●   Bản rời    

Nói với những người chống Kết Nghĩa 2 Thành Phố: Irvine - Nha Trang

Chủ đề:
Việc Hủy Bỏ Kết Nghĩa Tỷ Muội"...
__________________
On Thursday, April 17, 2014 8:16 AM,
Khach-Quan Tran wrote:

Nói với Chương Thành ChauT@cadmus.com ,

Việt Nam ngày nay đã không phát triển hay đã phát triển 10 lần hơn hoặc mấy chục lần hơn thì tùy còn theo quan điểm của mỗi người. Nhưng, chắc chắn rằng, sự phát triển của Việt Nam đã được những nhân vật và tổ chức quốc tế có uy tín lớn như Tổng Thống Mỹ Bush, Ngân Hàng Thế giới, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, v.v… ngợi khen.

Hãy suy gẫm và trả lời những câu hỏi trong luận điểm ngắn sau đây (đã được nói ra trong một email trước) thì sẽ đương nhiên nhận được câu trả lời mà Chương Thành ChauT@cadmus.com muốn hỏi :

“Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến “cái thực chất vì sao lại nghèo ?” ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?”

Khách Quan.

_______________
On Wednesday, April 16, 2014 3:42 PM,
"Chau, Thanh" wrote:

Linda Nguyen – Well put !

Hỏi thêm Khách Quan xem tại sao gần 39 năm rồi mà vẫn chưa “…bằng mười năm xưa” như lời bác dạy, để bây giờ muốn đi “kết nghĩa” với thành phố Irving hầu mong nâng cao thêm đời sống người dân Nha Trang. Cứ ngỡ rằng đỉnh cao trí tuệ đã đưa người dân Nha Trang tới thiên đàng cộng sản lâu rồi mới phải chứ, có đâu mà cần đến Đế Quốc Mỹ để kết với chả nghĩa…

Chương Thành

Thanh C. Chau

Email - Thanh.Chau@cenveo
__________________
2014-04-16 11:28 GMT-04:00
Khach-Quan Tran :

Linda Nguyen,

Những điều anh bạn Linda Nguyen thắc mắc trong email dưới đây đã được chúng tôi giải thích rõ nhiều hơn bạn mong muốn nếu bạn chịu suy nghĩ một chút. Thôi được, chúng tôi sẽ giúp bạn thêm một lần nữa vậy, nhưng xin bạn vì lẽ công bằng cũng đừng quên trả lời những vấn đề mà chúng tôi đã hỏi trước đó.

Questions 1: Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Questions 2: Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Có thể giải thích chung như sau cho 2 questions này vì chúng cùng phát xuất từ một vấn đề :

Sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Mỹ Việt Irvine/Nha Trang, cứ cho là do Bộ Ngoại Giao VN bảo Consulates làm để chỉ cho cán bộ Cộng Sản hưởng lợi và tham nhũng. Như vậy là đã đúng ý Linda Nguyen quá đi rồi chứ gì.

Vậy thì trong tình huống xấu nhất như thế, xin Linda Nguyen hãy giải thích cho : Nếu không cho người dân hưởng lợi (dù nhỏ) từ công ăn việc làm phát sinh + nếu không lo lắng cho người dân khôn ngoan hơn và tài giỏi hơn để có thể thực hiện những công ăn việc làm có chuyên môn kỹ thuật cao hơn hầu sản sinh ra những sản phẩm giá trị cao hơn thì cán bộ lấy cái gì để hưởng lợi và tham nhũng cho nhiều hơn nào ?

Đó, sự kết nghĩa dù cho có tình huống xấu nhất là cán bộ hưởng lợi và tham nhũng thì ít nhất thì ĐỒNG BÀO cũng được hưởng lợi từ công ăn việc làm và cũng sẽ có điều kiện để khôn ngoan tài giỏi hơn. Trong khi đó, những kẻ yêu nước ấu trĩ thì lại lấy mất đi công ăn việc làm cùa ĐỒNG BÀO, LÀM HẠI ĐỒNG BÀO VÀ LÀM HẠI CHO TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC !

