●   Bản rời    

Nói với những người chống Kết Nghĩa 2 Thành Phố: Irvine - Nha Trang

Chủ đề:
Việc Hủy Bỏ Kết Nghĩa Tỷ Muội"...
__________________
On Thursday, April 17, 2014 8:16 AM,
Khach-Quan Tran wrote:

Nói với Chương Thành ChauT@cadmus.com ,

Việt Nam ngày nay đã không phát triển hay đã phát triển 10 lần hơn hoặc mấy chục lần hơn thì tùy còn theo quan điểm của mỗi người. Nhưng, chắc chắn rằng, sự phát triển của Việt Nam đã được những nhân vật và tổ chức quốc tế có uy tín lớn như Tổng Thống Mỹ Bush, Ngân Hàng Thế giới, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, v.v… ngợi khen.

Hãy suy gẫm và trả lời những câu hỏi trong luận điểm ngắn sau đây (đã được nói ra trong một email trước) thì sẽ đương nhiên nhận được câu trả lời mà Chương Thành ChauT@cadmus.com muốn hỏi :

“Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến “cái thực chất vì sao lại nghèo ?” ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?”

Khách Quan.

_______________
On Wednesday, April 16, 2014 3:42 PM,
"Chau, Thanh" wrote:

Linda Nguyen – Well put !

Hỏi thêm Khách Quan xem tại sao gần 39 năm rồi mà vẫn chưa “…bằng mười năm xưa” như lời bác dạy, để bây giờ muốn đi “kết nghĩa” với thành phố Irving hầu mong nâng cao thêm đời sống người dân Nha Trang. Cứ ngỡ rằng đỉnh cao trí tuệ đã đưa người dân Nha Trang tới thiên đàng cộng sản lâu rồi mới phải chứ, có đâu mà cần đến Đế Quốc Mỹ để kết với chả nghĩa…

Chương Thành

Thanh C. Chau

Email - Thanh.Chau@cenveo
__________________
2014-04-16 11:28 GMT-04:00
Khach-Quan Tran :

Linda Nguyen,

Những điều anh bạn Linda Nguyen thắc mắc trong email dưới đây đã được chúng tôi giải thích rõ nhiều hơn bạn mong muốn nếu bạn chịu suy nghĩ một chút. Thôi được, chúng tôi sẽ giúp bạn thêm một lần nữa vậy, nhưng xin bạn vì lẽ công bằng cũng đừng quên trả lời những vấn đề mà chúng tôi đã hỏi trước đó.

Questions 1: Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Questions 2: Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Có thể giải thích chung như sau cho 2 questions này vì chúng cùng phát xuất từ một vấn đề :

Sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Mỹ Việt Irvine/Nha Trang, cứ cho là do Bộ Ngoại Giao VN bảo Consulates làm để chỉ cho cán bộ Cộng Sản hưởng lợi và tham nhũng. Như vậy là đã đúng ý Linda Nguyen quá đi rồi chứ gì.

Vậy thì trong tình huống xấu nhất như thế, xin Linda Nguyen hãy giải thích cho : Nếu không cho người dân hưởng lợi (dù nhỏ) từ công ăn việc làm phát sinh + nếu không lo lắng cho người dân khôn ngoan hơn và tài giỏi hơn để có thể thực hiện những công ăn việc làm có chuyên môn kỹ thuật cao hơn hầu sản sinh ra những sản phẩm giá trị cao hơn thì cán bộ lấy cái gì để hưởng lợi và tham nhũng cho nhiều hơn nào ?

Đó, sự kết nghĩa dù cho có tình huống xấu nhất là cán bộ hưởng lợi và tham nhũng thì ít nhất thì ĐỒNG BÀO cũng được hưởng lợi từ công ăn việc làm và cũng sẽ có điều kiện để khôn ngoan tài giỏi hơn. Trong khi đó, những kẻ yêu nước ấu trĩ thì lại lấy mất đi công ăn việc làm cùa ĐỒNG BÀO, LÀM HẠI ĐỒNG BÀO VÀ LÀM HẠI CHO TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC !

