●   Bản rời    

Góp ý với Con Chiên phản quốc Michael Nguyễn - Bằng Chứng Phản Quốc Của Các Con Chiên

Góp Ý Với Con Chiên Phản Quốc Michael Nguyễn

Bằng Chứng Phản Quốc Của Các Con Chiên

Ri Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_18.php

28-Nov-2015

...Họ vẫn luyến tiếc thời vàng son đầy quyền lợi ở miền Nam và thời Pháp thuộc, nên luôn luôn tìm mọi cách cho dù là vô liêm sỉ như vu khống, dèm pha, xuyên tạc, bôi nhọ người Việt yêu nước chân chính cùng Phật Giáo Việt Nam (12) và đẩy Việt Nam vào vòng tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ...

Subject: Re: [DiendanDanToc] Phản bác và lên án vong nô vào Vatican La_mã_giáo. RE: Phật_giáo_vi ệt_cộng
From: Ri Nguyen
Date: Sat, November 28, 2015 7:14 am

Góp ý với Con “Chiên” phản quốc Michael Nguyễn

Bằng Chứng Phản Quốc của con chiên Ca-tô Rô-Ma giáo.

Kể Từ Ngày Nguyễn Ánh nhờ Bá Đa Lộc để chiến thắng Tây Sơn cũng là ngày khởi đầu cho tai họa giáng xuống VN. Bọn Ca-tô Rô-Ma giáo lộng hành dựa thế THỰC DÂN Pháp tàn sát dân lành, kháng chiến quân đầu đàn là tên Việt Gian Chúa Thứ Hai (Linh Mục) Trần Lục phản bội tổ tiên dân tộc chỉ vì cơm thừa canh cặn của Thực Dân Pháp, cái bánh vẽ Thiên Đàng sau khi chết của Vatican, đã dẫn 5,000 tên Việt Gian phản quốc Ca-tô Rô-Ma giáo Phát Diệm tấn công chiến lũy Ba Đình làm cho máu đồng bào, máu quân khởi nghĩa chảy đỏ ba làng (làng Mậu, làng Thượng, và làng Mỹ Khê, vì mỗi làng có một cái đình, từ đình làng này có thể nhìn thấy đình của hai làng kia cho nên được gọi là chiến khu Ba Đình) rồi hãnh diện nhận lãnh Huy Chương của giặc Pháp, lấy tiền của thực dân Pháp mà Thực dân Pháp bòn hút từ máu mủ của dân Việt xây nhà thờ Phát Diệm (1).

Và gần đây những tên quạ đen phản quốc như Ngô Đình Thục (2), Hoàng Quỳnh(3), Ngô Quang Kiệt(4).

Một bằng chứng phản bội tổ tiên dân tộc đất nước hiển nhiên trắng trợn không thể chối cãi của tên việt gian ác ôn phản quốc Ngô Đình Diệm (một trong một trăm tên gian ác nhất trên thế giới (5) là con cháu của hai tên việt gian ác ôn bán nước Ngô Đình Khả và Ngô Đình Niệm (6) taọ thành gia đình “Tam Đại Việt Gian” là đã lấy tên của tên Việt Gian bán nước Chúa Thứ Hai (Linh Mục) Trần Lục viết ở đoạn trên đặt tên cho một trường trung học tại Sài Gòn trước tháng tư năm 1975.

Con chiên Ca-tô Rô-Ma giáo hãnh diện về viêc xưởng chế tạo “Thánh” Vatican phong “Thánh” cho 117 tên tội đồ dân tộc. Lập nhà thờ tôn thờ 117 tên tội đồ dân tộc này – Nhà thờ “Thánh Tử Đạo” tại Houston, TX Hoa Kỳ. Giá chót con “Chiên” Việt Nam phải trả cho “Vatican” là 550,000 X 117= 64,350,000(sáu mươi bốn triệu ba trăm năm chục ngàn) dollars (13).

Báo Sống của nhà văn Chu Tử có đăng chuyện một giáo-sư Đại học có lần được tổng thống Diệm gọi vào có việc, nhân tiện ông có đề nghị với ông Diệm xin xây cho miền Nam một đền thờ quốc tổ Hùng Vương, nhưng ông Việt gian ác ôn phản quốc Ngô Đình Diệm trả lời: “Tổ anh chứ không phải tổ tôi” (7).

