●   Bản rời    

Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ

LTS: Dường như ông Vũ Linh Châu rất mau quên. Thỉnh thoảng ông lại "sáng kiến" ra một đề tài mới để bênh vực tất cả những gì liên quan đến đạo Chúa (Ông Ngô Đình Diệm l một thí dụ điển hình) bằng cách chà đạp bất cứ cái gì của tiền đồ dân tộc. Nhưng rốt cuộc lần nào ông cũng bị mất cả chì lẫn chài, đến đỗi đồng đạo phải "chạy trước mặt ông" để ông chạy theo đỡ mất mặt. Vì đề tài nào ông cũng có mục đích tương tự, cho nên dù ông cứ đồ tới đồ lui rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân chứ không liên hệ đến bất cứ tôn giáo nào thì vẫn bằng thừa, vì ai cũng hiểu ông bênh vực cho cái gì. (SH)
From: phamhba@yahoo.com
Date: Wed, June 19, 2013 5:06 pm
Subject: Re: PHVg KHAI THỊ CHO GIÁO-SI CHÂU-LINH-V Ũ..

Thưa ông Châu-Linh-Vũ !

Tam đại Việt-Gian của họ Ngô-Đình :

1)-Ngô-Đình-Niệm. 2)-Ngô-Đình-Khả. 3)-Ngô-Đình-Diệm đều là những con chiên Da-Tô phản-quốc rước Giặc Pháp & Giặc Nhà Thờ về dẫm nát quê-hương đất nước hằng 83 năm và 9 năm máu lửa, phần Ngô-Đình-Diệm, thì tàn-sát dân Miền-Nam, đa-số là Phật-Tử, cuối cùng Diệm đồng ý giao MNVN cho CSBV để làm Phó Chủ-Tịch cho Hồ-Chí-Minh. Vậy mới gọi là Tam-Đại (3 đời) Việt-Gian.

Về Đức Thái-Tổ Nhà Lý (Lý-Công-Uẩn) :
-Việc một người mang lý-lịch : cha VÔ-DANH ở nước nào không có. Điễn-hình bà Maria là một mục-nữ mang hoang thai, sanh ra Chúa Dê-Xù của ông Châu cũng như trường-hợp của Ngài Công-Uẩn. Nhưng ông Dê-Xù nói dóc là con "Chúa Trời", rồi không làm được tích-sự gì, bởi chính cái tội nói dóc trịch-thượng nầy mà phải bị đóng đính trên Thập-Ác-Giá đến chết.

-Về Ngài Lý-Công-Uẩn, rất đáng tôn-sùng vì Ngài được nhà Sư Lý-Khánh-Vân lượm trước cửa Chùa, hấp-thụ nền giáo-dục đậm nét từ-bi của nhà Phật, nên Ngài mới thay vua Lê-Ngọa-Triều bạo-ngược, đem lại hạnh-phúc, cơm no, áo ấm cho bá-tánh, lương-dân, khai-sáng một triều-đại huy-hoàng 215 năm lịch-sử. Đức Lý-Thái-Tổ cũng là đứa con có cha VÔ-DANH, nhưng vẫn tốt hơn cả triệu lần đối với ông Thánh Môi-Se của Ca-Tô-Giáo.

-Ông Môi-Se được sanh ra bởi tệ-trạng LOẠN-LUÂN. Mẹ ông đem bỏ vào cái thúng thả trôi sông, mặc tình sống chết. May nhờ một tỳ-nữ vớt được, trao cho Công-Chúa Ai-Cập nuôi dưỡng. Đến trưởng-thành ông Môi-Se vong-ân, phản-phúc chống lại Công-Chúa và Triều-Đình Ai-Cập, vì mặc-cảm con hoang của dân nô-lệ, ông học phép phù-thủy giết hằng vạn dân-lành qua các màn "Đức Chúa Trời nỗi giận". Thế sao ông Châu không đọc kỹ Holy Bible và Việt-Sử, để phát-ngôn dễ nghe một chút, để tỏ ra là người "công-chính" ? Chứ viết bài đưa lên Diễn-Đàn mà chỉ làm mất công độc-giả delete thì đáng tiếc lắm..

