●   Bản rời    

Ca-tô lại vơ vào: "Sao cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"

From: GoiDan@yahoogroups.com
Date: Sat, 12 Jul 2014 03:58:33 -0700
Subject: [GoiDan] Vài thắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo (Phật Pháp) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại

Kính mời viếng thăm
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/

Vài thắc mắc về Phật giáo

Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:

Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo? Là từ bi hỉ xả, sao thấy dân Thái Lan hầu hết là Phật tử, mà hải tặc nhiều quá vậy? Chắc quí vị còn nhớ, và cả thế giới đều biết, qua đợt người VN vượt biển tị nạn CS duy vật vô thần. Sao ít nghe hải tặc Mã Lai, Singapore, Nam Dương, Phi luật Tân...? Chưa hết, dân Cao Miên đa số theo Phật, sao họ giết chính dân họ (“killing field”) kinh hoàng, khủng khiếp quá vậy?... Là người trí thức, sao không thấy được những sự kiện hiển nhiên như vậy? Đạo nào đã ảnh hưởng lên những xã hội đó? Quả đó do nhân nào vậy?

Nghe nói Phật Pháp (bảo) giúp người ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh sáng đến cho nhân loại. Xin nhìn vào chính bản thân quí vị; văn hóa của quí vị có bao nhiêu phần được ảnh hưởng bởi Phật giáo? Từ lí lịch năm sinh đến chữ viết, y phục, âm nhạc, khoa học, kĩ thuật, y khoa, thiên văn... Phật Pháp đóng góp được bao nhiêu? Có Thầy chùa nào là nhà bác học chưa? Vậy, nhân loại học được bao nhiêu nơi các Ngài? Sao gọi là “Thầy” được? Các Ngài không tự túc được, mà phải sống nhờ vào của cúng dường (cung dưỡng), thì sao gọi là quí (bảo)?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật (bảo) không hề dạy người ta thờ Ngài. Vậy thì việc thờ phượng Đức Phật có hợp lí không? Ta có thể kính, mến Ngài, nếu Ngài thực sự là 1 triết gia, đã suy nghĩ trong 1 thời gian, để tìm ra 1 lối sống đúng nhất, giúp người ta sống hạnh phúc; giải thoát người ta khỏi sự u mê trong tham, sân, si. Nhưng thực tế đã cho thấy Ngài đã không làm được điều Ngài muốn, như đã được nêu rõ trên đây. Được biết Ngài chỉ suy nghĩ trong 1 thời gian và vì chưa có kinh nghiệm mấy về cuộc đời, chỉ lớn lên trong cung điện, đến khi ra tiếp cận với dân, mới thấy nhiều điều đau khổ, mới bắt đầu suy nghĩ; nên chưa thấu triệt được nhiều. Bằng chứng cụ thể là: Ngài đã phát biểu ý kiến: diệt dục (ý muốn) để tránh khổ. Mới nghe, có vẻ đúng, có vẻ là 1 triết lí. Nhưng xét kĩ thì thấy không được, vì: ý muốn là 1 trong các yếu tố của phần tinh thần của mỗi người. Nếu thiếu ý muốn thì người ta không thăng tiến được cuộc sống; để nhân loại có được nền văn minh hiện nay, mà quí vị đang hưởng; thậm chí mỗi sinh động vật không thể sống, nếu thiếu ý muốn (dục).

Có thể chứng minh luân hồi là có thật không? Quí vị có nhớ gì về kiếp trước của chính quí vị không? Nếu không nhớ gì, thì có gì liên hệ giữa các kiếp? Thế thì việc tin vào thuyết ấy có ích lợi gì không? Quan niệm vay trả giữa các kiếp có giúp cho xã hội tốt hơn không? Hình như thuyết ấy chỉ có tác dụng xấu cho xã hội loài người: vì quan niệm ấy khiến người ta ích kỉ và vô ơn! ích kỉ vì khi muốn giúp ai, người ta e rằng nó tưởng kiếp trước mình nợ nó; còn kẻ được giúp lại nghĩ rằng: kiếp trước nó nợ mình, khỏi cần cám ơn. Đó là thói gian ác của bọn CS duy vật vô thần.

