From: "vuongvu"
Subject: DÒNG TÊN ( JESUIT ) TỐT HAY XẤU ?
Date:
Wednesday, March 11, 2009, 7:37 PM

 

Kính thưa Quí Diễn Đàn và Quí Vị,

Sau khi đọc những ý kiến trái ngược nhauvề tốt xấu của Dòng Jesuit thuộc GH Vatican, và để có cái nhìn đúng đắn về Giáo Phái Jesuit, tôi truy cứu tài liệu .

Trong khi truy cứu tài liệu, tôi phát hiện những từ ngữ liên quan đến Jesuit mang ý nghĩa không tốt đẹp trong bộ tự điển WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY - THIRD COLLEGE EDITION . Nghi ngờ có sự sai lầm trong tự điển này, tôi tiếp tục tra cứu nhiều tự điển của các nhà xuất bản khác . Kết quả, tất cả tự điển mà tôi xem qua đều có những từ có căn ngữ { derivation ) từ danh từ Jesuit với nghĩa rất xấu như sau :

JESUIT = CRAFTY = lắm mánh khóe, láu cá, xảo quyệt, xảo trá .

JESUIT = CUNNING = xảo trá, láu cá, khôn vặt .

JESUIT = CASUIT = hostile= thù nghịch, không thân thiện

JESUIT = OFFENSE = tấn công, sỉ nhục, xúc phạm, làm nhục.

Jesuit dissembler= người giả trá, đạo đức giả .

Không có lửa làm sao có khói .

Jesuit mang ý nghĩa tốt đẹp thì có thể có những căn ngữ mang nghĩa xấu xa như vậy không ????

Tôi mạo muội đề nghị các vị linh mục viết thư yêu cầu các nhà xuất bản đính chính hoặc tín đồ Công Giáo tổ chức biểu tình phản đối các nhà xuất bản tự điển đã bịa đặt và bôi nhọ Dòng Jesuit thánh thiện . Mong thay !!!

Trân trọng,

 VV


 

 

 


Các Emails khác