●   Bản rời    

Bàn thêm về lá cờ vàng 3 sọc, con đẻ của Vatican – cho người TTT (thiếu thông tin)


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Friday, June 26, 2015 11:45 PM
Subject: FW: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Ông Bảo Đại là con bài bù nhìn cho mưu đồ tái khống chế Việt Nam của thực dân Pháp và Vatican, sau khi ông ấy ra chiếu thoái vị.

Ông Ngô Đình Diệm thì cũng lá bài nô dịch ngoại bang trong liên minh Vatican và Mỹ nhằm xé bỏ Hiệp ước Genève, đạp đổ ước mơ thống nhất đất nước của đại khối dân tộc Việt; giết người - tiêu thụ vũ khí do bọn tài phiệt “siêu quyền lực" "cố vấn cho Vatican" ; bành trướng nước Chúa - mà bằng cớ hiển nhiên là anh em Diệm tuyên bố hiến dâng Việt Nam cho một người phụ nữ Do Thái vợ của một gã thợ mộc v.v... Trong khi anh em Diệm là một gia đình tam đại Việt gian đối với lịch sử xứ Việt!

Ông Trung Tướng - Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì “đe dọa" Hoa Kỳ rằng nếu "viện trợ nhiều chúng tôi đánh nhiều, viện trợ ít chúng tôi đánh ít!" .

Ông Thiếu Tướng - Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương - Phó Tổng thống - Tư lệnh Không Quân ... Nguyễn Cao Kỳ một thời hét ra lửa mửa ra khói cũng đã phát biểu nghiêm chỉnh rằng: “Nước có mất vào tay thằng Tàu thằng Tây nào đâu mà bảo phải "phục quốc"?"

Đến mấy ông CSVN thì cũng đã phải nhờ viện trợ của ngoại bang mà đánh Pháp đầu hàng, bỉ mặt Vatican và Hoa Kỳ (...) phải xếp cờ, phải cuốn gói về xứ vào năm 1975? Giờ đây, không còn cảnh tượng bi thiết “hằng đêm quê hương đạn bay súng nổ..." - ước vọng giành độc lập tự chủ, tái thống nhất đất nước đã “phỉ chí"? Vậy, nên rà soát lại (như đã từng hủy bỏ cấu trúc “bao cấp") những gì về CS không còn cần thiết, không còn phù hợp cho mấy với từng giai đoạn ... (?) thì tuần tự như mặc nhiên gởi trả “lá cờ của dân nghèo" gì đó cho nước Vatican Cato Roma giáo (như đương vị Giáo hoàng đã từng tuyên bố giành phần sở hữu “sáng tạo"... rằng đó là “lá cờ của chúng ta" = Cato Roma giáo) và "CS quốc tế". (Mà "quốc tế" thì ai muốn xài thì xài, ai không muốn xài thì thôi chứ không ai cấm - như xưa nay nó đã từng hiện diện ngay tại Pháp, tại Mỹ, Tại Ý và tại v.v...).

Những đặc điểm nêu trên mới là trọng tâm nhân bản, và là sỉ diện thật, được trang trọng đặt lên hai bờ vai của dân tộc Việt trước lịch sử, chứ lá cờ mang hình thù với cấu trúc ra sao thì cái đó vẫn là "chuyện nhỏ", chuyện phụ (Có điều là nó đã từng diễn ra như thế nào là phải nỗ lực cho hết sức mình để có thể nêu ra cho đúng như thế ấy ...).

Hình dung như thế, con người mới "ngộ ra" cái độc đáo vô tiền khoáng hậu trong tinh thần “Thiên Nhân Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ"“Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh" ở Phật giáo. Nó dị biệt, nó đối lập hoàn toàn với tinh thần hung dữ của "Kinh Thánh". “Thánh” gì mà lại bảo phải “ Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta!" (Luke 19: 27).
Ai nói Kinh Thánh không có ra lịnh như thế thì hãy giơ tay lên tiếng!?