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
June-19-2013

_____________________
From: Chau Vu
Sent: Wednesday, June 19, 2013 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo [ChinhNghiaViet] Tr : [VN-TD] Fwd: DÒNG HỌ BA ĐỜI LÀM VIỆT GIAN

TỔ TIÊN NHÀ NGÔ: TAM ĐẠI VIỆT GIAN!

TỔ TIÊN NHÀ LÝ: NGOÀI VÒNG LỄ GIÁO?

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tất cả qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris,
Kính gửi Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Ông Trần Quang Diệu, ông Sagiang.
Thưa qúi vị,
Trong bài dưới đây của ông Trần Quang Diệu và ông Sagiang do qúi vị LTLN và NKAT chuyển lên các D Đ, khi phê phán về công việc điều hành đất nước trong thời Đệ Nhất CH của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một lần nữa, tổ tiên và dòng họ ba bốn đời của gia đình này đã bị vạ lây, điển hình là qua câu nói: “Nhà Ngô tam đại Việt gian”.
Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm.
Do đó, trước đây, trong bài so sánh về hai triều đại “Nhà Lý và Nhà Ngô”, tôi đã cố ý không đề cập tới tổ tiên của hai dòng họ này. Nhưng vì trong mấy ngày gần đây, thái độ tiểu nhân và thiếu nhân cách trên đây đã được liên tục lập đi lập lại nhiều lần trên các D Đ, cho nên tôi xin được bổ túc như sau:
- Tổ Tiên Nhà Ngô:
Nhà Ngô xuất thân từ một dòng họ gia giáo đúng theo truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Rất nhiều người, kể cả các tác gỉa trong nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm, họ đã cố gắng hết sức để tìm tòi bươi móc từ ba bốn đời trong gia phả của dòng họ Ngô Đình, nhưng chưa hề thấy bất cứ một tác gỉa nào, một cá nhân nào đã tìm ra được những nhân cách đi ngang về tắt, “mèo mả gà đồng” hay vượt ra ngoài vòng lễ giáo của tổ tiên dòng họ Nhà Ngô.
- Tổ Tiên Nhà Lý:
Trong cuốn “Việt Nam Sử Lược, Cụ Trần Trọng Kim, một sử gia Phật giáo, đã cho chúng ta biết về Tổ Tiên của Nhà Lý như sau:
“Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn… tức là vua Thái Tổ Nhà Lý.
Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyện “Buddha child” của ông Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cho nên mọi người đều đã dư biết người cha của vua Lý Thái Tổ là ai.
Phải chăng Phạm thị chính là hình ảnh của một trong “ba cô đội gạo lên chùa” trong ca dao VN?
Phải chăng hình ảnh của nhà sư Lý Khánh Vân đã thấp thoáng trong các vần thơ nói về “sư cụ” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương sau này?

Như đã thưa với qúi vị ở trên, đây là những ý kiến vạn bất đắc dĩ của tôi, được viết ra với một mục đích duy nhất là ước mong rằng đời sống riêng tư, nhất là tổ tiên dòng họ của các nhân vật trong lịch sử và trên chính trường sẽ được mọi người tôn trọng. Mỗi cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về các hành động của cá nhân mình mà thôi, không liên lụy gì tới ông bà tổ tiên cũng như anh em dòng họ và ngay cả … tôn giáo mà người đó tin theo.
(Qúi vị đã viết và đã phổ biến:

2013/6/17 Tran Quang Dieu

…Với tình trạng gia đình tam đại Việt gian thực tế như vậy, lịch sử nên tính từ đời ông Ngô Đình Niệm, qua Ngô Đình Khả, rồi đến mấy anh em Thục, Diệm...
Cũng may chứ Cụ Cố Ngô Đình Dinh mà sớm "tiếp cận", hoặc… nghe lời các ông "Cố" (đạo) như thân phận các con cháu của Cụ sau này, thì thay vì "Tứ Đại Đồng Đường" sẽ biến thành Tứ Đại Việt gian mất!?

