●   Bản rời    

Bàn thêm về lá cờ vàng 3 sọc, con đẻ của Vatican – cho người TTT (thiếu thông tin)


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, June 26, 2015 11:45 PM
Subject: FW: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Ông Bảo Đại là con bài bù nhìn cho mưu đồ tái khống chế Việt Nam của thực dân Pháp và Vatican, sau khi ông ấy ra chiếu thoái vị.

Ông Ngô Đình Diệm thì cũng lá bài nô dịch ngoại bang trong liên minh Vatican và Mỹ nhằm xé bỏ Hiệp ước Genève, đạp đổ ước mơ thống nhất đất nước của đại khối dân tộc Việt; giết người - tiêu thụ vũ khí do bọn tài phiệt “siêu quyền lực" "cố vấn cho Vatican" ; bành trướng nước Chúa - mà bằng cớ hiển nhiên là anh em Diệm tuyên bố hiến dâng Việt Nam cho một người phụ nữ Do Thái vợ của một gã thợ mộc v.v... Trong khi anh em Diệm là một gia đình tam đại Việt gian đối với lịch sử xứ Việt!

Ông Trung Tướng - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì “đe dọa" Hoa Kỳ rằng nếu "viện trợ nhiều chúng tôi đánh nhiều, viện trợ ít chúng tôi đánh ít!" .

Ông Thiếu Tướng - Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương - Phó Tổng thống - Tư lệnh Không Quân ... Nguyễn Cao Kỳ một thời hét ra lửa mửa ra khói cũng đã phát biểu nghiêm chỉnh rằng: “Nước có mất vào tay thằng Tàu thằng Tây nào đâu mà bảo phải "phục quốc"?"

Đến mấy ông CSVN thì cũng đã phải nhờ viện trợ của ngoại bang mà đánh Pháp đầu hàng, bỉ mặt Vatican và Hoa Kỳ (...) phải xếp cờ, phải cuốn gói về xứ vào năm 1975? Giờ đây, không còn cảnh tượng bi thiết “hằng đêm quê hương đạn bay súng nổ..." - ước vọng giành độc lập tự chủ, tái thống nhất đất nước đã “phỉ chí"? Vậy, nên rà soát lại (như đã từng hủy bỏ cấu trúc “bao cấp") những gì về CS không còn cần thiết, không còn phù hợp cho mấy với từng giai đoạn ... (?) thì tuần tự như mặc nhiên gởi trả “lá cờ của dân nghèo" gì đó cho nước Vatican Cato Roma giáo (như đương vị Giáo hoàng đã từng tuyên bố giành phần sở hữu “sáng tạo"... rằng đó là “lá cờ của chúng ta" = Cato Roma giáo) và "CS quốc tế". (Mà "quốc tế" thì ai muốn xài thì xài, ai không muốn xài thì thôi chứ không ai cấm - như xưa nay nó đã từng hiện diện ngay tại Pháp, tại Mỹ, Tại Ý và tại v.v...).

Những đặc điểm nêu trên mới là trọng tâm nhân bản, và là sỉ diện thật, được trang trọng đặt lên hai bờ vai của dân tộc Việt trước lịch sử, chứ lá cờ mang hình thù với cấu trúc ra sao thì cái đó vẫn là "chuyện nhỏ", chuyện phụ (Có điều là nó đã từng diễn ra như thế nào là phải nỗ lực cho hết sức mình để có thể nêu ra cho đúng như thế ấy ...).

Hình dung như thế, con người mới "ngộ ra" cái độc đáo vô tiền khoáng hậu trong tinh thần “Thiên Nhân Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ"“Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh" ở Phật giáo. Nó dị biệt, nó đối lập hoàn toàn với tinh thần hung dữ của "Kinh Thánh". “Thánh” gì mà lại bảo phải “ Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta!" (Luke 19: 27).
Ai nói Kinh Thánh không có ra lịnh như thế thì hãy giơ tay lên tiếng!?

