Thư Ngỏ

BBT Phật Học Tịnh Quang Canada

02 tháng 4, 2011

Kính thưa Quí vị độc giả,

Chư Tôn Đức và Ban Biên Tập PHTQ trân trọng cảm niệm công đức và phước đức của Quí vị đã phát tâm bảo trợ và giới thiệu tập san.

Cách đây 2635 năm, với tâm từ bi bao la và trí tuệ vô thượng, đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh, tu hành và đắc đạo để cứu độ muôn loài.

Ngay thế giới này, đức Phật giác ngộ được chân lý tối thượng, giúp chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi.

Tùy theo căn tánh, hoàn cảnh, đạo Phật dạy có muôn ngàn pháp môn tu tập. Các pháp môn tu tập được ghi lại trong tam tạng giáo kinh điển. Do đó, muốn giác ngộ chân lý, thông suốt chánh pháp, giải thoát khỏi phiền não và khổ đau, chúng ta phải phát tâm cầu học chánh pháp, suy tư nghiền ngẫm, và đem áp dụng trong thực tế đời sống hằng ngày.

Được như vậy, chúng ta mới hưởng được pháp vị vi diệu, mầu nhiệm của chánh pháp, vượt qua được những khổ nạn trong đời sống, chịu đựng được những bất trắc, bất toàn, bất như ý trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Chúng ta không nên đợi khi khổ nạn xảy đến mới tìm học chánh pháp, mới đi chùa cúng kiến cầu an, cầu khẩn van xin, lúc đó đã quá muộn màng, tiền mất tật mang.

Đức Phật khi còn tại thế vẫn không cứu được các đại đệ tử, khi khổ nạn (gọi là nghiệp báo) xảy đến. Ngày nay, mang phẩm vật vào chùa:

cầu an - được an hay sao; cầu siêu được siêu hay sao?

Chúng ta hãy mau thức tỉnh, sớm lo tu, chỉ có chánh pháp mới tự cứu chúng ta khỏi phiền não khổ đau mà thôi, không ai có thể, có quyền năng cứu chúng ta, kể cả Đức Phật và các nhà sư.

Tâm nguyện của PHTQ là tạo thiện duyên, hiểu Phật Pháp tại thế gian, được an lạc hạnh phúc, giác ngộ chân lý, giải thoát phiền não khổ đau. Chân lý tối thượng vượt qua các nghi lễ, các hình thức của tôn giáo, nhất là vượt qua tâm cố chấp, giúp con người sống đời an nhiên tự tại.

Văn-Phòng Phật-Học Tịnh-Quang Canada thực hiện tâm nguyện truyền bá Chánh pháp qua các Tập san PHTQ định kỳ, theo tinh thần bất vụ lợi, ấn tống và phát hành miễn phí, 3 số mỗi năm, vào các dịp sau:

● Tết Nguyên Đán,

● Đại Lễ Phật Đản,

● Đại Lễ Vu Lan.

Kính mong Quí vị độc giả khắp nơi phát tâm gieo duyên với Tam Bảo, tùy tâm tùy hỷ, tùy duyên phát nguyện, bảo trợ phương tiện hoằng pháp này, như là một nhân duyên bố thí pháp, phước đức và công đức, tự lợi và lợi tha, tự độ và độ tha.

Sự đóng góp này dù số tịnh tài bao nhiêu, nhưng với tấm lòng vị tha rộng rãi, thì phước báu sẽ rất lớn, bao la, vô lượng vô biên.

Ví như chỉ với một nhân hạt cam gieo trên mảnh đất từ thiện thì kết quả thu được biết bao nhiêu trái cam ngon ngọt sau này.

Đó chính là phước báo vậy.

Quí vị phát tâm bảo trợ, hùn phước ấn tống, xin ghi chi phiếu trả cho PHTQ và gửi trực tiếp về địa chỉ:

Phật-Học Tịnh-Quang

108 - 123 Railroad St.,

Brampton, ON, L6X-1G9

CANADA

Khi nhận được tịnh tài, văn phòng PHTQ sẽ có thư báo tin, tri ân bảo trợ, cảm niệm và hồi hướng công đức. Ngưỡng nguyện thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ chứng minh công đức này và gia hộ quí vị độc giả cùng bửu quyến thân tâm an lạc, trí tuệ khai minh và cư trần lạc đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ban Biên-Tập PHTQ

Tập san này được phát hành miễn phí.