Cũng chỉ vì bổng lộc cùng cái bánh vẽ Thiên Đàng sau khi chết của Vatican mà từ tổng thống cho đến đám con chiên của Ca-Tô Rô-Ma giáo không ngần ngại sỉ nhục dân tộc Việt, không nhận là con Rồng cháu Tiên mà phản bội quê hương Việt Nam của ông cha chúng. Chúng nhận tên Do Thái ác ôn loạn luân khát máu vô nhân tính sẵn sàng giết con vì muốn hài lòng “Gót” là Abraham làm tổ phụ (8), Mary - đứa con gái lăng loàn phản bội chồng sắp cưới là Joseph ngủ với trai (Holy Ghost) làm tổ mẫu (9), và Vatican là tổ quốc.

tượng vua hùng   Abraham giết con Isaac

Vua Hùng quốc tổ nước Việt - vs - Abraham tổ phụ của dân Chúa

Cho đến ngày nay đám con chiên Ca-Tô Rô-Ma giáo cho dù họ có học vị cao vẫn không chịu tìm tòi học hỏi về cái được gọi là “Thánh Kinh” và “tòa Thánh”, mà mở mắt , can đảm và liêm sỉ chấp nhận sự thật. Họ không thấy tính chất hoang đường, dâm loạn cùng phản khoa học trong “Thánh Kinh”(10), cái lưu manh, gian ác của “Tòa Thánh” (11) đem đến cho Việt Nam để quay đầu lại với dân tộc Việt. Họ vẫn luyến tiếc thời vàng son đầy quyền lợi ở miền Nam và thời Pháp thuộc, nên luôn luôn tìm mọi cách cho dù là vô liêm sỉ như vu khống, dèm pha, xuyên tạc, bôi nhọ người Việt yêu nước chân chính cùng Phật Giáo Việt Nam (12) và đẩy Việt Nam vào vòng tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt là “TẦU”.

___________

Tham khảo:

(1) The Siege of Ba-Dinh: http://vietnamesehistory.tripod.com/

Đinh Công Tráng: http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_C%C3%B4ng_Tr%C3%A1ng

http://vi.wikipedia.org/

linh mục Trần Lục

Tên con chiên phản quốc Chúa Thứ Hai Trần Lục với huy chương do Thực Dân Pháp trao tặng đeo đầy mình

(2) THƯ GIÁM MỤC NGÔ ĐÌNH THỤC GỞI TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG JEAN DECOUX - http://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha.php

(3) Thà mất nước hơn mất “Chúa”). https://vi-vn.facebook.com/VienKhoaHocLichSu/...

(4) Ngô Quang Kiệt: "Tôi cảm thấy rất nhục nhã khi mang Quốc tịch Việt Nam" và thà mất nước hơn mất “Chúa”. Về Những Biện Hộ Cho Câu "Thà Mất Nước Chứ Không Chịu Mất Chúa"

(5) Tyrants: History's 100 Most Evil Despots & Dictators) - Nigel Cawthorne

(6) Ngô Đình Khả, Cha của Ngô Đình Diêm—đã đào mả cụ Phan, đốt thân xác cụ, hòa với thuốc súng bắn kháng chiến quân.

[45] (http://en.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng)

(7) https://kbchaingoai.wordpress.com/2011/06/06/tu-gan-la-ai/

(8) https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+22

(9) Luke 1:35 New International Version - Mary ngủ với trai sinh ra Jesus (Jesus vừa là chồng vừa là con của Mary –Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Ma là một)

The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be called the Son of God.

(10) Genesis 19:30-36 – Thánh LOT của con chiên Ca-Tô Rô-Ma giáo ngủ với hai con gái và sinh con- And Lot went up out of Zoar, and dwelt in the mountain, and his two daughters with him; for he feared to dwell in Zoar: and he dwelt in a cave, he and his two daughters.

31 And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth:

32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father.

33 And they made their father drink wine that night: and the firstborn went in, and lay with her father and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

34 And it came to pass on the morrow, that the first born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father: let us make him drink wine this night also; and go thou in, and lie with him, that we may preserve seed of our father.