Là người trí thức, giác ngộ, trí tuệ... trong “ánh sáng đạo vàng”, đáng lẽ phải nhìn ra những vấn đề đại loại như vậy, chứ sao lại cố rao truyền những “Phật pháp” mà tạo ra những xã hội như Thái, Miến, Miên, Tàu, Việt, Tích Lan... Đó là những nước được ảnh hưởng nặng bởi “Phật Pháp”. Xin hỏi các xã hội đó có xứng đáng là gương mẫu không? Nếu cả thế giới đều được ảnh hưởng bởi “Phật Pháp” như thế, thì thử hỏi còn chỗ nào để người ta đi tị nạn?

Nếu tôi không lầm thì Đức Phật không hề bảo ai cầu xin Ngài điều gì; vì Ngài không hề có quyền năng (power), ngay cả mạng sống của chính Ngài, mà cũng phải chết như mọi người; thế thì làm sao Ngài có khả năng ban ơn, giáng phúc, ban hòa bình...? Bằng chứng cụ thể: Đức Đạt Lai Lạc Ma được gọi là Phật sống; nhưng chính Ngài cũng không có quyền năng để giữ cho Tây Tạng được độc lập, mà phải đi tị nạn CS. Thế thì việc cầu xin Đức Phật có ý nghĩa gì? Tại sao không cầu xin Nguồn Tạo Hóa toàn năng, đã ban cho mình sự sống?

Kính chào quí vị.

CNH
4-2013
_____________ Lời bàn của SH: _______________


Lá thư trên đây đã xuất hiện cách đây khá lâu, ít nhất là trên dưới một năm.
- Lẽ ra phải có trả lời của chính hai trang mạng mà lá thư đang quảng cáo:
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/
nhưng không thấy hai trang đó trả lời.
Có lẽ vì câu hỏi thuộc loại không thể nói chuyện được: gom tất cả những vấn đề lớn nhỏ vào chung một đoạn.
Hôm nay lại thấy xuất hiện trở lại. Lần này bác Diệu trả lời trong lá thư sau


Chúng tôi xin bổ túc thêm như sau:

Những câu hỏi thiếu căn bản như vậy thường có tích cách "vu khống" vì họ tự đặt ra những ý kiến cá nhân, nhưng lại lấy làm tiền đề để dụ người đọc suy diễn từ đó mà ra. Thí dụ câu hỏi "sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?"
Người đọc nên cảnh giác về những loại câu hỏi "chận đầu" như thế, thường thường là ngụy biện (falacy.) Người tinh ý sẽ hỏi ngược lại như: Có ai đến xứ toàn tòng Ca-tô Rô Ma giáo như Phi Luật Tân, Nam Mỹ, các thuộc địa của Tây Ban Nha và Pháp ở Châu Phi không?
Vả lại người di cư sang Mỹ không phải là "đa số là Phật tử", mà là những người tỵ nạn chính trị, và cả tỵ nạn tôn giáo do Giáo Hội Ca-tô Rô-ma bách hại. Về sự kiện này, xin xem thêm bài SH Phỏng Vấn Thầy Dạy Sử Nguyễn Mạnh Quang và Ý Nghĩa Cuộc Chiến Việt Nam 1954 - 1975 - , câu hỏi số 5 sẽ rõ vì sao có nhiều đợt di cư của người Âu Châu sang Mỹ ở thế kỷ thứ 16:

Xin đừng nhận vơ nữa.


______________ Thư đáp của Trần Quang Diệu________
Subject: FW: Vài th ắc mắc về Phật giáo: Nghe nói Pháp bảo ( Phật Pháp) giúp ngườ i ta giác ngộ, tức là mở mang trí tuệ, kiến thức; mang ánh s áng đến ch o nhân loạ i
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, July 12, 2014 7:39 am

Nếu viết:

"Tôi thường để radio nói suốt đêm; nên thỉnh thoảng nghe chương trình phát thanh Phật giáo. Tôi có mấy điều thắc mắc, mong quí vị giải đáp:
Nghe nói Phật giáo là đạo giải thoát: cứu khổ cứu nạn; nhưng thực tế, sao thấy người dân ở mấy nước đa số là Phật tử, ngay cả chính quí vị, cứ muốn bỏ xứ đi tị nạn qua mấy nước có đa số dân theo Kitô giáo?" ?