Trần Quang Diệu
________________________________

From: phamhba@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?
Date: Fri, 26 Jun 2015 23:27:07 -0500

Sáu bò vàng (SBV) luôn luôn nói bậy, cuộc nội chiến VN đã chấm dứt ngày 30-4-75 rồi, chỉ có thằng chó chết SBV nói chưa chấm dứt thôi. SBV đi hỏi thử các công dân Việt Nam ở vào hạng tuổi 50 và LHQ xem : cái nước VNCH hiện ở mô ?

Không ai biết cả , vì sao ? - vì nó đã không hiện hữu 40 năm rồi.

SBV thử nắm chân bất cứ VC nào, dẫn đem thử DNA xem, ta cam đoan VC nào cũng mang dòng máu VN cả. Vậy thì chúng thắng thì chúng cai trị đất nước. Thế mà SBV bảo VC cướp nước là sao hả ?

Hai nhà Nguyễn đánh nhau, nhà tiền Nguyễn (Tây Sơn) đuổi Nguyễn Phúc Ánh chạy tuốt tận Xiêm La, Quang Trung đại đế dựng triều tiền Nguyễn cai trị đại Việt. Ngài mất sớm, con ngài, vua Cảnh Thịnh bất tài để đất nước mất vào tay Gia Long Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1802. Vậy thì theo SBV nhà tiền nguyễn (Tây Sơn) tồn tại đến năm 1842 (40 năm sau) chăng? Miền Nam cũng nằm trong tình trạng ấy thôi!

Sáu bò vàng ngu dốt nên câm mồm chó đói thì hơn.

Phạm Hoàng Vương
Jun-20-2015

Sent from my iPad

(SH chú thích: SBV= biệt danh người ta thường tặng cho Ô GÓP GIÓ)
_________________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 26, 2015 9:07 PM

Subject: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

ĐÔI ĐIỀU XIN NHẮC ÔNG DUYÊN-SINH

1.- Cuộc chiến Quốc/Cộng đã kết thúc vào ngày 30-4-1975 và CS là bên thắng cuộc. Nhưng cuộc chiến đó rõ ràng chưa kết thúc. Và người Quốc Gia lưu vong vẫn đang tiếp tục phản công trên mặt trận truyền thông dưới nhiều hình thức cùng với các nhân sĩ, trí thức và sinh viên học sinh trong nước suốt 40 năm qua. Và vì thế, dù có muốn hay không, người Quốc Gia vẫn phải thề quyết bảo vệ Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ vì đó là lá cờ của chánh nghĩa đại diện cho người Quốc Gia chống tập đoàn CS Hànội cướp nước.
Theo cá nhân tôi nhận định, đứng về mặt tinh thần và luật pháp quốc tế, chế độ VNCH chưa chết, và lá cờ VNCH vẫn còn, bao lâu Dân Tộc VN chưa thực thi được QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC đã được long trọng cam kết trong văn bản HĐ Paris ngày 27-1-1973 và văn bản thứ hai HĐ Paris ký ngày 3-3-1975.

[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

3.- Nhắc lại một số sự kiện như trên, chúng tôi muốn nói với ông Duyên Sinh hay bất cứ người cầm bút nào thuộc phe Quốc Gia, cần phải thận trọng lưu ý :
a.- Đất nước đã bị bọn CS Hànội thống trị, người quốc gia chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhứt là phải triệt để chống tập đoàn CS Hànội. Trên tinh thần đó, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
b.- Không ai cấm quý vị nào đó sưu tầm tài liệu để chứng minh một vấn đề nào đó mà quý vị ấy cho là ĐÚNG. Nhưng việc xử dụng tài liệu của ĐỊCH, nhằm nhục mạ hay bôi nhọ chánh nghĩa của người Quốc gia là điều không thể chấp nhận được. Như trường hợp cố tình lập lại luận điệu của kẻ thù CS, gọi lá cờ đại diện cho nguời Quốc Gia là cờ BA QUE; gọi Quân đội Quốc Gia VN thời vua Bảo Đại và QLVNCH về sau là “bọn lính Khố Đỏ”, đồng thời gọi các chế độ ở miền Nam từ thời vua Bảo Đại đến VNCH… là TAY SAI của Vatican, Pháp và Mỹ.
[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