35 And they made their father drink wine that night also: and the younger arose, and lay with him; and he perceived not when she lay down, nor when she arose.

36 Thus were both the daughters of Lot with child by their father.

- Ecclesiastes 1:5 English Standard Version – Mặt trời chạy lên chạy xuống

The sun rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it rises.

- Revelation 7:1 - New International Version – Quả đất có bốn góc

After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or on any tree.

Job 9:6 Thượng đế làm các cột trụ chống đỡ quả đất lúc lắc.“He shakes the earth from its place and makes its pillars tremble.”

(11) http://www.reformation.org/publish.html “Why Another Book About Vietnam?” Avro Manhattan (1914-1990).

Tôn Giáo khởi động cuộc chiến vô đạo đức - Câu Chuyện ghê tởm về vai trò của Vatican trong cuộc khởi động chiến tranh Viêt Nam

(12) –a- http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt037.php cuốn Hành Hương Đất Phật của tác giả Phan Thiết, tức cựu Thẩm Phán Nguyễn Kim Khánh. Đây là một cuốn sách viết về Phật Giáo bởi một tín đồ Thiên Chúa Giáo, có mục đích xuyên tạc và dèm pha Phật Giáo.

-b- “Tú Gàn Là Ai?”..Jun 6, 2011 - Nguyễn Cần là một con chiên thuần thành của đạo Gia-Tô, tin bà Maria hãy ... Nguyễn Kim Khánh, Nguyễn Cần, Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Hữu Công, .... Tội ác mà Tú Gàn đã gây ra là viết bôi bác Phật giáo trong cuốn “Những ..... Đáng bàn là ông cựu Thẩm phán Nguyễn Cần/Tú Gàn là người vừa có tài, ... https://kbchaingoai.wordpress.com/2011/...  

-c- “Ngụy Tạo Và Xuyên Tạc Về Cuộc Tự Thiêu Của Hòa Thượng Thích Quảng Đức - Tại Sao?” (Pháp Lạc và Nguyễn Kha) http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenKha01.php,  http://giaodiemonline.com/2011/11/xuyentac.htm

(13) “Vatican scandal heats up with revelations of greed, intrigue” By NICOLE WINFIELD, http://news.yahoo.com/vatican-leaks-...

Ri Nguyen

________________________

On Friday, November 27, 2015 10:25 PM,
"Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]" wrote:

Michael Nguyễn, ngay từ đầu, với chỉ mỗi câu này là đã thấy ngu rồi:

"Hiện nay ở trong nước, cái gọi là Giáo-hội-phật-giáo-Việt-Nam-thống-nhất chính là cái đảng việt gian cộng sản thứ hai" !

"Giáo-hội-phật-giáo-Việt-Nam-thống-nhất" "đảng việt gian cộng sản thứ hai" gì?

Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam-Thống-nhất" (hay bất kỳ hệ phái của Giáo hội Phật giáo VN nào) là không bao giờ có bản tính vong nô, không rơi vào tình trạng phi dân tộc (để rồi phản dân tộc), không nhục nhã cúi đầu quy lụy và "làm theo đức vâng lời" ngoại bang như thân phận những người Cato Roma gốc Việt đã vướng phải. Đúng không?

Ngoại trừ thời kỳ Bắc thuộc mà nhà Tiền Lê với nhà Lý nhà Trần đã giành được độc lập cho nước non sông núi xứ Việt?

Đến thế kỷ 19 thì bọn giáo giặc ngoại bang = giáo phiệt thành Rome Vatican La mã giáo đã xúi giục thực dân Pháp, và được đám giáo gian bản địa và Việt gian phản quốc đã làm chuyện khốn nạn là a tòng tiếp tay hỗ trợ đắc lực để ngoại bang ngốn trọn quê mình và xóa sổ Việt Nam trên bản đồ thế giới?

