●   Bản rời    

Ca-tô lại vơ vào: "Sao cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"

From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sat, 12 Jul 2014 03:58:33 -0700
Subject: [GoiDan] Vài thắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo (Phật Pháp) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại

Kính mời viếng thăm
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/

Vài thắc mắc về Phật giáo

Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:

Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo? Là từ bi hỉ xả, sao thấy dân Thái Lan hầu hết là Phật tử, mà hải tặc nhiều quá vậy? Chắc quí vị còn nhớ, và cả thế giới đều biết, qua đợt người VN vượt biển tị nạn CS duy vật vô thần. Sao ít nghe hải tặc Mã Lai, Singapore, Nam Dương, Phi luật Tân...? Chưa hết, dân Cao Miên đa số theo Phật, sao họ giết chính dân họ (“killing field”) kinh hoàng, khủng khiếp quá vậy?... Là người trí thức, sao không thấy được những sự kiện hiển nhiên như vậy? Đạo nào đã ảnh hưởng lên những xã hội đó? Quả đó do nhân nào vậy?

Nghe nói Phật Pháp (bảo) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại. Xin nhìn vào chính bản thân quí vị; văn hóa của quí vị có bao nhiêu phần được ảnh hưởng bởi Phật giáo? Từ lí lịch năm sinh đến chữ viết, y phục, âm nhạc, khoa học, kĩ thuật, y khoa, thiên văn... Phật Pháp đóng góp được bao nhiêu? Có Thầy chùa nào là nhà bác học chưa? Vậy, nhân loại học được bao nhiêu nơi các Ngài? Sao gọi là “Thầy” được? Các Ngài không tự túc được, mà phải sống nhờ vào của cúng dường (cung dưỡng), thì sao gọi là quí (bảo)?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật (bảo) không hề dạy người ta thờ Ngài. Vậy thì việc thờ phượng Đức Phật có hợp lí không? Ta có thể kính, mến Ngài, nếu Ngài thực sự là 1 triết gia, đã suy nghĩ trong 1 thời gian, để tìm ra 1 lối sống đúng nhất, giúp người ta sống hạnh phúc; giải thoát người ta khỏi sự u mê trong tham, sân, si. Nhưng thực tế đã cho thấy Ngài đã không làm được điều Ngài muốn, như đã được nêu rõ trên đây. Được biết Ngài chỉ suy nghĩ trong 1 thời gian và vì chưa có kinh nghiệm mấy về cuộc đời, chỉ lớn lên trong cung điện, đến khi ra tiếp cận với dân, mới thấy nhiều điều đau khổ, mới bắt đầu suy nghĩ; nên chưa thấu triệt được nhiều. Bằng chứng cụ thể là: Ngài đã phát biểu ý kiến: diệt dục (ý muốn) để tránh khổ. Mới nghe, có vẻ đúng, có vẻ là 1 triết lí. Nhưng xét kĩ thì thấy không được, vì: ý muốn là 1 trong các yếu tố của phần tinh thần của mỗi người. Nếu thiếu ý muốn thì người ta không thăng tiến được cuộc sống; để nhân loại có được nền văn minh hiện nay, mà quí vị đang hưởng; thậm chí mỗi sinh động vật không thể sống, nếu thiếu ý muốn (dục).

Có thể chứng minh luân hồi là có thật không? Quí vị có nhớ gì về kiếp trước của chính quí vị không? Nếu không nhớ gì, thì có gì liên hệ giữa các kiếp? Thế thì việc tin vào thuyết ấy có ích lợi gì không? Quan niệm vay trả giữa các kiếp có giúp cho xã hội tốt hơn không? Hình như thuyết ấy chỉ có tác dụng xấu cho xã hội loài người: vì quan niệm ấy khiến người ta ích kỉ và vô ơn! ích kỉ vì khi muốn giúp ai, người ta e rằng nó tưởng kiếp trước mình nợ nó; còn kẻ được giúp lại nghĩ rằng: kiếp trước nó nợ mình, khỏi cần cám ơn. Đó là thói gian ác của bọn CS duy vật vô thần.