Trần Quang Diệu
________________________________

From: phamhba@yahoo.com
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?
Date: Fri, 26 Jun 2015 23:27:07 -0500

Sáu bò vàng (SBV) luôn luôn nói bậy, cuộc nội chiến VN đã chấm dứt ngày 30-4-75 rồi, chỉ có thằng chó chết SBV nói chưa chấm dứt thôi. SBV đi hỏi thử các công dân Việt Nam ở vào hạng tuổi 50 và LHQ xem : cái nước VNCH hiện ở mô ?

Không ai biết cả , vì sao ? - vì nó đã không hiện hữu 40 năm rồi.

SBV thử nắm chân bất cứ VC nào, dẫn đem thử DNA xem, ta cam đoan VC nào cũng mang dòng máu VN cả. Vậy thì chúng thắng thì chúng cai trị đất nước. Thế mà SBV bảo VC cướp nước là sao hả ?

Hai nhà Nguyễn đánh nhau, nhà tiền Nguyễn (Tây Sơn) đuổi Nguyễn Phúc Ánh chạy tuốt tận Xiêm La, Quang Trung đại đế dựng triều tiền Nguyễn cai trị đại Việt. Ngài mất sớm, con ngài, vua Cảnh Thịnh bất tài để đất nước mất vào tay Gia Long Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1802. Vậy thì theo SBV nhà tiền nguyễn (Tây Sơn) tồn tại đến năm 1842 (40 năm sau) chăng? Miền Nam cũng nằm trong tình trạng ấy thôi!

Sáu bò vàng ngu dốt nên câm mồm chó đói thì hơn.

Phạm Hoàng Vương
Jun-20-2015

Sent from my iPad

(SH chú thích: SBV= biệt danh người ta thường tặng cho Ô GÓP GIÓ)
_________________________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Friday, June 26, 2015 9:07 PM

Subject: [DiendanDanToc] Re: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

ĐÔI ĐIỀU XIN NHẮC ÔNG DUYÊN-SINH

1.- Cuộc chiến Quốc/Cộng đã kết thúc vào ngày 30-4-1975 và CS là bên thắng cuộc. Nhưng cuộc chiến đó rõ ràng chưa kết thúc. Và người Quốc Gia lưu vong vẫn đang tiếp tục phản công trên mặt trận truyền thông dưới nhiều hình thức cùng với các nhân sĩ, trí thức và sinh viên học sinh trong nước suốt 40 năm qua. Và vì thế, dù có muốn hay không, người Quốc Gia vẫn phải thề quyết bảo vệ Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ vì đó là lá cờ của chánh nghĩa đại diện cho người Quốc Gia chống tập đoàn CS Hànội cướp nước.
Theo cá nhân tôi nhận định, đứng về mặt tinh thần và luật pháp quốc tế, chế độ VNCH chưa chết, và lá cờ VNCH vẫn còn, bao lâu Dân Tộc VN chưa thực thi được QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC đã được long trọng cam kết trong văn bản HĐ Paris ngày 27-1-1973 và văn bản thứ hai HĐ Paris ký ngày 3-3-1975.

[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

3.- Nhắc lại một số sự kiện như trên, chúng tôi muốn nói với ông Duyên Sinh hay bất cứ người cầm bút nào thuộc phe Quốc Gia, cần phải thận trọng lưu ý :
a.- Đất nước đã bị bọn CS Hànội thống trị, người quốc gia chúng ta chỉ còn có một con đường duy nhứt là phải triệt để chống tập đoàn CS Hànội. Trên tinh thần đó, chúng ta không nên làm bất cứ điều gì có lợi cho CS.
b.- Không ai cấm quý vị nào đó sưu tầm tài liệu để chứng minh một vấn đề nào đó mà quý vị ấy cho là ĐÚNG. Nhưng việc xử dụng tài liệu của ĐỊCH, nhằm nhục mạ hay bôi nhọ chánh nghĩa của người Quốc gia là điều không thể chấp nhận được. Như trường hợp cố tình lập lại luận điệu của kẻ thù CS, gọi lá cờ đại diện cho nguời Quốc Gia là cờ BA QUE; gọi Quân đội Quốc Gia VN thời vua Bảo Đại và QLVNCH về sau là “bọn lính Khố Đỏ”, đồng thời gọi các chế độ ở miền Nam từ thời vua Bảo Đại đến VNCH… là TAY SAI của Vatican, Pháp và Mỹ.
[...] (SH thu gọn vì không liên quan)

