TOÀ THÁNH VATICAN CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ

VỀ TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC CỦA CÁC LINH MỤC.

http://www.rorate.com/nws.php?id=50687

Tân Pháp sưu tầm


30 tháng 11, 2008

Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ: 'Tòa thánh Vatican có thể bị truy tố về tội xâm phạm tình dục của các linh mục'

CHICAGO (RKnieuws.net)

-26 november 2008 om 08:10u.

Tòa thánh Vatican có thể bị truy tố trong khuôn khổ những vụ việc về lạm dụng tình dục do những nhân vật có trách nhiệm về các tu sĩ ở Hoa Kỳ đã phạm. Một tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định như trên. Theo vị thẩm phán thì tòa thánh Vatican có thể bị truy tố như là những người đại diện của giáo hội, đã hành xử trong phạm vi chức vụ của họ ở Hoa Ký.

Vatican đã tuyên bố rằng họ được bảo vệ bởi luật lệ bảo đảm sự bất khả xâm đã dành cho những tiểu bang độc lập trong đa số vụ kiện về dân luật. Còn theo vị thẩm phán thì trong những luật lệ này cũng có nhiều ngoại lệ.

Nguồn: Báo Rome Catholic Hà Lan (http://www.rorate.com/nws.php?id=50687 )

Bản tin tiếng Hà Lan:

Amerikaans beroepshof:  ’Vaticaan kan vervolgd worden voor seksueel misbruik priesters’  Geplaatst door Theo Borgermans op woensdag 26 november 2008 om 08:10u   CHICAGO (RKnieuws.net) - Het Vaticaan kan vervolgd worden in het  kader van zaken van seksueel misbruik gepleegd door verantwoordelijken  van de geestelijkheid in de VS. Dat heeft een Amerikaans federaal  beroepshof beslist.  Volgens de rechter kan het Vaticaan vervolgd worden als  vertegenwoordigers van de Kerk gehandeld hebben in het kader van hun  functies in de VS.   Het Vaticaan had aangevoerd dat het beschermd is door de wetgeving  die soevereine Staten immuniteit garandeert bij de meeste procedures  voor Amerikaanse burgerlijke rechtbanken. Volgens de rechter bestaan  er evenwel uitzonderingen op deze wetgeving. (tb) 

 

Trang Tôn Giáo