Các Linh Mục Châu Phi Và Châu Á Thay Thế Các Linh Mục Phương Tây

SSPX (Society of Pius X)

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinSSPX.php

ngày 08-Sep-2019

Theo Văn phòng Trung ương về Thống kê của Vatican, các linh mục châu Á và châu Phi có thể thực hiện các chức năng được thực hiện bởi các linh mục ở các lục địa Âu châu và Bắc Mỹ.

Các phân tích liên quan đến giáo sĩ giáo phận và trong giai đoạn 1978-2017 cho thấy sự sụt giảm mạnh về số lượng linh mục  - ở Châu Âu (-56,9%),  - Mỹ (-55,8%) và  - Châu Đại Dương (-55,3%),  trái ngược với sự tăng nhanh con số các linh mục - từ Châu Phi (+ 366,2%) và  - Châu Á ( + 99%).  Một nửa trong số các linh mục châu Phi và châu Á này được phân phối sang châu Âu, trong khi Bắc Mỹ chiếm 36%.

Cụ thể, vào năm 1978, có 282 linh mục giáo phận rời khỏi lục địa châu Phi, so với 4.514 vào năm 2017.  Tương tự, ở châu Á, con số này đã tăng từ 857 năm 1978 lên 2.189 vào năm 2017.

Theo Cục Thống kê Trung ương, phong trào di cư này của các linh mục châu Phi và châu Á có thể phát triển trong những năm tới, để bù đắp cho sự thiếu hụt của các linh mục giáo xứ ở châu Âu và châu Mỹ.

Ghi chú của biên tập viên SSPX: Chắc chắn, việc giải quyết khủng hoảng ơn kêu gọi sẽ không có nghĩa là bãi bỏ sự phân tích nguyên nhân của nó để tìm các biện pháp khắc phục phù hợp. Giải pháp trong sự phục hồi chức linh mục Công giáo, trong tất cả sự thuần khiết trong giáo lý và bác ái truyền giáo.

theo SSPX

Nguồn https://sspx.ca/en/news-events/news/world-african-and-asian-priests-replace-western-priests-50107

Trang Thời Sự