●   Bản rời    

Phải thi đậu môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch

Subject: Luật của U SA_&_Austr alia là ph ải thi đậu về
môn lị ch sử mới có thể đượ c cho vô Q uốc tịch!
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, July 13, 2014 1:12 am
To: "vhungvu07@yahoo.com.au" ,...

Luật Di Trú của USA & Australia là phải thi đậu về môn lịch sử mới có thể được cho vô Quốc Tịch!

Các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc v.v... người ta rất xem trọng về lịch sử bằng cách di dân đến từ những nước khác bắt buộc phải thi đậu về lịch sử trước khi được cấp quyền công dân (Quốc Tịch). Ai thi rớt về lịch sử thì phải về học lại chờ dịp khác!

Tại sao vậy?

Bởi vì, có lẽ phần nào đó mang ý nghĩa như câu nầy mà tôi đã muốn nhấn mạnh: Không tìm hiểu, duy trì và phát triển kiến thức về lĩnh vực lịch sử là đồng nghĩa với chính sách chủ trương ngu dân!

Chuyện học các bộ môn về khoa học, kỹ thuật, nghề nghiệp để dễ tìm việc làm, dễ xử lý lương phạn và miếng cơm manh áo v.v... là lẽ tất nhiên. Nhưng xem thường lịch sử là vô trách nhiệm đối với Tổ Quốc.

Việt Nam rất nên để ý và lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm (thi lịch sử như luật Di Trú của USA, như Australia v.v... để mới có thể nhận hộ chiếu sau khi có tư cách quốc tịch).

Việt Nam, bất cứ lúc nào, bằng chế độ nào lãnh đạo mà xem thường lịch sử là không thể được.

Trần Quang Diệu

____________________
From: tranquangdieu@hotmail.com
Subject: Tiếp theo cùng chủ đề...FW: "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
Date: Sun, 13 Jul 2014 14:40:25 +0700

Ông Giác Hạnh nêu lên mấy đoạn này là thực hữu và thực tiễn:

""Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".
Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này."


Vâng, trong lúc phản bác, vì biết rằng ông Nguyễn Văn Tâm (?) - "nguyenvantam@att.net" đã đưa ra hai chữ "Tụ Điểm" với thái độ xách mé vớ vẩn cho nên tôi nhân đó mà "làm" luôn về mấy thói đời "Tụ Điểm" (như "Tụ Điểm" Vatican qua giòng lịch sử để cuối cùng phải xin lỗi chẳng hạn!) nhằm phản bác rằng ông ấy đã phản lại quyền làm người của người khác về lý do tại sao ông ta dám xuyên tạc về một danh từ của một tổ chức từ thiện + trang Web của người ta (Giao Điểm) phải làm theo (đặt tên) ý ông ấy. Kỳ thật, "Tụ Điểm" vốn nó chưa hẳn đã là xấu! Thí dụ: Vào hồi nhà Trần, nhằm chống lại quân Nguyên Mông xâm lược, thì Bến Bình Than là một "Tụ Điểm" để tổ chức Hội Nghị Diên Hồng trưng cầu dân ý! V.v...

Còn trang Web Giao Điểm? Phải nói rằng, đấy là nghĩa cử đảm lược trí thức (mà chắc chắn họ sẽ bị đốt ngay tức khắc, nếu như hồi Trung cổ bằng Tòa Án Dị Giáo của giáo phiệt triều đình Rom), là nơi giao thoa học thuật, lịch sử, là "Tụ Điểm" của vô số tác giả Đông, Tây, nhiều cây viết giá trị - họ đã can đảm vung ngòi bút vạch mặt sự bất lương và dối trá qua nhiều lĩnh vực, nhất là giáo phiệt Vatican La Mã, mà hệ lụy ở đấy, qua các giáo giặc (như Đắc Lộ, Puginier, Pellerin,...) giáo gian (như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Phạm Ngọc Chi),... và Việt gian (như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Tạ Văn Phụng, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả,...) đã từng ôm chân ngoại bang, làm cho Việt Nam vong quốc!

