Các bài liên quan đến Rhodes

▪ Mưu Đồ Chính Trị Của Alexandre De Rhodes và Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ - Hoàng Văn Lân & Đặng Huy Vận

Mưu Đồ Chính Trị Của Alexandre De Rhodes và Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ - Hoàng Văn Lân & Đặng Huy Vận

Nhận Thức Lịch Sử Cần Được Khẳng Định Về Linh Mục Dòng Tên Alexandre De Rhodes - GS Lê Cung

Linh Mục Alexandre De Rhodes bị trục xuất bao nhiêu lần? - Lý Thái Xuân

Tại Sao Alexandre De Rhodes Vận Động Pháp Đánh Chiếm Việt Nam? - Nguyễn Mạnh Quang

Alexandre De Rhodes và Bảy Con Dê Tế Thần - Duyên Sinh

Phê Bình Người Khác “Tùy Tiện” Một Cách Tùy Tiện - Viên Như

Bia Công Thần Alexandre De Rhodes Do Pháp Dựng Tại Hà Nội Năm 1941 - Viên Như

Chữ Quốc Ngữ - Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Dừng - Viên Như

Việt Nam Là Một Nước Có Văn Tự - Thích Thanh Thắng

Lối Rẽ Nào Sau Con Đường Alexandre de Rhodes ? - Trần Đại Sĩ

Thư gửi GS. Nguyễn Đăng Hưng “Nếu Nhầm Lẫn Thì Xin Lỗi và Im Lặng” - Nguyễn Đắc Xuân

ALEXANDRE DE RHODES - Trao Đổi Với Tác Giả Hoàng Hưng Vấn Đề Dịch Thuật - Bùi Kha

Địa vị nào cho Giáo Sĩ A.D. Rhodes - Hội Thảo năm 1993 và Chuyện Tái Vinh Danh Sai Lầm - Bùi Kha

Alexandre De Rhodes, Những Thao Tác Sai Lầm Để Tái Vinh Danh - Trao Đổi với Ô Nguyễn Đình Đầu - Bùi Kha

ALEXANDRE DE RHODES - Trao đổi với PGS. TS. Hà Đình Đức- Bia Tưởng Niệm? - Bùi Kha

ALEXANDRE DE RHODES - Quan Điểm Chính Trị - V/S Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Tấn Hưng, Hòa Nguyễn - Bùi Kha

ALEXANDRE DE RHODES & VẤN ĐỀ CHỮ QUỐC NGỮ - Bùi Kha

Lời Phê Dưới Video Về Một Con Đường - Vĩnh Long/ KKC Channel

Thư Ủng Hộ Bản Kiến Nghị của GS Lê Cung - TS Nguyễn Kiều Dung

SỰ GHI NHẬN VÀ LÒNG BIẾT ƠN - Viên Như

Vụ Đặt Tên Đường - Cái Gì Ở Đàng Sau? - Lý Thái Xuân

TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT (Chung quanh tranh luận đặt tên đường cho giáo sĩ Alexandre de Rhodes) - Thích Thanh Thắng

Góp Ý Với “Đoan Hùng Tùy Bút” về Chữ Viết La Tinh - Trần Trọng Sỹ

Vì sao người dân phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes? - Nguyên Phú

Vụ Alexandre de Rhodes: Vô ơn đã xấu, nhận ba vơ công ơn còn xấu mặt hơn - Minh Thạnh

MẤT ĐI CHỮ NÔM LÀ MỘT THẢM HỌA! - Nguyễn Văn Thịnh

Ngày Thanksgiving, Nói Về Chuyện “Nhớ Ơn” - Lý Thái Xuân

TP Đà Nẵng đã tiếp thu ý kiến, ngưng đặt tên đường cho Rhodes - GS Lê Cung

V/V Đặt Tên Đường Ở TP Đà Nẵng - Thư Kiến Nghị Của Một Nhóm Trí Thức Trong Nước - Một nhóm trí thức trong nước

Thư hồi đáp GS Nguyễn Đăng Hưng V/V Tôn Vinh Alexandre De Rhodes - Tòa soạn SH

Linh Mục Đắc Lộ - Biện Chính Với Ông Nguyễn Đình Đầu - Bùi Kha

Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tạo ra chữ Việt ! - ANTG

“Tượng Đài Alexandre De Rhodes”: Ý kiến phản đối - phattuvietnam.net

“Tượng Đài Alexandre De Rhodes”: Ai Là Người Hô Biến ? - Trần Điều

Thư ngỏ gửi HĐND, UBND TP. Hà Nội và Hội KHLS VN về việc dựng tượng Alexandre Rhodes - Thích Thanh Thắng

Bác Ơi, Bây Giờ Người Ta Đòi ...Nhớ Ơn Giặc ! - Cộng đồng Facebook

Đừng Nhân Danh Văn Hóa Lừa Thiên Hạ - Nguyễn Văn Thịnh

Phép Giảng Tám Ngày - Alexandre De Rhodes là tên gián điệp vô văn hóa - Phú Lâm Châu

Cộng đồng mạng nổi giận về chuyện đòi "nhớ ơn" LM Alexandre De Rhodes - TÊN GIÁN ĐIỆP - SH ghi nhận từ Facebook

Alexandre De Rhodes - Trao Đổi Với Ông Phạm Quang Tuấn Và Phong Uyên: Vẫn Là Dịch Thuật - Bùi Kha

Alexandre De Rhodes - Trao Đổi Với Ông Nguyễn Đình Đầu: Nhiều Bất Cập, Thiếu Chứng Liệu - Bùi Kha

Alexandre De Rhodes & Vấn Đề Chữ Quốc Ngữ: Trao Đổi Với Giáo Sư Chương Thâu - Bùi Kha

Tuyển Tập I: A. de Rhodes & chữ Quốc ngữ, Trương Vĩnh Ký, Trần Lục và Ngô Đình Diệm - Bùi Kha

Một Vài Nhận Xét Về Bài Viết Của GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ - Nguyễn Mạnh Quang

Kế Hoạch Xâm Nhập Vào Đỉnh Cao Quyền Lực Vn Của Vatican - Võ Đông Cung /KBCHN

“Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Vatican” - Thiên Lôi

Phép Giảng Tám Ngày - Hạt Giống Chia Rẽ Lương Giáo - Alexandre De Rhodes

GS Trần Chung Ngọc - Nhân Ngày Tiểu Tường - Trần Trọng Sỹ

Alexandre De Rhodes, Những Nhầm Lẫn Đáng Tiếc - Bùi Kha


▪ 1 2 >>>