Trần Quang Diệu

Nếu có kẻ vô giáo dục nào đó cũng lôi cha mẹ ông bà anh em dòng họ của ông Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và của qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris ra để nhục mạ như qúi vị đang làm với tổ tiên của TT Ngô Đình Diệm thì qúi vị nghĩ sao?
Không biết trong thời Pháp thuộc, tổ tiên, ông bà cha me của qúi vị sinh sống bằng nghề nghiệp gì. “Chẳng ký thì thông, cũng cậu bồi” hay là cu li quét tầu lau bếp, hay là cạo mủ cao su tại các đồn điền Miền Đông Nam bộ… nhưng xin nhớ rằng, vào thời gian Pháp thuộc đó, tất cả những người đó, gồm có cả ông bà tổ tiên dòng họ của qúi vị, tất cả cũng đều đã làm việc cho thực dân xâm lược và do đó cũng đều là … Việt gian cả. Không biết các vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris thì sao, chứ chắc là các cụ thân sinh ra ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và ông Trần Quang Diệu thì đều vẫn còn mạnh giỏi, qúi vị thử đưa cho các cụ đọc qua ý kiến này, để xem các cụ phê phán thế nào về chúng ta.
Tóm lại, ước gì tất cả mọi người đều biết hành sử giống như hầu hết những người có học trong xã hội văn minh chung quanh chúng ta hiện giờ: “Ai làm nấy chiụ, chứ không liên can gì tới tổ tiên, ông bà cha mẹ, tông ty họ hàng và…tôn giáo của người đó”.)

[...] (SH: phần dưới đây cắt bỏ vì ông VLC cố tình thêm nhiều đề tài khác, bao gồm nhiều ý kiến sai lạc, ngược với các minh chứng của tài liệu lịch sử đã được trình bày ở trang nhà)
[...]

Vũ Linh Châu.
Phát bỉêu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
Đó đây


2018-05-22 - Lạm dụng ở Chi-lê, một vụ bê bối mới: Giám mục Goic đình chỉ việc mục vụ của 15 linh mục - Đây là trường hợp nổi bật, giúp chúng ta hiểu được sự lây lan của một hiện tượng, mà bây giờ đã trở thành một “hệ thống”, cùng lúc với sự bất lực của các chủ chăn không có

2018-05-22 - Một chuyên gia khẳng định lạm dụng quyền lực là gốc rễ của khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội - họ thao túng và sỉ nhục nạn nhân và Giáo hội trong cương vị thể chế, trước hết lại muốn bảo vệ hình ảnh của mình thay vì chăm sóc cho những người bị lạm dụng.

2018-05-20 - Cố vấn chính trị lâu năm của TT Trump sẽ bị Mueller truy tố vì "tội ác không liên quan" - Roger Stone có thể bị Luật sư đặc biệt Robert Mueller truy tố. Tuy nhiên, bản cáo trạng sẽ là một "tội phạm không liên quan" đến bất kỳ sự thông đồng nào với Nga vào năm 2016.

2018-05-19 - Thực sự, "vụ săn phù thủy" của Mueller đang săn được những kẻ xảo trá - Bất chấp những tuyên bố liên tục của Trump "Không có sự thông đồng và không có cản trở công lý", các sự kiện nay càng tệ hơn nhiều so với lúc Mueller đặt tên, cả hai vấn đề trên

2018-05-19 - Sự từ chức của tất cả giám mục Chi-lê vùi đi trách nhiệm của từng người - Ông François Devaux, chủ tịch tổ chức "Lời được Giải phóng" phản ứng trước việc các giám mục Chi-lê từ chức, ông đã đến Chi-lê vào tháng 1 vừa qua để dự ngày suy nghĩ chưa từng có về các vụ lạm dụng

2018-05-19 - Tất cả 34 Giám Mục ở Chi-Lê đệ đơn từ chức lên Giáo Hoàng - Trong tuyên ngôn công bố hôm 18-5-2018, các GM Chile cám ơn GH và các chức sắc vì những cố gắng chữa lành những vết thương xã hội, và xin từ chức để Ngài Giáo Hoàng định liệu.

