"> Tòa Tối Cao, Nó Không Phải Tòa Án, Mà Là Quân Ủy!

Tòa Tối Cao, Nó Không Phải Tòa Án, Mà Là Quân Ủy!

Mike Wilson tóm lược

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/M/MikeWilson_07.php

13-Jul-2022

LTS: Đây là chuyện cài đặt để cướp quyền, phá thế cân bằng chính trị, và do đó được Eugene Robinson gán cho nhãn hiệu JUNTA, Quân Ủy, Hội Đồng Quân Nhân! Có 2 vụ kiện tiền lệ bị đảo ngược tại Tối Cao Pháp Viện năm nay liên quan đến: Pháp lý về Phá thai (Roe VS. Wade), và Bản đồ bầu cử (Moore v. Harper) (SH)

1. Chuyện Pháp Lý Về Phá Thai

From Mike Wilson on 2022-07-03 14:31

Theo Eugene Robinson,

Tại sao nhân quyền tại nước Mỹ lại không đồng đều, mà áp dụng mỗi nơi, một khác ?

Tại sao một phụ nữ ở bang Missouri, phải sang sông qua bang Illinois, để phá thai hợp pháp, nhưng khi trở về Missouri, lại có thể thành tội phạm ?

Vì bọn đa số Cộng Hòa trong Tòa Tối Cao đã trốn trách nhiệm, lật ngược "tiền lệ" ROE VS. WADE (cho phép phá thai), phủi tay, đổ trách nhiệm cho mỗi bang, tùy ý làm luật dựa theo đa số Cộng Hòa hay Dân chủ tại từng bang !

Và như vậy, nhân quyền trở thành không đồng đều trên đất Mỹ!

Chúng nó lập luận dối trá, gian xảo rằng hiến pháp Mỹ "không cho phá thai" !

Hiến pháp Mỹ không nói tới "phụ nữ" và "quyền phụ nữ" chứ khoan nói tới "phá thai" - những từ này không có trong Hiến pháp !

Quan niệm nhân quyền cho phụ nữ, dân da đen hay da màu, v.v. đều không có trong Hiến pháp nguyên thủy của Mỹ !

Chuyện nhơ nhuốc trớ trêu này đã xảy ra do gian xảo lươn lẹo của Mitch McConnell, thủ lãnh Cộng Hòa Thượng viện, dẫn đến sự kiện cựu TT Trump một mình được quyền bổ nhiệm 3 thẩm phán bảo thủ (chống phá thai) vào Tòa Tối Cao!

Đây là chuyện cài đặt để cướp quyền, phá thế cân bằng chính trị, và do đó được Eugene Robinson gán cho nhãn hiệu "quân ủy", JUNTA !

Chúng nó muốn tước quyền phụ nữ đối với thân thể của họ - chúng nó muốn phụ nữ hễ có thai thì phải mang thai suốt thai kỳ và đẻ con ... những bác sĩ, y tá, những ai giúp phụ nữ phá thai, trái ý chúng, đều sẽ bị truy tố như tội phạm !

Chúng nó sẽ tạo ra hoàn cảnh ít phụ nữ hơn trong lực lượng lao động, và nhiều phụ nữ hơn, ở nhà trông con, ăn trợ cấp chính phủ, v.v.

Chúng nó muốn người dân tự do mang súng khắp nơi, tại các nơi công cộng, để gia tăng cơ hội "tự do" đấu súng mọi nơi - như trong thời "miền tây hoang dã" ...

Chúng nó muốn biến nước Mỹ thành một quốc gia bị cai trị bởi Ki Tô giáo, và chà đạp nguyên tắc "phân tách, tách biệt giữa giáo hội và chính quyền" ... chúng nó muốn cho phép học sinh cầu nguyện theo kiểu Ki Tô giáo sau mỗi trận đấu thể thao ...

Chúng nó muốn chính quyền phải tài trợ cho các trường tư, dạy học sinh theo Ki Tô giáo !

Thêm nữa, chúng nó lại còn muốn đồng tiền có "quyền tự do mua chuộc" chính trị, bằng cách cho phép các chủ thể doanh nghiệp, đại gia tư bản, dùng tiền để "quyên góp" - mà thực chất là mua chuộc, và chỉ đạo chính sách - cho các chính trị gia và các nhà làm luật !

Ba người được cựu TT. Trump bổ nhiệm vào Tòa Tối Cao đều còn trẻ, và chúng sẽ ngồi suốt đời, lộng hành để thiết kế một nước Mỹ bảo thủ, "lạc hậu", "bị mua chuộc", và "tham nhũng chính trị" theo ý chúng !

Đó ! Mỹ quốc Hoa kỳ : "Dân chủ", hay chủ dân ?!

Mike Wilson

tóm lược và bình luận.

_________________

Washington Post ngày 27 tháng 6, 2022

It's not a court. It's a junta.

Eugene Robinson /The Washington Post

2. Bản đồ bấu cử - Quân Ủy" Tối Cao Mỹ lại sắp "táy máy" trao quyền cho các bang

Theo luật sư Ellen Freidin ở Miami, Florida, USA

Tại mỗi bang của Mỹ, "gerrymandering" là việc làm luật của cơ quan lập pháp tiểu bang (state legislature) để "vẽ lại" các quận hạt bầu cử, mỗi 10 năm sau khi kiểm kê đếm lại dân số, để cập nhật với số dân mới ..