Nếu lũ giặc ngoại bang và giáo phiệt quốc tế mà không thò tay gây ra cảnh Việt Nam bị mất nước ngót gần 100 năm? Tiếp theo là chiến tranh chết chóc và hận thù khốc liệt v.v... thì làm gì có chuyện tị nạn?

Phật giáo thì kêu gọi thể hiện lòng Từ Bi mà con người có thể nỗ lực tối đa. Còn Chúa thì "đấng sáng tạo" ra mọi điều, mọi thứ, rồi cao hứng, hung bạo ra lịnh rằng "hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây ... và giết chúng ngay trước mặt Ta!" v.v... cho nên người ta đôi khi phải tị nạn chứ sao!? - Vì thủ phạm trong tất cả là do ông Chúa ác ôn đã "sáng tạo" ra những cảnh tượng bất toại ý!

Tuy nhiên, cũng vẫn còn có bao nhiêu triệu "Vatican kiều" đang sống tại Việt Nam chứ đâu phải ai cũng "bỏ xứ tị nạn" hết ráo đâu nào?

Còn trường hợp nói chung chung gồm nhiều quốc gia khác?

Nếu bảo Nhật Bản, Thái Lan, kể cả Lào và Campuchia v.v... mà sang sinh sống nơi những nước "đa số theo Kitô giáo" như ở Phi Châu, và quốc gia có dân Chúa đông nhất thế giới, nhưng lại như thế này thì thiên lôi xúi bảo cũng chẳng thèm:

Chỉ là thể thao mà sao lại có thể bạo động ghê gớm đến thế, sau khi bị thua?
(SH - xem http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=659)

Brazil có 190 triệu dân. Là quốc gia lớn nhất vùng Nam Mỹ.
Brazil là quốc gia có cộng đồng theo Thiên Chúa giáo La Mã lớn nhất thế giới.

Và tội phạm cũng rất khủng khiếp:

"Trong những thập kỷ qua, tình trạng tội phạm trên khắp Brazil đã trở thành một vấn nạn. Tỷ lệ giết người ở Brazil cao hơn bốn lần so với Mỹ, và đa số các vụ tội phạm không được khám phá. Những vụ tội phạm đường phố là một vấn đề đau đầu cho các quan chức địa phương, đặc biệt vào buổi tối, trong khi ở những vùng nông thôn, những vụ cướp bóc dọc đường xảy ra thường xuyên.

Rio de Janeiro được coi là có tình trạng tội phạm tồi tệ nhất nước. Những vụ bắn nhau trong các khu nhà ổ chuột giữa cảnh sát và tội phạm hay giữa các băng nhóm tội phạm với nhau trở nên quá quen thuộc, tương tự như một cuộc chiến tranh du kích trong đô thị. Các quan chức thành phố hầu như không thể kiểm soát được khu vực bên trong các khu ổ chuột, khiến chúng trở thành hang ổ của những kẻ buôn bán ma tuý, thậm chí một số tên đã bị bỏ tù nhưng vẫn điều hành đường dây của chúng. Thậm chí có điều luật cho phép từ 10 giờ chiều tới 6 giờ sáng, các lái xe được phép không dừng khi có hiệu đèn bởi nguy cơ cao bị tấn công hay bắt cóc vào ban đêm[46]"


http://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil

____________________
Đó đây


2018-10-20 - Nhà bác học Stephen Hawking: "Chúa không tồn tại!" - Đó là câu trích trong quyển sách "Brief Answers to the Big Questions" (tạm dịch: Câu trả lời ngắn cho những câu hỏi lớn), ấn phẩm được xem là cuối cùng của Stephen Hawking vừa được phát hành

