●   Bản rời    

Bàn thêm về lá cờ vàng 3 sọc, con đẻ của Vatican – cho người TTT (thiếu thông tin)


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, June 26, 2015 11:45 PM
Subject: FW: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Ông Bảo Đại là con bài bù nhìn cho mưu đồ tái khống chế Việt Nam của thực dân Pháp và Vatican, sau khi ông ấy ra chiếu thoái vị.

Ông Ngô Đình Diệm thì cũng lá bài nô dịch ngoại bang trong liên minh Vatican và Mỹ nhằm xé bỏ Hiệp ước Genève, đạp đổ ước mơ thống nhất đất nước của đại khối dân tộc Việt; giết người - tiêu thụ vũ khí do bọn tài phiệt “siêu quyền lực" "cố vấn cho Vatican" ; bành trướng nước Chúa - mà bằng cớ hiển nhiên là anh em Diệm tuyên bố hiến dâng Việt Nam cho một người phụ nữ Do Thái vợ của một gã thợ mộc v.v... Trong khi anh em Diệm là một gia đình tam đại Việt gian đối với lịch sử xứ Việt!

Ông Trung Tướng - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì “đe dọa" Hoa Kỳ rằng nếu "viện trợ nhiều chúng tôi đánh nhiều, viện trợ ít chúng tôi đánh ít!" .

Ông Thiếu Tướng - Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương - Phó Tổng thống - Tư lệnh Không Quân ... Nguyễn Cao Kỳ một thời hét ra lửa mửa ra khói cũng đã phát biểu nghiêm chỉnh rằng: “Nước có mất vào tay thằng Tàu thằng Tây nào đâu mà bảo phải "phục quốc"?"

Đến mấy ông CSVN thì cũng đã phải nhờ viện trợ của ngoại bang mà đánh Pháp đầu hàng, bỉ mặt Vatican và Hoa Kỳ (...) phải xếp cờ, phải cuốn gói về xứ vào năm 1975? Giờ đây, không còn cảnh tượng bi thiết “hằng đêm quê hương đạn bay súng nổ..." - ước vọng giành độc lập tự chủ, tái thống nhất đất nước đã “phỉ chí"? Vậy, nên rà soát lại (như đã từng hủy bỏ cấu trúc “bao cấp") những gì về CS không còn cần thiết, không còn phù hợp cho mấy với từng giai đoạn ... (?) thì tuần tự như mặc nhiên gởi trả “lá cờ của dân nghèo" gì đó cho nước Vatican Cato Roma giáo (như đương vị Giáo hoàng đã từng tuyên bố giành phần sở hữu “sáng tạo"... rằng đó là “lá cờ của chúng ta" = Cato Roma giáo) và "CS quốc tế". (Mà "quốc tế" thì ai muốn xài thì xài, ai không muốn xài thì thôi chứ không ai cấm - như xưa nay nó đã từng hiện diện ngay tại Pháp, tại Mỹ, Tại Ý và tại v.v...).

Những đặc điểm nêu trên mới là trọng tâm nhân bản, và là sỉ diện thật, được trang trọng đặt lên hai bờ vai của dân tộc Việt trước lịch sử, chứ lá cờ mang hình thù với cấu trúc ra sao thì cái đó vẫn là "chuyện nhỏ", chuyện phụ (Có điều là nó đã từng diễn ra như thế nào là phải nỗ lực cho hết sức mình để có thể nêu ra cho đúng như thế ấy ...).

Hình dung như thế, con người mới "ngộ ra" cái độc đáo vô tiền khoáng hậu trong tinh thần “Thiên Nhân Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ"“Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh" ở Phật giáo. Nó dị biệt, nó đối lập hoàn toàn với tinh thần hung dữ của "Kinh Thánh". “Thánh” gì mà lại bảo phải “ Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta!" (Luke 19: 27).
Ai nói Kinh Thánh không có ra lịnh như thế thì hãy giơ tay lên tiếng!?

Trần Quang Diệu
________________________________

From: phamhba@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?
Date: Fri, 26 Jun 2015 23:27:07 -0500

Sáu bò vàng (SBV) luôn luôn nói bậy, cuộc nội chiến VN đã chấm dứt ngày 30-4-75 rồi, chỉ có thằng chó chết SBV nói chưa chấm dứt thôi. SBV đi hỏi thử các công dân Việt Nam ở vào hạng tuổi 50 và LHQ xem : cái nước VNCH hiện ở mô ?

