Sách Hiếm net

 ●   Bản rời    

Phải thi đậu môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch

Subject: Luật của U SA_&_Austr alia là ph ải thi đậu về
môn lị ch sử mới có thể đượ c cho vô Q uốc tịch!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, July 13, 2014 1:12 am
To: "vhungvu07@yahoo.com.au" ,...

Luật Di Trú của USA & Australia là phải thi đậu về môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch!

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc v.v... người ta rất xem trọng về lịch sử bằng cách di dân đến từ những nước khác bắt buộc phải thi đậu về lịch sử trước khi được cấp quyền công dân (Quốc Tịch). Ai thi rớt về lịch sử thì phải về học lại chờ dịp khác!

Tại sao vậy?

Bởi vì, có lẽ phần nào đó mang ý nghĩa như câu nầy mà tôi đã muốn nhấn mạnh: Không tìm hiểu, duy trì và phát triển kiến thức về lĩnh vực lịch sử là đồng nghĩa với chính sách chủ trương ngu dân!

Chuyện học các bộ môn về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp để dễ tìm việc làm, dễ xử lý lương phạn và miếng cơm manh áo v.v... là lẽ tất nhiên. Nhưng xem thường lịch sử là vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

Việt Nam rất nên để ý và lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm (thi lịch sử như luật Di Trú của USA, như Australia v.v... để mới có thể nhận hộ chiếu sau khi có tư cách quốc tịch).

Việt Nam, bất cứ lúc nào, bằng chế độ nào lãnh đạo mà xem thường lịch sử là không thể được.

Trần Quang Diệu

____________________
From: tranquangdieu@hotmail.com
Subject: Tiếp theo cùng chủ đề...FW: "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
Date: Sun, 13 Jul 2014 14:40:25 +0700

Ông Giác Hạnh nêu lên mấy đoạn này là thực hữu và thực tiễn:

""Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".
Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này."


Vâng, trong lúc phản bác, vì biết rằng ông Nguyễn Văn Tâm (?) - "nguyenvantam@att.net" đã đưa ra hai chữ "Tụ Điểm" với thái độ xách mé vớ vẩn cho nên tôi nhân đó mà "làm" luôn về mấy thói đời "Tụ Điểm" (như "Tụ Điểm" Vatican qua giòng lịch sử để cuối cùng phải xin lỗi chẳng hạn!) nhằm phản bác rằng ông ấy đã phản lại quyền làm người của người khác về lý do tại sao ông ta dám xuyên tạc về một danh từ của một tổ chức từ thiện + trang Web của người ta (Giao Điểm) phải làm theo (đặt tên) ý ông ấy. Kỳ thật, "Tụ Điểm" vốn nó chưa hẳn đã là xấu! Thí dụ: Vào hồi nhà Trần, nhằm chống lại quân Nguyên Mông xâm lược, thì Bến Bình Than là một "Tụ Điểm" để tổ chức Hội Nghị Diên Hồng trưng cầu dân ý! V.v...

Còn trang Web Giao Điểm? Phải nói rằng, đấy là nghĩa cử đảm lược trí thức (mà chắc chắn họ sẽ bị đốt ngay tức khắc, nếu như hồi Trung cổ bằng Tòa Án Dị Giáo của giáo phiệt triều đình Rom), là nơi giao thoa học thuật, lịch sử, là "Tụ Điểm" của vô số tác giả Đông, Tây, nhiều cây viết giá trị - họ đã can đảm vung ngòi bút vạch mặt sự bất lương và dối trá qua nhiều lĩnh vực, nhất là giáo phiệt Vatican La Mã, mà hệ lụy ở đấy, qua các giáo giặc (như Đắc Lộ, Puginier, Pellerin,...) giáo gian (như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Phạm Ngọc Chi),... và Việt gian (như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Tạ Văn Phụng, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả,...) đã từng ôm chân ngoại bang, làm cho Việt Nam vong quốc!

