !

nth-fl