Hội Thánh Duy Nhất

Hội Thánh Duy Nhất

Diệm Ngô/ FB

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBDiemNgo.php

05-Mar-2019

 

Thuộc Tính Duy Nhất Của Giáo Hội Công Giáo.

- Đó là một giáo hội luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong mọi hoạt động, nhưng đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới đã gây ra 7 núi tội ác khủng khiếp nhất đối với nhân loại mà Giáo hội đã chính thức xưng thú cùng thế giới, mang trên bờ vai vô cảm của giáo hội trên dưới 200 triệu nạn nhân vô tội gồm đủ mọi giới nam, nữ, già, trẻ; 

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó không ít giới chăn chiên, từ giáo hoàng trở xuống, cực kỳ vô đạo đức, loạn luân, loạn dâm, giết người, đồng giống luyến ái, nghiện rượu, ăn cắp v…v…;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà trong đó có những linh mục đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia và trong một số trường hợp bắt họ đi phá thai; đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới trong đó có hơn 5000 linh mục can tội ấu dâm, cưỡng bách tình dục trẻ em, và được các bề trên, từ giáo hoàng cho tới các giám mục bao che; 

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới nổi tiếng là vơ vét tài sản thay vì quan tâm đến đời sống tâm linh và vật chất của tín đồ ngoài ra còn cố giữ tín đồ trong vòng mê tín, ngu tối;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới đã liên kết với các thế lực thực dân, làm tiên phong hoặc đồng hành, để đi truyền đạo lừa dối, mê hoặc quần chúng trong những nước kém mở mang;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có một nền thần học ngụy tạo, lừa dối để mê hoặc quần chúng;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới có cấu trúc độc tài thần trị, nô lệ hóa tín đồ;

- Đó cũng là giáo hội duy nhất trên thế giới mà các người lãnh đạo coi tín đồ như súc vật (con chiên từ chữ CHIENS là con CHÓ trong tiếng Pháp)

- Đó cũng là giáo hội duy nhất buộc tín đồ đập phá bàn thờ tổ tiên, ông bà vì quan niệm người chết đi sẽ biến thành quỷ không đáng thờ phượng và bắt tín đồ đưa tượng một nhân vật người do thái máu me, trần truồng đã chết 2000 năm nay lên thờ phượng.

Các tín đồ Công giáo cũng nên nhớ rằng, khi chịu lễ rửa tội thì Chúa Thánh Thần đã vào ngự trong người họ rồi, nhưng trong Giáo hội không thiếu gì những người phạm tội ác và riêng đối với các tín đồ Việt Nam cũng không thiếu gì những người độc ác và cho đến ngày nay vẫn nổi tiếng là ở trong một tập thể “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc.”

Hình ảnh này chỉ có thể xóa bỏ nếu giáo hội Công giáo Việt Nam không còn lệ thuộc Vatican bất cứ dưới hình thức nào và thống hối xưng tội với dân tộc.

Còn nhiều nữa, nhưng ai có thể phủ nhận được những sự kiện lịch sử trên xin mời lên tiếng. 

FB DIEM NGO

 

 

Nguồn https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111788769977423&id=100034389021090

Trang Thời Sự