Lịch Sử Cuộc Chiến Việt Nam Qua Hình Ảnh

nguồn http://picasaweb.google.com/vuhuy02

30 tháng 3, 2010

Trang lịch sử bằng hình này được gửi ra hộp thư chung của các bạn. Trang này có vô số hình ảnh về mỗi giai đoạn. Phải nói đây là một tài liệu rất bắt mắt. Sachhiem xin phép tác giả và trân trọng giới thiệu trang http://picasaweb.google.com/vuhuy02. Đa số là những hình thời sự, với nhiều chỗ ghi xuất xứ, nhưng cũng có nhiều hình không rõ xuất xứ. Nếu ai biết được những hình ảnh nào không phải tài liệu, như do người sáng tạo, chế biến, hoặc lấy từ những phim ảnh tuyên truyền xin cho tòa soạn biết để ghi chú cho rõ.

Sáchhiem ao ước có được những hình ảnh trong giai đoạn đầu tiên mà trang này chưa có. Đó là giai đoạn nhục nhã của thân phận một nước thuộc địa, nguyên nhân chính đưa đến cuộc Cách Mạng Mùa Thu 1945.

Xin quí độc giả bổ túc nếu có thêm những tập hình ảnh, nhất là ở miền Bắc.

Nếu trong khung có mũi tên ở giữa, bấm vào để thấy nhiều hình ở chiều ngang.

- Bổ túc ngày 30 tháng 3, 2010:

Xin lưu ý, thực sự đã có sự lẫn lộn những hình trong phim ảnh tuyên truyền trong tập hình này.

Trang hình về "Cải Cách Ruộng Đất", gồm nhiều hình ảnh giả tạo, lấy trong phim "Chúng Tôi Muốn Sống" của chính phủ miền Nam, tức không phải là cảnh thật. Bạn đọc có thể xem các hình ảnh này trong đoạn 6 của 11 đoạn phim "Chúng Tôi Muốn Sống" đăng trong Youtube trong đường dẫn http://www.youtube.com/watch?v=MRZy7RthT3s&feature=related. Phim "Chúng Tôi Muốn Sống" là phim tuyên truyền (tức hư cấu của đạo diễn, không phải phim thời sự hay tài liệu) của chính quyền miền Nam, do Giám Đốc Sản Xuất là Bùi Ngọc Giao thực hiện với Xảo Thuật của nghệ sĩ Totoy Torrente, và sự cộng tác của hệ thống quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Phim được trình chiếu miễn phí ở miền Nam cho công chúng vào khoảng năm 1955 - 1956. (SH)

 

Các hình ảnh phía miền Nam:

 • Miền Nam: Giấy Chứng Chỉ, Căn Cước
 •  

 • Quân Đội VNCH: Biệt Động Quân
 • Quân Đội VNCH: Biệt Kích Dù, Lực Lượng Đặc Biệt
 • Quân Đội VNCH: Nữ Quân Nhân

 • Quân Đội VNCH: Thiết Giáp Kỵ Binh
 • Quân Đội VNCH: Thiết Giáp Kỵ Binh (tiếp theo)
 • Quân Đội VNCH: Phòng Không - Không Quân
 • Quân Đội VNCH: Phi đoàn 219
 • Quân Đội VNCH: Pháo Binh
 • Quân Đội VNCH: Quân Cảnh
 • Quân Đội VNCH: Nhảy Dù
 • Quân Đội VNCH: Huấn Luyện Không Quân
 • Quân Đội VNCH: Hắc Báo
 • Quân Đội VNCH: Thủy Quân Lục Chiến
 • Trao Trả Tù Binh 1973

 •  

 • Miền Nam: Trận Xuân Lộc 1975

 • Miền Nam: Trận Ấp Bắc

 • Miền Nam: PLEIME - IADRANG

 • Miền Nam: Quảng Trị 1972

 • Miền Nam: Tết Mậu Thân 1968

 • Miền Nam: Khe Sanh 1965 -1968

 •  

 • Tội Ác
 •  

 • 1954 - Trần Lệ Xuân - phu nhân của cố vấn Ngô Đình Nhu
 • Miền Nam: Tướng Tôn Thất Đính
 • Tướng Dương Văn Minh
 • Hình ảnh chính quyền miền Nam - Đệ I Cộng Hòa (1954-1963)
 • Vài cảnh sống quân dân ở thành thị miền Nam 1955 - 1975
 •  

 • Rút Chạy
 • Thuyền Nhân
 •  

   

  Các hình ảnh phía miền Bắc:

 • Tướng Văn Tiến Dũng
 • Nữ Quân Nhân VNDCCH
 • Cải Cách Ruộng Đất (Xem phần Lưu Ý ở trên tựa)
 • Chống Mỹ
 • Chiến thắng
 •  

  Trang Lịch Sử