●   Bản rời    

Bàn thêm về lá cờ vàng 3 sọc, con đẻ của Vatican – cho người TTT (thiếu thông tin)


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, June 26, 2015 11:45 PM
Subject: FW: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Ông Bảo Đại là con bài bù nhìn cho mưu đồ tái khống chế Việt Nam của thực dân Pháp và Vatican, sau khi ông ấy ra chiếu thoái vị.

Ông Ngô Đình Diệm thì cũng lá bài nô dịch ngoại bang trong liên minh Vatican và Mỹ nhằm xé bỏ Hiệp ước Genève, đạp đổ ước mơ thống nhất đất nước của đại khối dân tộc Việt; giết người - tiêu thụ vũ khí do bọn tài phiệt “siêu quyền lực" "cố vấn cho Vatican" ; bành trướng nước Chúa - mà bằng cớ hiển nhiên là anh em Diệm tuyên bố hiến dâng Việt Nam cho một người phụ nữ Do Thái vợ của một gã thợ mộc v.v... Trong khi anh em Diệm là một gia đình tam đại Việt gian đối với lịch sử xứ Việt!

Ông Trung Tướng - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì “đe dọa" Hoa Kỳ rằng nếu "viện trợ nhiều chúng tôi đánh nhiều, viện trợ ít chúng tôi đánh ít!" .

Ông Thiếu Tướng - Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương - Phó Tổng thống - Tư lệnh Không Quân ... Nguyễn Cao Kỳ một thời hét ra lửa mửa ra khói cũng đã phát biểu nghiêm chỉnh rằng: “Nước có mất vào tay thằng Tàu thằng Tây nào đâu mà bảo phải "phục quốc"?"

Đến mấy ông CSVN thì cũng đã phải nhờ viện trợ của ngoại bang mà đánh Pháp đầu hàng, bỉ mặt Vatican và Hoa Kỳ (...) phải xếp cờ, phải cuốn gói về xứ vào năm 1975? Giờ đây, không còn cảnh tượng bi thiết “hằng đêm quê hương đạn bay súng nổ..." - ước vọng giành độc lập tự chủ, tái thống nhất đất nước đã “phỉ chí"? Vậy, nên rà soát lại (như đã từng hủy bỏ cấu trúc “bao cấp") những gì về CS không còn cần thiết, không còn phù hợp cho mấy với từng giai đoạn ... (?) thì tuần tự như mặc nhiên gởi trả “lá cờ của dân nghèo" gì đó cho nước Vatican Cato Roma giáo (như đương vị Giáo hoàng đã từng tuyên bố giành phần sở hữu “sáng tạo"... rằng đó là “lá cờ của chúng ta" = Cato Roma giáo) và "CS quốc tế". (Mà "quốc tế" thì ai muốn xài thì xài, ai không muốn xài thì thôi chứ không ai cấm - như xưa nay nó đã từng hiện diện ngay tại Pháp, tại Mỹ, Tại Ý và tại v.v...).

Những đặc điểm nêu trên mới là trọng tâm nhân bản, và là sỉ diện thật, được trang trọng đặt lên hai bờ vai của dân tộc Việt trước lịch sử, chứ lá cờ mang hình thù với cấu trúc ra sao thì cái đó vẫn là "chuyện nhỏ", chuyện phụ (Có điều là nó đã từng diễn ra như thế nào là phải nỗ lực cho hết sức mình để có thể nêu ra cho đúng như thế ấy ...).

Hình dung như thế, con người mới "ngộ ra" cái độc đáo vô tiền khoáng hậu trong tinh thần “Thiên Nhân Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ"“Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh" ở Phật giáo. Nó dị biệt, nó đối lập hoàn toàn với tinh thần hung dữ của "Kinh Thánh". “Thánh” gì mà lại bảo phải “ Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta!" (Luke 19: 27).
Ai nói Kinh Thánh không có ra lịnh như thế thì hãy giơ tay lên tiếng!?

Trần Quang Diệu
________________________________

From: phamhba@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?
Date: Fri, 26 Jun 2015 23:27:07 -0500

Sáu bò vàng (SBV) luôn luôn nói bậy, cuộc nội chiến VN đã chấm dứt ngày 30-4-75 rồi, chỉ có thằng chó chết SBV nói chưa chấm dứt thôi. SBV đi hỏi thử các công dân Việt Nam ở vào hạng tuổi 50 và LHQ xem : cái nước VNCH hiện ở mô ?

Không ai biết cả , vì sao ? - vì nó đã không hiện hữu 40 năm rồi.