Không ai biết cả , vì sao ? - vì nó đã không hiện hữu 40 năm rồi.

SBV thử nắm chân bất cứ VC nào, dẫn đem thử DNA xem, ta cam đoan VC nào cũng mang dòng máu VN cả. Vậy thì chúng thắng thì chúng cai trị đất nước. Thế mà SBV bảo VC cướp nước là sao hả ?

Hai nhà Nguyễn đánh nhau, nhà tiền Nguyễn (Tây Sơn) đuổi Nguyễn Phúc Ánh chạy tuốt tận Xiêm La, Quang Trung đại đế dựng triều tiền Nguyễn cai trị đại Việt. Ngài mất sớm, con ngài, vua Cảnh Thịnh bất tài để đất nước mất vào tay Gia Long Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1802. Vậy thì theo SBV nhà tiền nguyễn (Tây Sơn) tồn tại đến năm 1842 (40 năm sau) chăng? Miền Nam cũng nằm trong tình trạng ấy thôi!

Sáu bò vàng ngu dốt nên câm mồm chó đói thì hơn.

Phạm Hoàng Vương
Jun-20-2015

Sent from my iPad

(SH chú thích: SBV= biệt danh người ta thường tặng cho Ô GÓP GIÓ)
_________________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 26, 2015 9:07 PM

Subject: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

ĐÔI ĐIỀU XIN NHẮC ÔNG DUYÊN-SINH

1.- Cuộc chiến Quốc/Cộng đã kết thúc vào ngày 30-4-1975 và CS là bên thắng cuộc. Nhưng cuộc chiến đó rõ ràng chưa kết thúc. Và người Quốc Gia lưu vong vẫn đang tiếp tục phản công trên mặt trận truyền thông dưới nhiều hình thức cùng với các nhân sĩ, trí thức và sinh viên học sinh trong nước suốt 40 năm qua. Và vì thế, dù có muốn hay không, người Quốc Gia vẫn phải thề quyết bảo vệ Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ vì đó là lá cờ của chánh nghĩa đại diện cho người Quốc Gia chống tập đoàn CS Hànội cướp nước.
Theo cá nhân tôi nhận định, đứng về mặt tinh thần và luật pháp quốc tế, chế độ VNCH chưa chết, và lá cờ VNCH vẫn còn, bao lâu Dân Tộc VN chưa thực thi được QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC đã được long trọng cam kết trong văn bản HĐ Paris ngày 27-1-1973 và văn bản thứ hai HĐ Paris ký ngày 3-3-1975.

[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

3.- Nhắc lại một số sự kiện như trên, chúng tôi muốn nói với ông Duyên Sinh hay bất cứ người cầm bút nào thuộc phe Quốc Gia, cần phải thận trọng lưu ý :
a.- Đất nước đã bị bọn CS Hànội thống trị, người quốc gia chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhứt là phải triệt để chống tập đoàn CS Hànội. Trên tinh thần đó, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
b.- Không ai cấm quý vị nào đó sưu tầm tài liệu để chứng minh một vấn đề nào đó mà quý vị ấy cho là ĐÚNG. Nhưng việc xử dụng tài liệu của ĐỊCH, nhằm nhục mạ hay bôi nhọ chánh nghĩa của người Quốc gia là điều không thể chấp nhận được. Như trường hợp cố tình lập lại luận điệu của kẻ thù CS, gọi lá cờ đại diện cho nguời Quốc Gia là cờ BA QUE; gọi Quân đội Quốc Gia VN thời vua Bảo Đại và QLVNCH về sau là “bọn lính Khố Đỏ”, đồng thời gọi các chế độ ở miền Nam từ thời vua Bảo Đại đến VNCH… là TAY SAI của Vatican, Pháp và Mỹ.
[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

Tóm lại: Cuộc chiến Quốc/Cộng vẫn chưa chấm dứt vào ngày 30-4-1975. Hiện tại nguời Quốc Gia lưu vong vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ Phục Quốc chiến đấu dưới mọi hình thức nhưng KHÔNG chủ trương BẠO ĐỘNG. Là người Quốc Gia chống Cộng luôn luôn tâm niệm rằng không làm bất cứ điều gì có lợi cho CS. Và chỉ có bọn tay sai CS nằm vùng, bọn trí thức vong bản, ham tiền hèn hạ đã bị CS mua chuộc… mới cam tâm làm tay sai cho giặc Cộng đâm sau lưng chiến sĩ.
(GÓP GIÓ 23-6-2015)
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP

