Chuyện Hoang Đường Vụ Thảm Sát Ở Huế 68 (Noam Chomsky & Edward S. Herman)
Chứng Nhân Mậu Thân (Tâm Đạt)