Người dân hay ĐỒNG BÀO PHẢI LÀ GỐC CỦA MỌI VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ YÊU NƯỚC. Nhưng tại sao, chưa bao giờ thấy Linda Nguyen và những kẻ cùng hội quan tâm đến cái GỐC lợi ích của ĐỒNG BÀO trong khi nhân danh đấu tranh “yêu nước” ? Chỉ thấy Linda Nguyen chuyên chú vào việc tấn công các cá nhân và phe đảng, thái độ và những hành động như thế của ông bạn Linda Nguyen chỉ có thể là kẻ đang vận động tranh cử cho bản thân mình hoặc cho một người nào đó ủy quyền, nó đã chứng tỏ rằng Linda Nguyen chỉ chuyên chú cho quyền lợi của bản thân và phe đảng khi nhân danh đấu tranh “yêu nước” mà thôi. Ôi ! Người “Dân cử” mà như thế sao ! ! !

(Hỡi Quý Anh Chị Em làm NAIL và LAO ĐỘNG NGHÈO nhưng yêu thân nhân cùng bạn hữu đã và đang gởi tiền giúp đỡ họ, chính Quý Anh Chị Em mới là những người yêu thân nhân, yêu ĐỒNG BÀO, YÊU DÂN TỘC VÀ YÊU NƯỚC THỰC SỰ ĐÚNG NGHĨA . Chúng tôi khâm phục Quý Anh Chị Em, nhưng khinh bỉ những kẻ “trí thức” mồm thì nói “yêu nước” nhưng tư tưởng và hành động thì lại phản lại quyền lợi của Đồng Bào mình).

Hỏi tiếp Linda Nguyen có hiểu và trả lời được gì không trong những vấn đề sau đây (nhưng đã nêu ra trong email trước đó) vì nó có thể giải đáp rõ hơn vấn đề mà Linda Nguyen đã đặt ra :

Nếu diệt xong cộng sản mà ĐÔNG BÀO và ĐẤT NƯỚC vẫn không phải là đối tượng của chiến lược thì cứu quốc là cứu cái gì ?

Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến cái thực chất vì sao lại nghèo ? ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?

Quý vị tự khoe khoang đã đọc nhiều về Chủ Thuyết Cộng Sản. Quý vị lại nhất mực quy kết Việt Nam ngày nay là Cộng Sản, nhưng tại sao quý vị lại không biết Việt Nam ngày nay lại khuyến khích tự do kinh doanh, tức là khuyến khích sự bóc lột các giá trị thặng dư (khuyến khích một điều tối kỵ của Chủ Thuyết Cộng Sản) ? Phải chăng, quý vị chỉ biết đọc, nhưng không biết hay không cần suy nghĩ ?

Nếu điều sau đây không sai và ứng dụng vào quản lý đất nước, nhắm mục tiêu phục vụ là ĐỒNG BÀO thì sẽ dễ dàng thấy rằng mọi thắc mắc của Linda đều đã được giải thích :

Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.


Còn nếu không thể hiểu được, chúng tôi đành chịu và càng tin thêm vào ông THINH NGUYEN đã lưu ý về sự ấu trĩ của bạn.


Khách Quan.

======================

LTS: Xin lỗi quí bạn đọc tiếng Việt về những câu Anh ngữ không được dịch ra như dưới đây. Người viết ra những thư ấy mang họ Việt, không biết nói tiếng Việt cũng không có gì lạ vì không ở Việt Nam. Nhưng điều đáng buồn là họ lại lớn tiếng và gây thế lực để tranh đấu chống lại Việt Nam, xứ sở của cha mẹ họ trong lúc họ chẳng biết gì về điều họ đang làm! SH

======================

__________________
On Tuesday, April 15, 2014 8:41 PM,
Linda Nguyen wrote:

Dear Khach Quan,

From your gibberish reply, I knew didn't read my suggested reading list.
Please confirm that you've read the reading list so that I know that we're on a same footing before the debate.
Is there a reason why you side-stepping the last two questions below?

Questions 1: Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?
Questions 2: Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Are you sure the Communist Cadres in Nha Trang need another house like this one below which belongs to Nguyen Tan Dung?

Linda
Before we start discussing whether the Friendship designation is good or bad for the Vietnamese people.

Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.

Then read the Doi Moi Policy 1986, on the market-based mixed economy based on State-Owned industry.

Then read various articles on the Distribution of Wealth in Vietnam; and Why in a Resources Rich Vietnam, the People is still Poor?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?

Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

______________________
2014-04-15 17:08 GMT+00:00
Khach-Quan Tran :

Xin nhắc lại :

Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.