Người dân hay ĐỒNG BÀO PHẢI LÀ GỐC CỦA MỌI VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ YÊU NƯỚC. Nhưng tại sao, chưa bao giờ thấy Linda Nguyen và những kẻ cùng hội quan tâm đến cái GỐC lợi ích của ĐỒNG BÀO trong khi nhân danh đấu tranh “yêu nước” ? Chỉ thấy Linda Nguyen chuyên chú vào việc tấn công các cá nhân và phe đảng, thái độ và những hành động như thế của ông bạn Linda Nguyen chỉ có thể là kẻ đang vận động tranh cử cho bản thân mình hoặc cho một người nào đó ủy quyền, nó đã chứng tỏ rằng Linda Nguyen chỉ chuyên chú cho quyền lợi của bản thân và phe đảng khi nhân danh đấu tranh “yêu nước” mà thôi. Ôi ! Người “Dân cử” mà như thế sao ! ! !

(Hỡi Quý Anh Chị Em làm NAIL và LAO ĐỘNG NGHÈO nhưng yêu thân nhân cùng bạn hữu đã và đang gởi tiền giúp đỡ họ, chính Quý Anh Chị Em mới là những người yêu thân nhân, yêu ĐỒNG BÀO, YÊU DÂN TỘC VÀ YÊU NƯỚC THỰC SỰ ĐÚNG NGHĨA . Chúng tôi khâm phục Quý Anh Chị Em, nhưng khinh bỉ những kẻ “trí thức” mồm thì nói “yêu nước” nhưng tư tưởng và hành động thì lại phản lại quyền lợi của Đồng Bào mình).

Hỏi tiếp Linda Nguyen có hiểu và trả lời được gì không trong những vấn đề sau đây (nhưng đã nêu ra trong email trước đó) vì nó có thể giải đáp rõ hơn vấn đề mà Linda Nguyen đã đặt ra :

Nếu diệt xong cộng sản mà ĐÔNG BÀO và ĐẤT NƯỚC vẫn không phải là đối tượng của chiến lược thì cứu quốc là cứu cái gì ?

Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến cái thực chất vì sao lại nghèo ? ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?

Quý vị tự khoe khoang đã đọc nhiều về Chủ Thuyết Cộng Sản. Quý vị lại nhất mực quy kết Việt Nam ngày nay là Cộng Sản, nhưng tại sao quý vị lại không biết Việt Nam ngày nay lại khuyến khích tự do kinh doanh, tức là khuyến khích sự bóc lột các giá trị thặng dư (khuyến khích một điều tối kỵ của Chủ Thuyết Cộng Sản) ? Phải chăng, quý vị chỉ biết đọc, nhưng không biết hay không cần suy nghĩ ?

Nếu điều sau đây không sai và ứng dụng vào quản lý đất nước, nhắm mục tiêu phục vụ là ĐỒNG BÀO thì sẽ dễ dàng thấy rằng mọi thắc mắc của Linda đều đã được giải thích :

Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.


Còn nếu không thể hiểu được, chúng tôi đành chịu và càng tin thêm vào ông THINH NGUYEN đã lưu ý về sự ấu trĩ của bạn.


Khách Quan.

======================

LTS: Xin lỗi quí bạn đọc tiếng Việt về những câu Anh ngữ không được dịch ra như dưới đây. Người viết ra những thư ấy mang họ Việt, không biết nói tiếng Việt cũng không có gì lạ vì không ở Việt Nam. Nhưng điều đáng buồn là họ lại lớn tiếng và gây thế lực để tranh đấu chống lại Việt Nam, xứ sở của cha mẹ họ trong lúc họ chẳng biết gì về điều họ đang làm! SH

======================

__________________
On Tuesday, April 15, 2014 8:41 PM,
Linda Nguyen wrote:

Dear Khach Quan,

From your gibberish reply, I knew didn't read my suggested reading list.
Please confirm that you've read the reading list so that I know that we're on a same footing before the debate.
Is there a reason why you side-stepping the last two questions below?

Questions 1: Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?
Questions 2: Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Are you sure the Communist Cadres in Nha Trang need another house like this one below which belongs to Nguyen Tan Dung?

Linda
Before we start discussing whether the Friendship designation is good or bad for the Vietnamese people.

Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.

Then read the Doi Moi Policy 1986, on the market-based mixed economy based on State-Owned industry.