2018-05-17 - Mueller sẽ không truy tố Trump nếu tìm thấy những hành vi sai trái, luật sư Giuliani nói - Hôm thứ Tư, luật sư của TT Trump cho biết các điều tra viên của Mueller sẽ tuân theo quan điểm của Bộ Tư Pháp rằng Hiến Pháp ngăn cản truy tố tổng thống đang tại chức

2018-05-17 - Mới nhất | vụ Đức Chúa Trời ở Ngọc Lặc và thành phố Thanh Hóa -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-05-23 - Ngày 8 tháng 5 năm 1963 chỉ là giọt nước tràn ly - Hãy xem những thủ đoạn trước đó - Trần Quang Diệu -

● 2018-05-22 - Phó Bộ Trưởng Tư Pháp - Rod Rosenstein đã đi một nước cờ rất tế nhị - Người Quan Sát -

● 2018-05-18 - Nhận diện thêm các yếu tố khác của tà đạo - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-05-18 - VNCH không có anh hùng - Hổ tướng hay Hỗ Thẹn? - Giác Hạnh vs Vũ Linh Châu -

● 2018-05-17 - Người đàn ông Mỹ thay đổi cuộc đời hàng trăm trẻ em đường phố Việt Nam - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-17 - Tại Sao ông Mueller tuyên bố không truy tố ông Trump nếu tìm thấy Trump sai phạm? - Mike Wilson -

● 2018-05-17 - Rex Tillerson cảnh báo "sự khủng hoảng về đạo đức và liêm khiết" ở nước Mỹ - nhưng không nêu tên T - Tom McCarthy/The Guardian -

● 2018-05-16 - Vì trong kinh thánh của 3 mối đạo nầy không có danh từ ghi là "Từ Bi Hỉ Xả". - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-15 - Tôn giáo - Tà giáo - Đạo đức vị tha - đạo đức vị kỷ - Face books -

● 2018-05-14 - Ngô đồng một chiếc lá rơi - Mike Wilson -

● 2018-05-14 - Vài vấn đề cần minh xác thêm - Nguyễn Phan vs Giác Hạnh -

● 2018-05-11 - Thư làm quen với anh Quý Long - Máy tính đã mở ra cho tôi một phương trởi cao rộng. - Huỳnh Anh - Tiên Long -

● 2018-05-09 - VNCH không có ai là anh hùng cả, toàn là nhận lương Mỹ, thi hành chủ nghĩa Công giáo - Giác Hạnh -

● 2018-05-09 - Tranh Siêu Đảo Ngược Chiến Thắng Tại Cuộc Thi Hội Họa Thế Giới Ở San Francisco USA 2018 - Upsidedownism -

● 2018-05-09 - Phản hồi - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - Hải Nguyễn -

● 2018-05-08 - Bổ túc - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-05-06 - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm P Châu -

● 2018-05-05 - Cái nhìn 2 chiều về cả Tầu và Nhật trong việc kinh doanh - FB Doan Quang Minh -

● 2018-05-04 - Cân nhắc khi đầu tư tiền của để định cư tại Mỹ - Đang giầu ở Việt Nam trở thành người nghèo - FB Dòng Máu Lạc Hồng -

● 2018-05-03 - Đại biểu Quốc hội: Hội Thánh Đức Chúa Trời là thứ "quái thai tâm linh" giết chết tinh thần xã hội - Tú Già -

● 2018-05-02 - Tụi Công giáo chiếm cứ đại đa số các tổ chức chính trị - Giác Hạnh -

● 2018-05-02 - Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống - và cũng đã giúp con đánh mất nó - Ron Dinh -

● 2018-05-02 - V/V Sỹ quan quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Thomas Dyer gần đây đã theo Đạo Phật - FB Quên Hoài -

● 2018-05-02 - Niềm Đau Thế Kỷ Dân Ta - Mấy câu thơ chua nhắn quân xâm lược - Nguyễn Hồng Hải -

● 2018-05-02 - Sài Gòn về đêm qua góc nhìn của nhiếp ảnh tay ngang Vũ Phong - Lão Ông -

● 2018-05-02 - Ông Moon Jae-in: TT Trump "có thể đoạt giải Nobel" nếu Bắc Hàn và Nam Hàn đạt được thỏa thuận hòa bìn - Mike Wilson -

● 2018-04-30 - Ba Mấu Chốt Quanh Chuyện Di Cư Năm 1954 - Hải Nguyễn -

● 2018-04-29 - Chứng minh VN không bao giờ đánh giặc cho Trung quốc là quan hệ VN-TQ không bao giờ hữu hảo - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>>