THƯ ĐÒI LẠI CHÙA

GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Thích Phước Châu, Thích Chơn Tế

Gửi bài này cho bạn bè 14 tháng 1, 2008


Lời đầu của SH

 

Giáo hội Phật giáo Tỉnh hội Quảng Trị đòi lại đất đã bị nhà thờ chiếm đoạt

I. Bản tin: Đòi đất La Vang

Một khó khăn mới cho chính quyền Cộng sản Hà Nội

Tin VN- Trong thời gian gần đây, nương theo phong trào tự do tôn giáo ở nhiều nước Á châu, đặc biệt Trung Quốc và Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã gởi đơn đến nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội xin trả lại những cơ sở vật chất và đất đai của Giáo hội Công giáo như khu đồi Dòng Thiên An ở Huế bị cộng sản tịch thu sau tháng 4 năm 1975. Vấn đề này chắc hẳn đang làm cho Cộng sản Hà Nội phải vất vả tìm cách giải quyết; nhưng khó khăn này chưa xong thì khó khăn khác phức tạp hơn lại xảy đến.

Theo những thông tin vừa mới nhận được gởi ra nước ngoài thì chính quyền Cộng sản Hà Nội đang gặp một vấn đề mới khá lớn ở miền Trung. Đó là việc đòi đất La Vang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Thượng tọa Thích Phước Châu, Phó Ban thường trực, thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã gởi đơn ngày 22/9/2002 lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải yêu cầu hai nhà lãnh đạo cao cấp cộng sản giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng.

Dựa vào những sử liệu từ cuốn “Linh địa La Vang” của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc xuất bản tại Huế năm 1969 và được Tổng đại diện Tòa Giám mục Huế chuẩn y năm 1970, và cuốn “Công giáo Chính sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc xuất bản năm 1999, Thượng tọa Thích Phước Châu và Thượng tọa Thích Chơn Tế trình bày trong văn thư khiếu nại rằng : “Nhà thờ La Vang nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời vua Minh Mạng về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.” Hai nhà sư Phật giáo đòi giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam “áp dụng pháp luật quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.”.

Cả hai việc đòi đất của hai Giáo hội hẳn đang làm cho nhà nước Cộng sản điên đầu. Dưới đây là bản sao hai bức thư khiếu nại của hai Thượng tọa Thích Phước Châu và Thích Chơn Tế thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị để bạn đọc có thể đi sâu vào chi tiết.

1. Lá thư của Thượng tọa Thích Phước Châu, Phó trưởng ban thường trực Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị.

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị

 

Quảng Trị , ngày 22 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

            Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 

Kính thưa Quý ông!

Từ hơn trăm năm, đất nước bị ngoại xâm và chiến tranh, dân tình khổ sở, nên tăng tín đồ tỉnh Quảng Trị chúng tôi đành im lặng không dám kêu xin. Nhưng nay nước nhà đã độc lập và thống nhất, nên chúng tôi kính đệ đơn này đến trình Quý vị với công việc hệ trọng như sau:

Trong dân gian khắp cả nước ai cũng biết “Nhà thờ La Vang nguyên là Ngôi chùa của Phật giáo có từ thơì vua Minh Mạng, bị dân Công giáo chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó”. Biết thế, nhưng nhiều năm qua chúng tôi chưa có đủ sử liệu để làm rõ sự kiện. Gần đây, chúng tôi có đọc được cuốn “Linh địa La vang” của Linh mục Nguyễn Văn Ngọc, xuất bản tại Huế năm 1969, được chuẩn y bởi Tổng đại diện tòa Giám mục Huế ngày 13/4/1970. Sách được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ” thuộc dòng Đồng công ở bang Missouri Hoa Kỳ (P.O. Box 836, Carthage, Mo. 64838), và cuốn “Công Giáo Chính Sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc, Giao Điểm xuất bản tại Hoa Kỳ, 1999. Trang 40, cuốn “Linh Địa La Vang” và trang 332 @ 333 sách “Công Giáo Chính Sử” cho biết nhà thờ La Vang hiện nay nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời Vua Minh Mạng, về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.

Căn cứ vào hai sử liệu chính xác ấy, nhất là chứng liệu trong cuốn “Linh Địa La Vang” do Giáo hội Công giáo chuẩn y và phát hành, chúng tôi kính đệ đơn này đến xin nhị vị áp dụng pháp luật Quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.