Then read various articles on the Distribution of Wealth in Vietnam; and Why in a Resources Rich Vietnam, the People is still Poor?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?

Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

______________________
2014-04-15 17:08 GMT+00:00
Khach-Quan Tran :

Xin nhắc lại :

Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.

Bất kỳ một quan điểm nào nhân danh bất kỳ một lý tưởng gì mà lại gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT thì cũng đều là TỘI ĐỒ PHẢN QUỐC.

Xin lưu ý rằng :

. Từ xã hội nhỏ như thôn xóm, làng xã, tỉnh thành cho đến quốc gia, quốc tế, ở đâu cũng đều cảm nhận được sự ích lợi và cần thiết của giao lưu và trao đổi lẫn nhau giữa những con người trong xã hội.

. Lợi ích từ sự giao lưu sẽ tự động phản ứng dây chuyền và ích lợi sẽ đến cho mọi người trong xã hội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thí dụ đơn giản :

Tiền gởi về Việt Nam cho Thân Nhân và Bạn Hữu của Quý Anh Chị Em làm Nail chẳng những sẽ chỉ làm cho chính thân nhân và bạn hữu mừng vui mà lại còn làm cho : Chị bán xôi, anh phu hồ, người trồng rau, người sản xuất bánh kẹo,…nói chung là những người làm công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ đều mừng vui (bất chấp trong thể chế nào).

Khi giao lưu, những đơn đặt hàng, những khoản tiền đầu tư sẽ là những công ăn việc làm mở ra, là những kinh nghiệm và khôn ngoan học hỏi được, là những đường xá mở rộng, v.v…tất cả đều là hạnh phúc của mọi ĐỒNG BÀO ít nhiều đều có một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

. Nếu (anh, chị, ông, bà,… Linda Nguyen) và “chiến lược gia Tran Van Thuong” còn chưa hiểu được điều sơ đẳng như thế, xin lỗi có thể còn nói gì về YÊU ĐỒNG BÀO & TỔ QUỐC cho quý vị hiểu được đây ? Khách Quan chúng tôi biết, các con cháu chúng ta cũng sẽ biết, quý vị có thể làm bất cứ gì với ĐỒNG BÀO VIỆT và DÂN TỘC VIỆT khi quý vị ở xứ Mỹ tự do và giàu có này, kể cả đấu tranh “yêu nước” như mù đến nỗi vẫn không biết đã làm nguy hại đến hạnh phúc của ĐỒNG BÀO và TƯƠNG LAI CỦA DÂN TỘC mình !

. Nếu biện giải bằng những điều sau đây ư ?


“Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.” (Linda Nguyen)

Vậy, quý vị có biết không, nhiều Chính Phủ của Nước Mỹ đã đọc đã biết và còn biết hơn nhiều lần như thế nữa ? Có biết không, khôn ngoan tuyệt đỉnh đến như họ mà cũng phải giúp đỡ và đối xử với Cộng Sản VN và nhất là với Đồng Bào VN đâu có vô cảm đến tàn ác như quý vị (hãy xem lại email của ông THINH NGUYEN huongtanthinh@yahoo.com đã dẫn chứng)! Quý vị nghĩ là quý vị có thể khôn hơn các Chính Phủ Mỹ ư ? Buồn cười ! Khách Quan chúng tôi và các thế hệ con cháu của chúng ta đều nghĩ rằng quý vị đều biết những điều này, nhưng quý vị chỉ vì quyền lợi riêng tư trước mắt, chỉ đấu tranh cho quý vị chứ không cho Đồng Bào, nên tầm nhìn hạn hẹp và do đó mà làm hại Đồng Bào và Dân Tộc !

. Quý vị tự khoe khoang đã đọc nhiều về Chủ Thuyết Cộng Sản. Quý vị lại nhất mực quy kết Việt Nam ngày nay là Cộng Sản, nhưng tại sao quý vị lại không biết Việt Nam ngày nay lại khuyến khích tự do kinh doanh, tức là khuyến khích sự bóc lột các giá trị thặng dư (khuyến khích một điều tối kỵ của Chủ Thuyết Cộng Sản) ? Phải chăng, quý vị chỉ biết đọc, nhưng không biết hay không cần suy nghĩ ?