Tôi ghét! - Suốt những chặng đường dài bi thương và vong quốc, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1858 đến giữa thế khỷ 20, thì chính Việt Minh (tiền thân của Đảng CS Việt Nam) họ đã nhờ đến"đàn kiến dân công" đồng bào và những thanh niên xứ Việt cho nên họ đã đánh bại đội quân viễn chinh xâm lăng bằng cách buộc chúng phải buông súng, giơ tay đầu hàng vô điều kiện vào chiều ngày 7.5.1954 chứ "Việt gian" nào? Đối với hàng chục triệu đồng bào cùng những thanh niên Việt Nam đã đánh bại những đội quân xâm lược tinh nhuệ thì không thể nói được là Việt gian. Việt gian là như Kiều Công Tiễn, như Hoàng Cự Đà, Lê Chiêu Thống, Trần Lục, Ngô Đình Khả, Diệm (thấy Vatican thì chạy theo Vatican, thất Tây thì chạy theo Tây, thấy Nhật thì chạy theo Nhật mà không phải Việt gian thì là gì?) v.v...

Đừng có trơ trẽn rinh cái bung xung "CS" ra để lý luận những chuyện điên khùng vào PGVN nói chung và GHPGVNTN nói riêng!

Vatican và Mỹ đã đưa ông tam đại Việt gian Ngô đình Diệm trở lại Việt Nam làm chết hàng trăm ngàn mạng người để rồi cũng Mỹ chửi là "đồ cái bọn chó đẻ đáng nguyền rủa", là "thằng nhãi", và chi tiền hỗ trợ đả đảo = đánh ngã & "khử" ông Diệm? Tiếp theo, có người Việt Nam là ông Nguyễn Văn Trỗi âm mưu giết người Mỹ là Robert McNamara nhưng bất thành thì lại bị những người Việt Nam khác mang ông Nguyễn Văn Trỗi ra sân bắn ở khám Chí Hòa bắn bỏ. Cuối cùng, ông Mỹ Robert McNamara còn mạng, và ông ta sang Việt Nam gặp gỡ, bắt tay nói cưới cùng với ông CSVN Võ Nguyên Giáp thì Michael Nguyễn làm gì người ta?

Hãy đến trụ sở Liên Hiệp Quốc, đến Tòa Bạch Ốc, đến Quốc hội Âu châu, đến Quốc hội của hầu hết các nước cựu thù với CSVN một thời, kể cả Vatican để mà chửi rủa, mắng vào mặt họ!? Ngoài ra, rinh cái bung xung CS và nuối tiếc hồn ma của ông tam đại Việt gian Ngô đình Diệm để rồi chửi rủa Phật giáo là không có được đâu! Chửi thì tên giáo giặc râu rậm Đắc Lộ và đám lộn dòng lộn giống ở La Vang đã bợ con mẹ đàn bà Do Thái "còn trinh đẻ ra con" đã làm chuyện lỗ mãng, không những dừng lại ở chỗ chửi rủa, mà còn "đánh tứ tung" để cho "bao nhiêu thần Phật đều tung ra ngoài" đặng ăn cướp chùa xây "thánh địa" cho nước Vatican kia kìa?!

Ai nói không có y như vậy thì hãy giơ tay!

Trần Quang Diệu

Lưu ý: Tôi đã xóa phần dưới trong thư của Michael Nguyễn là vì bởi có những hình ảnh quá tục tĩu.

______________________

To: GoiDan@yahoogroups.com
From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Fri, 27 Nov 2015 18:28:06 -0800
Subject: [GoiDan] Phật giáo việt cộng ("phật giáo" Ấn Quang)

Phật giáo việt cộng ("phật giáo" Ấn Quang)

Michael Nguyễn

Kính thưa quý vị trên Diễn Ðàn:

Hiện nay ở trong nước, cái gọi là Giáo-hội-phật-giáo-Việt-Nam-thống-nhất chính là cái đảng việt gian cộng sản thứ hai; [...]

