Sách Hiếm net

 ●   Bản rời    

Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ

LTS: Dường như ông Vũ Linh Châu rất mau quên. Thỉnh thoảng ông lại "sáng kiến" ra một đề tài mới để bênh vực tất cả những gì liên quan đến đạo Chúa (Ông Ngô Đình Diệm l một thí dụ điển hình) bằng cách chà đạp bất cứ cái gì của tiền đồ dân tộc. Nhưng rốt cuộc lần nào ông cũng bị mất cả chì lẫn chài, đến đỗi đồng đạo phải "chạy trước mặt ông" để ông chạy theo đỡ mất mặt. Vì đề tài nào ông cũng có mục đích tương tự, cho nên dù ông cứ đồ tới đồ lui rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân chứ không liên hệ đến bất cứ tôn giáo nào thì vẫn bằng thừa, vì ai cũng hiểu ông bênh vực cho cái gì. (SH)
From: phamhba@yahoo.com
Date: Wed, June 19, 2013 5:06 pm
Subject: Re: PHVg KHAI THỊ CHO GIÁO-SI CHÂU-LINH-V Ũ..

Thưa ông Châu-Linh-Vũ !

Tam đại Việt-Gian của họ Ngô-Đình :

1)-Ngô-Đình-Niệm. 2)-Ngô-Đình-Khả. 3)-Ngô-Đình-Diệm đều là những con chiên Da-Tô phản-quốc rước Giặc Pháp & Giặc Nhà Thờ về dẫm nát quê-hương đất nước hằng 83 năm và 9 năm máu lửa, phần Ngô-Đình-Diệm, thì tàn-sát dân Miền-Nam, đa-số là Phật-Tử, cuối cùng Diệm đồng ý giao MNVN cho CSBV để làm Phó Chủ-Tịch cho Hồ-Chí-Minh. Vậy mới gọi là Tam-Đại (3 đời) Việt-Gian.

Về Đức Thái-Tổ Nhà Lý (Lý-Công-Uẩn) :
-Việc một người mang lý-lịch : cha VÔ-DANH ở nước nào không có. Điễn-hình bà Maria là một mục-nữ mang hoang thai, sanh ra Chúa Dê-Xù của ông Châu cũng như trường-hợp của Ngài Công-Uẩn. Nhưng ông Dê-Xù nói dóc là con "Chúa Trời", rồi không làm được tích-sự gì, bởi chính cái tội nói dóc trịch-thượng nầy mà phải bị đóng đính trên Thập-Ác-Giá đến chết.

-Về Ngài Lý-Công-Uẩn, rất đáng tôn-sùng vì Ngài được nhà Sư Lý-Khánh-Vân lượm trước cửa Chùa, hấp-thụ nền giáo-dục đậm nét từ-bi của nhà Phật, nên Ngài mới thay vua Lê-Ngọa-Triều bạo-ngược, đem lại hạnh-phúc, cơm no, áo ấm cho bá-tánh, lương-dân, khai-sáng một triều-đại huy-hoàng 215 năm lịch-sử. Đức Lý-Thái-Tổ cũng là đứa con có cha VÔ-DANH, nhưng vẫn tốt hơn cả triệu lần đối với ông Thánh Môi-Se của Ca-Tô-Giáo.

-Ông Môi-Se được sanh ra bởi tệ-trạng LOẠN-LUÂN. Mẹ ông đem bỏ vào cái thúng thả trôi sông, mặc tình sống chết. May nhờ một tỳ-nữ vớt được, trao cho Công-Chúa Ai-Cập nuôi dưỡng. Đến trưởng-thành ông Môi-Se vong-ân, phản-phúc chống lại Công-Chúa và Triều-Đình Ai-Cập, vì mặc-cảm con hoang của dân nô-lệ, ông học phép phù-thủy giết hằng vạn dân-lành qua các màn "Đức Chúa Trời nỗi giận". Thế sao ông Châu không đọc kỹ Holy Bible và Việt-Sử, để phát-ngôn dễ nghe một chút, để tỏ ra là người "công-chính" ? Chứ viết bài đưa lên Diễn-Đàn mà chỉ làm mất công độc-giả delete thì đáng tiếc lắm..

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
June-19-2013

_____________________
From: Chau Vu
Sent: Wednesday, June 19, 2013 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo [ChinhNghiaViet] Tr : [VN-TD] Fwd: DÒNG HỌ BA ĐỜI LÀM VIỆT GIAN

TỔ TIÊN NHÀ NGÔ: TAM ĐẠI VIỆT GIAN!

TỔ TIÊN NHÀ LÝ: NGOÀI VÒNG LỄ GIÁO?