Tóm lại: Cuộc chiến Quốc/Cộng vẫn chưa chấm dứt vào ngày 30-4-1975. Hiện tại nguời Quốc Gia lưu vong vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ Phục Quốc chiến đấu dưới mọi hình thức nhưng KHÔNG chủ trương BẠO ĐỘNG. Là người Quốc Gia chống Cộng luôn luôn tâm niệm rằng không làm bất cứ điều gì có lợi cho CS. Và chỉ có bọn tay sai CS nằm vùng, bọn trí thức vong bản, ham tiền hèn hạ đã bị CS mua chuộc… mới cam tâm làm tay sai cho giặc Cộng đâm sau lưng chiến sĩ.
(GÓP GIÓ 23-6-2015)
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP

Posted by: Gop gio
_____________________
From: Hong Pham
Sent: Saturday, June 27, 2015 5:50 AM
Subject: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

From: TRUONG-AN
Sent: Saturday, 27 June 2015, 11:06
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Nếu lá cờ nầy được nhiều nước công nhận thì dân tộc mình lại có thể chìm đắm trong chia rẽ, chiến tranh, hận thù (nội chiến)...và tiếp tục đi ngược với hướng của văn minh nhân loại. Bởi, nó có nghĩa là: Thực dân và tay sai sẽ trở lại VN thời hậu CS!
______________________
From: Hong Pham
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 19:14
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Thù dai là một tật xấu nhưng thú thiệt, khi đọc những tài liệu về thời giặc Pháp đô hộ mình (*) là máu nóng cứ dội ngược lên đầu. Chính vì thế mà đôi khi tôi phải nặng lời với những kẻ cho đến nay vẫn chưa biết mình đã theo Việt gian hoặc không đủ can đảm để chấp nhận chính mình!

(*) Trước khi giặc Pháp đô hộ mình thì máu xương dân mình đã đổ ra trên khắp mọi miền đất nước bao nhiêu chục năm, giằng co, đánh nhau...cho đến khi cả dân tộc phải chịu thúc thủ và bị mất nước vào tay giặc Pháp....
________________________
From: AN-NAM
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 18:30
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

[….] (SH thu gọn)

*Một lá cờ của giặc Pháp, khi chiếm đất nước của mình (VN) đã dùng lá cờ đó trong suốt thời gian đô hộ mình (VN). Cả một dân tộc đau thương, tủi nhục từ trước cho đến sau thời bị mất nước mà mình lại có thể coi đó là "lá cờ thiêng của dân tộc" thì...

Trân trọng mời đọc tiếp ở dưới
******************

*Để nhớ về thời đất nước mình bị đô hộ bởi giặc Pháp!
*Để nhớ về thời đất nước mình bị xoá tên trên bản đồ thế giới gần 100 năm!
*Để nhớ về thời đất nước và dân tộc mình...tang thương, nghiệt ngã...

Xin tuỳ nghi

An-Nam
_______________________
From: "DuyenSinh duyensinh@live.com [DiendanDanToc]"
Sent: Thursday, 18 June 2015, 22:59
Subject: [DiendanDanToc] RE: KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ!


NGUỒN (bấm vào đường dẫn):
http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_flags
Đó đây


2018-09-23 - Tổng thống Trump ca ngợi Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Nhà Trắng hôm 21/9 công bố thư chia buồn của TT Mỹ D.Trump "Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam"

2018-09-23 - Thái Lan treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 3 ngày - Thủ tướng Prayut chỉ đạo các cơ quan ban ngành chính phủ hạ 1/2 cờ từ thứ 2 (ngày 24/9) đến thứ 4 (ngày 26/9), tổng 3 ngày làm việc. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện”.

2018-09-22 - Lý do ông Tập "bình chân như vại" trước đòn áp thuế của Trump - Trung Quốc tin rằng cuộc chiến thương mại với Mỹ là "cơ hội trời cho" để phát triển thị trường nội địa, hạn chế lệ thuộc hàng nhập khẩu. Trong khi Trump thúc giục Apple

2018-09-22 - Tiết lộ mới của Nga về vụ MH17 - Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/9 đã công bố những thông tin bất ngờ về quả tên lửa bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 ở miền đông Ukraina vào năm 2014.