SBV thử nắm chân bất cứ VC nào, dẫn đem thử DNA xem, ta cam đoan VC nào cũng mang dòng máu VN cả. Vậy thì chúng thắng thì chúng cai trị đất nước. Thế mà SBV bảo VC cướp nước là sao hả ?

Hai nhà Nguyễn đánh nhau, nhà tiền Nguyễn (Tây Sơn) đuổi Nguyễn Phúc Ánh chạy tuốt tận Xiêm La, Quang Trung đại đế dựng triều tiền Nguyễn cai trị đại Việt. Ngài mất sớm, con ngài, vua Cảnh Thịnh bất tài để đất nước mất vào tay Gia Long Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1802. Vậy thì theo SBV nhà tiền nguyễn (Tây Sơn) tồn tại đến năm 1842 (40 năm sau) chăng? Miền Nam cũng nằm trong tình trạng ấy thôi!

Sáu bò vàng ngu dốt nên câm mồm chó đói thì hơn.

Phạm Hoàng Vương
Jun-20-2015

Sent from my iPad

(SH chú thích: SBV= biệt danh người ta thường tặng cho Ô GÓP GIÓ)
_________________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 26, 2015 9:07 PM

Subject: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

ĐÔI ĐIỀU XIN NHẮC ÔNG DUYÊN-SINH

1.- Cuộc chiến Quốc/Cộng đã kết thúc vào ngày 30-4-1975 và CS là bên thắng cuộc. Nhưng cuộc chiến đó rõ ràng chưa kết thúc. Và người Quốc Gia lưu vong vẫn đang tiếp tục phản công trên mặt trận truyền thông dưới nhiều hình thức cùng với các nhân sĩ, trí thức và sinh viên học sinh trong nước suốt 40 năm qua. Và vì thế, dù có muốn hay không, người Quốc Gia vẫn phải thề quyết bảo vệ Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ vì đó là lá cờ của chánh nghĩa đại diện cho người Quốc Gia chống tập đoàn CS Hànội cướp nước.
Theo cá nhân tôi nhận định, đứng về mặt tinh thần và luật pháp quốc tế, chế độ VNCH chưa chết, và lá cờ VNCH vẫn còn, bao lâu Dân Tộc VN chưa thực thi được QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC đã được long trọng cam kết trong văn bản HĐ Paris ngày 27-1-1973 và văn bản thứ hai HĐ Paris ký ngày 3-3-1975.

[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

3.- Nhắc lại một số sự kiện như trên, chúng tôi muốn nói với ông Duyên Sinh hay bất cứ người cầm bút nào thuộc phe Quốc Gia, cần phải thận trọng lưu ý :
a.- Đất nước đã bị bọn CS Hànội thống trị, người quốc gia chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhứt là phải triệt để chống tập đoàn CS Hànội. Trên tinh thần đó, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
b.- Không ai cấm quý vị nào đó sưu tầm tài liệu để chứng minh một vấn đề nào đó mà quý vị ấy cho là ĐÚNG. Nhưng việc xử dụng tài liệu của ĐỊCH, nhằm nhục mạ hay bôi nhọ chánh nghĩa của người Quốc gia là điều không thể chấp nhận được. Như trường hợp cố tình lập lại luận điệu của kẻ thù CS, gọi lá cờ đại diện cho nguời Quốc Gia là cờ BA QUE; gọi Quân đội Quốc Gia VN thời vua Bảo Đại và QLVNCH về sau là “bọn lính Khố Đỏ”, đồng thời gọi các chế độ ở miền Nam từ thời vua Bảo Đại đến VNCH… là TAY SAI của Vatican, Pháp và Mỹ.
[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

Tóm lại: Cuộc chiến Quốc/Cộng vẫn chưa chấm dứt vào ngày 30-4-1975. Hiện tại nguời Quốc Gia lưu vong vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ Phục Quốc chiến đấu dưới mọi hình thức nhưng KHÔNG chủ trương BẠO ĐỘNG. Là người Quốc Gia chống Cộng luôn luôn tâm niệm rằng không làm bất cứ điều gì có lợi cho CS. Và chỉ có bọn tay sai CS nằm vùng, bọn trí thức vong bản, ham tiền hèn hạ đã bị CS mua chuộc… mới cam tâm làm tay sai cho giặc Cộng đâm sau lưng chiến sĩ.
(GÓP GIÓ 23-6-2015)
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP

Posted by: Gop gio
_____________________
From: Hong Pham
Sent: Saturday, June 27, 2015 5:50 AM
Subject: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