Tăng và tín đồ Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị chúng tôi, vô cùng biết ơn sự giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng của Chính phủ về trường hợp chiếm đoạt trái phép nói trên, để chúng tôi có nơi thờ tự theo tín ngưỡng như pháp luật quốc gia đã cho phép.

 

Trân trọng kính đơn.

TM. Thường Trực Ban Trị Sự
Tỉnh Hội Phật Giáo Quảng Trị
KT. Trưởng ban
Phó Trưởng ban Thường trực
Thượng tọa Thích Phước Châu.
(ký tên đóng dấu)
 
Đồng kính gởi:
1.UB Nhân Dân tỉnh Quảng Trị
2.UB Mặt Trận tỉnh Quảng Trị
Sao kính gởi:
3.Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN (để xin can thiệp)
4.Hội đồng Giám mục Việt Nam (để rõ vụ việc)

 


2. Lá thư của Thượng tọa Thích Chơn Tế, Giám tự chùa Tường Vân Huế

THƯ ĐÒI LẠI CHÙA

GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Thích Chơn Tế

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HỘI PHẬT GIÁO QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

 

Huế ngày 22 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Đồng kính gởi: Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính-phủ

 

Kính thưa quý ông,

 

Từ hơn trăm năm, đất nước bị ngoại xâm và chiến tranh, dân tình khổ sở, nên tăng tín đồ tỉnh Quảng Trị chúng tôi đành im lặng không dám kêu xin. Nhưng nay nước nhà đã độc lập và thống nhất, nên chúng tôi kính đệ đơn này đến trình Quý vị với công việc hệ trọng như sau:

Trong dân gian khắp cả nước ai cũng biết “Nhà thờ La Vang nguyên là ngôi chùa của Phật giáo có từ thời vua Minh Mạng, bị dân Công giáo chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó”. Biết thế, nhưng nhiều năm qua chúng tôi chưa có đủ sử liệu để làm rõ sự kiện. Gần đây, chúng tôi có đọc được cuốn “Linh Địa La Vang” của Linh Mục Nguyễn Văn Ngọc, xuất bản tại Huế năm 1969, được chuẩn y bởi Tổng đại diện tòa Giám mục Huế ngày 13/4/1970. Sách được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do nguyệt san “Trái Tim Đức Mẹ” thuộc dòng Đồng Công ở Missouri Hoa Kỳ (P.O.Box 836, Carthage, MO 64838), và cuốn “Công Giáo Chính Sử” của tiến sĩ Trần Chung Ngọc, Giao Điểm xuất bản tại Hoa Kỳ 1999. Trang 40, cuốn “Linh Địa La Vang” và trang 332&333 sách “Công Giáo Chính Sử” cho biết: nhà thờ La Vang hiện nay nguyên trước đây là ngôi chùa Lá Vằng của Phật giáo được làm dưới gốc cây đa vào đầu thời Vua Minh Mạng, về sau bị người Công giáo đến phá chùa, cướp đất rồi làm nhà thờ lên trên đó.

Căn cứ vào hai sử liệu chính xác ấy, nhất là chứng liệu trong cuốn “Linh Địa La Vang” do Giáo Hội Công giáo chuẩn y và phát hành, chúng tôi kính đệ đơn này đến xin nhị vị áp dụng pháp luật Quốc gia và sự công bằng tối thiểu cần có để buộc kẻ chiếm hữu tài sản bất hợp pháp phải trả lại cho nguyên chủ.

Tăng và tín đồ Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam và thế giới, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị chúng tôi, vô cùng biết ơn sự giải quyết thỏa đáng và nhanh chóng của Chính phủ về trường hợp chiếm đoạt trái phép nói trên, để chúng tôi có nơi thờ tự theo tín ngưỡng như pháp luật Quốc gia đã cho phép.

 

Trân trọng kính đơn

 

 

Bản sao kính gởi:

1. Hội đồng trị sự trung ương GHPGVN để xin can thiệp.

2. Hội đồng Giám-mục Việt Nam để rõ vụ việc.

3. Đồng bào các giới trong và ngoài nước để xin ủng hộ.

4. Các cơ quan truyền thông để xin phổ biến.

5. LưuCác bài cùng đề tài...

Trang Tôn Giáo