●   Bản rời    

Phải thi đậu môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch

Subject: Luật của U SA_&_Austr alia là ph ải thi đậu về
môn lị ch sử mới có thể đượ c cho vô Q uốc tịch!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, July 13, 2014 1:12 am
To: "vhungvu07@yahoo.com.au" ,...

Luật Di Trú của USA & Australia là phải thi đậu về môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch!

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc v.v... người ta rất xem trọng về lịch sử bằng cách di dân đến từ những nước khác bắt buộc phải thi đậu về lịch sử trước khi được cấp quyền công dân (Quốc Tịch). Ai thi rớt về lịch sử thì phải về học lại chờ dịp khác!

Tại sao vậy?

Bởi vì, có lẽ phần nào đó mang ý nghĩa như câu nầy mà tôi đã muốn nhấn mạnh: Không tìm hiểu, duy trì và phát triển kiến thức về lĩnh vực lịch sử là đồng nghĩa với chính sách chủ trương ngu dân!

Chuyện học các bộ môn về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp để dễ tìm việc làm, dễ xử lý lương phạn và miếng cơm manh áo v.v... là lẽ tất nhiên. Nhưng xem thường lịch sử là vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

Việt Nam rất nên để ý và lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm (thi lịch sử như luật Di Trú của USA, như Australia v.v... để mới có thể nhận hộ chiếu sau khi có tư cách quốc tịch).

Việt Nam, bất cứ lúc nào, bằng chế độ nào lãnh đạo mà xem thường lịch sử là không thể được.

Trần Quang Diệu

____________________
From: tranquangdieu@hotmail.com
Subject: Tiếp theo cùng chủ đề...FW: "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
Date: Sun, 13 Jul 2014 14:40:25 +0700

Ông Giác Hạnh nêu lên mấy đoạn này là thực hữu và thực tiễn:

""Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".
Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này."


Vâng, trong lúc phản bác, vì biết rằng ông Nguyễn Văn Tâm (?) - "nguyenvantam@att.net" đã đưa ra hai chữ "Tụ Điểm" với thái độ xách mé vớ vẩn cho nên tôi nhân đó mà "làm" luôn về mấy thói đời "Tụ Điểm" (như "Tụ Điểm" Vatican qua giòng lịch sử để cuối cùng phải xin lỗi chẳng hạn!) nhằm phản bác rằng ông ấy đã phản lại quyền làm người của người khác về lý do tại sao ông ta dám xuyên tạc về một danh từ của một tổ chức từ thiện + trang Web của người ta (Giao Điểm) phải làm theo (đặt tên) ý ông ấy. Kỳ thật, "Tụ Điểm" vốn nó chưa hẳn đã là xấu! Thí dụ: Vào hồi nhà Trần, nhằm chống lại quân Nguyên Mông xâm lược, thì Bến Bình Than là một "Tụ Điểm" để tổ chức Hội Nghị Diên Hồng trưng cầu dân ý! V.v...

Còn trang Web Giao Điểm? Phải nói rằng, đấy là nghĩa cử đảm lược trí thức (mà chắc chắn họ sẽ bị đốt ngay tức khắc, nếu như hồi Trung cổ bằng Tòa Án Dị Giáo của giáo phiệt triều đình Rom), là nơi giao thoa học thuật, lịch sử, là "Tụ Điểm" của vô số tác giả Đông, Tây, nhiều cây viết giá trị - họ đã can đảm vung ngòi bút vạch mặt sự bất lương và dối trá qua nhiều lĩnh vực, nhất là giáo phiệt Vatican La Mã, mà hệ lụy ở đấy, qua các giáo giặc (như Đắc Lộ, Puginier, Pellerin,...) giáo gian (như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Phạm Ngọc Chi),... và Việt gian (như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Tạ Văn Phụng, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả,...) đã từng ôm chân ngoại bang, làm cho Việt Nam vong quốc!