Là người trí thức, giác ngộ, trí tuệ... trong “ánh sáng đạo vàng”, đáng lẽ phải nhìn ra những vấn đề đại loại như vậy, chứ sao lại cố rao truyền những “Phật pháp” mà tạo ra những xã hội như Thái, Miến, Miên, Tàu, Việt, Tích Lan... Đó là những nước được ảnh hưởng nặng bởi “Phật Pháp”. Xin hỏi các xã hội đó có xứng đáng là gương mẫu không? Nếu cả thế giới đều được ảnh hưởng bởi “Phật Pháp” như thế, thì thử hỏi còn chỗ nào để người ta đi tị nạn?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật không hề bảo ai cầu xin Ngài điều gì; vì Ngài không hề có quyền năng (power), ngay cả mạng sống của chính Ngài, mà cũng phải chết như mọi người; thế thì làm sao Ngài có khả năng ban ơn, giáng phúc, ban hòa bình...? Bằng chứng cụ thể: Đức Đạt Lai Lạc Ma được gọi là Phật sống; nhưng chính Ngài cũng không có quyền năng để giữ cho Tây Tạng được độc lập, mà phải đi tị nạn CS. Thế thì việc cầu xin Đức Phật có ý nghĩa gì? Tại sao không cầu xin Nguồn Tạo Hóa toàn năng, đã ban cho mình sự sống?

Kính chào quí vị.

CNH
4-2013
_____________ Lời bàn của SH: _______________


Lá thư trên đây đã xuất hiện cách đây khá lâu, ít nhất là trên dưới một năm.
- Lẽ ra phải có trả lời của chính hai trang mạng mà lá thư đang quảng cáo:
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/
nhưng không thấy hai trang đó trả lời.
Có lẽ vì câu hỏi thuộc loại không thể nói chuyện được: gom tất cả những vấn đề lớn nhỏ vào chung một đoạn.
Hôm nay lại thấy xuất hiện trở lại. Lần này bác Diệu trả lời trong lá thư sau


Chúng tôi xin bổ túc thêm như sau:

Những câu hỏi thiếu căn bản như vậy thường có tích cách "vu khống" vì họ tự đặt ra những ý kiến cá nhân, nhưng lại lấy làm tiền đề để dụ người đọc suy diễn từ đó mà ra. Thí dụ câu hỏi "sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"
Người đọc nên cảnh giác về những loại câu hỏi "chận đầu" như thế, thường thường là ngụy biện (falacy.) Người tinh ý sẽ hỏi ngược lại như: Có ai đến xứ toàn tòng Ca-tô Rô Ma giáo như Phi Luật Tân, Nam Mỹ, các thuộc địa của Tây Ban Nha và Pháp ở Châu Phi không?
Vả lại người di cư sang Mỹ không phải là "đa số là Phật tử", mà là những người tỵ nạn chính trị, và cả tỵ nạn tôn giáo do Giáo Hội Ca-tô Rô-ma bách hại. Về sự kiện này, xin xem thêm bài SH Phỏng Vấn Thầy Dạy Sử Nguyễn Mạnh Quang và Ý Nghĩa Cuộc Chiến Việt Nam 1954 - 1975 - , câu hỏi số 5 sẽ rõ vì sao có nhiều đợt di cư của người Âu Châu sang Mỹ ở thế kỷ thứ 16:

Xin đừng nhận vơ nữa.


______________ Thư đáp của Trần Quang Diệu________
Subject: FW: Vài th ắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo ( Phật Pháp) giúp ngườ i ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh s áng đến ch o nhân loạ i
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, July 12, 2014 7:39 am

Nếu viết:

"Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:
Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?" ?


Nếu lũ giặc ngoại bang và giáo phiệt quốc tế mà không thò tay gây ra cảnh Việt Nam bị mất nước ngót gần 100 năm? Tiếp theo là chiến tranh chết chóc và hận thù khốc liệt v.v... thì làm gì có chuyện tị nạn?

Phật giáo thì kêu gọi thể hiện lòng Từ Bi mà con người có thể nỗ lực tối đa. Còn Chúa thì "đấng sáng tạo" ra mọi điều, mọi thứ, rồi cao hứng, hung bạo ra lịnh rằng "hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây ... và giết chúng ngay trước mặt Ta!" v.v... cho nên người ta đôi khi phải tị nạn chứ sao!? - Vì thủ phạm trong tất cả là do ông Chúa ác ôn đã "sáng tạo" ra những cảnh tượng bất toại ý!

Tuy nhiên, cũng vẫn còn có bao nhiêu triệu "Vatican kiều" đang sống tại Việt Nam chứ đâu phải ai cũng "bỏ xứ tị nạn" hết ráo đâu nào?