Bất kỳ một quan điểm nào nhân danh bất kỳ một lý tưởng gì mà lại gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT thì cũng đều là TỘI ĐỒ PHẢN QUỐC.

Xin lưu ý rằng :

. Từ xã hội nhỏ như thôn xóm, làng xã, tỉnh thành cho đến quốc gia, quốc tế, ở đâu cũng đều cảm nhận được sự ích lợi và cần thiết của giao lưu và trao đổi lẫn nhau giữa những con người trong xã hội.

. Lợi ích từ sự giao lưu sẽ tự động phản ứng dây chuyền và ích lợi sẽ đến cho mọi người trong xã hội một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thí dụ đơn giản :

Tiền gởi về Việt Nam cho Thân Nhân và Bạn Hữu của Quý Anh Chị Em làm Nail chẳng những sẽ chỉ làm cho chính thân nhân và bạn hữu mừng vui mà lại còn làm cho : Chị bán xôi, anh phu hồ, người trồng rau, người sản xuất bánh kẹo,…nói chung là những người làm công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hay dịch vụ đều mừng vui (bất chấp trong thể chế nào).

Khi giao lưu, những đơn đặt hàng, những khoản tiền đầu tư sẽ là những công ăn việc làm mở ra, là những kinh nghiệm và khôn ngoan học hỏi được, là những đường xá mở rộng, v.v…tất cả đều là hạnh phúc của mọi ĐỒNG BÀO ít nhiều đều có một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

. Nếu (anh, chị, ông, bà,… Linda Nguyen) và “chiến lược gia Tran Van Thuong” còn chưa hiểu được điều sơ đẳng như thế, xin lỗi có thể còn nói gì về YÊU ĐỒNG BÀO & TỔ QUỐC cho quý vị hiểu được đây ? Khách Quan chúng tôi biết, các con cháu chúng ta cũng sẽ biết, quý vị có thể làm bất cứ gì với ĐỒNG BÀO VIỆT và DÂN TỘC VIỆT khi quý vị ở xứ Mỹ tự do và giàu có này, kể cả đấu tranh “yêu nước” như mù đến nỗi vẫn không biết đã làm nguy hại đến hạnh phúc của ĐỒNG BÀO và TƯƠNG LAI CỦA DÂN TỘC mình !

. Nếu biện giải bằng những điều sau đây ư ?


“Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.” (Linda Nguyen)

Vậy, quý vị có biết không, nhiều Chính Phủ của Nước Mỹ đã đọc đã biết và còn biết hơn nhiều lần như thế nữa ? Có biết không, khôn ngoan tuyệt đỉnh đến như họ mà cũng phải giúp đỡ và đối xử với Cộng Sản VN và nhất là với Đồng Bào VN đâu có vô cảm đến tàn ác như quý vị (hãy xem lại email của ông THINH NGUYEN huongtanthinh@yahoo.com đã dẫn chứng)! Quý vị nghĩ là quý vị có thể khôn hơn các Chính Phủ Mỹ ư ? Buồn cười ! Khách Quan chúng tôi và các thế hệ con cháu của chúng ta đều nghĩ rằng quý vị đều biết những điều này, nhưng quý vị chỉ vì quyền lợi riêng tư trước mắt, chỉ đấu tranh cho quý vị chứ không cho Đồng Bào, nên tầm nhìn hạn hẹp và do đó mà làm hại Đồng Bào và Dân Tộc !

. Quý vị tự khoe khoang đã đọc nhiều về Chủ Thuyết Cộng Sản. Quý vị lại nhất mực quy kết Việt Nam ngày nay là Cộng Sản, nhưng tại sao quý vị lại không biết Việt Nam ngày nay lại khuyến khích tự do kinh doanh, tức là khuyến khích sự bóc lột các giá trị thặng dư (khuyến khích một điều tối kỵ của Chủ Thuyết Cộng Sản) ? Phải chăng, quý vị chỉ biết đọc, nhưng không biết hay không cần suy nghĩ ?

. Phải chăng, bởi lý do sau 39 năm nhưng VN vẫn nghèo mà quý vị muốn cho VN tiếp tục nghèo hơn bằng cách phá hoại sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Irvine và Nha Trang ?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?(Linda Nguyen)


Nếu thế thì quý vị đã giúp cho kẻ thù Trung Cộng đạt yêu cầu. Quý vị làm như không biết rằng Việt Nam càng nghèo yếu thì càng là miếng mồi ngon cho kẻ thù Trung Cộng, kẻ thù mà quý vị miệng thì ra rả chống nhưng lại âm thầm hoặc ấu trĩ tiếp tay !