. Phải chăng, bởi lý do sau 39 năm nhưng VN vẫn nghèo mà quý vị muốn cho VN tiếp tục nghèo hơn bằng cách phá hoại sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Irvine và Nha Trang ?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?(Linda Nguyen)


Nếu thế thì quý vị đã giúp cho kẻ thù Trung Cộng đạt yêu cầu. Quý vị làm như không biết rằng Việt Nam càng nghèo yếu thì càng là miếng mồi ngon cho kẻ thù Trung Cộng, kẻ thù mà quý vị miệng thì ra rả chống nhưng lại âm thầm hoặc ấu trĩ tiếp tay !

. Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến cái thực chất vì sao lại nghèo ? ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?

Cái thực chất của vấn đề thì không thấy hay không biết, nhưng lại giỏi nhìn thấy những điều vụn vặt ! Quý vị có dám chắc rằng hình ảnh về một em bé trần truồng đi mò cua bắt ốc là nói lên sự nghèo khó duy nhất chỉ thấy ở Việt Nam ngày nay không ? Nào, hãy thử vào xem ở Google Images : India poor’s, Pakistan poor, Philippine poor, Bangladesh poor, Mexico poor, Honduras poor, v.v…có hàng ngàn thảm cảnh nghèo tương tự hoặc tệ hơn thì sao ? Thế mà, những đất nước ấy đều đã “dân chủ hóa” như quý vị mong muốn, thậm chí đã “dân chủ hóa” từ rất lâu nhưng tại sao vẫn nghèo ? Hãy trả lời đi để quý vị thấy cái nghèo vẫn còn phổ biến trên thế giới và chẳng từ một thể chế nào. Suy nghĩ như thế có phải là không thể nhìn thấy thực chất mà chỉ biết suy nghĩ vụn vặt vô nghĩa không ?

. Xin nói thêm với “chiến lược gia” Trần Văn Thưởng , email levanthang10@gamail.com, người đã nhiều lần nói đến cái “chiến lược cứu quốc”. Mọi thắc mắc mà ông nêu ra đều đã được giải thích trong những ý kiến của diễn đàn trong vấn đề có liên quan, xin ông hãy sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp của người làm chiến lược để nhận rõ vấn đề đã thắc mắc. Bây giờ xin hỏi : Mục đích của cái “chiến lược cứu quốc” của ông là gì ?

Phải chăng là “diệt cộng sản” ? Nếu diệt xong cộng sản mà ĐÔNG BÀO và ĐẤT NƯỚC vẫn không phải là đối tượng của chiến lược thì cứu quốc là cứu cái gì ?


Xin ông hãy làm rõ mục đích của chiến lược và phương cách thực hiện; nhưng chớ để cho con cháu mai sau nghĩ rằng, “chiến lược gia” như thế thì làm thua trận là điều không khó hiểu.

Khách Quan.

Xin tham khảo thêm :


THINH NGUYEN

Today at 10:58 AM

Dear Victor Gold Linda,

The more you write, the more you look like a kid. I do not think you are a mature in politic. What I suggest you is to go back to your school, learn more and come back to talk about politic. The information that you state here is trash, nobody needs it, not mention Victor Charlie ambassy.
I am waiting for you, do not worry. I always remember you, my dear. Just try hard to study, alright Victor Gold Linda.

________________________
On Monday, April 14, 2014 2:08 PM,
Linda Nguyen wrote:

Dear Khach Quan,

Before we start discussing whether the Friendship designation is good or bad for the Vietnamese people.

Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.
Then read the Doi Moi Policy 1986, on the market-based mixed economy based on State-Owned industry.

Then read various articles on the Distribution of Wealth in Vietnam; and Why in a Resources Rich Vietnam, the People is still Poor?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?

Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Linda

Here is the list of some Friendship Cities/Twin Cities/Sister Cities in Vietnam with North America Cities:

Hai Phong = Seattle

Hochiminh City = San Francisco & Toronto, Canada.

Hue = Honolulu & New Haven

Da Nang = Oakland, Tacoma, San Diego, San Francisco, Jersey City & Pittsburgh. The situation of Houston/Danang is still yet to be determined.

Friendship/Twin/Sister Cities designation shall never benefit this child in Vietnam.