Posted by: Gop gio
_____________________
From: Hong Pham
Sent: Saturday, June 27, 2015 5:50 AM
Subject: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

From: TRUONG-AN
Sent: Saturday, 27 June 2015, 11:06
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Nếu lá cờ nầy được nhiều nước công nhận thì dân tộc mình lại có thể chìm đắm trong chia rẽ, chiến tranh, hận thù (nội chiến)...và tiếp tục đi ngược với hướng của văn minh nhân loại. Bởi, nó có nghĩa là: Thực dân và tay sai sẽ trở lại VN thời hậu CS!
______________________
From: Hong Pham
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 19:14
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Thù dai là một tật xấu nhưng thú thiệt, khi đọc những tài liệu về thời giặc Pháp đô hộ mình (*) là máu nóng cứ dội ngược lên đầu. Chính vì thế mà đôi khi tôi phải nặng lời với những kẻ cho đến nay vẫn chưa biết mình đã theo Việt gian hoặc không đủ can đảm để chấp nhận chính mình!

(*) Trước khi giặc Pháp đô hộ mình thì máu xương dân mình đã đổ ra trên khắp mọi miền đất nước bao nhiêu chục năm, giằng co, đánh nhau...cho đến khi cả dân tộc phải chịu thúc thủ và bị mất nước vào tay giặc Pháp....
________________________
From: AN-NAM
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 18:30
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

[….] (SH thu gọn)

*Một lá cờ của giặc Pháp, khi chiếm đất nước của mình (VN) đã dùng lá cờ đó trong suốt thời gian đô hộ mình (VN). Cả một dân tộc đau thương, tủi nhục từ trước cho đến sau thời bị mất nước mà mình lại có thể coi đó là "lá cờ thiêng của dân tộc" thì...

Trân trọng mời đọc tiếp ở dưới
******************

*Để nhớ về thời đất nước mình bị đô hộ bởi giặc Pháp!
*Để nhớ về thời đất nước mình bị xoá tên trên bản đồ thế giới gần 100 năm!
*Để nhớ về thời đất nước và dân tộc mình...tang thương, nghiệt ngã...

Xin tuỳ nghi

An-Nam
_______________________
From: "DuyenSinh duyensinh@live.com [DiendanDanToc]"
Sent: Thursday, 18 June 2015, 22:59
Subject: [DiendanDanToc] RE: KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ!


NGUỒN (bấm vào đường dẫn):
http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_flags
Đó đây


2018-03-16 - Gửi cô giáo Trần Thị Lam: Em hãy tin một ngày mai xán lạn ! - Bài thơ đăng ngày Thứ bảy, 30/04/2016. ...Em đã quên những bài ca bất tử - Cha ông ta đã bao lần chiến quân Nguyên - Em đã quên máu trào Điện Biên Phủ - Để Việt Nam trên thế giới có tên...

2018-03-16 - EM HÃY TIN MỘT NGÀY MAI XÁN LẠN - Thơ Trần Đại Quang - - Phổ nhạc & Trình bày Hồng Xương Long

2018-03-16 - Gymer Duy Nguyen phản biện bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" - Trong phần này có đọc bài thơ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đáp lại bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam.

2018-03-15 - Linh cữu Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã về đến TP.HCM - 20h30 tối 15-3, Thánh lễ phát tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại Toà Tổng giám mục TP.HCM. Hàng trăm trăm nữ tu, chủng sinh, giáo dân đã dự lễ

2018-03-14 - Hai nữ sinh dành bảy tháng vẽ truyện tranh lịch sử về Gạc Ma - Bằng tình yêu lịch sử, hai nữ sinh ở Quảng Trị đã dành 7 tháng để hoàn thành bộ truyện tranh lịch sử “Gạc Ma và những người anh hùng”.

2018-03-14 - Một vĩ nhân thời đại -Stephen Hawking -vừa qua đời ở tuổi 76 - Ông là lý thuyết gia Vật lý và vũ trụ học nổi tiếng thế giới qua những nghiên cứu về Lỗ Đen - qua đời hôm thứ tư sau khi các biến chứng do chứng xơ cứng động mạch, thoái hóa thần kinh.

