●   Bản rời    

Phải thi đậu môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch

Subject: Luật của U SA_&_Austr alia là ph ải thi đậu về
môn lị ch sử mới có thể đượ c cho vô Q uốc tịch!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, July 13, 2014 1:12 am
To: "vhungvu07@yahoo.com.au" ,...

Luật Di Trú của USA & Australia là phải thi đậu về môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch!

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc v.v... người ta rất xem trọng về lịch sử bằng cách di dân đến từ những nước khác bắt buộc phải thi đậu về lịch sử trước khi được cấp quyền công dân (Quốc Tịch). Ai thi rớt về lịch sử thì phải về học lại chờ dịp khác!

Tại sao vậy?

Bởi vì, có lẽ phần nào đó mang ý nghĩa như câu nầy mà tôi đã muốn nhấn mạnh: Không tìm hiểu, duy trì và phát triển kiến thức về lĩnh vực lịch sử là đồng nghĩa với chính sách chủ trương ngu dân!

Chuyện học các bộ môn về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp để dễ tìm việc làm, dễ xử lý lương phạn và miếng cơm manh áo v.v... là lẽ tất nhiên. Nhưng xem thường lịch sử là vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

Việt Nam rất nên để ý và lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm (thi lịch sử như luật Di Trú của USA, như Australia v.v... để mới có thể nhận hộ chiếu sau khi có tư cách quốc tịch).

Việt Nam, bất cứ lúc nào, bằng chế độ nào lãnh đạo mà xem thường lịch sử là không thể được.

Trần Quang Diệu

____________________
From: tranquangdieu@hotmail.com
Subject: Tiếp theo cùng chủ đề...FW: "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
Date: Sun, 13 Jul 2014 14:40:25 +0700

Ông Giác Hạnh nêu lên mấy đoạn này là thực hữu và thực tiễn:

""Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".
Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này."


Vâng, trong lúc phản bác, vì biết rằng ông Nguyễn Văn Tâm (?) - "nguyenvantam@att.net" đã đưa ra hai chữ "Tụ Điểm" với thái độ xách mé vớ vẩn cho nên tôi nhân đó mà "làm" luôn về mấy thói đời "Tụ Điểm" (như "Tụ Điểm" Vatican qua giòng lịch sử để cuối cùng phải xin lỗi chẳng hạn!) nhằm phản bác rằng ông ấy đã phản lại quyền làm người của người khác về lý do tại sao ông ta dám xuyên tạc về một danh từ của một tổ chức từ thiện + trang Web của người ta (Giao Điểm) phải làm theo (đặt tên) ý ông ấy. Kỳ thật, "Tụ Điểm" vốn nó chưa hẳn đã là xấu! Thí dụ: Vào hồi nhà Trần, nhằm chống lại quân Nguyên Mông xâm lược, thì Bến Bình Than là một "Tụ Điểm" để tổ chức Hội Nghị Diên Hồng trưng cầu dân ý! V.v...

Còn trang Web Giao Điểm? Phải nói rằng, đấy là nghĩa cử đảm lược trí thức (mà chắc chắn họ sẽ bị đốt ngay tức khắc, nếu như hồi Trung cổ bằng Tòa Án Dị Giáo của giáo phiệt triều đình Rom), là nơi giao thoa học thuật, lịch sử, là "Tụ Điểm" của vô số tác giả Đông, Tây, nhiều cây viết giá trị - họ đã can đảm vung ngòi bút vạch mặt sự bất lương và dối trá qua nhiều lĩnh vực, nhất là giáo phiệt Vatican La Mã, mà hệ lụy ở đấy, qua các giáo giặc (như Đắc Lộ, Puginier, Pellerin,...) giáo gian (như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Phạm Ngọc Chi),... và Việt gian (như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Tạ Văn Phụng, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả,...) đã từng ôm chân ngoại bang, làm cho Việt Nam vong quốc!

Thật vậy, chúng ta ước mơ, văn minh thời đại, sẽ có nhiều "Tụ Điểm" trên đất nước Việt Nam dám vạch mặt sự dối trá và giương cao sự thật bằng tinh thần độc lập tự quyết dân tộc nhằm đẩy bật ra ngoài những tâm cảnh vong nô thần phục ngoại bang, mà nghiêm trọng là chiếc niền kim cô niệt đầu qua nhiều thế hệ Việt Nam phải hạ mình cách nhục nhã, khom lưng, cúi đầu, phụng lịnh làm theo "đức vâng lời" đối với tha bang dị quốc, phản lại lợi ích dân tộc và vận mệnh quê hương của con cháu Lạc Hồng (Lạc Long Quân - Họ Hồng Bàng) mà lịch sử đã từng cho thấy.