Thật vậy, chúng ta ước mơ, văn minh thời đại, sẽ có nhiều "Tụ Điểm" trên đất nước Việt Nam dám vạch mặt sự dối trá và giương cao sự thật bằng tinh thần độc lập tự quyết dân tộc nhằm đẩy bật ra ngoài những tâm cảnh vong nô thần phục ngoại bang, mà nghiêm trọng là chiếc niền kim cô niệt đầu qua nhiều thế hệ Việt Nam phải hạ mình cách nhục nhã, khom lưng, cúi đầu, phụng lịnh làm theo "đức vâng lời" đối với tha bang dị quốc, phản lại lợi ích dân tộc và vận mệnh quê hương của con cháu Lạc Hồng (Lạc Long Quân - Họ Hồng Bàng) mà lịch sử đã từng cho thấy.

Chúng tôi trịch trọng phản biện nghiêm túc và đàng hoàng chứ tuyệt đối sẽ không bao giờ lỗ mãng, chửi đổng bằng những lời lẽ thô tục, bẩn thỉu như ông bà "hung vu " bằng điện thư của ông/bà như bên dưới!

Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sat, 12 Jul 2014 23:04:29 -0700
Subject: Re: [DiendanDanToc] "Tuyên cáo" (sic) chà đạp quyền làm người?...FW: Tuyên cáo về chữ nghĩa và ý tưởng của Giao Điểm .
From: giachanh2014@gmail.com
To: vhungvu07@yahoo.com.au
...

Này cậu nhỏ Hùng Vũ, nếu thời VNCH 1 khi Ngô Đình Thục, Diệm, Cẩn, Nhu còn quyền lực, cậu có thể làm gì tôi nào?

Nói nghe thử chơi.

Giác Hạnh

_______ SH xin lỗi độc giả về lá thư dưới đây - chỉ là để chứng minh ______
2014-07-12 21:12 GMT-07:00
hung vu :
thằng già mắc dịch chờ chết giác hạnh răng không còn, (tục) mà còn hung hăng con bọ xít, như con chó điên ăn nói không biết suy nghĩ như một con người bất bình thường, chả lẽ cứ phải chửi hoài để dậy dỗ như thằng mất dậy lây lất đầu đường xó chợ...
mày thờ mày lạy thằng (tục) nào thì mày hãy nói về nó, tân bốc nó, ca tụng tô vẽ nó, mà mày thật sự có biết nó là (tục) gì đâu|?, chỉ tưởng tượng ra mà bò mà lạy với nhau chứ sự thật bản thân nó như thế nào thì đến bố mày cũng không biết rõ nói chi đến mày...
mày không cần phải quan tâm dùm người khác, họ lạy ai mày cứ mặc xác họ, mày thì có biết (tục) gì mà lên mặt dậy đời hả thằng mấy dậy giác hạnh, (tục) tao thấy mày ngu như chó cứ có ra gì đâu mà cứ lên mặt dậy đời làm tao muốn iả vào miệng mày quá con chó điên giác hạnh ...

______________________
On Sunday, 13 July 2014 1:49 AM,
Giac Hanh wrote:

Kính thưa Ông Trần Quang Diệu,

Dù cho Giao Điểm có là Quốc Doanh hay không Quốc Doanh, Giao Điểm đã trở thành phong trào vạch mặt Công giáo phản quốc. Đó là sự thật đáng được cộng đồng hải ngoại hưởng ứng.