Tuy nhiên, việc vẽ lại này được tính toán với thành phần các sắc dân (trắng, đen, da vàng, da nâu, Hispanic, v.v.) và phân loại giàu nghèo ... để ƯỚC TÍNH nhóm dân nào sẽ bầu cho đảng nào - nhân đấy "vẽ lại" biên giới quận hạt sao cho có lợi cho một đảng nhất định !!

Nếu việc vẽ lại phản ánh khuynh hướng đa số dân trong quận hạt sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa chẳng hạn, thì đó là kết quả bầu cử đã được định sẵn bằng luật, ngay cả trước khi người dân đi bầu ! Những ai trong quận hạt đó, dù đi bầu và bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, thì lá phiếu của họ - tất cả, đều vô nghĩa, vì không ảnh hưởng đến kết quả định sẵn !

Đây là 1 vấn đề nhức nhối cho cái gọi là hệ thống bầu cử "dân chủ" Mỹ, nơi mà ý dân không được phản ánh công bằng, vì kết quả đã bị cài đặt từ trước, BẤT CHẤP Ý DÂN !

Năm nay, bản đồ quận hạt bầu cử Quốc Hội Liên bang của bang North Carolina đã thiên vị bất công cho đảng Cộng Hòa, nó bị người dân phản đối, và Tòa Tối Cao của bang đã phán quyết rằng bản đồ ấy vi phạm hiến pháp của bang !

Tòa này đã ra lệnh cho lập pháp của bang North Carolina phải vẽ lại một bản đồ công bằng hơn, nhưng bọn lập pháp này đã kiện lên Tòa Tối Cao ("Quân Ủy", Junta) của Liên bang !

Và điều trớ trêu là, Tòa này - thay vì bác bỏ vụ kiện - đã đồng ý nghe, và xử vụ kiện này !

Bên nguyên đơn của lập pháp bang North Carolina đã dựa vào lý thuyết "quyền lập pháp độc lập của bang" để khẳng định rằng tòa án của bang KHÔNG CÓ QUYỀN buộc các bản đồ "vẽ lại" phải hợp lệ tuân thủ hiến pháp của bang !

Họ còn nói rằng cơ quan lập pháp của bang KHÔNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT của tòa án tiểu bang trong những cuộc bầu cử liên bang - như bầu cử các đại biểu vào Quốc Hội hay bầu tổng thống !

Họ tự cho quyền đứng trên pháp luật với thẩm quyền không bị kiểm tra (tự do thao túng, định đoạt) trong các cuộc bầu cử tổng thống, đại biểu thượng viện và hạ viện Quốc Hội...

Như thế thì còn gì là nguyên tắc "kiểm tra và cân bằng" giữa 3 ngành của chính quyền, - với các tòa án có phận sự, và có quyền, kiểm tra các lạm quyền vượt quá giới hạn của ngành lập pháp ?

Thật rất đáng quan ngại, khi Tòa Tối Cao ("Quân Ủy", Junta) liên bang, lại sẵn lòng dí mõm, thọc tay, "táy máy" vào vụ kiện Moore v. Harper này !

Bởi cái lý thuyết "quyền lập pháp độc lập của bang" chưa bao giờ được tòa án nào công nhận ! Trong nhiều thế kỷ qua, công dân Mỹ đã dựa vào các tòa án của bang để duyệt xét các dự luật và đảm bảo rằng luật của tiểu bang phải được tuân thủ trong mọi cuộc bầu cử liên bang !

Cái lý thuyết ngoại vi xa vời này, nếu được Tòa Tối Cao liên bang công nhận, sẽ xóa bỏ mọi nguyên tắc "kiểm tra và cân bằng" trong tất cả các vụ bầu cử liên bang ... Nó sẽ đóng cửa các tòa án, không cho dân vào để khiếu nại phản đối các bản đồ được "vẽ lại" theo gian ý hay các vấn đề bầu cử lùm xùm nào khác !

Dựa vào lý thuyết "lập pháp độc lập của bang", nếu nó được công nhận trong các cuộc bầu cử tổng thống, và nếu cơ quan lập pháp của tiểu bang (do một đảng khống chế) không đồng ý với kết quả bầu chọn của đa số cử tri, thì nó có thể bác bỏ tổng số phiếu bầu chọn, phớt lờ, làm ngơ những thủ tục hiện hành để chọn các ủy viên bầu cử hay đại cử tri (electors) đại diện cho bang, và tự ý chỉ định các đại cử tri thay thế, để họ bầu cho ứng viên đã thất cử tại bang của họ, nhưng họ vẫn muốn làm ngược ý dân, tự chọn cho ứng viên ấy "thắng" (như Trump và đồng bọn đã xúi giục họ làm, sau khi Trump thất cử TT năm 2020) !

Các bạn bị sốc, đúng không ?

Nhưng chuyện ấy rất có thể xảy ra - tùy theo đồng phe cánh ông Trump trên Tòa Tối Cao, chúng sắp làm gì !

Và đây là kịch bản ác mộng :

Ý của người dân đi bầu sẽ KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ NỮA, và các nhà lập pháp "thiên vị 1 đảng" sẽ có quyền lực KHÔNG BỊ KIỂM SOÁT, để TỰ Ý quyết định kết quả của các cuộc bầu cử liên bang !

VÀ ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ DÂN CHỦ !!!

Mike Wilson lược dịch

___________________

Palm Beach Post (newsmemory.com)

High court to weigh theory that could end democratic elections

Ellen Freidin, Guest columnist