2018-09-21 - Một giáo phận Nam California công bố tên các linh mục tấn công tình dục - Quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania kết luận có hơn 300 linh mục thuộc sáu giáo phận lạm dụng tình dục hơn 1,000 trẻ em từ thập niên 1940.

2018-09-21 - Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần -

2018-09-17 - GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về chương trình Công nghệ giáo dục - Sáng 8/9, GS Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của chương trình Giáo dục công nghệ - đã có những chia sẻ về công nghệ giáo dục đang dẫn tới những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. ---- Vấn đề là do người lớn đã lấy cái cũ ra so với cái mới, bắt con trẻ phải theo lối cũ của mình...

2018-09-17 - Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép (Kỳ 1) - Nấp sau chiêu bài "dân chủ, nhân quyền", nhóm người này vừa kêu gọi "xuống đường", vừa công khai chỉ đạo người tham gia thực hiện các thủ đoạn hòng làm rối loạn xã hội trên phạm vi rộng▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-09-23 - Kinh Hòa Bình? Hòa Bình Đối Với Catô Rôma Giáo Là Chuyện Đãi Bôi - Ri Nguyễn -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-09-07 - Ai Lấy Lại Từng Tấc Đất Cho Dân Ta? - Việt Dân -

● 2018-09-06 - Thời Pháp bấy giờ, Việt Nam không mất một tấc đất, nhưng mất cả một đất nước - Huy Thái vs Khai Phạm -

● 2018-09-05 - Chuyện lớn, không thể nóng vội - "Nó quan trọng, nó cụ thể, và nó đã lan rộng" - Mike Wilson -

● 2018-09-05 - Tấm ảnh "bê tông cốt chuối" trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-04 - Vỏ Quít Dày Móng Tay Nhọn - Làm thế nào Robert Mueller vượt qua Donald Trump - Lão Ông -

● 2018-09-04 - Ừ, chính quyền Pháp cũng "bán nước" cho TQ kìa ! - Mike Wilson -

● 2018-09-03 - Quốc khánh 2/9, vui chung với niềm vui dân tộc - FB Gió Lào Miền Trung -

● 2018-09-03 - Không đực-không cái, thì là giống gì? - Diễn Đàn -

● 2018-09-03 - Ca-tô giáo có văn hóa đâu mà lên án người khác báng bổ tôn giáo? - Giác Hạnh -

● 2018-08-30 - Nói "Tàu ác hơn Anh" là một phát biểu racist - Nguyễn Hoài Vân vs Đỗ Thuấn -

● 2018-08-29 - Chỉ vì lý do như thế mà kích động hận thù - Dân tộc chủ nghĩa như thế là "đần độn" - Nguyễn Hoài Vân vs Đỗ Thuấn -

● 2018-08-28 - Tàu Cộng và Tàu Tưởng tranh nhau phịa ra Hồ Quang và Hồ Tập Chương với dụng ý gì? - Huy Thái -

● 2018-08-26 - Báo KBC Hải Ngoại kính gửi quý vị vài thắc mắc về việc bầu cử ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 - Nguyễn Phương Hùng -

● 2018-08-23 - Ca tụng HCM là một danh nhân văn hoá thế giới rất cần thiết: đồng nghĩa với LHQ nhìn nhận một VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-21 - Dân Oan là đây chứ đâu - Nguyên văn bức thư của con chiên khốn khổ, 1 cổ bao nhiêu tròng - FB Matthia Chu‎ -

● 2018-08-20 - Mỗi lễ linh mục được 250k, số tiền này do Vatican trả, nhưng tổng thu của nhà thờ lại cũng chuyển v - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-08-17 - Vài chuyện thời sự: Giáo Dân VN một cổ 13 tròng - TT Phi R. Duterte đòi đá đít GM - Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>>