___________________________
2014-04-14 11:22 GMT-04:00
Khach-Quan Tran :


Linda Nguyen,

Tương đồng nghĩa là tương đương hay tương tự và đồng dạng. Đồng dạng thì giống nhau nhưng có thể không bằng nhau, như con giống Bố, hay như 2 tam giác đồng dạng. Như vậy, Khách Quan tôi đã không hiểu khác ý nghĩ của Linda về chữ nghĩa similarities.

Tất nhiên phải hiểu những qui định về Friendship Cities/ Twin Cities/Sister Cities như là những giao ước (contract), do đó chúng đều có thể thay đổi hoặc chấm dứt giao ước. Nhưng chắc chắn rằng, sự thay đổi giao ước phải dựa trên nguyên tắc thỏa đáng cho quyền lợi qua lại giữa đôi bên. Phải “có qua rồi có lại mới toại lòng nhau”

Trong một số trường hợp, “PHẢN DÂN & PHẢN QUỐC” thì tùy vào quan điểm (Lưu ý : Chỉ cần đề cập đến quan điểm khác nhau là đủ vì phe này phái kia cũng chỉ là một loại biểu thị của quan điểm khác nhau). Nhưng, bất kỳ một quan điểm nào nhân danh bất kỳ một lý tưởng gì mà lại gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT thì cũng đều là TỘI ĐỒ PHẢN QUỐC. Phải không, Linda ?

Vậy thì, DÂN TỘC VIỆT là gì ? Chẳng phải là ĐỒNG BÀO VIỆT hiện nay và mai sau hay sao ?

Kết nghĩa giữa 2 thành phố là gì ? Chẳng phải là để có thêm khách hàng, có thêm những cơ hội giao lưu, đầu tư, buôn bán, tạo ra công ăn việc làm và nâng cao mức sống của ĐỒNG BÀO hay sao ? Xây dựng hạnh phúc của ĐỒNG BÀO trong hiện tại chẳng phải là xây dựng hạnh phúc của ĐỒNG BÀO trong tương lai hay sao ? ĐỒNG BÀO trong hiện tại và ĐỒNG BÀO trong tương lai chẳng phải là DÂN TỘC VIỆT NAM hay sao ?

Phá hoại sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Irvine và Nha Trang chẳng phải là phá hoại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO hay sao ? Chẳng phải là gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT hay sao ? chẳng phải là PHẢN ĐỒNG BÀO và PHẢN QUỐC hay sao ?


Nếu tính thêm dữ kiện, hàng trăm thành phố của “kẻ thù Trung Cộng” đã và đang hưởng lợi phát triển nhờ kết nghĩa với các thành phố của Mỹ thì hành động ngăn cản kết nghĩa giữa Irvine và NhaTrang có khác gì giúp cho kẻ thù Trung Cộng có thêm lợi thế sức mạnh ! Đó chẳng phải là hành động PHẢN DÂN & PHẢN QUỐC hay sao ?

Hãy nhớ lấy : Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.

Khách Quan

Xin tham khảo thêm :
Thế nào là VÌ DÂN VIỆT

Vì Dân Việt đương nhiên vì tất cả những gì thuộc về Dân Việt.


1). Thuộc về Dân Việt gồm có : Đồng Bào Việt, Quốc Gia Việt, Tổ Quốc Việt, Dân Tộc Việt, Văn Hóa Việt, v.v…

2). Trong số những thành phần thuộc về Dân Việt trên đây, quan trọng nhất là Đồng Bào Việt. Bởi vì, Đồng Bào thì cụ thể trước mắt, nhìn thấy được và dễ hiểu; trong khi Tổ Quốc, Dân Tộc, Quốc Gia thì mơ hồ, trừu tượng, khó hình dung.

Vì Đồng Bào Việt trong hiện tại thì cũng chính là vì Đồng Bào Việt trong tương lai, tức nhiên là vì Dân Tộc Việt, kéo theo đó là vì Quốc Gia Việt và vì Tổ Quốc Việt.