Thời kỳ bên Anh quốc, khi Charles Darwin đưa ra khám phá "Khoa học" đã trở thành "Tụ điểm" cho mọi trí thức đưa ra một phương án hành động "Giao Điểm" cụ thể và tất nhiên cái gì đã đến phải đến là nó lây rộng ra toàn Âu Châu và đưa đến cuộc cách mạng đẩy lùi Chế độ La Mã Vatican ra khỏi hệ thống Chính quyền Ý, rồi tiếp theo là các phong trào "Giao Điểm" Châu Âu vạch mặt tội ác của phe phù thủy phản khoa học và tất nhiên là bọn phù thủy phản khoa học này bị cộng đồng Giao Điểm Âu Châu đưa chúng vào tiến trình chính chúng thấy rõ sai lầm của "Thuyết Tạo Hóa".

Tôi cho rằng Phong trào Giao Điểm Việt Nam đã đến lúc cần phải đưa ra giải pháp "Tụ Điểm" để các nhà cách mạng, khoa học Việt nam vạch mặt bọn phù thủy này.

Tôi cho rằng Phù thủy mà không có Phép lạ, thì chẳng khác nào như bọn thầy pháp của Hán triều từng đốt giấy cho người bịnh uống, chẳng khác bao nhiêu đọc bùa kinh để trị bịnh. Bịnh tà không hết, mà gây chiến tranh cho dân tộc ta thì chúng càng gân máu.

Giao Điểm làm đúng, cho nên lũ tà ma Việt gian đã từng lê gót tàn sát dân tộc ta phải lo sợ Giao Điếm là chuyện tất phải đến.

Giác Hạnh
Đó đây


2018-06-23 - MỚI - Tôi là mục sư và tôi muốn bạn bỏ nhà thờ. Ngay bây giờ! - Vào thời điểm mà việc đi nhà thờ đang xuống dốc ở Mỹ, tôi, một mục sư, khuyến khích mọi người bỏ nhà thờ. Tại sao? Câu trả lời phát sinh từ các cuộc hội thoại và nghiên cứu mà tôi tham dự trong vài năm qua. Chủ đề chung: người tham dự nhà thờ rất tiêu cực đối với việc phục vụ, đóng góp và tiếp cận cộng đồng

2018-06-23 - Người ta muốn tạp chí TIME trả tiền cho em bé di dân vì ảnh bìa - Tạp chí Time đang nhận được chú ý vì trang bìa mới đầy khiêu khích trong đó Tổng thống Donald Trump nhìn xuống một đứa trẻ tị nạn đang sợ hãi.

2018-06-23 - Âm mưu biểu tình ngày 24/6 của ngụy phật giáo và ngụy công giáo -

2018-06-23 - Vụ Will Nguyen: Bộ Ngoại Giao Mỹ cảnh báo công dân khi du lịch nước ngoài gặp biểu tình - Có phụ đề Việt ngữ

2018-06-23 - Đức Giáo Hoàng bị té trước khi cử hành thánh lễ ở Ba Lan -

2018-06-22 - Chuyện buồn ở Mỹ - LÝ TỐNG: nhất LÝ nhì LỲ cũng không được - Chuyện đã xảy ra từ năm 2016, nhưng ít được phổ biến. Lý do người ta không thấy anh xuất hiện trong những ngày xuống đường Bolsa:Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

2018-06-22 - Lời cảnh tỉnh: toàn dân tránh xa cuộc biểu tình ngày 24/6/2018 - Chống Trung Quốc mà mang cờ Mỹ nghĩa là sao? Rước hổ đuổi beo !!!

2018-06-21 - Học sinh 13 tuổi bị buộc "trọng tội nghe lén" vì ghi âm cuộc nói chuyện của mình với hiệu trưởng - Paul Boron, học sinh trường Manteno Middle School ở Manteno, tiểu bang Illinois, bị cho là đã vi phạm tội "nghe trộm" của tiểu bang khi gặp hiệu trưởng và hiệu phó vào ngày 16 tháng Hai.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-06-23 - NGU ĐẾN THẾ THÌ THÔI - trong khi World Cup mỗi ngày ba trận - Gia Cát -

● 2018-06-22 - Cảnh Sát Mỹ rất là "ngầu" - Cảnh sát Việt Nam thua CS Mỹ - Trần Quang Diệu -

