Tự Do Tôn Giáo Ở Mỹ

Sưu Tầm

22 tháng 11, 2010

LTS: Có một bạn đọc gửi đến tòa soạn chúng tôi một đoạn video của Youtube như sau với lời chú: "văn hóa Mỹ hơi lạ đối với người Việt, xem mới thấy bên Mỹ họ xem "Chúa" như thế nào!". Nếu xét về mặt văn hóa thì những lời tục tĩu trong đoạn phim ngắn này không thể đăng vào đâu được. Riêng BBT chúng tôi không đủ can đảm nghe hết câu thứ ba.

Nhưng tại sao có sự báng bổ đến mức độ cùng tột lại có thể thực hiện trước một số khán giả khá đông đảo và đồng tình hưởng ứng một cách thoải mái, như bạn đọc sẽ thấy trong đoạn video dưới đây, mà không bị các tổ chức tôn giáo kiện với Ủy hội Quốc Tế nào để "bảo vệ tôn giáo" như các con chiên Việt Nam thường phản ứng?

Đó là lý do để chúng tôi quyết định chia sẻ với bạn đọc, với mục đích duy nhất là cho thấy tự do tôn giáo ở Mỹ thực sự ra làm sao. Tự do tôn giáo được thể hiện dưới hình thức hoàn toàn trái ngược với điều mà Ki-tô giáo đòi hỏi ở Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Đó là tự do phát biểu chống lại những điều vô lý, hoang đường, gạt gẫm của tôn giáo, chứ không phải là quyền được tự do đòi chiếm hữu hay tự do hành lễ ở nơi công cộng mà không xin phép.

Tựa đề của đoạn video: "Thiên chúa và con chim" (theo: Chuyện 2 con chim - Eddy Griffing - PhongLe Thong Dich)

http://www.youtube.com/watch?v=ZVrWx-M5T90

 

 

Trang Tôn Giáo