Còn trường hợp nói chung chung gồm nhiều quốc gia khác?

Nếu bảo Nhật Bản, Thái Lan, kể cả Lào và Campuchia v.v... mà sang sinh sống nơi những nước "đa số theo Kitô giáo" như ở Phi Châu, và quốc gia có dân Chúa đông nhất thế giới, nhưng lại như thế này thì thiên lôi xúi bảo cũng chẳng thèm:

Chỉ là thể thao mà sao lại có thể bạo động ghê gớm đến thế, sau khi bị thua?
(SH - xem http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=659)

Brazil có 190 triệu dân. Là quốc gia lớn nhất vùng Nam Mỹ.
Brazil là quốc gia có cộng đồng theo Thiên Chúa giáo La Mã lớn nhất thế giới.

Và tội phạm cũng rất khủng khiếp:

"Trong những thập kỷ qua, tình trạng tội phạm trên khắp Brazil đã trở thành một vấn nạn. Tỷ lệ giết người ở Brazil cao hơn bốn lần so với Mỹ, và đa số các vụ tội phạm không được khám phá. Những vụ tội phạm đường phố là một vấn đề đau đầu cho các quan chức địa phương, đặc biệt vào buổi tối, trong khi ở những vùng nông thôn, những vụ cướp bóc dọc đường xảy ra thường xuyên.

Rio de Janeiro được coi là có tình trạng tội phạm tồi tệ nhất nước. Những vụ bắn nhau trong các khu nhà ổ chuột giữa cảnh sát và tội phạm hay giữa các băng nhóm tội phạm với nhau trở nên quá quen thuộc, tương tự như một cuộc chiến tranh du kích trong đô thị. Các quan chức thành phố hầu như không thể kiểm soát được khu vực bên trong các khu ổ chuột, khiến chúng trở thành hang ổ của những kẻ buôn bán ma tuý, thậm chí một số tên đã bị bỏ tù nhưng vẫn điều hành đường dây của chúng. Thậm chí có điều luật cho phép từ 10 giờ chiều tới 6 giờ sáng, các lái xe được phép không dừng khi có hiệu đèn bởi nguy cơ cao bị tấn công hay bắt cóc vào ban đêm[46]"


http://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil

____________________
Đó đây


2018-06-23 - MỚI - Tôi là mục sư và tôi muốn bạn bỏ nhà thờ. Ngay bây giờ! - Vào thời điểm mà việc đi nhà thờ đang xuống dốc ở Mỹ, tôi, một mục sư, khuyến khích mọi người bỏ nhà thờ. Tại sao? Câu trả lời phát sinh từ các cuộc hội thoại và nghiên cứu mà tôi tham dự trong vài năm qua. Chủ đề chung: người tham dự nhà thờ rất tiêu cực đối với việc phục vụ, đóng góp và tiếp cận cộng đồng

2018-06-23 - Người ta muốn tạp chí TIME trả tiền cho em bé di dân vì ảnh bìa - Tạp chí Time đang nhận được chú ý vì trang bìa mới đầy khiêu khích trong đó Tổng thống Donald Trump nhìn xuống một đứa trẻ tị nạn đang sợ hãi.

2018-06-23 - Âm mưu biểu tình ngày 24/6 của ngụy phật giáo và ngụy công giáo -

2018-06-23 - Vụ Will Nguyen: Bộ Ngoại Giao Mỹ cảnh báo công dân khi du lịch nước ngoài gặp biểu tình - Có phụ đề Việt ngữ

2018-06-23 - Đức Giáo Hoàng bị té trước khi cử hành thánh lễ ở Ba Lan -

2018-06-22 - Chuyện buồn ở Mỹ - LÝ TỐNG: nhất LÝ nhì LỲ cũng không được - Chuyện đã xảy ra từ năm 2016, nhưng ít được phổ biến. Lý do người ta không thấy anh xuất hiện trong những ngày xuống đường Bolsa:Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai

2018-06-22 - Lời cảnh tỉnh: toàn dân tránh xa cuộc biểu tình ngày 24/6/2018 - Chống Trung Quốc mà mang cờ Mỹ nghĩa là sao? Rước hổ đuổi beo !!!