. Quý vị cứ chê bai Việt Nam nghèo nhưng không bao giờ suy nghĩ đến cái thực chất vì sao lại nghèo ? ! Nếu giao đất nước cho quý vị quản lý, hãy nói thử coi quý vị làm sao cho đất nước giàu nào ? Quý vị có bầu cử ra được một ông hay một bà “Minh Trị” “Minh Quân” nào đó có thể làm cho đất nước giàu được không ? Chắc chắn là quý vị không biết, phải không ? Nếu không biết cái thực chất vì sao nghèo thì không thể biết cái thực chất nào làm cho giàu, đấu tranh vì thế mà như mù, phải không ?

Cái thực chất của vấn đề thì không thấy hay không biết, nhưng lại giỏi nhìn thấy những điều vụn vặt ! Quý vị có dám chắc rằng hình ảnh về một em bé trần truồng đi mò cua bắt ốc là nói lên sự nghèo khó duy nhất chỉ thấy ở Việt Nam ngày nay không ? Nào, hãy thử vào xem ở Google Images : India poor’s, Pakistan poor, Philippine poor, Bangladesh poor, Mexico poor, Honduras poor, v.v…có hàng ngàn thảm cảnh nghèo tương tự hoặc tệ hơn thì sao ? Thế mà, những đất nước ấy đều đã “dân chủ hóa” như quý vị mong muốn, thậm chí đã “dân chủ hóa” từ rất lâu nhưng tại sao vẫn nghèo ? Hãy trả lời đi để quý vị thấy cái nghèo vẫn còn phổ biến trên thế giới và chẳng từ một thể chế nào. Suy nghĩ như thế có phải là không thể nhìn thấy thực chất mà chỉ biết suy nghĩ vụn vặt vô nghĩa không ?

. Xin nói thêm với “chiến lược gia” Trần Văn Thưởng , email levanthang10@gamail.com, người đã nhiều lần nói đến cái “chiến lược cứu quốc”. Mọi thắc mắc mà ông nêu ra đều đã được giải thích trong những ý kiến của diễn đàn trong vấn đề có liên quan, xin ông hãy sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp của người làm chiến lược để nhận rõ vấn đề đã thắc mắc. Bây giờ xin hỏi : Mục đích của cái “chiến lược cứu quốc” của ông là gì ?

Phải chăng là “diệt cộng sản” ? Nếu diệt xong cộng sản mà ĐÔNG BÀO và ĐẤT NƯỚC vẫn không phải là đối tượng của chiến lược thì cứu quốc là cứu cái gì ?


Xin ông hãy làm rõ mục đích của chiến lược và phương cách thực hiện; nhưng chớ để cho con cháu mai sau nghĩ rằng, “chiến lược gia” như thế thì làm thua trận là điều không khó hiểu.

Khách Quan.

Xin tham khảo thêm :


THINH NGUYEN

Today at 10:58 AM

Dear Victor Gold Linda,

The more you write, the more you look like a kid. I do not think you are a mature in politic. What I suggest you is to go back to your school, learn more and come back to talk about politic. The information that you state here is trash, nobody needs it, not mention Victor Charlie ambassy.
I am waiting for you, do not worry. I always remember you, my dear. Just try hard to study, alright Victor Gold Linda.

________________________
On Monday, April 14, 2014 2:08 PM,
Linda Nguyen wrote:

Dear Khach Quan,

Before we start discussing whether the Friendship designation is good or bad for the Vietnamese people.

Please review the first The Manifesto of the Communist Party by Karl Marx & Frederich Engels.

Then read the Communist International Doctrine from Marxist-Leninist.
Then read the Doi Moi Policy 1986, on the market-based mixed economy based on State-Owned industry.

Then read various articles on the Distribution of Wealth in Vietnam; and Why in a Resources Rich Vietnam, the People is still Poor?

Then we can discuss why after 39 years after the end of the Vietnam's War and 28 years after Doi Moi policy that Vietnam is considered one of the poorest and underdeveloped countries in Asia?

Then we can discuss why Friendship/Twin/Sister Cities only benefited the Communist Cadres? And why this designation should stop?

