Thursday, February 26, 2009 8:29 PM

From: "Gop gio"

To: undisclosed-recipients

Subject: Ông GS Nguyễn Mạnh Quang quá lo xa !


*Ông GS Nguyễn Mạnh Quang quá lo xa !?

     Ông bạn già Nguyễn Trọng Nghị ở Seattle có chuyển tới cho chúng tôi bức "TÂM THƯ GỬI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM" của GS Nguyễn Mạnh Quang ở Tacoma/WA, và hỏi "Ông bạn Đả Cẩu nghĩ thế nào về bức tâm thư này ? Ông NMQ bợ đít Việt Cộng để xin ghế phải không?"

     GS Nguyễn Mạnh Quang là một người theo đạo Thiên Chúa La Mã, nhưng lại là tác giả của nhiều bài viết và sách chống Vatican và chánh sách của Vatican đối với nền Đệ I VNCH thật kịch liệt.

     Trong phạm vi bài này, ĐC chỉ xin bàn về nội dung bức "Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam" mà thôi.

     Theo ông bạn già Nghị của ĐC nói, ông NMQ bợ đít VC rất có lý. Nhưng theo ĐC, điều ông ta lo lắng nhứt là SỢ phong trào Giáo dân ở trong nước sẽ vùng lên đồng loạt thì rất nguy cho chế độ VC. Bởi vậy ông ta mới làm "chỉ điểm" cho Ngụy quyền CS Hànội hãy loại trừ Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT và các vị linh mục dám đòi Tự Do Tôn Giáo. Mà đòi tự do tôn giáo đối với VC tức chống lại nhà nước Xã Nghĩa. Ông ta cố thuyết phục CS Hànội hãy cảnh giác Vatican; ông ta cố biến "Vatican" thành con "ngáo ộp" để hù doạ cái đám lãnh đạo ngu dốt ở Hànội.

    Rõ ràng ông Giáo sư NMQ quá lo xa !

    1.- Vatican ngày nay không còn là một "Đại Đế La Mã" của ngày xưa nữa ! Vatican ngày nay chỉ còn thu hẹp có một mảnh đất nhỏ trong lòng nước Cộng Hoà Ý. Vatican ngày nay chỉ còn là một biểu tượng tinh thần của Thiên Chúa La Mã, không có quân đội thì làm sao có thể lật đổ được ai ?

    2.- Tại Việt Nam hiện có 5 tôn giáo lớn : Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật giáo Hoà Hảo. Các tôn giáo đều sống hài hoà với nhau. Chẳng có một tôn giáo nào muốn tiêu diệt tôn giáo nào cả. Thảm kịch về nền Đệ Nhứt Cộng hoà xảy ra trong một giai đoạn đen tối của lịch sử, do sự áp đặt của các siêu cường, và bởi tham vọng điên cuồng của một dòng họ. Dân tộc VN đã nếm mùi bài học đắt giá đó. Người Công Giáo hiển nhiên không chịu trách nhiệm về những việc làm của chế độ nhà Ngô.

    Bởi vậy, ngày nay chỉ còn có những kẻ điên khùng, bịnh hoạn như ông GS Nguyễn Mạnh Quang mới nghĩ rằng Vatican, hay ai đó, lại có ý đồ tái diễn thảm kịch Ngô triều lên đất nước VN một lần nữa, áp đặt tôn giáo của mình lên toàn dân. Bây giờ là Thế kỷ 21 rồi, ông GS Quang ơi !

     Nếu quả thật ông GS Quang có lo cho Ngụy quyền CS Hànội, thì ông nên "chỉ điểm" cho chúng thấy kẻ thù của Dân tộc VN chính là bọn giặc Bành trướng Trung cộng. Chính bọn rợ Hán phương Bắc đó đang nô dịch hoá dân tộc Việt Nam với sự đồng loã của bọn Việt gian Cộng sản.

     Rất tiếc. Cái lo của ông GS Quang đã không đúng chỗ. Ông không lo giặc Tàu nô dịch VN mà lại lo... Vatican lật đổ Ngụy quyền VC (sic) !

     Nói cho cùng, nếu quả thật Vatican có khả năng lật đổ được bạo quyền CS Hànội thì Đả Cẩu tui hoan hô vô cùng ! Bởi vì, bây giờ là Thế Kỷ 21 rồi, người của Thiên Chúa Giáo mà có lên cầm quyền thì cũng không thể áp đặt chánh sách độc tài "công giáo Vatican trị" được. Như đã nói, bây giờ là thế kỷ 21, Việt Nam có những 5 tôn giáo lớn.

     Tóm lại, ông GS Quang khuyến cáo CS Hànội coi chừng Vatican và Công giáo, nhưng lại không hề khuyến cáo Ngụy quyền VC hiểm hoạ giặc bành trướng Bắc Kinh. Hoá ra GS Quang tán thành chủ trương VN trở thành chư hầu của Tàu ?

     Vậy thì, ông là ai đây hở ông Giáo sư Quang ?

Đả Cẩu Đại Hiệp

Mời xem ý kiến về bài này:

Phải Chăng GS Ngyễn Mạnh Quang Đã Quá Lo Xa? (Trần Chung Ngọc)

 


Các Emails khác