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tất cả qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris,
Kính gửi Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Ông Trần Quang Diệu, ông Sagiang.
Thưa qúi vị,
Trong bài dưới đây của ông Trần Quang Diệu và ông Sagiang do qúi vị LTLN và NKAT chuyển lên các D Đ, khi phê phán về công việc điều hành đất nước trong thời Đệ Nhất CH của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một lần nữa, tổ tiên và dòng họ ba bốn đời của gia đình này đã bị vạ lây, điển hình là qua câu nói: “Nhà Ngô tam đại Việt gian”.
Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm.
Do đó, trước đây, trong bài so sánh về hai triều đại “Nhà Lý và Nhà Ngô”, tôi đã cố ý không đề cập tới tổ tiên của hai dòng họ này. Nhưng vì trong mấy ngày gần đây, thái độ tiểu nhân và thiếu nhân cách trên đây đã được liên tục lập đi lập lại nhiều lần trên các D Đ, cho nên tôi xin được bổ túc như sau:
- Tổ Tiên Nhà Ngô:
Nhà Ngô xuất thân từ một dòng họ gia giáo đúng theo truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Rất nhiều người, kể cả các tác gỉa trong nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm, họ đã cố gắng hết sức để tìm tòi bươi móc từ ba bốn đời trong gia phả của dòng họ Ngô Đình, nhưng chưa hề thấy bất cứ một tác gỉa nào, một cá nhân nào đã tìm ra được những nhân cách đi ngang về tắt, “mèo mả gà đồng” hay vượt ra ngoài vòng lễ giáo của tổ tiên dòng họ Nhà Ngô.
- Tổ Tiên Nhà Lý:
Trong cuốn “Việt Nam Sử Lược, Cụ Trần Trọng Kim, một sử gia Phật giáo, đã cho chúng ta biết về Tổ Tiên của Nhà Lý như sau:
“Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn… tức là vua Thái Tổ Nhà Lý.
Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyện “Buddha child” của ông Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cho nên mọi người đều đã dư biết người cha của vua Lý Thái Tổ là ai.
Phải chăng Phạm thị chính là hình ảnh của một trong “ba cô đội gạo lên chùa” trong ca dao VN?
Phải chăng hình ảnh của nhà sư Lý Khánh Vân đã thấp thoáng trong các vần thơ nói về “sư cụ” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương sau này?

Như đã thưa với qúi vị ở trên, đây là những ý kiến vạn bất đắc dĩ của tôi, được viết ra với một mục đích duy nhất là ước mong rằng đời sống riêng tư, nhất là tổ tiên dòng họ của các nhân vật trong lịch sử và trên chính trường sẽ được mọi người tôn trọng. Mỗi cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về các hành động của cá nhân mình mà thôi, không liên lụy gì tới ông bà tổ tiên cũng như anh em dòng họ và ngay cả … tôn giáo mà người đó tin theo.
(Qúi vị đã viết và đã phổ biến:

2013/6/17 Tran Quang Dieu

…Với tình trạng gia đình tam đại Việt gian thực tế như vậy, lịch sử nên tính từ đời ông Ngô Đình Niệm, qua Ngô Đình Khả, rồi đến mấy anh em Thục, Diệm...
Cũng may chứ Cụ Cố Ngô Đình Dinh mà sớm "tiếp cận", hoặc… nghe lời các ông "Cố" (đạo) như thân phận các con cháu của Cụ sau này, thì thay vì "Tứ Đại Đồng Đường" sẽ biến thành Tứ Đại Việt gian mất!?

Trần Quang Diệu

Nếu có kẻ vô giáo dục nào đó cũng lôi cha mẹ ông bà anh em dòng họ của ông Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và của qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris ra để nhục mạ như qúi vị đang làm với tổ tiên của TT Ngô Đình Diệm thì qúi vị nghĩ sao?
Không biết trong thời Pháp thuộc, tổ tiên, ông bà cha me của qúi vị sinh sống bằng nghề nghiệp gì. “Chẳng ký thì thông, cũng cậu bồi” hay là cu li quét tầu lau bếp, hay là cạo mủ cao su tại các đồn điền Miền Đông Nam bộ… nhưng xin nhớ rằng, vào thời gian Pháp thuộc đó, tất cả những người đó, gồm có cả ông bà tổ tiên dòng họ của qúi vị, tất cả cũng đều đã làm việc cho thực dân xâm lược và do đó cũng đều là … Việt gian cả. Không biết các vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris thì sao, chứ chắc là các cụ thân sinh ra ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và ông Trần Quang Diệu thì đều vẫn còn mạnh giỏi, qúi vị thử đưa cho các cụ đọc qua ý kiến này, để xem các cụ phê phán thế nào về chúng ta.
Tóm lại, ước gì tất cả mọi người đều biết hành sử giống như hầu hết những người có học trong xã hội văn minh chung quanh chúng ta hiện giờ: “Ai làm nấy chiụ, chứ không liên can gì tới tổ tiên, ông bà cha mẹ, tông ty họ hàng và…tôn giáo của người đó”.)