Then finally, we can discuss the real reasons as to why the Communist Consulates pushed for this Friendship designation?

Linda

Here is the list of some Friendship Cities/Twin Cities/Sister Cities in Vietnam with North America Cities:

Hai Phong = Seattle

Hochiminh City = San Francisco & Toronto, Canada.

Hue = Honolulu & New Haven

Da Nang = Oakland, Tacoma, San Diego, San Francisco, Jersey City & Pittsburgh. The situation of Houston/Danang is still yet to be determined.

Friendship/Twin/Sister Cities designation shall never benefit this child in Vietnam.

___________________________
2014-04-14 11:22 GMT-04:00
Khach-Quan Tran :


Linda Nguyen,

Tương đồng nghĩa là tương đương hay tương tự và đồng dạng. Đồng dạng thì giống nhau nhưng có thể không bằng nhau, như con giống Bố, hay như 2 tam giác đồng dạng. Như vậy, Khách Quan tôi đã không hiểu khác ý nghĩ của Linda về chữ nghĩa similarities.

Tất nhiên phải hiểu những qui định về Friendship Cities/ Twin Cities/Sister Cities như là những giao ước (contract), do đó chúng đều có thể thay đổi hoặc chấm dứt giao ước. Nhưng chắc chắn rằng, sự thay đổi giao ước phải dựa trên nguyên tắc thỏa đáng cho quyền lợi qua lại giữa đôi bên. Phải “có qua rồi có lại mới toại lòng nhau”

Trong một số trường hợp, “PHẢN DÂN & PHẢN QUỐC” thì tùy vào quan điểm (Lưu ý : Chỉ cần đề cập đến quan điểm khác nhau là đủ vì phe này phái kia cũng chỉ là một loại biểu thị của quan điểm khác nhau). Nhưng, bất kỳ một quan điểm nào nhân danh bất kỳ một lý tưởng gì mà lại gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT thì cũng đều là TỘI ĐỒ PHẢN QUỐC. Phải không, Linda ?

Vậy thì, DÂN TỘC VIỆT là gì ? Chẳng phải là ĐỒNG BÀO VIỆT hiện nay và mai sau hay sao ?

Kết nghĩa giữa 2 thành phố là gì ? Chẳng phải là để có thêm khách hàng, có thêm những cơ hội giao lưu, đầu tư, buôn bán, tạo ra công ăn việc làm và nâng cao mức sống của ĐỒNG BÀO hay sao ? Xây dựng hạnh phúc của ĐỒNG BÀO trong hiện tại chẳng phải là xây dựng hạnh phúc của ĐỒNG BÀO trong tương lai hay sao ? ĐỒNG BÀO trong hiện tại và ĐỒNG BÀO trong tương lai chẳng phải là DÂN TỘC VIỆT NAM hay sao ?

Phá hoại sự kết nghĩa giữa 2 thành phố Irvine và Nha Trang chẳng phải là phá hoại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO hay sao ? Chẳng phải là gây nguy hại cho tương lai của DÂN TỘC VIỆT hay sao ? chẳng phải là PHẢN ĐỒNG BÀO và PHẢN QUỐC hay sao ?


Nếu tính thêm dữ kiện, hàng trăm thành phố của “kẻ thù Trung Cộng” đã và đang hưởng lợi phát triển nhờ kết nghĩa với các thành phố của Mỹ thì hành động ngăn cản kết nghĩa giữa Irvine và NhaTrang có khác gì giúp cho kẻ thù Trung Cộng có thêm lợi thế sức mạnh ! Đó chẳng phải là hành động PHẢN DÂN & PHẢN QUỐC hay sao ?

Hãy nhớ lấy : Bất cứ một thể chế nào, nếu không có sự khôn ngoan và giàu mạnh của ĐỒNG BÀO để làm những công việc có phẩm chất cao thì cũng đều khó có thể đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Vậy, chớ có đấu tranh ấu trĩ mà phá hại hạnh phúc của ĐỒNG BÀO mình, của tương lai DÂN TỘC mình.

Khách Quan

Xin tham khảo thêm :
Thế nào là VÌ DÂN VIỆT

Vì Dân Việt đương nhiên vì tất cả những gì thuộc về Dân Việt.


