Liên Minh Bí Mật của Hoa Kỳ và Vatican

Liên Minh Bí Mật của Hoa Kỳ và Vatican

Lý Thái Xuân

http://sachhiem.net/LTX/LyThaiLS9.php

25-Apr-2022

Liên minh bí mật, hay đơn giản là một chiến lược chính sách đối ngoại phù hợp đã giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh. Bài viết ngắn này được đọc trên youtube ngày 25 tháng 4, 2022. (SH)

Lịch sử thế giới từ hơn ngàn năm nay cho thấy, khi Vatican kết minh với một cường quốc nào đó, thì chắc chắn có những chuyện động trời xảy ra. Trước kia thì là chiếm đất, bắt nô lệ, cướp tiền của, diệt chủng, diệt văn hóa, truyền bá Ki-tô giáo... Nhưng gần đây, khi dân trí thế giới đã khá hơn, người ta đã lên án chế độ nô lệ, hay diệt chủng, hoặc xâm chiếm đất đai, thì mô hình thực dân cũng thay đổi. Họ chỉ có thể dùng tôn giáo để tiêu diệt văn hóa, và sau đó là chiếm thế giới bằng chủ thuyết Ki-tô giáo.

Việt Nam ở thế kỷ 20 vừa qua cũng đã phải mất biết bao nhiêu máu xương để tranh đấu chống lại chế độ thực dân cũ do sự liên minh của Pháp-Vatican, rồi chế độ thực dân mới giữa Mỹ và Vatican, dưới danh nghĩa chống lại sự lan tràn chủ nghĩa Cộng Sản.

Chiến tranh lạnh trên thế giới đã bắt đầu giữa Nga và Mỹ dẫn đầu hai khối trên danh nghĩa là ý thức hệ đối chọi nhau. Nhưng thực ra, phía Nga dẫn đầu khối các quốc gia bị thuộc địa chống lại khối các quốc gia tư bản dẫn đầu là Mỹ.

Trên thế giới, một liên minh cận đại nhất giữa Vatican và Hoa-Kỳ được kết hợp thành sức mạnh vô địch để tiếp tục đẩy lui đến cùng ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng Sản, chấm dứt thời đại chiến tranh lạnh với sự thống trị của khối tư bản. Đó là sự liên kết giữa Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Giáo Hoàng John Paul II.

Vô số các hình ảnh sau đây cho thấy hai người gặp gỡ thân mật và thường xuyên như thế nào.

Kèm theo là bài phỏng vấn do chính người Tổng Chưởng lý của Tổng Thống Ronald Reagan là Edwin Meese III, do Học Viện Hoover thực hiện năm 2018, xin được dịch lại như sau:

Tựa: Ronald Reagan và Giáo hoàng John Paul II: Mối quan hệ đối tác đã thay đổi thế giới

---- Phỏng vấn Edwin Meese III, Cựu tổng chưởng lý của Tổng thống Reagan - Ghi ngày 26/09/2018. [https://www.hoover.org/r..., thứ Ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019]

Tổng thống Reagan và Giáo hoàng John Paul II có một liên minh bí mật hay chỉ đơn giản là một chiến lược chính sách đối ngoại phù hợp đã giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh? Cựu tổng chưởng lý của Tổng thống Reagan Edwin Meese III trả lời những câu hỏi này và hơn thế nữa trong tập Kiến thức không thường này.

Edwin Meese III thảo luận về kinh nghiệm của Reagan với các phe phái cộng sản cố gắng xâm nhập vào các công đoàn của Hollywood khi còn là một diễn viên đã khiến ông trở nên đặc biệt thích hợp để xử lý Chiến tranh Lạnh với tư cách là tổng thống. Ông hiểu các kỹ thuật truyền bá tuyên truyền của chủ nghĩa Stalin và đã dành vài năm để đánh bại chủ nghĩa cộng sản ở Hollywood từ rất lâu trước khi ông được đề nghị bổ nhiệm làm tổng thống.

Tôn giáo, là Lời chúc dữ của chủ nghĩa Stalin. Đức tin cá nhân của Reagan với tư cách là một người theo đạo Tin lành và Giáo hoàng John Paul II, cũng như sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau của tổng thống đã giúp hai nhà lãnh đạo thế giới hình thành mối quan hệ hợp tác về địa chính trị. Theo Luật sư Meese, Reagan và John Paul II có những mục tiêu tương tự trong việc chấm dứt ảnh hưởng áp bức của chế độ Xô Viết ở Đông Âu - đặc biệt là Ba Lan, là quê hương của Giáo hoàng.

Tượng Giáo Hoàng John Paul2 và Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan ở Ba Lan.

Hai nhà lãnh đạo đã có thể phối hợp nỗ lực để gây áp lực ngày càng tăng về chính trị, kinh tế và thông tin đối với Liên Xô và tổng bí thư Mikhail Gorbachev, điều này cuối cùng đã góp phần đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô.

Ông Meese nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu lịch sử đối với các thế hệ trẻ, đặc biệt là lịch sử của Chiến tranh Lạnh và ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản trong thời gian đó. Điều quan trọng là phải chấm dứt "sự kìm kẹp của chế độ Liên Xô đằng sau Bức màn sắt và giải phóng các quốc gia bị giam cầm."

-- o0o ---

Đó là lời tuyên truyền của thế giới tư bản cho thế hệ trẻ của họ. Còn thế hệ trẻ của dân Việt Nam, phải học lịch sử như thế nào cho đúng? Việc này đang là vấn đề tranh chấp gay cấn giữa những người "đổi mới" (theo cái gì) và những người có trách nhiệm bảo vệ văn hóa nước nhà. Nhưng đó lại là một đề tài khác

Lý Thái Xuân

____________

Tham khảo:

- Ronald Reagan And Pope John Paul II: The Partnership That Changed The World

- Google search : Ronald Reagan en Pope John Paul II

Trang Thời Sự