Thật vậy, chúng ta ước mơ, văn minh thời đại, sẽ có nhiều "Tụ Điểm" trên đất nước Việt Nam dám vạch mặt sự dối trá và giương cao sự thật bằng tinh thần độc lập tự quyết dân tộc nhằm đẩy bật ra ngoài những tâm cảnh vong nô thần phục ngoại bang, mà nghiêm trọng là chiếc niền kim cô niệt đầu qua nhiều thế hệ Việt Nam phải hạ mình cách nhục nhã, khom lưng, cúi đầu, phụng lịnh làm theo "đức vâng lời" đối với tha bang dị quốc, phản lại lợi ích dân tộc và vận mệnh quê hương của con cháu Lạc Hồng (Lạc Long Quân - Họ Hồng Bàng) mà lịch sử đã từng cho thấy.

Chúng tôi trịch trọng phản biện nghiêm túc và đàng hoàng chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗ mãng, chửi đổng bằng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu như ông bà "hung vu " bằng điện thư của ông/bà như bên dưới!

Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sat, 12 Jul 2014 23:04:29 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
From: giachanh2014@gmail.com
To: vhungvu07@yahoo.com.au
...

Này cậu nhỏ Hùng Vũ, nếu thời VNCH 1 khi Ngô Đình Thục, Diệm, Cẩn, Nhu còn quyền lực, cậu có thể làm gì tôi nào?

Nói nghe thử chơi.

Giác Hạnh

_______ SH xin lỗi độc giả về lá thư dưới đây - chỉ là để chứng minh ______
2014-07-12 21:12 GMT-07:00
hung vu :
thằng già mắc dịch chờ chết giác hạnh răng không còn, (tục) mà còn hung hăng con bọ xít, như con chó điên ăn nói không biết suy nghĩ như một con người bất bình thường, chả lẽ cứ phải chửi hoài để dậy dỗ như thằng mất dậy lây lất đầu đường xó chợ...
mày thờ mày lạy thằng (tục) nào thì mày hãy nói về nó, tân bốc nó, ca tụng tô vẽ nó, mà mày thật sự có biết nó là (tục) gì đâu|?, chỉ tưởng tượng ra mà bò mà lạy với nhau chứ sự thật bản thân nó như thế nào thì đến bố mày cũng không biết rõ nói chi đến mày...
mày không cần phải quan tâm dùm người khác, họ lạy ai mày cứ mặc xác họ, mày thì có biết (tục) gì mà lên mặt dậy đời hả thằng mấy dậy giác hạnh, (tục) tao thấy mày ngu như chó cứ có ra gì đâu mà cứ lên mặt dậy đời làm tao muốn iả vào miệng mày quá con chó điên giác hạnh ...

______________________
On Sunday, 13 July 2014 1:49 AM,
Giac Hanh wrote:

Kính thưa Ông Trần Quang Diệu,

Dù cho Giao Điểm có là Quốc Doanh hay không Quốc Doanh, Giao Điểm đã trở thành phong trào vạch mặt Công giáo phản quốc. Đó là sự thật đáng được cộng đồng hải ngoại hưởng ứng.

Thời kỳ bên Anh quốc, khi Charles Darwin đưa ra khám phá "Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".

Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này.

Tôi cho rằng Phù thủy mà không có Phép lạ, thì chẳng khác nào như bọn thầy pháp của Hán triều từng đốt giấy cho người bịnh uống, chẳng khác bao nhiêu đọc bùa kinh để trị bịnh. Bịnh tà không hết, mà gây chiến tranh cho dân tộc ta thì chúng càng gân máu.

Giao Điểm làm đúng, cho nên lũ tà ma Việt gian đã từng lê gót tàn sát dân tộc ta phải lo sợ Giao Điếm là chuyện tất phải đến.

Giác HạnhĐó đây


2018-08-15 - Mỹ: Hơn 300 linh mục Mỹ bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em - Khoảng 301 linh mục thuộc 6 giáo phận Công giáo La Mã ở Pennsylvania (Mỹ) bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng nghìn trẻ em trong suốt 70 năm qua, sau đó tìm cách bịt miệng các nạn nhân, báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania (Mỹ) công bố hôm qua 14/8 cho biết.