1). Thuộc về Dân Việt gồm có : Đồng Bào Việt, Quốc Gia Việt, Tổ Quốc Việt, Dân Tộc Việt, Văn Hóa Việt, v.v…

2). Trong số những thành phần thuộc về Dân Việt trên đây, quan trọng nhất là Đồng Bào Việt. Bởi vì, Đồng Bào thì cụ thể trước mắt, nhìn thấy được và dễ hiểu; trong khi Tổ Quốc, Dân Tộc, Quốc Gia thì mơ hồ, trừu tượng, khó hình dung.

Vì Đồng Bào Việt trong hiện tại thì cũng chính là vì Đồng Bào Việt trong tương lai, tức nhiên là vì Dân Tộc Việt, kéo theo đó là vì Quốc Gia Việt và vì Tổ Quốc Việt.

Bởi vậy, VÌ ĐỒNG BÀO VIỆT là cụ thể, là thực tế, là dễ hiểu nhất và là bao trùm tất cả những thành phần mơ hồ trừu tượng khác của VÌ DÂN VIỆT như là Vì Dân Tộc Việt, Vì Văn Hóa Việt, Vì Quốc Gia Việt, Vì Tổ Quốc Việt, v.v…

Nói rằng, Vì Đồng Bào Việt là cụ thể, là thực tế và là dễ hiểu nhất của phạm trù Vì Dân Việt, nhưng thực tế không phải là dễ hiểu đối với trình độ dân trí Việt hiện nay. Thực vậy, ngay cả những khoa bảng Việt cao nhất như Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, … cũng không thể hiểu được đầy đủ thế nào là Vì Dân Việt ! Thí dụ :

Ø Có nhiều Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, ... nói rằng Vì Dân Việt nhưng lại lập luận hay a-dua để triệt hạ kinh tế VN, không gởi tiền về VN, không dùng hàng hóa và dịch vụ VN, v.v…! Há quý vị khoa bảng này lại ngớ ngẩn đến độ không biết rằng làm như thế là gây khó khăn cho đời sống Đồng Bào Việt, là thiệt hại cho tương lai của Đồng Bào Việt, kéo theo đó là gây hại cho Dân Tộc Việt, là gây hại cho Tổ Quốc Việt ?

Ø Không hề biết cách giải quyết bế tắc “Các đảng phái trong các nước nghèo như VN sẽ bị các thế lực ngoại bang mua chuộc để trở thành tay sai, rồi bán nước và kết cục là mất nước”, nhưng nhiều khoa bảng VN ở cấp cao như Tiến Sĩ, Luật Sư, Bác Sĩ, … cũng vẫn cứ kêu gào “Phải Dân Chủ hóa bằng đa đảng”

Các thí dụ trên cho thấy : Khoa bảng VN bằng cấp cao không có nghĩa là thuộc về thành phần dân trí cao, thậm chí nhiều khi ngược lại. Cho nên, thực tế cho thấy không nên tin cậy nhiều ở lý lẽ của khoa bảng VN, nhưng vấn đề chính cùa VN hiện nay phải là : Nâng cao TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ VN

Hi vọng, mọi thành viên của diễn đàn mang tiếng là VÌ DÂN VIỆT hiểu được rõ THẾ NÀO LÀ VÌ DÂN VIỆT và giải pháp nào nâng cao TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ VN hầu tránh những bế tắc hay mâu thuẫn gây nguy hại cho Đồng Bào Việt.

Khách Quan (Sep 06 2013)
Đó đây


2018-10-16 - Cuốn sách cuối cùng của Stephen Hawking tiết lộ câu trả lời của ông cho "những câu hỏi lớn" - Không có Thượng đế. Không ai điều hành vũ trụ Có những dạng sinh vật thông minh ngoài vũ trụ - và cảnh báo phải cẩn thận. Sách cũng nói không thể loại trừ chuyện đi ngược thời gian

2018-10-16 - Chuyên gia nước ngoài: Việt Nam đã sẵn sàng ngồi vào ghế Hội đồng Bảo An - Tầm quan trọng của Việt Nam trong an ninh quốc tế đã tăng lên rõ rệt từ sau hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á — Thái Bình Dương (APEC) năm ngoái, khi đón tiếp thành công

2018-10-16 - Biển Đông không phải là tỉnh của Trung Quốc - Đó là khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Cố vấn John Bolton khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

2018-10-15 - Tự do mậu dịch: châu Âu và Việt Nam chạy đua với thời gian - Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Nghị Viện Châu Âu ngày 10/10/2018 vừa tổ chức một buổi điều trần về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo vệ đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Việt Nam.

