●   Bản rời    

Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ

LTS: Dường như ông Vũ Linh Châu rất mau quên. Thỉnh thoảng ông lại "sáng kiến" ra một đề tài mới để bênh vực tất cả những gì liên quan đến đạo Chúa (Ông Ngô Đình Diệm l một thí dụ điển hình) bằng cách chà đạp bất cứ cái gì của tiền đồ dân tộc. Nhưng rốt cuộc lần nào ông cũng bị mất cả chì lẫn chài, đến đỗi đồng đạo phải "chạy trước mặt ông" để ông chạy theo đỡ mất mặt. Vì đề tài nào ông cũng có mục đích tương tự, cho nên dù ông cứ đồ tới đồ lui rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân chứ không liên hệ đến bất cứ tôn giáo nào thì vẫn bằng thừa, vì ai cũng hiểu ông bênh vực cho cái gì. (SH)
From: phamhba@yahoo.com
Date: Wed, June 19, 2013 5:06 pm
Subject: Re: PHVg KHAI THỊ CHO GIÁO-SI CHÂU-LINH-V Ũ..

Thưa ông Châu-Linh-Vũ !

Tam đại Việt-Gian của họ Ngô-Đình :

1)-Ngô-Đình-Niệm. 2)-Ngô-Đình-Khả. 3)-Ngô-Đình-Diệm đều là những con chiên Da-Tô phản-quốc rước Giặc Pháp & Giặc Nhà Thờ về dẫm nát quê-hương đất nước hằng 83 năm và 9 năm máu lửa, phần Ngô-Đình-Diệm, thì tàn-sát dân Miền-Nam, đa-số là Phật-Tử, cuối cùng Diệm đồng ý giao MNVN cho CSBV để làm Phó Chủ-Tịch cho Hồ-Chí-Minh. Vậy mới gọi là Tam-Đại (3 đời) Việt-Gian.

Về Đức Thái-Tổ Nhà Lý (Lý-Công-Uẩn) :
-Việc một người mang lý-lịch : cha VÔ-DANH ở nước nào không có. Điễn-hình bà Maria là một mục-nữ mang hoang thai, sanh ra Chúa Dê-Xù của ông Châu cũng như trường-hợp của Ngài Công-Uẩn. Nhưng ông Dê-Xù nói dóc là con "Chúa Trời", rồi không làm được tích-sự gì, bởi chính cái tội nói dóc trịch-thượng nầy mà phải bị đóng đính trên Thập-Ác-Giá đến chết.

-Về Ngài Lý-Công-Uẩn, rất đáng tôn-sùng vì Ngài được nhà Sư Lý-Khánh-Vân lượm trước cửa Chùa, hấp-thụ nền giáo-dục đậm nét từ-bi của nhà Phật, nên Ngài mới thay vua Lê-Ngọa-Triều bạo-ngược, đem lại hạnh-phúc, cơm no, áo ấm cho bá-tánh, lương-dân, khai-sáng một triều-đại huy-hoàng 215 năm lịch-sử. Đức Lý-Thái-Tổ cũng là đứa con có cha VÔ-DANH, nhưng vẫn tốt hơn cả triệu lần đối với ông Thánh Môi-Se của Ca-Tô-Giáo.

-Ông Môi-Se được sanh ra bởi tệ-trạng LOẠN-LUÂN. Mẹ ông đem bỏ vào cái thúng thả trôi sông, mặc tình sống chết. May nhờ một tỳ-nữ vớt được, trao cho Công-Chúa Ai-Cập nuôi dưỡng. Đến trưởng-thành ông Môi-Se vong-ân, phản-phúc chống lại Công-Chúa và Triều-Đình Ai-Cập, vì mặc-cảm con hoang của dân nô-lệ, ông học phép phù-thủy giết hằng vạn dân-lành qua các màn "Đức Chúa Trời nỗi giận". Thế sao ông Châu không đọc kỹ Holy Bible và Việt-Sử, để phát-ngôn dễ nghe một chút, để tỏ ra là người "công-chính" ? Chứ viết bài đưa lên Diễn-Đàn mà chỉ làm mất công độc-giả delete thì đáng tiếc lắm..