From: TRUONG-AN
Sent: Saturday, 27 June 2015, 11:06
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Nếu lá cờ nầy được nhiều nước công nhận thì dân tộc mình lại có thể chìm đắm trong chia rẽ, chiến tranh, hận thù (nội chiến)...và tiếp tục đi ngược với hướng của văn minh nhân loại. Bởi, nó có nghĩa là: Thực dân và tay sai sẽ trở lại VN thời hậu CS!
______________________
From: Hong Pham
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 19:14
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Thù dai là một tật xấu nhưng thú thiệt, khi đọc những tài liệu về thời giặc Pháp đô hộ mình (*) là máu nóng cứ dội ngược lên đầu. Chính vì thế mà đôi khi tôi phải nặng lời với những kẻ cho đến nay vẫn chưa biết mình đã theo Việt gian hoặc không đủ can đảm để chấp nhận chính mình!

(*) Trước khi giặc Pháp đô hộ mình thì máu xương dân mình đã đổ ra trên khắp mọi miền đất nước bao nhiêu chục năm, giằng co, đánh nhau...cho đến khi cả dân tộc phải chịu thúc thủ và bị mất nước vào tay giặc Pháp....
________________________
From: AN-NAM
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 18:30
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

[….] (SH thu gọn)

*Một lá cờ của giặc Pháp, khi chiếm đất nước của mình (VN) đã dùng lá cờ đó trong suốt thời gian đô hộ mình (VN). Cả một dân tộc đau thương, tủi nhục từ trước cho đến sau thời bị mất nước mà mình lại có thể coi đó là "lá cờ thiêng của dân tộc" thì...

Trân trọng mời đọc tiếp ở dưới
******************

*Để nhớ về thời đất nước mình bị đô hộ bởi giặc Pháp!
*Để nhớ về thời đất nước mình bị xoá tên trên bản đồ thế giới gần 100 năm!
*Để nhớ về thời đất nước và dân tộc mình...tang thương, nghiệt ngã...

Xin tuỳ nghi

An-Nam
_______________________
From: "DuyenSinh duyensinh@live.com [DiendanDanToc]"
Sent: Thursday, 18 June 2015, 22:59
Subject: [DiendanDanToc] RE: KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ!


NGUỒN (bấm vào đường dẫn):
http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_flags
Đó đây


2018-06-18 - Góc khuất rau Trung Quốc nhập về Đà Lạt - Tin Tức VTV24 - Các tiểu thương cần ý thức - KHÔNG vì giá rẻ mà nhập cảng hàng hóa rẻ của Tàu vì sẽ giết chết nông dân của ta.

2018-06-18 - Tổng bí thư: "Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng" - Nói về Luật Đặc khu, ông Nguyễn Phú Trọng cho hay "không ai dại dột, ngây thơ trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình"

2018-06-17 - Gửi ông NGUYỄN THÁI HỢP về lời kêu gọi “TỪ BỎ Ý THỨC HỆ NGOẠI LAI” - Thưa ông, sẽ không có gì để lạm bàn, và cũng chẳng ai lạm bàn về vấn đề này nếu đó chỉ là một phát ngôn nhân danh cá nhân nhưng tiếc thay, ông lại cả ga nhân danh Hội đồng giám mục

2018-06-17 - "Mỹ tốt hơn thế này": Điều mà một bác sĩ nhìn thấy ở một nơi tạm trú dành cho trẻ em di cư ở Texas - Một đứa bé tị nạn Honduras 2 tuổi khóc khi người mẹ bị lục soát và giam giữ gần biên giới Mỹ-Mexico ngày 12 tháng 6 tại McAllen, Texas.

2018-06-17 - Phóng viên báo Post-Gazette vẽ tranh châm biếm ở Pittsburgh bị đuổi việc vì chỉ trích TT Trump - Rob Rogers viết "Rất buồn để báo cáo cập nhật này: Hôm nay, sau 25 năm làm biên tập vẽ tranh biếm họa cho tờ Pittsburgh Post-Gazette, tôi đã bị sa thải."