Tóm lại: Cuộc chiến Quốc/Cộng vẫn chưa chấm dứt vào ngày 30-4-1975. Hiện tại nguời Quốc Gia lưu vong vẫn tiếp tục giương cao ngọn cờ Phục Quốc chiến đấu dưới mọi hình thức nhưng KHÔNG chủ trương BẠO ĐỘNG. Là người Quốc Gia chống Cộng luôn luôn tâm niệm rằng không làm bất cứ điều gì có lợi cho CS. Và chỉ có bọn tay sai CS nằm vùng, bọn trí thức vong bản, ham tiền hèn hạ đã bị CS mua chuộc… mới cam tâm làm tay sai cho giặc Cộng đâm sau lưng chiến sĩ.
(GÓP GIÓ 23-6-2015)
ĐẢ-CẨU ĐẠI-HIỆP

Posted by: Gop gio
_____________________
From: Hong Pham
Sent: Saturday, June 27, 2015 5:50 AM
Subject: [GoiDan] Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

From: TRUONG-AN
Sent: Saturday, 27 June 2015, 11:06
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Nếu lá cờ nầy được nhiều nước công nhận thì dân tộc mình lại có thể chìm đắm trong chia rẽ, chiến tranh, hận thù (nội chiến)...và tiếp tục đi ngược với hướng của văn minh nhân loại. Bởi, nó có nghĩa là: Thực dân và tay sai sẽ trở lại VN thời hậu CS!
______________________
From: Hong Pham
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 19:14
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

Thù dai là một tật xấu nhưng thú thiệt, khi đọc những tài liệu về thời giặc Pháp đô hộ mình (*) là máu nóng cứ dội ngược lên đầu. Chính vì thế mà đôi khi tôi phải nặng lời với những kẻ cho đến nay vẫn chưa biết mình đã theo Việt gian hoặc không đủ can đảm để chấp nhận chính mình!

(*) Trước khi giặc Pháp đô hộ mình thì máu xương dân mình đã đổ ra trên khắp mọi miền đất nước bao nhiêu chục năm, giằng co, đánh nhau...cho đến khi cả dân tộc phải chịu thúc thủ và bị mất nước vào tay giặc Pháp....
________________________
From: AN-NAM
Sent: Tuesday, 23 June 2015, 18:30
Subject: Vì sao CS Hànội muốn triệt hạ Cờ Vàng?

[….] (SH thu gọn)

*Một lá cờ của giặc Pháp, khi chiếm đất nước của mình (VN) đã dùng lá cờ đó trong suốt thời gian đô hộ mình (VN). Cả một dân tộc đau thương, tủi nhục từ trước cho đến sau thời bị mất nước mà mình lại có thể coi đó là "lá cờ thiêng của dân tộc" thì...

Trân trọng mời đọc tiếp ở dưới
******************

*Để nhớ về thời đất nước mình bị đô hộ bởi giặc Pháp!
*Để nhớ về thời đất nước mình bị xoá tên trên bản đồ thế giới gần 100 năm!
*Để nhớ về thời đất nước và dân tộc mình...tang thương, nghiệt ngã...