2018-10-20 - Phụ Nữ trong Thánh Kinh - Đàn bà không được mặc quần áo đàn ông; đàn ông không được mang y phục đàn bà, vì hễ ai làm những việc ấy thì là điều ghê tởm đối với CHÚA Deuteronomy 22:5

2018-10-20 - Biểu tình náo động ở Bolsa chống show có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng -

2018-10-20 - Người Việt đầu tiên được làm MC Lễ Quốc Khánh Đài Loan 2018 -

2018-10-19 - Mỹ chính thức công nhận chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo trên Biển Đông của Việt Nam - Và Mỹ sẽ dùng khả năng của mình để bảo vệ tuyên bố này. “Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhất trí làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng, bao gồm mở rộng hợp tác hàng hải. Các Bộ trưởng cũng chỉ đạo các nhân viên của mình làm việc hướng tới việc sắp xếp một chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm tới Việt Nam

2018-10-18 - Mẹ Nấm qua Mỹ, Ông Nguyễn Hữu Chánh nghĩ gì ??? -

2018-10-17 - Mỹ-Triều : Bình Nhưỡng tố cáo « quỷ kế » của Washington - Bắc Triều Tiên, qua cơ quan tuyên truyền KCNA, công kích chính quyền Donald Trump có ý đồ đen tối duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chận tiến trình hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc

2018-10-17 - Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 - Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-10-19 - Không để Nhà thờ Thái Hà là nơi bất khả xâm phạm của những kẻ chống phá đất nước - Nguyễn Kim Khanh -

● 2018-10-16 - Vài đoạn giảng Phật pháp ngắn gọn cho "người rao giảng Chúa" trên Facebook - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-10-11 - Ai Là NHÂN CHỨNG SỐNG của vụ xảy ra tại Chùa Lá Vàng? - Diễn Đàn -

● 2018-10-11 - Xin mọi người thôi gọi các LM, GM, GH là "Cha" - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-10-10 - Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-08 - CHIÊN TỬ và CHIÊN NÔ khác nhau ra sao? - Pham Hoàng Vương -

● 2018-10-06 - Nếu ở thời nay, Việt Nam đã có thêm một Phạm Nhật Vượng! - FB Doan Quang Minh -

● 2018-10-06 - Nghi ngờ về hiện hữu của God: Không thể bắt buộc con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái vớ - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-10-04 - Nay đã hiểu tại sao TT Trump nói : "truyền thông là kẻ thù của nhân dân". - Lão Ông -

● 2018-10-03 - Vâng, Có Đức Chúa Trời. Cho nên ngôi mộ của quan thượng thư Việt Gian Tam Đại Ngô Đình Khả... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-02 - Tôi vì bảo vệ Đạo (Chúa) mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai? - VN.Answer.yahoo -

● 2018-10-02 - Chưa Có Một Dân Tộc Nào Trên Thế Giới Thờ Cúng Quân Xâm Lược - FB Song Phạm -

● 2018-09-30 - Đề nghị nhà thờ: chấm dứt dùng từ "phản Chúa, phản đạo" để miệt thị người bỏ đi nhà thờ - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-09-28 - Trong bài CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ? - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-28 - Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác - FB Lan Phong -

● 2018-09-26 - Theo thông tin từ LHQ ngày 25/9/2018 nhân loại đang phải đối mặt với 4 đại họa - EDITH M. LEDERER and JENNIFER PELTZ -

● 2018-09-26 - Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân - FB Phú Lâm Châu -

● 2018-09-25 - Số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác" - Trần Quang Diệu -

● 2018-09-25 - Nhân Cách Linh Mục Trước Sự Ra Đi Của Chủ Tịch Nước - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-23 - TT Trump đổi luật: sẽ không cấp thẻ xanh và visa cho những ai đang ở Mỹ nhưng muốn xin trợ cấp - Mike Wilson -

● 2018-09-23 - Tại một số quốc gia phát triển lại là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-23 - Kinh Hòa Bình? Hòa Bình Đối Với Catô Rôma Giáo Là Chuyện Đãi Bôi - Ri Nguyễn -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>>