2018-08-15 - Cả đội binh TQ đồn trú gần đảo VN bỗng dưng "bốc hơi" -

2018-08-14 - Linh mục Ý 70 tuổi quấy rối tình dục bé 11 tuổi trong ô tô - Vị linh mục đã bị bắt giữ, thừa nhận hành vi của mình nhưng đưa ra một nguyên nhân khó tin: làm điều này vì bị “quỷ ám”, RT đưa tin. Paolo Glaentzer, 70 tuổi, bị bắt tháng trước

2018-08-14 - Tình Báo Lỗi Lạc NGUYỄN VĂN THƯƠNG - Cuộc Đào Thoát Sau 6 Lần Mỹ Cưa Chân, 10 Lần Bẻ Ngón Chân -

2018-08-13 - Đề phòng Mỹ, Triều Tiên quyết giữ bí mật hạt nhân - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, nước này sẽ vẫn cất giữ các bí mật và kiến thức về hạt nhân đã thâu tóm được như một cách phòng ngừa các chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. img src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/10/10/de-phong-my-trieu-tien-quyet-giu-bi-mat-hat-nhan.jpg width=260>

2018-08-13 - (D.N.L 197+91) Tư Tưởng Bài Trung: Tại Sao Chúng Ta Lại Đi Ngược Với Các Nước? -

2018-08-13 - Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông? - Theo ông Phương, trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên. Thời gian chạy thử nghiệm từ 3-6 tháng, ông Vũ Hồng Phương cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.

2018-08-12 - Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà - Báo điện tử Tài Tân ngày 10/8 đã tiết lộ thông tin “động trời” xung quanh vụ án Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>Thư, ý kiến ngắn
● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -

● 2018-08-10 - Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-10 - Miệng ăn Welfare kinh niên mà mở mồm chửi rủa Cộng Sản - Giáo Hoàng và Cộng Sản - Diễn Đàn -

● 2018-08-06 - Có nhiều loại tham nhũng trong chính quyền TT. Trump - Mona Charen/ Mike Wilson -

● 2018-08-05 - Nhà ở tại Việt Nam và tại Mỹ - FB Doan Quang Minh -

● 2018-08-04 - “Trước cái chết...” - Ri Nguyễn -

● 2018-08-04 - Đánh trống lảng việc bảo vệ hệ thống bầu cử - mập mờ đánh đồng hai trường hợp để khuấy đ - Mike Wilson -

● 2018-08-04 - Hội chợ đa văn hóa tại Canada treo cờ Đỏ Sao Vàng - Khi nào ở Hoa Kỳ mới có? - Giác Hạnh -

● 2018-07-31 - Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN - Phan Nguyên -

● 2018-07-31 - Cẩn thận khi để vợ con đến nhà thờ nhá - Hoàng Lê -

● 2018-07-30 - GH Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) bị cả hai thời kỳ VNCH ngược đãi - Giác Hạnh -

● 2018-07-30 - PG trong dòng sinh mệnh của dân tộc.: Một thầy tu cứu nước - Kiwi giới thiệu -

● 2018-07-22 - Những điều này đang khiến cả chính trường Mỹ lâm nguy - Mike Wilson -

● 2018-07-21 - Thomas Jefferson nói thế - Nhưng tại sao TT Mỹ đặt tay trên kinh thánh, và In God We Trust? - FB Ca-tô Rô-ma giáo -

● 2018-07-19 - Tổng Thống Trump đọc từng chữ từ giấy chữa tội tại Nhà Trắng, 17/7/2018 - Trạng Móc -

● 2018-07-18 - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng ngoại ngữ - Mike Wilson -

● 2018-07-17 - Từ mới cho một khái niệm cũ - Chính nghĩa Quốc ...Gia Tô - Giác Hạnh -

● 2018-07-16 - TT. Trump khuyên Bà Teresa May về chương trình Brexit: "Kiện EU, không thương thuyết" - Washingtonpost -

● 2018-07-16 - Trong trận đấu hình tượng, nếu tôi làm trọng tài, thì HCM thắng tới mấy chục điểm - Giác Hạnh -

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -

● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -

● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -

● 2018-07-12 - Phụ nữ ngực trần đại náo nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp - Femen.org -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>>