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
June-19-2013

_____________________
From: Chau Vu
Sent: Wednesday, June 19, 2013 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo [ChinhNghiaViet] Tr : [VN-TD] Fwd: DÒNG HỌ BA ĐỜI LÀM VIỆT GIAN

TỔ TIÊN NHÀ NGÔ: TAM ĐẠI VIỆT GIAN!

TỔ TIÊN NHÀ LÝ: NGOÀI VÒNG LỄ GIÁO?

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tất cả qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris,
Kính gửi Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Ông Trần Quang Diệu, ông Sagiang.
Thưa qúi vị,
Trong bài dưới đây của ông Trần Quang Diệu và ông Sagiang do qúi vị LTLN và NKAT chuyển lên các D Đ, khi phê phán về công việc điều hành đất nước trong thời Đệ Nhất CH của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một lần nữa, tổ tiên và dòng họ ba bốn đời của gia đình này đã bị vạ lây, điển hình là qua câu nói: “Nhà Ngô tam đại Việt gian”.
Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm.
Do đó, trước đây, trong bài so sánh về hai triều đại “Nhà Lý và Nhà Ngô”, tôi đã cố ý không đề cập tới tổ tiên của hai dòng họ này. Nhưng vì trong mấy ngày gần đây, thái độ tiểu nhân và thiếu nhân cách trên đây đã được liên tục lập đi lập lại nhiều lần trên các D Đ, cho nên tôi xin được bổ túc như sau:
- Tổ Tiên Nhà Ngô:
Nhà Ngô xuất thân từ một dòng họ gia giáo đúng theo truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Rất nhiều người, kể cả các tác gỉa trong nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm, họ đã cố gắng hết sức để tìm tòi bươi móc từ ba bốn đời trong gia phả của dòng họ Ngô Đình, nhưng chưa hề thấy bất cứ một tác gỉa nào, một cá nhân nào đã tìm ra được những nhân cách đi ngang về tắt, “mèo mả gà đồng” hay vượt ra ngoài vòng lễ giáo của tổ tiên dòng họ Nhà Ngô.
- Tổ Tiên Nhà Lý:
Trong cuốn “Việt Nam Sử Lược, Cụ Trần Trọng Kim, một sử gia Phật giáo, đã cho chúng ta biết về Tổ Tiên của Nhà Lý như sau:
“Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn… tức là vua Thái Tổ Nhà Lý.
Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyện “Buddha child” của ông Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cho nên mọi người đều đã dư biết người cha của vua Lý Thái Tổ là ai.
Phải chăng Phạm thị chính là hình ảnh của một trong “ba cô đội gạo lên chùa” trong ca dao VN?
Phải chăng hình ảnh của nhà sư Lý Khánh Vân đã thấp thoáng trong các vần thơ nói về “sư cụ” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương sau này?

Như đã thưa với qúi vị ở trên, đây là những ý kiến vạn bất đắc dĩ của tôi, được viết ra với một mục đích duy nhất là ước mong rằng đời sống riêng tư, nhất là tổ tiên dòng họ của các nhân vật trong lịch sử và trên chính trường sẽ được mọi người tôn trọng. Mỗi cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về các hành động của cá nhân mình mà thôi, không liên lụy gì tới ông bà tổ tiên cũng như anh em dòng họ và ngay cả … tôn giáo mà người đó tin theo.
(Qúi vị đã viết và đã phổ biến:

2013/6/17 Tran Quang Dieu

…Với tình trạng gia đình tam đại Việt gian thực tế như vậy, lịch sử nên tính từ đời ông Ngô Đình Niệm, qua Ngô Đình Khả, rồi đến mấy anh em Thục, Diệm...
Cũng may chứ Cụ Cố Ngô Đình Dinh mà sớm "tiếp cận", hoặc… nghe lời các ông "Cố" (đạo) như thân phận các con cháu của Cụ sau này, thì thay vì "Tứ Đại Đồng Đường" sẽ biến thành Tứ Đại Việt gian mất!?