Chúng tôi trịch trọng phản biện nghiêm túc và đàng hoàng chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗ mãng, chửi đổng bằng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu như ông bà "hung vu " bằng điện thư của ông/bà như bên dưới!

Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sat, 12 Jul 2014 23:04:29 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
From: giachanh2014@gmail.com
To: vhungvu07@yahoo.com.au
...

Này cậu nhỏ Hùng Vũ, nếu thời VNCH 1 khi Ngô Đình Thục, Diệm, Cẩn, Nhu còn quyền lực, cậu có thể làm gì tôi nào?

Nói nghe thử chơi.

Giác Hạnh

_______ SH xin lỗi độc giả về lá thư dưới đây - chỉ là để chứng minh ______
2014-07-12 21:12 GMT-07:00
hung vu :
thằng già mắc dịch chờ chết giác hạnh răng không còn, (tục) mà còn hung hăng con bọ xít, như con chó điên ăn nói không biết suy nghĩ như một con người bất bình thường, chả lẽ cứ phải chửi hoài để dậy dỗ như thằng mất dậy lây lất đầu đường xó chợ...
mày thờ mày lạy thằng (tục) nào thì mày hãy nói về nó, tân bốc nó, ca tụng tô vẽ nó, mà mày thật sự có biết nó là (tục) gì đâu|?, chỉ tưởng tượng ra mà bò mà lạy với nhau chứ sự thật bản thân nó như thế nào thì đến bố mày cũng không biết rõ nói chi đến mày...
mày không cần phải quan tâm dùm người khác, họ lạy ai mày cứ mặc xác họ, mày thì có biết (tục) gì mà lên mặt dậy đời hả thằng mấy dậy giác hạnh, (tục) tao thấy mày ngu như chó cứ có ra gì đâu mà cứ lên mặt dậy đời làm tao muốn iả vào miệng mày quá con chó điên giác hạnh ...

______________________
On Sunday, 13 July 2014 1:49 AM,
Giac Hanh wrote:

Kính thưa Ông Trần Quang Diệu,

Dù cho Giao Điểm có là Quốc Doanh hay không Quốc Doanh, Giao Điểm đã trở thành phong trào vạch mặt Công giáo phản quốc. Đó là sự thật đáng được cộng đồng hải ngoại hưởng ứng.

Thời kỳ bên Anh quốc, khi Charles Darwin đưa ra khám phá "Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".

Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này.

Tôi cho rằng Phù thủy mà không có Phép lạ, thì chẳng khác nào như bọn thầy pháp của Hán triều từng đốt giấy cho người bịnh uống, chẳng khác bao nhiêu đọc bùa kinh để trị bịnh. Bịnh tà không hết, mà gây chiến tranh cho dân tộc ta thì chúng càng gân máu.

Giao Điểm làm đúng, cho nên lũ tà ma Việt gian đã từng lê gót tàn sát dân tộc ta phải lo sợ Giao Điếm là chuyện tất phải đến.

Giác Hạnh
Đó đây


2018-03-16 - Gửi cô giáo Trần Thị Lam: Em hãy tin một ngày mai xán lạn ! - Bài thơ đăng ngày Thứ bảy, 30/04/2016. ...Em đã quên những bài ca bất tử - Cha ông ta đã bao lần chiến quân Nguyên - Em đã quên máu trào Điện Biên Phủ - Để Việt Nam trên thế giới có tên...

2018-03-16 - EM HÃY TIN MỘT NGÀY MAI XÁN LẠN - Thơ Trần Đại Quang - - Phổ nhạc & Trình bày Hồng Xương Long

2018-03-16 - Gymer Duy Nguyen phản biện bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" - Trong phần này có đọc bài thơ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đáp lại bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam.

2018-03-15 - Linh cữu Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã về đến TP.HCM - 20h30 tối 15-3, Thánh lễ phát tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại Toà Tổng giám mục TP.HCM. Hàng trăm trăm nữ tu, chủng sinh, giáo dân đã dự lễ

2018-03-14 - Hai nữ sinh dành bảy tháng vẽ truyện tranh lịch sử về Gạc Ma - Bằng tình yêu lịch sử, hai nữ sinh ở Quảng Trị đã dành 7 tháng để hoàn thành bộ truyện tranh lịch sử “Gạc Ma và những người anh hùng”.

2018-03-14 - Một vĩ nhân thời đại -Stephen Hawking -vừa qua đời ở tuổi 76 - Ông là lý thuyết gia Vật lý và vũ trụ học nổi tiếng thế giới qua những nghiên cứu về Lỗ Đen - qua đời hôm thứ tư sau khi các biến chứng do chứng xơ cứng động mạch, thoái hóa thần kinh.