Thật vậy, chúng ta ước mơ, văn minh thời đại, sẽ có nhiều "Tụ Điểm" trên đất nước Việt Nam dám vạch mặt sự dối trá và giương cao sự thật bằng tinh thần độc lập tự quyết dân tộc nhằm đẩy bật ra ngoài những tâm cảnh vong nô thần phục ngoại bang, mà nghiêm trọng là chiếc niền kim cô niệt đầu qua nhiều thế hệ Việt Nam phải hạ mình cách nhục nhã, khom lưng, cúi đầu, phụng lịnh làm theo "đức vâng lời" đối với tha bang dị quốc, phản lại lợi ích dân tộc và vận mệnh quê hương của con cháu Lạc Hồng (Lạc Long Quân - Họ Hồng Bàng) mà lịch sử đã từng cho thấy.

Chúng tôi trịch trọng phản biện nghiêm túc và đàng hoàng chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗ mãng, chửi đổng bằng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu như ông bà "hung vu " bằng điện thư của ông/bà như bên dưới!

Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sat, 12 Jul 2014 23:04:29 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
From: giachanh2014@gmail.com
To: vhungvu07@yahoo.com.au
...

Này cậu nhỏ Hùng Vũ, nếu thời VNCH 1 khi Ngô Đình Thục, Diệm, Cẩn, Nhu còn quyền lực, cậu có thể làm gì tôi nào?

Nói nghe thử chơi.

Giác Hạnh

_______ SH xin lỗi độc giả về lá thư dưới đây - chỉ là để chứng minh ______
2014-07-12 21:12 GMT-07:00
hung vu :
thằng già mắc dịch chờ chết giác hạnh răng không còn, (tục) mà còn hung hăng con bọ xít, như con chó điên ăn nói không biết suy nghĩ như một con người bất bình thường, chả lẽ cứ phải chửi hoài để dậy dỗ như thằng mất dậy lây lất đầu đường xó chợ...
mày thờ mày lạy thằng (tục) nào thì mày hãy nói về nó, tân bốc nó, ca tụng tô vẽ nó, mà mày thật sự có biết nó là (tục) gì đâu|?, chỉ tưởng tượng ra mà bò mà lạy với nhau chứ sự thật bản thân nó như thế nào thì đến bố mày cũng không biết rõ nói chi đến mày...
mày không cần phải quan tâm dùm người khác, họ lạy ai mày cứ mặc xác họ, mày thì có biết (tục) gì mà lên mặt dậy đời hả thằng mấy dậy giác hạnh, (tục) tao thấy mày ngu như chó cứ có ra gì đâu mà cứ lên mặt dậy đời làm tao muốn iả vào miệng mày quá con chó điên giác hạnh ...

______________________
On Sunday, 13 July 2014 1:49 AM,
Giac Hanh wrote:

Kính thưa Ông Trần Quang Diệu,

Dù cho Giao Điểm có là Quốc Doanh hay không Quốc Doanh, Giao Điểm đã trở thành phong trào vạch mặt Công giáo phản quốc. Đó là sự thật đáng được cộng đồng hải ngoại hưởng ứng.

Thời kỳ bên Anh quốc, khi Charles Darwin đưa ra khám phá "Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".

Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này.

Tôi cho rằng Phù thủy mà không có Phép lạ, thì chẳng khác nào như bọn thầy pháp của Hán triều từng đốt giấy cho người bịnh uống, chẳng khác bao nhiêu đọc bùa kinh để trị bịnh. Bịnh tà không hết, mà gây chiến tranh cho dân tộc ta thì chúng càng gân máu.

Giao Điểm làm đúng, cho nên lũ tà ma Việt gian đã từng lê gót tàn sát dân tộc ta phải lo sợ Giao Điếm là chuyện tất phải đến.