2018-06-21 - Học sinh 13 tuổi bị buộc "trọng tội nghe lén" vì ghi âm cuộc nói chuyện của mình với hiệu trưởng - Paul Boron, học sinh trường Manteno Middle School ở Manteno, tiểu bang Illinois, bị cho là đã vi phạm tội "nghe trộm" của tiểu bang khi gặp hiệu trưởng và hiệu phó vào ngày 16 tháng Hai.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-06-23 - NGU ĐẾN THẾ THÌ THÔI - trong khi World Cup mỗi ngày ba trận - Gia Cát -

● 2018-06-22 - Cảnh Sát Mỹ rất là "ngầu" - Cảnh sát Việt Nam thua CS Mỹ - Trần Quang Diệu -

● 2018-06-22 - Bây giờ thì lý lẽ gì cũng không làm cho họ hiểu.- Vài dòng bức xúc, gạch đá xin nhận đủ. - Facebooks -

● 2018-06-19 - Singapore chẳng phải là một đặc khu kinh tế đó sao? - Lão Ông -

● 2018-06-19 - Đừng lấy "VU KHỐNG" là khi giới khi không thể phản biện một "SỰ THẬT" - Ri Nguyễn -

● 2018-06-19 - 19 tháng 6 là ngày đầy tháng của Cụ Hồ Chí Minh - Diễn Đàn -

● 2018-06-19 - Trước khi nói chống Tàu . - FB Lê Minh Tựu -

● 2018-06-18 - Các linh mục ở giáo hạt Văn Hạnh thuộc giáo phận Vinh đã mượn cớ cầu ngoại bang - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-18 - Đặc Khu - Cảm ơn vì lòng yêu nước của mọi người - FB Phan Thịnh -

● 2018-06-18 - Dự án D’.Palais De Louis đắt giá nhất Việt Nam, tôn vinh đẳng cấp của bạn - Chí Thành Vinhomes -

● 2018-06-18 - Không Có Kito Giáo, Việt Nam Không ... - FB Lương Hùng -

● 2018-06-17 - Chưa thấy tàu nó thuê đất, nhưng hoạ mất đất về tay các cha đạo đã có - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-16 - BOLSA là 1 "đặc khu kinh tế" Việt Nam ở Mỹ - 43 năm rồi - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-16 - Kiểm soát mạng xã hội - cần thiết, bắt buộc để bảo vệ VN tránh vết xe đổ của Ukraine, Syria, Lybia - Mike Wilson -

● 2018-06-15 - Nhận diện cho rõ, đừng lọt bẫy dư luận của kẻ thù - Đừng Sợ Ma !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-15 - Nhắc nhở các con chiên - Thư Rôma Chương 13 dạy điều gì? - Ri Nguyễn -

● 2018-06-14 - Những Kẻ "Buôn Hận Thù, Bán Hàng Giả" - Khách-Quan Trần -

● 2018-06-13 - "Đặc Khu Kinh Tế" nhắc nhớ "Biệt Khu Hải Yến" thời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các xóm đạo - FB sachhiem.net.us -

● 2018-06-12 - Ngày còn thanh niên, em có trộm nhận ông thầy mà em kính yêu, đã khai tâm mở trí cho em - Huỳnh Anh -

● 2018-06-12 - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt trên 80 đối tượng cộm cán trong vụ bạo loạn ngày 10 và 11/2018 vừa qu - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-12 - Thêm Ý Kiến khác về Luật Đặc Khu - Phố Bolsa TV -

● 2018-06-11 - Bảo đảm nếu ký cho Mỹ thuê Cam ranh 99 năm thì sẽ không bán nước tí nào !! - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Tôi không hề là người của đảng CS, tôi đang sống ở Âu châu, và nhờ sống ở nước ngoài, tôi biết - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Biểu Tình “Ôn Hòa” Phan Rí – Ai Được Và Ai Mất? - Vũ Thành Xuân -

● 2018-06-10 - Một bức ảnh tuyệt vời - diễn tả tất cả về hội nghị thượng đỉnh G-7 đang diễn ra - Mike Wilson -

● 2018-06-10 - Người cha Honduras nhập cư lậu vào Mỹ - bị giằng con khỏi tay mình, đã tự tử trong nhà tù Mỹ - Mike Wilson -

● 2018-06-09 - Anthony Bourdain - Người có đủ vẫn không đủ để giữ lại cuộc sống - Lão Ông -

● 2018-06-08 - Lợi dụng lúc QH soạn thảo luật cho Đặc Khu Kinh Tế - Tích cực nhất phải như thế này - Gia Cát -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>>