2018-03-13 - Xúc động buổi lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ bảo vệ Gạc Ma - Sáng 13.3, Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Trường Sa tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm 64 liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

2018-03-13 - TT Trump bãi chức Tổng Trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson, sẽ cho Mike Pompeo, Giám đốc CIA, lên thay thế - Trump muốn có một đội ngũ trong tay trước khi cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được thông báo. Trump tin rằng ông ta làm việc tốt với Pompeo hơn.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-03-15 - Nhờ đọc quyển hồi ký "Sống Còn Với Đại Việt" của Yên Kha Phạm Bá Vịnh mới thấy Đảng Đại Vi - Phượng Hoàng GV -

● 2018-03-14 - Theo như tài liệu dưới đây Thượng Đế giết ít nhất 87, 272,727 người - Ri Nguyễn -

● 2018-03-14 - Ông Khai Phạm nên dẫn chứng những nội dung như thế nào, ra sao, nằm ở những bài viết chi, và của ai, - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-13 - Trái với toan tính của Mỹ, cháu nội của Kim Nhật Thành là Kim Chính Ấn đã giữ vững Triều Tiên - Mike Wilson -

● 2018-03-11 - Nhà tiên tri trong âm nhạc VN: Dạy cho con tiếng nói thật thà - Phượng Hoàng GV -

● 2018-03-09 - Bảo Đại, "Quân Ăn Hại" của NĐD - "Tân Tòng" vs "Trở Lại Đạo" - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-08 - Người Mỹ đến cửa Tiên Sa Đà Nẵng lúc này hoàn toàn không giống như họ đã từng - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-08 - Đám tang nào của người nổi tiếng đều có QUẠ bay vào - Chiên biện hộ - FB Sự Thật Công Giáo -

● 2018-03-08 - Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc Qua Đời Khi Đang Dâng Lễ Tại Roma (Ý) - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-03-07 - Sau 50 năm, tiểu thuyết "Giải Khăn Sô Cho Huế" nay đã bị vạch trần: Âm mưu của Mỹ- Thiệu - Trạng Móc -

● 2018-03-07 - Chuyện Cướp Giật của đám Quạ Đen ở Những "Sự Kiện" - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-03-07 - Đám tang nào của người nổi tiếng đều có QUẠ bay vào - Còn chối nữa không? - Thư tín -

● 2018-03-06 - Danh sách chiếm lĩnh lập trường chống cộng toàn là Ca-tô Rô-ma giáo - Giác Hạnh -

● 2018-03-06 - Thủy thủ trên chiếc hạm USS Carl Vinson hát bài "Nối vòng tay lớn" để giao lưu với người dân Việt Nam - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-03-05 - Có nhiều cách giúp cho đảng Cần Lao nhận diện Việt Cộng ! - Thoai Liên -

● 2018-03-05 - “Công giáo” Việt Nam vẫn còn hung dữ cho ra đời với cái gọi là “Kinh Nhật Khóa” có tên là Phan-xi- - Trần Quang Diệu -

● 2018-03-04 - Ưu tiên của lòng yêu nước là những gì? - Huy Thái -

● 2018-03-03 - Dẫu có chuyện gửi tiền ngân hàng cũng đâu có gì lạ? Còn hơn chuyển tiền qua Vatican - VÂN PHI -

● 2018-03-03 - Một bài viết trả lời rất thuyết phục và đầy đủ nhất cho những ý kiến rất tiêu biểu của những - TTL giới thiệu -

● 2018-03-03 - Tờ Báo Vatican Tố Cáo Sự Bạc Đãi Các Dì Phước - Quốc Nguyên -

● 2018-03-03 - Có 3 loại tín đồ - Mong Được Làm Tín Đồ khôn Ngoan - Francisco Nguyen -

● 2018-03-03 - Không có tội “tổ tông” thì cần quái gì Jesus “Cứu Chuộc” - Ri Nguyen -

● 2018-03-02 - "Yêu nước không phải là yêu đảng CSVN và XHCN" - Việt Dân -

● 2018-03-01 - Thái Thanh - Mấy Dặm Sơn Khê (Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông) - Thu Âm Trước 1975 - Người Việt -

● 2018-03-01 - Mậu Thân 68 - VC hay VNCH: AI giết AI nhiều? Kẻ có nợ máu -vs- Dân lành vô tội? - Giác Hạnh -

● 2018-02-28 - VNCH chỉ phục vụ cho chủ nghĩa chống cộng sản theo định ước Công giáo - Giác Hạnh -

● 2018-02-27 - Chuyện xây tường biên giới Mỹ và Mex - Trạng Móc -

● 2018-02-27 - Chiên VLC hỏi - Sao Phật tử không đề cập đến Trái Tim Bất Diệt của HT TQĐ thường xuyên? - Trần Quang Diệu -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>>