Bởi vậy, VÌ ĐỒNG BÀO VIỆT là cụ thể, là thực tế, là dễ hiểu nhất và là bao trùm tất cả những thành phần mơ hồ trừu tượng khác của VÌ DÂN VIỆT như là Vì Dân Tộc Việt, Vì Văn Hóa Việt, Vì Quốc Gia Việt, Vì Tổ Quốc Việt, v.v…

Nói rằng, Vì Đồng Bào Việt là cụ thể, là thực tế và là dễ hiểu nhất của phạm trù Vì Dân Việt, nhưng thực tế không phải là dễ hiểu đối với trình độ dân trí Việt hiện nay. Thực vậy, ngay cả những khoa bảng Việt cao nhất như Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, … cũng không thể hiểu được đầy đủ thế nào là Vì Dân Việt ! Thí dụ :

Ø Có nhiều Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, ... nói rằng Vì Dân Việt nhưng lại lập luận hay a-dua để triệt hạ kinh tế VN, không gởi tiền về VN, không dùng hàng hóa và dịch vụ VN, v.v…! Há quý vị khoa bảng này lại ngớ ngẩn đến độ không biết rằng làm như thế là gây khó khăn cho đời sống Đồng Bào Việt, là thiệt hại cho tương lai của Đồng Bào Việt, kéo theo đó là gây hại cho Dân Tộc Việt, là gây hại cho Tổ Quốc Việt ?

Ø Không hề biết cách giải quyết bế tắc “Các đảng phái trong các nước nghèo như VN sẽ bị các thế lực ngoại bang mua chuộc để trở thành tay sai, rồi bán nước và kết cục là mất nước”, nhưng nhiều khoa bảng VN ở cấp cao như Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, … cũng vẫn cứ kêu gào “Phải Dân Chủ hóa bằng đa đảng”

Các thí dụ trên cho thấy : Khoa bảng VN bằng cấp cao không có nghĩa là thuộc về thành phần dân trí cao, thậm chí nhiều khi ngược lại. Cho nên, thực tế cho thấy không nên tin cậy nhiều ở lý lẽ của khoa bảng VN, nhưng vấn đề chính cùa VN hiện nay phải là : Nâng cao TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ VN

Hi vọng, mọi thành viên của diễn đàn mang tiếng là VÌ DÂN VIỆT hiểu được rõ THẾ NÀO LÀ VÌ DÂN VIỆT và giải pháp nào nâng cao TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ VN hầu tránh những bế tắc hay mâu thuẫn gây nguy hại cho Đồng Bào Việt.

Khách Quan (Sep 06 2013)
Đó đây


2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh Tổng Thống Mỹ - được nhớ vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai. Lúc đầu lễ được dành để kính TT đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington. Về sau, nhớ thêm TT A. Lincoln và mở rộng cho các vị TT.

2018-02-17 - Người mẹ bị phạt 7 ngày vì trái lệnh tòa: đã rửa tội con gái theo đạo của mình - Tranh quyền nuôi con, người cha có lệnh tòa cấm người mẹ rửa tội con theo niềm tin của mẹ. Nhưng người mẹ đã đem con rửa tội, phải đối mặt với án phạt vì vi phạm án lệnh.

2018-02-16 - Nhà Trắng từ chối phổ biến hình ảnh của Trump ký luật giảm điều kiện cho bệnh tâm thần được có súng - Vụ nổ súng ở Florida: Các cơ quan truyền thông Mỹ yêu cầu bắt đầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ký vào dự luật vào ngày 28 tháng 2 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi nhậm chức.

2018-02-16 - Phản ứng vô lý của Jeff Sessions đối với vụ giết hàng loạt ở trường Parkland - Về biến cố ở trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, Tổng trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đưa ra các "giải pháp ngăn chặn những vụ bắn súng" thực sự không có ý nghĩa gì cả.

2018-02-16 - Đầu Xuân đi chùa ở Trường Sa cầu mong bình an - Thầy Hòa cho biết ngày mùng 1 Tết, anh em trên đảo rủ nhau đến chùa thắp hương, giữ gìn nếp sống tâm linh, nguyện cầu điều tốt đẹp nhất đến với đất nước, nhân dân

2018-02-15 - Cô đào Stormy Daniels nói luật sư của TT Trump đã vi phạm thỏa thuận, nên cô nói thả cửa - Nữ diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford nói rằng cô sẵn sàng kể chuyện của mình sau khi luật sư của tổng thống vi phạm thỏa thuận không công khai vụ làm ăn giữa cô với TT Donald Trump.