Trần Quang Diệu

Nếu có kẻ vô giáo dục nào đó cũng lôi cha mẹ ông bà anh em dòng họ của ông Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và của qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris ra để nhục mạ như qúi vị đang làm với tổ tiên của TT Ngô Đình Diệm thì qúi vị nghĩ sao?
Không biết trong thời Pháp thuộc, tổ tiên, ông bà cha me của qúi vị sinh sống bằng nghề nghiệp gì. “Chẳng ký thì thông, cũng cậu bồi” hay là cu li quét tầu lau bếp, hay là cạo mủ cao su tại các đồn điền Miền Đông Nam bộ… nhưng xin nhớ rằng, vào thời gian Pháp thuộc đó, tất cả những người đó, gồm có cả ông bà tổ tiên dòng họ của qúi vị, tất cả cũng đều đã làm việc cho thực dân xâm lược và do đó cũng đều là … Việt gian cả. Không biết các vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris thì sao, chứ chắc là các cụ thân sinh ra ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và ông Trần Quang Diệu thì đều vẫn còn mạnh giỏi, qúi vị thử đưa cho các cụ đọc qua ý kiến này, để xem các cụ phê phán thế nào về chúng ta.
Tóm lại, ước gì tất cả mọi người đều biết hành sử giống như hầu hết những người có học trong xã hội văn minh chung quanh chúng ta hiện giờ: “Ai làm nấy chiụ, chứ không liên can gì tới tổ tiên, ông bà cha mẹ, tông ty họ hàng và…tôn giáo của người đó”.)

[...] (SH: phần dưới đây cắt bỏ vì ông VLC cố tình thêm nhiều đề tài khác, bao gồm nhiều ý kiến sai lạc, ngược với các minh chứng của tài liệu lịch sử đã được trình bày ở trang nhà)
[...]

Vũ Linh Châu.
Phát bỉêu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
Đó đây


2018-10-17 - Mỹ-Triều : Bình Nhưỡng tố cáo « quỷ kế » của Washington - Bắc Triều Tiên, qua cơ quan tuyên truyền KCNA, công kích chính quyền Donald Trump có ý đồ đen tối duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chận tiến trình hoà giải giữa hai miền Nam-Bắc

2018-10-17 - Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 - Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

2018-10-17 - Mỹ lo ngại trước hành vi "cướp bóc" của Trung Quốc - "Mỹ rõ ràng không cố kìm chế Trung Quốc mà chỉ đưa ra quan điểm khác. Chúng tôi là hai cường quốc tại khu vực Thái Bình Dương và là hai nền kinh tế lớn. Sẽ có những lúc ...", chúng tôi giẫm chân lên nhau. Vì vậy chúng tôi sẽ tìm cách để điều chỉnh hiệu quả mối quan hệ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm nay phát biểu

2018-10-16 - Cuốn sách cuối cùng của Stephen Hawking tiết lộ câu trả lời của ông cho "những câu hỏi lớn" - Không có Thượng đế. Không ai điều hành vũ trụ Có những dạng sinh vật thông minh ngoài vũ trụ - và cảnh báo phải cẩn thận. Sách cũng nói không thể loại trừ chuyện đi ngược thời gian

2018-10-16 - Chuyên gia nước ngoài: Việt Nam đã sẵn sàng ngồi vào ghế Hội đồng Bảo An - Tầm quan trọng của Việt Nam trong an ninh quốc tế đã tăng lên rõ rệt từ sau hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á — Thái Bình Dương (APEC) năm ngoái, khi đón tiếp thành công

2018-10-16 - Biển Đông không phải là tỉnh của Trung Quốc - Đó là khẳng định của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép đối với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực. Cố vấn John Bolton khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

2018-10-15 - Tự do mậu dịch: châu Âu và Việt Nam chạy đua với thời gian - Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Nghị Viện Châu Âu ngày 10/10/2018 vừa tổ chức một buổi điều trần về Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo vệ đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Việt Nam.