[...] (SH: phần dưới đây cắt bỏ vì ông VLC cố tình thêm nhiều đề tài khác, bao gồm nhiều ý kiến sai lạc, ngược với các minh chứng của tài liệu lịch sử đã được trình bày ở trang nhà)
[...]

Vũ Linh Châu.
Phát bỉêu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.Đó đây


2018-08-14 - Linh mục Ý 70 tuổi quấy rối tình dục bé 11 tuổi trong ô tô - Vị linh mục đã bị bắt giữ, thừa nhận hành vi của mình nhưng đưa ra một nguyên nhân khó tin: làm điều này vì bị “quỷ ám”, RT đưa tin. Paolo Glaentzer, 70 tuổi, bị bắt tháng trước

2018-08-14 - Tình Báo Lỗi Lạc NGUYỄN VĂN THƯƠNG - Cuộc Đào Thoát Sau 6 Lần Mỹ Cưa Chân, 10 Lần Bẻ Ngón Chân -

2018-08-13 - Đề phòng Mỹ, Triều Tiên quyết giữ bí mật hạt nhân - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, nước này sẽ vẫn cất giữ các bí mật và kiến thức về hạt nhân đã thâu tóm được như một cách phòng ngừa các chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. img src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/10/10/de-phong-my-trieu-tien-quyet-giu-bi-mat-hat-nhan.jpg width=260>

2018-08-13 - (D.N.L 197+91) Tư Tưởng Bài Trung: Tại Sao Chúng Ta Lại Đi Ngược Với Các Nước? -

2018-08-13 - Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông? - Theo ông Phương, trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên. Thời gian chạy thử nghiệm từ 3-6 tháng, ông Vũ Hồng Phương cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.

2018-08-12 - Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà - Báo điện tử Tài Tân ngày 10/8 đã tiết lộ thông tin “động trời” xung quanh vụ án Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc.

2018-08-11 - Cô gái Việt Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 - Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 diễn ra ở Thái Lan vừa kết thúc. Kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam - Phan Thị Mơ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

2018-08-11 - Cựu Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân Bùi Tín qua đời - Nhà báo Tường An Ca Dao, một trong những người thân thiết nhất của ông Bùi Tín cho BBC biết, bệnh viện đã báo tin cho bà lúc 1:30 giờ sáng rằng ông đã không qua khỏi đợt chữa trị mới nhất.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>Thư, ý kiến ngắn
● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -

● 2018-08-10 - Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-10 - Miệng ăn Welfare kinh niên mà mở mồm chửi rủa Cộng Sản - Giáo Hoàng và Cộng Sản - Diễn Đàn -

● 2018-08-06 - Có nhiều loại tham nhũng trong chính quyền TT. Trump - Mona Charen/ Mike Wilson -

● 2018-08-05 - Nhà ở tại Việt Nam và tại Mỹ - FB Doan Quang Minh -

● 2018-08-04 - “Trước cái chết...” - Ri Nguyễn -

● 2018-08-04 - Đánh trống lảng việc bảo vệ hệ thống bầu cử - mập mờ đánh đồng hai trường hợp để khuấy đ - Mike Wilson -

● 2018-08-04 - Hội chợ đa văn hóa tại Canada treo cờ Đỏ Sao Vàng - Khi nào ở Hoa Kỳ mới có? - Giác Hạnh -

● 2018-07-31 - Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN - Phan Nguyên -

● 2018-07-31 - Cẩn thận khi để vợ con đến nhà thờ nhá - Hoàng Lê -

● 2018-07-30 - GH Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) bị cả hai thời kỳ VNCH ngược đãi - Giác Hạnh -

● 2018-07-30 - PG trong dòng sinh mệnh của dân tộc.: Một thầy tu cứu nước - Kiwi giới thiệu -

● 2018-07-22 - Những điều này đang khiến cả chính trường Mỹ lâm nguy - Mike Wilson -

● 2018-07-21 - Thomas Jefferson nói thế - Nhưng tại sao TT Mỹ đặt tay trên kinh thánh, và In God We Trust? - FB Ca-tô Rô-ma giáo -

● 2018-07-19 - Tổng Thống Trump đọc từng chữ từ giấy chữa tội tại Nhà Trắng, 17/7/2018 - Trạng Móc -

● 2018-07-18 - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng ngoại ngữ - Mike Wilson -

● 2018-07-17 - Từ mới cho một khái niệm cũ - Chính nghĩa Quốc ...Gia Tô - Giác Hạnh -

● 2018-07-16 - TT. Trump khuyên Bà Teresa May về chương trình Brexit: "Kiện EU, không thương thuyết" - Washingtonpost -

● 2018-07-16 - Trong trận đấu hình tượng, nếu tôi làm trọng tài, thì HCM thắng tới mấy chục điểm - Giác Hạnh -

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -

● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -

● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -

● 2018-07-12 - Phụ nữ ngực trần đại náo nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp - Femen.org -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>>