_______________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.phpCác bài của tác giả Nguyễn Ri


▪ 10 Nhận Xét Của Người Xưa Về Kitô Giáo - Michael Van Duisen

Ủy Ban Công Lý Và Hòa Bình? - Hồ Sơ Mật Tội ác Tình Dục Của Catô Rô-Ma Giáo - By Sabrina Rubin Erdely

“Những Khoảnh Khắc Trống Rỗng”: GH Francis Nghi Ngờ Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế, Tự C - Ri Nguyễn/ SH

Đẹp Mặt Catô Rô-Ma Giáo - AP/ Ri Nguyễn

Ca-tô Rô-ma giáo: Gian Dối và Tội Ác - Nguyễn Ri

Các Linh Mục Playboy Của Giáo Phận Albenga Trên Bờ Biển Ý - Fiona Govan/ Telegraph.co

Cũng Chuyện “Đức Tin” - Tôi Đọc E-mails Của ông Thinh Nguyễn - Nguyễn Ri

Có Phải Giáo Hoàng Đang Đùa Giỡn Với Dị Giáo? - Pat Buchanan/ Ri Nguyễn lược dịch

Chỉ số ít Người Mỹ tin rằng Kinh Thánh là lời nói chính thức của Thượng Đế - Antonia Blumberg/ The Huffington

Chiên Catô Rô-Ma Giáo Đã Làm Gì Trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương? - Ri Nguyễn

Góp ý với Con Chiên phản quốc Michael Nguyễn - Bằng Chứng Phản Quốc Của Các Con Chiên - Ri Nguyễn

Giáo Hội Công Giáo Có Liên Quan Đến Lao Động Trẻ Em Ở Uganda - Vinnie O'Dowd & Danny Vincent/ BBC News

Giáo Hoàng Francis: Loài Vật Được Lên Thiên Đường! - John Thomas Didymus - Digital Journal

Giáo Hoàng Giáng Chức Vị Hồng Y Trực Ngôn Bảo Thủ Người Mỹ - Philip Pullella/ Nguyễn Ri dịch

Giáo Hoàng và Bờ Vực Thẳm - Ross Douthat / Nguyễn Ri dịch

Hồng Y Burke: Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Dưới Quyền Lãnh Đạo Của Giáo Hoàng Francis Là 'Một Con Tàu K - Josephine McKenna / Nguyễn Ri dịch

Hoan Hô Cách Mạng 1/11/63 Thành Công - Ri Nguyễn & Trần Quang Diệu sưu t

Không Chỉ Đặt Câu Hỏi Đối Với 10 Điều Răn, Mà Là Toàn Quyển Thánh Kinh - Steve Siebold / Hufington Post

Làm Thế Nào Việt Hóa Ki-tô Giáo La Mã? - Tôi Không Ngạc Nhiên về LM Để - Ri Nguyễn

Nỗi Kinh Hãi Ca-tô Rô-ma Giáo Tại Việt Nam - Kelsos/ Ri Nguyễn dịch

▪ Gửi Ông Vũ Linh Châu Về Nhà Lý Và Vụ Ngoài Vòng Lễ Giáo - Ri Nguyễn

Tôi Đọc Bài “Mẹ Ông Trời” Của ông Vũ Linh Châu - "Chị Con Cóc" - Ri Nguyễn

Trả lời cho một nick theo văn hóa "ném đá": Nếu không có - Ri Nguyễn

Góp ý với ông Vũ Linh Châu: "Người có giáo dục" biết dùng lý trí và tôn trọng sự thật - Ri Nguyễn

Tréo Ngoe 2 Chuyện - Chúa Giê-su lập Giáo Hội và câu nói “TẬN THẾ” sẽ xẩy ra trước khi họ qua đ - Ri Nguyễn vs Vũ Linh Châu

Chiên cừu được nhắc đến trong thánh kinh hơn 500 lần - Ri Nguyễn vs Diễn Đàn

Tin Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, thì tại sao Thiên Chúa lại ngu như thế này? - Ri Nguyễn

Theo Thánh Kinh thì... Mặt trời chạy lên chạy xuống - Ri Nguyễn

Chúc mừng Việt Nam! Chúc mừng anh Hoàng Xuân Vinh! - Ri Nguyễn

Cần dán trước mỗi nhà thờ Chúa ở VN các lời kinh dưới đây của Chúa Cha và Chúa Con - Ri Nguyễn