2018-10-14 - Giáo Hoàng Phanxicô chấp nhận sự từ chức của Tổng Giám Mục Wuerl, áp lực bởi các chỉ trích - về cách xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục của Hồng Y Wuerl. Nhưng dù Wuerl trở thành 1 trong các Hồng Y cao cấp nhất bị từ chức trong một năm nổi cộm nhiều vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, GH Phanxicô cũng cho H.Y. hạ cánh nhẹ nhàng, viết thư ca ngợi và cho phép H.Y. ở lại như là một quản trị viên của Tổng giáo phận Washington cho đến khi tìm được người kế nhiệm.

2018-10-13 - Rouen, Pháp - LM Jean-Baptiste Sèbe 38 tuổi đã treo cổ tự tử trong nhà thờ hôm thứ Ba - Sáng nay (18 tháng 9, 2018) xác của LM Jean-Baptiste Sèbe được phát hiện trong khuôn viên của nhà thờ Saint-Romain. Ông là cha sở của giáo xứ Saint John XXIII ở Rouen Nord. Linh Mục Jean-Baptiste Sèbe bị một phụ nữ tố cáo có hành vi không đứng đắn và tấn công tình dục con gái của cô. Giám đốc truyền thông của giáo phận Rouen, nói rằng ông không thể xác nhận hay từ chối thông tin này.(xem bản tin)

2018-10-13 - WinWin VN tại phố Bolsa: Đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc -

2018-10-13 - Linh mục Trần Xuân Mạnh làm Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo VN - Ủy ban không chỉ có vai trò động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước mà còn là cầu nối quan trọng giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và chính quyền,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-10-16 - Vài đoạn giảng Phật pháp ngắn gọn cho "người rao giảng Chúa" trên Facebook - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-10-11 - Ai Là NHÂN CHỨNG SỐNG của vụ xảy ra tại Chùa Lá Vàng? - Diễn Đàn -

● 2018-10-11 - Xin mọi người thôi gọi các LM, GM, GH là "Cha" - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-10-10 - Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-08 - CHIÊN TỬ và CHIÊN NÔ khác nhau ra sao? - Pham Hoàng Vương -

● 2018-10-06 - Nếu ở thời nay, Việt Nam đã có thêm một Phạm Nhật Vượng! - FB Doan Quang Minh -

● 2018-10-06 - Nghi ngờ về hiện hữu của God: Không thể bắt buộc con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái vớ - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-10-04 - Nay đã hiểu tại sao TT Trump nói : "truyền thông là kẻ thù của nhân dân". - Lão Ông -

● 2018-10-03 - Vâng, Có Đức Chúa Trời. Cho nên ngôi mộ của quan thượng thư Việt Gian Tam Đại Ngô Đình Khả... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-02 - Tôi vì bảo vệ Đạo (Chúa) mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai? - VN.Answer.yahoo -

● 2018-10-02 - Chưa Có Một Dân Tộc Nào Trên Thế Giới Thờ Cúng Quân Xâm Lược - FB Song Phạm -

● 2018-09-30 - Đề nghị nhà thờ: chấm dứt dùng từ "phản Chúa, phản đạo" để miệt thị người bỏ đi nhà thờ - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-09-28 - Trong bài CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ? - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-28 - Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác - FB Lan Phong -

● 2018-09-26 - Theo thông tin từ LHQ ngày 25/9/2018 nhân loại đang phải đối mặt với 4 đại họa - EDITH M. LEDERER and JENNIFER PELTZ -

● 2018-09-26 - Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân - FB Phú Lâm Châu -

● 2018-09-25 - Số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác" - Trần Quang Diệu -

● 2018-09-25 - Nhân Cách Linh Mục Trước Sự Ra Đi Của Chủ Tịch Nước - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-23 - TT Trump đổi luật: sẽ không cấp thẻ xanh và visa cho những ai đang ở Mỹ nhưng muốn xin trợ cấp - Mike Wilson -

● 2018-09-23 - Tại một số quốc gia phát triển lại là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-23 - Kinh Hòa Bình? Hòa Bình Đối Với Catô Rôma Giáo Là Chuyện Đãi Bôi - Ri Nguyễn -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-09-07 - Ai Lấy Lại Từng Tấc Đất Cho Dân Ta? - Việt Dân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>>