2018-02-15 - Cựu học sinh nổ súng tại trường trung học ở Florida, giết chết 17 người - Người bắn súng trang bị khẩu trang khí độc và lựu đạn khói, báo động hỏa hoạn để học sinh ra khỏi lớp học ngay trước khi kết thúc ngày học tại một trong những trường lớn nhất của tiểu bang. (Xem video trong link.)

2018-02-15 - Vụ xả súng ở trường học tại Florida liên quan đến nhóm siêu chủng da trắng - Theo tờ ABC News, có nguồn tin đáng tin cậy, kẻ bị tình nghi xả súng tại 1 trường học ở Florida, Nikolas Cruz, liên quan đến tới nhóm da trắng siêu chủng gọi là Republic of Florida▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-02-19 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ - FB Quên Hoài -

● 2018-02-15 - Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân? - Việt Dân -

● 2018-02-14 - Chuyện sứ thần nhà Nguyễn đi Pháp kể với triều Vua Tự Đức về các ngọn đèn treo ngược: PHỊA - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - TẾT TA & TẾT TÂY và Hôn nhân lương giáo - Quân Lê -

● 2018-02-14 - Theo ông Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008 - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - Valentine & Tình Yêu - Thơ Thích Phước Toàn -

● 2018-02-11 - Tại sao tín đồ Phật Giáo ở hải ngoại không gia nhập nhóm người theo đạo Ca Tô chống VC? - Wissai -

● 2018-02-11 - Cho xem căn cước của anh bạn VNCH chút đi - FB Quên Hoài -

● 2018-02-10 - Việt Khang đã viết "Anh Là Ai?" - nay mai sẽ có bài "Chị Là Ai?" - Phạm Hoàng Vương -

● 2018-02-09 - Mời xem phim "The Real History of the evil Roman Catholic Church" - Văn Cát giới thiệu -

● 2018-02-09 - Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương? - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành - Giác Hạnh + Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Mời nghe: Những Mùa Xuân Tha Hương - Thủy Lâm Synh -

● 2018-02-08 - Ông James Mattis thăm Việt Nam với tư cách là bộ trưởng quốc phòng Mỹ chứ không phải con chiên - Ri Nguyễn vs HS chủ báo Đất Mẹ -

● 2018-02-07 - Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công - Tùng Lê -

● 2018-02-06 - Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ăn nói lạng quạng, - Mike Wilson -

● 2018-02-05 - Phóng sanh có 3 ý nghĩa - FB Thích Phước Toàn -

● 2018-02-03 - Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC - Việt Dân -

● 2018-02-01 - “Tuyệt Quán Luận” của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Duyên Sinh -

● 2018-02-01 - Hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân khác kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền, báo chí hả - Giác Hạnh -

● 2018-01-31 - Bản chất tinh vi lừa đảo của bọn làm chính trị chuyên nghiệp bán rẻ lương tri cho quyền lực - Mike Wilson -

● 2018-01-31 - Chia sẻ đề tài Tôn Giáo - Chính trị - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2018-01-30 - NếuTổng Thống Mỹ bị tình nghi phạm luật, thì AI SẼ ĐIỀU TRA Tổng Thống ? - Mike Wilson -

● 2018-01-28 - Warren Buffett: "Đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ, nhưng rủi thay chúng tôi (giới giàu) đang - Mike Wilson -

● 2018-01-27 - Dù Không Vô Địch Giải Bóng Đá Châu Á 2018, U23 Việt Nam Đã Lập Kỳ Tích Xứng Đáng - Thích Nhật Từ Fanpage -

● 2018-01-25 - Người Việt ở Hải ngoại thật khổ: chúc mừng U23 Việt Nam vào chung kết cũng bị CCCC chửi - Ri Nguyễn và Diễn Đàn -

● 2018-01-25 - Tuy nhiên, Giáo hoàng lại trích dẫn chuyện con rắn "fake news" với bà Eva - Bạn đọc KT -

● 2018-01-23 - Tóm gọn bản chất chính trị chia rẽ tranh quyền tại các nước gọi là "theo cơ chế dân chủ" Âu Mỹ - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>>