2018-10-14 - Giáo Hoàng Phanxicô chấp nhận sự từ chức của Tổng Giám Mục Wuerl, áp lực bởi các chỉ trích - về cách xử lý các trường hợp lạm dụng tình dục của Hồng Y Wuerl. Nhưng dù Wuerl trở thành 1 trong các Hồng Y cao cấp nhất bị từ chức trong một năm nổi cộm nhiều vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, GH Phanxicô cũng cho H.Y. hạ cánh nhẹ nhàng, viết thư ca ngợi và cho phép H.Y. ở lại như là một quản trị viên của Tổng giáo phận Washington cho đến khi tìm được người kế nhiệm.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-10-16 - Vài đoạn giảng Phật pháp ngắn gọn cho "người rao giảng Chúa" trên Facebook - FB Công Giáo Xưa và Nay -

● 2018-10-11 - Ai Là NHÂN CHỨNG SỐNG của vụ xảy ra tại Chùa Lá Vàng? - Diễn Đàn -

● 2018-10-11 - Xin mọi người thôi gọi các LM, GM, GH là "Cha" - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-10-10 - Chưa bao giờ các Giáo Hoàng Roman Catholic ... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-08 - CHIÊN TỬ và CHIÊN NÔ khác nhau ra sao? - Pham Hoàng Vương -

● 2018-10-06 - Nếu ở thời nay, Việt Nam đã có thêm một Phạm Nhật Vượng! - FB Doan Quang Minh -

● 2018-10-06 - Nghi ngờ về hiện hữu của God: Không thể bắt buộc con người phải tuân theo giáo điều nào đi trái vớ - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-10-04 - Nay đã hiểu tại sao TT Trump nói : "truyền thông là kẻ thù của nhân dân". - Lão Ông -

● 2018-10-03 - Vâng, Có Đức Chúa Trời. Cho nên ngôi mộ của quan thượng thư Việt Gian Tam Đại Ngô Đình Khả... - Phượng Hoàng GV -

● 2018-10-02 - Tôi vì bảo vệ Đạo (Chúa) mà tiêu diệt 2 đứa nó là Đúng hay Sai? - VN.Answer.yahoo -

● 2018-10-02 - Chưa Có Một Dân Tộc Nào Trên Thế Giới Thờ Cúng Quân Xâm Lược - FB Song Phạm -

● 2018-09-30 - Đề nghị nhà thờ: chấm dứt dùng từ "phản Chúa, phản đạo" để miệt thị người bỏ đi nhà thờ - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-09-28 - Trong bài CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ? - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-28 - Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác - FB Lan Phong -

● 2018-09-26 - Theo thông tin từ LHQ ngày 25/9/2018 nhân loại đang phải đối mặt với 4 đại họa - EDITH M. LEDERER and JENNIFER PELTZ -

● 2018-09-26 - Nghĩ về LM Nguyễn Duy Tân - FB Phú Lâm Châu -

● 2018-09-25 - Số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác" - Trần Quang Diệu -

● 2018-09-25 - Nhân Cách Linh Mục Trước Sự Ra Đi Của Chủ Tịch Nước - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-23 - TT Trump đổi luật: sẽ không cấp thẻ xanh và visa cho những ai đang ở Mỹ nhưng muốn xin trợ cấp - Mike Wilson -

● 2018-09-23 - Tại một số quốc gia phát triển lại là nơi có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới - FB Doan Quang Minh -

● 2018-09-23 - Kinh Hòa Bình? Hòa Bình Đối Với Catô Rôma Giáo Là Chuyện Đãi Bôi - Ri Nguyễn -

● 2018-09-22 - Chuyện lùm xùm đề cử bổ nhiệm Brett M. Kavanaugh vào Tòa Tối Cao - Mike Wilson -

● 2018-09-19 - Ăn vạ đang dần trở thành 1"nghề" ở giáo phận Vinh - FB Nguyễn Tiến Trung -

● 2018-09-17 - Giao Kèo Thế Kỷ chỉ là trò đểu - Đây không phải là tiếng nói chống Do Thái hay thiên vị Palestine ! - Trudy Rubin -

● 2018-09-12 - Vẫn giữ nguyên bảng chữ Quốc ngữ, và các ký tự dấu câu, chỉ đổi mới "phương pháp dạy" đọc, - FB Trọng Nghĩa Nguyễn -

● 2018-09-09 - Chúng ta là Nạn Nhân Ca-tô Giáo (NNCG) chứ không phải TNCS - Giác Hạnh -

● 2018-09-07 - Cha chỉ cho "đoàn kết" gữa giáo dân mà thôi - Cha dạy giáo dân sống "cô lập" giữa lòng dân tộc - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-09-07 - Ai Lấy Lại Từng Tấc Đất Cho Dân Ta? - Việt Dân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>>