Saturday, February 21, 2009 4:35 AM

From: trantu60@yahoo.com

Subject: Quanh vụ Vatican viếng thăm


Không hiểu phái đòan vatican có phải đóng tiền lệ phí duyệt visa không nhỉ? Đôi bên họ bàn thảo bang giao là cấp hai quốc gia gì mà phía Việt cộng lại không thèm đưa người trong chính quyền, hoặc người trong ngành ngọai giao ra bàn thảo công việc bang giao… chỉ có tên cha căng chú kiết Nguyễn Thanh Bình một tên "tổ trưởng" Ban tôn giáo ra để bàn thảo.

…Vụ họp bang giao năm ngoái khi phái đòan tòa thánh Vatican tới Hà Nội thì chính quyền giao cho tên cự trong ban cải cách nay là Tổ trưởng Ban tôn giáo Nguyễn Thanh Bình dắt phái đoàn vatican vào khu nhà lá nào đó để rồi cù cưa về chuyện tôn giáo Việt Nam. Trong khi phái đòan kinh tế Nhật Bản thì được đại diện chính quyền tiếp đãi công khai nơi nhà quốc khách.

 <= Thái độ này cho biết chính quyền Hà Nội coi thường Vatican và các phái đoàn ngoại giao của Vatican như thế nào rồi.

Vậy mà nhiều con chiên (đúng là ngu như chiên) lại phấn khởi hồ hởi ra mặt… Rõ một lũ dốt!

 


Quanh việc Vatican "viếng thăm" Việt Nam"

  • Web cá nhân: Chiến dịch Giáo Hoàng
  • VietNam NgayNayRadio: "Việt Nam Có Nên Bang Giao Với Vatican Hay Không ?"

  •  


    Các Emails khác