KHÔNG BÁN.

http://tangthuphathoc.com/thongbao/phtq-sctldh.htm


Thông Báo

Tập San Phật Học Tịnh Quang & Bộ Sách Cư Trần Lạc Đạo

Phật Học Tịnh Quang trân trọng thông báo Bộ sách Cư Trần Lạc Đạo cần thiết cho người Phật Tử tại gia tu học hiện nay đã hết. VP.PHTQ sẽ thông báo khi Bộ sách CTLĐ tái bản nhập cảnh.

Tập san PHTQ 15 (Tết Tân Mão 2011) đã phát hành khắp nơi, nay không còn tại Văn phòng. Tập san PHTQ 16 (Từ Bi & Trí Tuệ) Đại Lễ Phật Đản PL.2555, sẽ phát hành đầu tháng 5-2011, đang được biên tập với các bài vở: Cách dạy con thành công tại hải ngoại, Cách xưng hô trong Phật Giáo Việt Nam, Cách thực hành tang lễ đúng chánh pháp, Niệm Phật cầu vãng sanh, Phương pháp Hộ Niệm đúng sai, và Chuyện phim TÂY DU KÝ qua nhãn quan Phật giáo.

Quí vị muốn nhận Tập san PHTQ 16 qua bưu điện, xin gửi cước phí 10$US, viết thư về Văn Phòng PHTQ, không qua điện thoại. Chi phiếu ghi trả cho: PHAT HOC TINH QUANG. Quí vị khắp nơi, phát tâm góp bài, đóng góp ý kiến, khởi tâm bảo trợ, hùn phước ấn tống, cúng dường tịnh tài, tùy duyên thỉnh sách, hoan hỷ liên lạc:

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ,

Chủ-Nhiệm PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA

Địa chỉ:

108 - 123 Railroad St., Brampton, ON, L6X-1G9. CANADA

Tel: 647-828-1016. Email: cutranlacdao@yahoo.com

 

Trân trọng thông báo,

Ban Biên Tập

PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA

 


BỘ SÁCH CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

cần thiết cho người Phật Tử tại gia tu học

Gồm các bài giảng sau đây:

Ni Dung Tp 1:

1) An Lạc và Hạnh Phúc 

2) Bát Chánh Đạo 

3) Bát Phong 

4) Bất Tùy Phân Biệt

5) Chánh Kiến và Chánh Tín 

6) Công Đức và Phước Đức 

7) Hạnh Bố Thí

8) Mười Điều Tâm Niệm 

9) Nguồn Gốc của Khổ Đau 

10) Phước Báu

11) Thập Đại Nguyện 

12) Xuân Di Lặc.

Ni Dung Tp 2:

1) Ăn Mặn Ăn Chay  

2) Ân Oán Cõi Đời 

3) Bát Nhã Tâm Kinh

4) Cầu Trời có được gì không? 

5) Chánh Ngữ 

6) Dọn Kho Ăn Tết

7) Giác Ngộ và Giải Thoát 

8) Làm Sao Gặp Phật 

9) Lương Tâm và Phật Tâm

10) Pháp Môn Chăn Trâu 

11) Thập Mục Ngưu Đồ 

12) Qua Cơn Mê.

Ni Dung Tp 3:

1) Ái Ngữ 

2) Ăn Chay Hay Ăn Mặn 

3) Biết Mình Có Phước

4) Chữ Tâm Trong Đạo Phật  

5) Dâng Sớ Cầu An Cúng Sao Giải Hạn

6) Đầu Năm Đi Chùa 

7) Gia Đình Hòa Thuận 

8) Giá Trị Của Con Người

9) Không Có Có Không 

10) Luật Nhân Quả 

11) Năm Người Mù Rờ Voi

12) Nhân Nào Quả Nấy 

13) Phúc Tuệ Song Tu 

14) Tâm Thư

15) Thủ Ấn Của Phật Thích Ca 

16) Tội Nghiệp 

17) Tu Tâm Dưỡng Tánh

18) Tứ Nhiếp Pháp 

19) Y Nghĩa Bất Y Ngữ 

20) Ý Nghĩa Của Cuộc Sống.

Quí vị phát tâm thỉnh sách, ấn tống, bảo trợ xin hoan hỷ liên lạc:

PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA

108 - 123 Railroad St.,

Brampton, ON, L6X-1G9. CANADA

 

Trang Tôn Giáo