Xin tuỳ nghi

An-Nam
_______________________
From: "DuyenSinh duyensinh@live.com [DiendanDanToc]"
Sent: Thursday, 18 June 2015, 22:59
Subject: [DiendanDanToc] RE: KHÁM PHÁ ĐỘNG TRỜI VỀ LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ!


NGUỒN (bấm vào đường dẫn):
http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_flags
Đó đây


2018-12-15 - Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Bàn thắng duy nhất của Anh Đức giúp thầy trò Park Hang-seo thắng Malaysia 1-0 ở chung kết lượt về hôm 15/12. Cầu thủ Việt Nam diện đồng phục áo đỏ và mang cờ Tổ quốc sau khi lên ngôi vô địch. GĐCT

2018-12-15 - Chính thức công bố 4 mẫu điện thoại thông minh Vsmart - Các sản phẩm Vsmart sử dụng hệ điều hành VOS phát triển trên nền tảng Android, công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu, có giá từ 2,5-6,3 triệu đồng/sản phẩm.

2018-12-15 - Con gái cựu lính VNCH: Cộng sản lo cho bố mẹ tôi khi họ bị lâm bệnh -

2018-12-14 - Mang Noel vào trường học- UBND Huyện Nhà bè rút công văn của ông Lê Thanh Hải là thỏa hiệp với phản động Lê Văn Sơn, - Do không am hiểu pháp luật nên UBND huyện Nhà Bè đã vội vàng ra lệnh thu hồi Công văn của ông Lê Thanh Hải! Thật đáng tiếc, với động tháinhư vậy, từ nay Noel công khai xâm nhập học đường

2018-12-13 - Mang Noel Vào Trường Học Là Vi Phạm Luật Giáo Dục - Kính gửi: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày nay có chuyện Phó phòng Giáo dục huyện Nhà Bè ra Công văn đề nghị các trường không được tổ chức trang trí hang đá, Bị bọn phản động phản ứng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè ra lệnh thu hồi Công văn của ông Lê Thanh Hải. Với động thái của UBND huyện Nhà Bè, từ nay

2018-12-13 - Melania Trump làm lịch sử đệ nhất phu nhân với chuyến đi trên tàu Osprey - đây là lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân bay trong một chiếc Osprey. Bà đã bay từ Căn cứ chung Anacostia-Bolling ở Washington đến Langley-Eustis ở Hampton, Virginia và lên boong tàu USS George H.W. Bush để trở lại. Tại Virginia, bà Trump ra khỏi máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và đọc diễn văn đến các thành viên dịch vụ, lưu ý rằng nhiều người gần đây đã trở về sau khi dàn quân.

2018-12-12 - Điệp viên Nga, Maria Butina, đạt thỏa thuận với các công tố viên, sẽ thú tội - theo một bản sao sẽ được đệ trình lên tòa án, cô và một người mà nguồn tin đã xác định là Paul Erickson, có mối quan hệ lãng mạn nhiều năm, đã âm mưu với một quan chức chính phủ Nga và ít nhất một người khác, để Butina hành động tại Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo của Quan chức Nga mà không cần thông báo trước cho Tổng trưởng Tư pháp.

2018-12-11 - NOEL và THẦN MẶT TRỜI - Sự thật gây SỐC cho một con chiên ngoan -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-12-15 - Chúng ta không thể để cho những tuyên truyền dối trá, bịp bợm, ngụy tạo tung hoành - Giác Hạnh -

● 2018-12-15 - Mỹ không gọi chúng ta là "Tị nạn Cộng sản", mà là "Tị Nạn Chiến Tranh Việt Nam" - Giác Hạnh -

● 2018-12-12 - Chúng nó mang cái màng trinh của bà maria ra hát um xùm, thiệt là bậy bạ hết sức! - Sylvia -

● 2018-12-06 - Tổng Giám Mục PARIS Quay Lưng Lại Với Nhân Dân PHÁP. - FB Anh-Tuan LE -

● 2018-12-05 - Michael Flynn đã có 19 buổi khai thật với ban điều tra Mueller - Mike Wilson -