2018-06-16 - TỪ THỦ ĐÔ: An ninh mạng Việt, An ninh mạng Mỹ - Cyber Security -

2018-06-16 - 80 NĂM TRƯỚC THỰC DÂN XÉT XỬ RA SAO? Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông năm 1931 - Mật thám Pháp ở Đông Dương và mật thám Anh ở Hồng Kông đã mặc cả những điều kiện có lợi cho cả hai bên để vây ráp, bắt lén Nguyễn Ái Quốc - Tống Văn Sơ ở địa chỉ trên ngày 6/6/1931

2018-06-16 - Kẻ ném tảng đá vào đầu cảnh sát cơ động TP HCM bị bắt - Trụ là công nhân làm việc tại xưởng 171, khu D, Công ty Pouyen (quận Bình Tân). Ngày 11/6, lấy cớ phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, Trụ cùng nhiều công nhân bỏ việc,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-06-18 - Không Có Kito Giáo, Việt Nam Không ... - FB Lương Hùng -

● 2018-06-17 - Chưa thấy tàu nó thuê đất, nhưng hoạ mất đất về tay các cha đạo đã có - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-16 - BOLSA là 1 "đặc khu kinh tế" Việt Nam ở Mỹ - 43 năm rồi - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-16 - Kiểm soát mạng xã hội - cần thiết, bắt buộc để bảo vệ VN tránh vết xe đổ của Ukraine, Syria, Lybia - Mike Wilson -

● 2018-06-15 - Nhận diện cho rõ, đừng lọt bẫy dư luận của kẻ thù - Đừng Sợ Ma !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-15 - Nhắc nhở các con chiên - Thư Rôma Chương 13 dạy điều gì? - Ri Nguyễn -

● 2018-06-14 - Những Kẻ "Buôn Hận Thù, Bán Hàng Giả" - Khách-Quan Trần -

● 2018-06-13 - "Đặc Khu Kinh Tế" nhắc nhớ "Biệt Khu Hải Yến" thời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các xóm đạo - FB sachhiem.net.us -

● 2018-06-12 - Ngày còn thanh niên, em có trộm nhận ông thầy mà em kính yêu, đã khai tâm mở trí cho em - Huỳnh Anh -

● 2018-06-12 - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt trên 80 đối tượng cộm cán trong vụ bạo loạn ngày 10 và 11/2018 vừa qu - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-12 - Thêm Ý Kiến khác về Luật Đặc Khu - Phố Bolsa TV -

● 2018-06-11 - Bảo đảm nếu ký cho Mỹ thuê Cam ranh 99 năm thì sẽ không bán nước tí nào !! - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Tôi không hề là người của đảng CS, tôi đang sống ở Âu châu, và nhờ sống ở nước ngoài, tôi biết - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Biểu Tình “Ôn Hòa” Phan Rí – Ai Được Và Ai Mất? - Vũ Thành Xuân -

● 2018-06-10 - Một bức ảnh tuyệt vời - diễn tả tất cả về hội nghị thượng đỉnh G-7 đang diễn ra - Mike Wilson -

● 2018-06-10 - Người cha Honduras nhập cư lậu vào Mỹ - bị giằng con khỏi tay mình, đã tự tử trong nhà tù Mỹ - Mike Wilson -

● 2018-06-09 - Anthony Bourdain - Người có đủ vẫn không đủ để giữ lại cuộc sống - Lão Ông -

● 2018-06-08 - Lợi dụng lúc QH soạn thảo luật cho Đặc Khu Kinh Tế - Tích cực nhất phải như thế này - Gia Cát -

● 2018-06-08 - Ai dâng nước cho người ngoài? - Đất nước Việt Nam là của Toàn Thể Người Việt Nam - Ri Nguyễn -

● 2018-06-06 - Nhiều bạn vô thần không phân biệt được sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-05 - Hiểu rõ hơn về Việt Khang: Một Chuyến Đi Buồn ! - Kiên Văn Võ -

● 2018-06-04 - Gieo Gió Gặt Bão - Ông “KẸ” này ngoài “GHEN TƯƠNG” còn “BA TRỢN” nữa đấy - Ri Nguyễn -

● 2018-06-03 - Không hề có tội Tổ Tông - Trái táo có 40 xu - Ái Đang Vũ -

● 2018-06-02 - Tìm hiểu - Dân Hoài Ngô hỏi "thực dân Pháp tốt hay xấu?" - Diễn Đàn -

● 2018-05-23 - VNCH cũng toàn_là_tham_nhũng - Nhờ "anh Hai Hào Kiệt" nói thêm vì sao Trần Thụy Anh... - Diễn Đàn -

● 2018-05-23 - Ngày 8 tháng 5 năm 1963 chỉ là giọt nước tràn ly - Hãy xem những thủ đoạn trước đó - Trần Quang Diệu -

● 2018-05-22 - Phó Bộ Trưởng Tư Pháp - Rod Rosenstein đã đi một nước cờ rất tế nhị - Người Quan Sát -

● 2018-05-18 - Nhận diện thêm các yếu tố khác của tà đạo - Quán Tâm Cư Sĩ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>>