Giác Hạnh
Đó đây


2018-10-20 - Nhà bác học Stephen Hawking: "Chúa không tồn tại!" - Đó là câu trích trong quyển sách "Brief Answers to the Big Questions" (tạm dịch: Câu trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn), ấn phẩm được xem là cuối cùng của Stephen Hawking vừa được phát hành

2018-10-20 - Phụ Nữ trong Thánh Kinh - Đàn bà không được mặc quần áo đàn ông; đàn ông không được mang y phục đàn bà, vì hễ ai làm những việc ấy thì là điều ghê tởm đối với CHÚA Deuteronomy 22:5

2018-10-20 - Biểu tình náo động ở Bolsa chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng -

2018-10-20 - Người Việt đầu tiên được làm MC Lễ Quốc Khánh Đài Loan 2018 -

2018-10-19 - Mỹ chính thức công nhận chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Việt Nam - Và Mỹ sẽ dùng khả năng của mình để bảo vệ tuyên bố này. “Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng, bao gồm mở rộng hợp tác hàng hải. Các Bộ trưởng cũng chỉ đạo các nhân viên của mình làm việc hướng tới việc sắp xếp một chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm tới Việt Nam

2018-10-18 - Mẹ Nấm qua Mỹ, Ông Nguyễn Hữu Chánh nghĩ gì ??? -

2018-10-17 - Mỹ-Triều : Bình Nhưỡng tố cáo « quỷ kế » của Washington - Bắc Triều Tiên, qua cơ quan tuyên truyền KCNA, công kích chính quyền Donald Trump có ý đồ đen tối duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chận tiến trình hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc

2018-10-17 - Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 - Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-10-19 - Không để Nhà thờ Thái Hà là nơi bất khả xâm phạm của những kẻ chống phá đất nước - Nguyễn Kim Khanh -

● 2018-10-16 - Vài đoạn giảng Phật pháp ngắn gọn cho "người rao giảng Chúa" trên Facebook - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-10-11 - Ai Là NHÂN CHỨNG SỐNG của vụ xảy ra tại Chùa Lá Vàng? - Diễn Đàn -

● 2018-10-11 - Xin mọi người thôi gọi các LM, GM, GH là "Cha" - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-10-10 - Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-08 - CHIÊN TỬ và CHIÊN NÔ khác nhau ra sao? - Pham Hoàng Vương -

● 2018-10-06 - Nếu ở thời nay, Việt Nam đã có thêm một Phạm Nhật Vượng! - FB Doan Quang Minh -

● 2018-10-06 - Nghi ngờ về hiện hữu của God: Không thể bắt buộc con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái vớ - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-10-04 - Nay đã hiểu tại sao TT Trump nói : "truyền thông là kẻ thù của nhân dân". - Lão Ông -

● 2018-10-03 - Vâng, Có Đức Chúa Trời. Cho nên ngôi mộ của quan thượng thư Việt Gian Tam Đại Ngô Đình Khả... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-02 - Tôi vì bảo vệ Đạo (Chúa) mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai? - VN.Answer.yahoo -

● 2018-10-02 - Chưa Có Một Dân Tộc Nào Trên Thế Giới Thờ Cúng Quân Xâm Lược - FB Song Phạm -

● 2018-09-30 - Đề nghị nhà thờ: chấm dứt dùng từ "phản Chúa, phản đạo" để miệt thị người bỏ đi nhà thờ - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-09-28 - Trong bài CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ? - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-28 - Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác - FB Lan Phong -

● 2018-09-26 - Theo thông tin từ LHQ ngày 25/9/2018 nhân loại đang phải đối mặt với 4 đại họa - EDITH M. LEDERER and JENNIFER PELTZ -

● 2018-09-26 - Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân - FB Phú Lâm Châu -

● 2018-09-25 - Số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác" - Trần Quang Diệu -

● 2018-09-25 - Nhân Cách Linh Mục Trước Sự Ra Đi Của Chủ Tịch Nước - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-23 - TT Trump đổi luật: sẽ không cấp thẻ xanh và visa cho những ai đang ở Mỹ nhưng muốn xin trợ cấp - Mike Wilson -

● 2018-09-23 - Tại một số quốc gia phát triển lại là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-23 - Kinh Hòa Bình? Hòa Bình Đối Với Catô Rôma Giáo Là Chuyện Đãi Bôi - Ri Nguyễn -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>>