Đúng - buồn cho Việt Nam - Cùng buồn cho nước Mỹ - Ri Nguyễn

Khi Nhớ Về Ngô Đình Diệm - Hoan Hô Cách Mạng 1-11-1963 Thành Công! - Ri Nguyễn

Thư Ngỏ Gửi Quý Thầy, Qúy Ni và Quý Phật Tử: Nhớ sự hy sinh của tất cả các anh linh Phật T - Ri Nguyễn

Tại Sao Joe Biden Không Hôn Nhẫn của Giáo Hoàng - Ri Nguyễn

Vạch mặt tấm hình đánh tráo trong bài của Lữ Giang trong bài "Bị ngược đãi nhất trên hành tinh!" - Ri Nguyễn - Trần Quang Diệu

Lịch sử Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam - đọc để biết bằng chứng phản quốc - Ri Nguyễn

Phân vân không biết phải dùng những từ gì cho chính xác để nói về - Ri Nguyễn

Chúa Trên Trời Bị Chúa Dưới Trần Đuổi Việc - Ri Nguyễn

Mất nhiều lắm chứ - Người hữu thần nếu chẳng thấy có Thiên Chúa, chẳngcó đời sau - Ri Nguyễn

Một góc đối thoại: Tin hay không tin Chúa - có lợi hay có hại - khi sống và khi chết - Ri Nguyễn vs Chiên


▪ ▪

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2017-05-24 - Ải Nam Quan Và Sự Thật Chuyện "Cộng Sản Việt Nam Dâng Đất Cho Trung Quốc" - Người Miền Nam thuộc thế hệ của Hoàng tôi mấy ai chẳng một lần lắc lư hụt hẫng khi nghe Nguyễn Văn Đông hỏi Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu?

2017-05-24 - Kịch Bản Mai Đan – Ukraina Tại Nghệ An Đã Thất Bại - Để tập dượt cho cách mạng màu ở Việt Nam. Thời gian vừa qua, CIA đã thông qua tổ chức khủng bố Việt Tân dùng tiền mua chuộc và dùng gái khống chế một số chức sắc cực đoan

2017-05-24 - Thêm một vụ giật giây chuyền giữa ban ngày ở Little Saigon - Một vụ cướp giật giây chuyền lại vừa xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 chiều Thứ Hai, 22 Tháng Năm, ngay trước cửa vào khu Food To Go của siêu thị Mỹ Thuận. Nạn nhân lần này

2017-05-23 - Nổ bom ở Anh: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc đẫm máu - Vụ nổ giống như nổ bom diễn ra tại Manchester Arena – một trong những khu thi đấu, biểu diễn trong nhà lớn nhất châu Âu với sức chứa hơn 20.000 người.

2017-05-22 - Chuyên gia Mỹ: "Xáo động quanh ông Trump diễn tiến nhanh hơn Watergate" - "Còn quá sớm để nói về việc luận tội tổng thống, nhưng dường như các vấn đề liên quan đến ông Trump diễn tiến ở nhịp độ nhanh hơn so với vụ Watergate dưới thời của tổng thống Richard Nixon",

2017-05-22 - Đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP.Hà Nội - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình do liên quan đến vụ vỡ ống nước sông Đà và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn.

2017-05-22 - Trung Quốc phá huỷ sinh cảnh, vét nạo các đại dương - Trên khắp các đại dương, do đánh cá theo lối lùng và diệt, mà đa phần là các hạm đội tàu cá Trung Quốc, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống bao nhiêu triệu ngư dân

2017-05-21 - Bill Gates dự đoán tương lai nhân loại - Báo Thế giới (Đức) ngày 07/05/2017 đăng bài “Bảy dự đoán về tương lai loài người của Bill Gates” nhắc lại việc năm 1994 B. Gates đã dự đoán chính xác mạng Internet▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2017-05-24 - Thực tế là những người trí thức Khoa học, người duy vật Vô thần hay người Cộng sản không kỳ thị - Huy Thái vs Nguyễn Lý Tưởng -

● 2017-05-24 - Đúng vậy! VC rất sợ Công-Giáo, vì giáo dân của nó thích làm tay sai cho Giặc ... - Diễn Đàn -

● 2017-05-23 - 87 triệu dân lành VN ôm bụng rỗng chết teo chờ Sư Viên Lý vào tiếp thu vì chánh sách CPC hay chăng ? - Phạm Hoàng Vương -