● 2018-06-22 - Bây giờ thì lý lẽ gì cũng không làm cho họ hiểu.- Vài dòng bức xúc, gạch đá xin nhận đủ. - Facebooks -

● 2018-06-19 - Singapore chẳng phải là một đặc khu kinh tế đó sao? - Lão Ông -

● 2018-06-19 - Đừng lấy "VU KHỐNG" là khi giới khi không thể phản biện một "SỰ THẬT" - Ri Nguyễn -

● 2018-06-19 - 19 tháng 6 là ngày đầy tháng của Cụ Hồ Chí Minh - Diễn Đàn -

● 2018-06-19 - Trước khi nói chống Tàu . - FB Lê Minh Tựu -

● 2018-06-18 - Các linh mục ở giáo hạt Văn Hạnh thuộc giáo phận Vinh đã mượn cớ cầu ngoại bang - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-18 - Đặc Khu - Cảm ơn vì lòng yêu nước của mọi người - FB Phan Thịnh -

● 2018-06-18 - Dự án D’.Palais De Louis đắt giá nhất Việt Nam, tôn vinh đẳng cấp của bạn - Chí Thành Vinhomes -

● 2018-06-18 - Không Có Kito Giáo, Việt Nam Không ... - FB Lương Hùng -

● 2018-06-17 - Chưa thấy tàu nó thuê đất, nhưng hoạ mất đất về tay các cha đạo đã có - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-16 - BOLSA là 1 "đặc khu kinh tế" Việt Nam ở Mỹ - 43 năm rồi - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-16 - Kiểm soát mạng xã hội - cần thiết, bắt buộc để bảo vệ VN tránh vết xe đổ của Ukraine, Syria, Lybia - Mike Wilson -

● 2018-06-15 - Nhận diện cho rõ, đừng lọt bẫy dư luận của kẻ thù - Đừng Sợ Ma !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-15 - Nhắc nhở các con chiên - Thư Rôma Chương 13 dạy điều gì? - Ri Nguyễn -

● 2018-06-14 - Những Kẻ "Buôn Hận Thù, Bán Hàng Giả" - Khách-Quan Trần -

● 2018-06-13 - "Đặc Khu Kinh Tế" nhắc nhớ "Biệt Khu Hải Yến" thời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các xóm đạo - FB sachhiem.net.us -

● 2018-06-12 - Ngày còn thanh niên, em có trộm nhận ông thầy mà em kính yêu, đã khai tâm mở trí cho em - Huỳnh Anh -

● 2018-06-12 - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt trên 80 đối tượng cộm cán trong vụ bạo loạn ngày 10 và 11/2018 vừa qu - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-12 - Thêm Ý Kiến khác về Luật Đặc Khu - Phố Bolsa TV -

● 2018-06-11 - Bảo đảm nếu ký cho Mỹ thuê Cam ranh 99 năm thì sẽ không bán nước tí nào !! - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Tôi không hề là người của đảng CS, tôi đang sống ở Âu châu, và nhờ sống ở nước ngoài, tôi biết - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Biểu Tình “Ôn Hòa” Phan Rí – Ai Được Và Ai Mất? - Vũ Thành Xuân -

● 2018-06-10 - Một bức ảnh tuyệt vời - diễn tả tất cả về hội nghị thượng đỉnh G-7 đang diễn ra - Mike Wilson -

● 2018-06-10 - Người cha Honduras nhập cư lậu vào Mỹ - bị giằng con khỏi tay mình, đã tự tử trong nhà tù Mỹ - Mike Wilson -

● 2018-06-09 - Anthony Bourdain - Người có đủ vẫn không đủ để giữ lại cuộc sống - Lão Ông -

● 2018-06-08 - Lợi dụng lúc QH soạn thảo luật cho Đặc Khu Kinh Tế - Tích cực nhất phải như thế này - Gia Cát -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>>