● 2018-12-05 - DVD nâng bi Tổng thống Ngô Đình Diệm thấy mà nổi da gà - Giac Hạnh & PHGV -

● 2018-12-01 - Mỹ không có chính sách đánh đập dân biểu tình, nhưng - Tim Elfrink/ Washington Post -

● 2018-11-30 - Tin Nóng Từ thành phố Houston, Texas Mỹ: Cảnh sát bố ráp “kho dữ liệu bí mật” - Ri Nguyễn -

● 2018-11-30 - Chiêu độc của ông Bob Mueller gỡ thế kìm kẹp, qua mặt D. Trump và Matt Whitaker - Nationalpost.com -

● 2018-11-29 - Giới trẻ Hàn Quốc xuống đường kêu gọi Thống nhất và ủng hộ Kim Jong-un - FB Doan Quang Minh -

● 2018-11-20 - Thư giãn: Phép lạ trên TV - Bố ơi ! sao ông đạo không vào bệnh viện, - Mike Wilson -

● 2018-11-20 - Ủa, xây chùa mà cũng chống nữa bó tay rồi. Đủ hiểu khi còn VNCH thì PG bị kềm kẹp như thế nào - Bạn đọc -

● 2018-11-17 - Nhân đọc bài viết của tác giả Đào Văn Bình 15/11/2018 - Đảng Dân Chủ có cần "trả thù" D. Trump hay kh - Mike Wilson -

● 2018-11-15 - Cùng nhau gọi những ngày lễ hội cuối tháng 12 là "Lễ Hội Mùa Đông" - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-11-10 - Bài học bầu cử giữa kỳ 2018 - E.J. Dionne Jr. -

● 2018-11-08 - TT Trump không cho ông Rosenstein lên thay Jeff Sessions (vì ông này chỉ định Ông Mueller điều tra) - Steve Holland &Jeff Mason/ Reuters -

● 2018-11-06 - Thống đốc bang Georgia (CH) ra trò đểu để tranh thắng bầu cử - AP -

● 2018-11-04 - FAKE NEWS giả danh tướng Lương Xuân Việt để ủng hộ cho đảng Cộng Hòa - Diễn Đàn -

● 2018-11-03 - Luật Nhân Quả cho gia tộc Ngô Đình - FB Ngô Mạnh Hùng -

● 2018-11-03 - Đề nghị Phật Giáo cử hành Kỷ Niệm Ngày HT Thích Quảng Đức tự thiêu, 11 tháng 6 mỗi năm. - Diễn Đàn -

● 2018-11-02 - 1.11 là ngày Quốc Khánh thời Đệ Nhị VNCH- Ai đập phá đồ đạc v/p khai thuế của ông Huy Chủ tịch CĐ? - Trần Quang Diệu -

● 2018-10-30 - Nguời Do Thái Bị Giết Ở Mỹ - Người Mỹ Thắp Nến Với Lời Phật Dạy - FB Lê Anh Tuấn -

● 2018-10-30 - Bài ngũ cú tặng ban đại diện cộng đồng NSW nhân ngày giỗ anh em ông Ngô Đình Diệm - Sơn Nguyễn -

● 2018-10-29 - V/V Thông Tư Lên Tiếng Về Việc Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm - -

● 2018-10-29 - Trung với người ác thì ắt là người ác - FB Vo Dong Cung -

● 2018-10-29 - HOAN HÔ SƯ THẦY lên tiếng chống NGỤY SỬ bên ÚC CHÂU - FB Trần Thị Thu Phương -

● 2018-10-28 - Chúng tôi phản đối những kẻ vô ý thức, đã tự ý kêu gọi đồng bào đi đám giỗ tên độc tài Ngô - Sylvia Le -

● 2018-10-28 - Toàn dân Việt Nam kỷ niệm ngày cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 thành công - Ri Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 >>>