● 2017-05-23 - Mỹ: Các cụ đang lãnh SSI cú này bị lôi thôi to rồi - Diễn Đàn -

● 2017-05-21 - Tôi chân thành quan tâm tới cuộc đời của người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Việt Dân -

● 2017-05-21 - Đây là một nét văn hóa tâm linh đặc biệt của dân ta, - Mike Wilson -

● 2017-05-19 - Rất cần những linh mục như thế này để đất nước ổn định, phát triển! - LM Nguyễn Tiến Dũng -

● 2017-05-19 - Vì Sao Người Dân Xã Diễn Thành (Diễn Châu) Kéo Lên Đòi Đánh Nguyễn Đình Thục - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2017-05-18 - Mỹ: Đi ăn mừng Lễ Mẹ ở nhà hàng Tràm Chim, Bolsa, bị giựt giây chuyền - Diễn Đàn -

● 2017-05-17 - Re: Dựa vào yếu tố nào để gọi tôn giáo là phần cao nhất trong sinh hoạt tinh thần - Trần Quang Diệu -

● 2017-05-17 - ĐI SAU CÁC CHIẾN SĨ LÀ HÀNG NGÀN NGƯỜI DÂN TIẾP SỨC - FB Nguyễn thị Lý -

● 2017-05-16 - Dựa vào yếu tố nào để gọi tôn giáo là phần cao nhất trong sinh hoạt tinh thần của con người - Huy Thái vs GS Ng Lý Tưởng -

● 2017-05-16 - Nhiều thông tin đã dần hé lộ sau vụ LM Thục gây rối để cứu Hoàng Đức Bình hôm qua - FB Nguyễn thị Lý -

● 2017-05-16 - Trong mắt giáo dân đã lộ rõ LM Thục là một kẻ bội bạc, hèn nhát - FB Nguyễn thị Lý -

● 2017-05-15 - Về 31 bức ảnh về chiến tranh Việt Nam mà bạn có thể chưa bao giờ nhìn thấy - Diễn Đàn -

● 2017-05-14 - NHÀ TÙ LỚN? - Tỉ số tù nhân ở các quốc gia trên thế giới - Huy Thái /Duy Thịnh -

● 2017-05-12 - Nhà báo Nguyễn Phương Hùng - Ông là ai? - FB Trần Phan Minh Nghi -

● 2017-05-11 - Khi VNCH còn, Mỹ có để cho mình quyết định chuyện gì đâu? - Lữ Giang -

● 2017-05-11 - VIẾT RIÊNG CHO ĐẶNG HỮU NAM! - FB Nguyễn Tuấn -

● 2017-05-10 - Lịch sử Công Giáo La Mã - GT giới thiệu -

● 2017-05-10 - Cần nhớ Dòng Tên (đạo Chúa) đã có lời thề thế nào - "con sẽ tạo ra chiến tranh và tham chiến ..." - Trần Quang Diệu -

● 2017-05-09 - Tin nhắn của bạn Công P Xuân, một bạn đọc ở Việt Nam - sachhiem FB Page Inbox -

● 2017-05-08 - Các Nhân Chứng Vụ "Linh Mục Vô Cớ Đánh Người" Ở Xã An Hòa Lên Tiếng - Nguyễn Trọng Nghĩa -

● 2017-05-08 - Nguyễn Trọng Nghĩa: Sao Lại Che Dấu Sự Thật Ấu Dâm Của Giáo Sĩ Công Giáo Và TBT 19/3 - Duyên Sinh -

● 2017-05-06 - Căng thẳng - Sau khi phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức phản đối LM Đặng Hữu Nam. - FB Vinh Tiên Sinh -

● 2017-05-06 - Gò Vấp vs Lữ Giang: Tranh Luận Vui về Dẫn Chứng và Ném đá đường rầy - Gò Vấp vs Lữ Giang -

● 2017-05-05 - Trò chuyện với Mục Sư Nguyễn Quang Minh - Trương Minh Sơn -

● 2017-05-05 - Suy Gẫm: "Nước Ta Không Thuộc Thế Gian Này" - Trần Khách Quan -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 >>>