2018-03-13 - Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Sáng 13.3, Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sa tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

2018-03-13 - TT Trump bãi chức Tổng Trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson, sẽ cho Mike Pompeo, Giám đốc CIA, lên thay thế - Trump muốn có một đội ngũ trong tay trước khi cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được thông báo. Trump tin rằng ông ta làm việc tốt với Pompeo hơn.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-03-15 - Nhờ đọc quyển hồi ký "Sống Còn Với Đại Việt" của Yên Kha Phạm Bá Vịnh mới thấy Đảng Đại Vi - Phượng Hoàng GV -

● 2018-03-14 - Theo như tài liệu dưới đây Thượng Đế giết ít nhất 87, 272,727 người - Ri Nguyễn -

● 2018-03-14 - Ông Khai Phạm nên dẫn chứng những nội dung như thế nào, ra sao, nằm ở những bài viết chi, và của ai, - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-13 - Trái với toan tính của Mỹ, cháu nội của Kim Nhật Thành là Kim Chính Ấn đã giữ vững Triều Tiên - Mike Wilson -

● 2018-03-11 - Nhà tiên tri trong âm nhạc VN: Dạy cho con tiếng nói thật thà - Phượng Hoàng GV -

● 2018-03-09 - Bảo Đại, "Quân Ăn Hại" của NĐD - "Tân Tòng" vs "Trở Lại Đạo" - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-08 - Người Mỹ đến cửa Tiên Sa Đà Nẵng lúc này hoàn toàn không giống như họ đã từng - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-08 - Đám tang nào của người nổi tiếng đều có QUẠ bay vào - Chiên biện hộ - FB Sự Thật Công Giáo -

● 2018-03-08 - Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc Qua Đời Khi Đang Dâng Lễ Tại Roma (Ý) - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-03-07 - Sau 50 năm, tiểu thuyết "Giải Khăn Sô Cho Huế" nay đã bị vạch trần: Âm mưu của Mỹ- Thiệu - Trạng Móc -

● 2018-03-07 - Chuyện Cướp Giật của đám Quạ Đen ở Những "Sự Kiện" - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-03-07 - Đám tang nào của người nổi tiếng đều có QUẠ bay vào - Còn chối nữa không? - Thư tín -

● 2018-03-06 - Danh sách chiếm lĩnh lập trường chống cộng toàn là Ca-tô Rô-ma giáo - Giác Hạnh -

● 2018-03-06 - Thủy thủ trên chiếc hạm USS Carl Vinson hát bài "Nối vòng tay lớn" để giao lưu với người dân Việt Nam - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-03-05 - Có nhiều cách giúp cho đảng Cần Lao nhận diện Việt Cộng ! - Thoai Liên -

● 2018-03-05 - “Công giáo” Việt Nam vẫn còn hung dữ cho ra đời với cái gọi là “Kinh Nhật Khóa” có tên là Phan-xi- - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-04 - Ưu tiên của lòng yêu nước là những gì? - Huy Thái -

● 2018-03-03 - Dẫu có chuyện gửi tiền ngân hàng cũng đâu có gì lạ? Còn hơn chuyển tiền qua Vatican - VÂN PHI -

● 2018-03-03 - Một bài viết trả lời rất thuyết phục và đầy đủ nhất cho những ý kiến rất tiêu biểu của những - TTL giới thiệu -

● 2018-03-03 - Tờ Báo Vatican Tố Cáo Sự Bạc Đãi Các Dì Phước - Quốc Nguyên -

● 2018-03-03 - Có 3 loại tín đồ - Mong Được Làm Tín Đồ khôn Ngoan - Francisco Nguyen -

● 2018-03-03 - Không có tội “tổ tông” thì cần quái gì Jesus “Cứu Chuộc” - Ri Nguyen -

● 2018-03-02 - "Yêu nước không phải là yêu đảng CSVN và XHCN" - Việt Dân -

● 2018-03-01 - Thái Thanh - Mấy Dặm Sơn Khê (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông) - Thu Âm Trước 1975 - Người Việt -

● 2018-03-01 - Mậu Thân 68 - VC hay VNCH: AI giết AI nhiều? Kẻ có nợ máu -vs- Dân lành vô tội? - Giác Hạnh -

● 2018-02-28 - VNCH chỉ phục vụ cho chủ nghĩa chống cộng sản theo định ước Công giáo - Giác Hạnh -

● 2018-02-27 - Chuyện xây tường biên giới Mỹ và Mex - Trạng Móc -

● 2018-02-27 - Chiên VLC hỏi - Sao Phật tử không đề cập đến Trái Tim Bất Diệt của HT TQĐ thường xuyên? - Trần Quang Diệu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>>