●   Bản rời    

Tự Trúng Kế Của Chính Mình - Khai Thị Cho Giáo-Sĩ Châu-Linh-Vũ

LTS: Dường như ông Vũ Linh Châu rất mau quên. Thỉnh thoảng ông lại "sáng kiến" ra một đề tài mới để bênh vực tất cả những gì liên quan đến đạo Chúa (Ông Ngô Đình Diệm l một thí dụ điển hình) bằng cách chà đạp bất cứ cái gì của tiền đồ dân tộc. Nhưng rốt cuộc lần nào ông cũng bị mất cả chì lẫn chài, đến đỗi đồng đạo phải "chạy trước mặt ông" để ông chạy theo đỡ mất mặt. Vì đề tài nào ông cũng có mục đích tương tự, cho nên dù ông cứ đồ tới đồ lui rằng ông chịu trách nhiệm cá nhân chứ không liên hệ đến bất cứ tôn giáo nào thì vẫn bằng thừa, vì ai cũng hiểu ông bênh vực cho cái gì. (SH)
From: phamhba@yahoo.com
Date: Wed, June 19, 2013 5:06 pm
Subject: Re: PHVg KHAI THỊ CHO GIÁO-SI CHÂU-LINH-V Ũ..

Thưa ông Châu-Linh-Vũ !

Tam đại Việt-Gian của họ Ngô-Đình :

1)-Ngô-Đình-Niệm. 2)-Ngô-Đình-Khả. 3)-Ngô-Đình-Diệm đều là những con chiên Da-Tô phản-quốc rước Giặc Pháp & Giặc Nhà Thờ về dẫm nát quê-hương đất nước hằng 83 năm và 9 năm máu lửa, phần Ngô-Đình-Diệm, thì tàn-sát dân Miền-Nam, đa-số là Phật-Tử, cuối cùng Diệm đồng ý giao MNVN cho CSBV để làm Phó Chủ-Tịch cho Hồ-Chí-Minh. Vậy mới gọi là Tam-Đại (3 đời) Việt-Gian.

Về Đức Thái-Tổ Nhà Lý (Lý-Công-Uẩn) :
-Việc một người mang lý-lịch : cha VÔ-DANH ở nước nào không có. Điễn-hình bà Maria là một mục-nữ mang hoang thai, sanh ra Chúa Dê-Xù của ông Châu cũng như trường-hợp của Ngài Công-Uẩn. Nhưng ông Dê-Xù nói dóc là con "Chúa Trời", rồi không làm được tích-sự gì, bởi chính cái tội nói dóc trịch-thượng nầy mà phải bị đóng đính trên Thập-Ác-Giá đến chết.

-Về Ngài Lý-Công-Uẩn, rất đáng tôn-sùng vì Ngài được nhà Sư Lý-Khánh-Vân lượm trước cửa Chùa, hấp-thụ nền giáo-dục đậm nét từ-bi của nhà Phật, nên Ngài mới thay vua Lê-Ngọa-Triều bạo-ngược, đem lại hạnh-phúc, cơm no, áo ấm cho bá-tánh, lương-dân, khai-sáng một triều-đại huy-hoàng 215 năm lịch-sử. Đức Lý-Thái-Tổ cũng là đứa con có cha VÔ-DANH, nhưng vẫn tốt hơn cả triệu lần đối với ông Thánh Môi-Se của Ca-Tô-Giáo.

-Ông Môi-Se được sanh ra bởi tệ-trạng LOẠN-LUÂN. Mẹ ông đem bỏ vào cái thúng thả trôi sông, mặc tình sống chết. May nhờ một tỳ-nữ vớt được, trao cho Công-Chúa Ai-Cập nuôi dưỡng. Đến trưởng-thành ông Môi-Se vong-ân, phản-phúc chống lại Công-Chúa và Triều-Đình Ai-Cập, vì mặc-cảm con hoang của dân nô-lệ, ông học phép phù-thủy giết hằng vạn dân-lành qua các màn "Đức Chúa Trời nỗi giận". Thế sao ông Châu không đọc kỹ Holy Bible và Việt-Sử, để phát-ngôn dễ nghe một chút, để tỏ ra là người "công-chính" ? Chứ viết bài đưa lên Diễn-Đàn mà chỉ làm mất công độc-giả delete thì đáng tiếc lắm..

PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG
June-19-2013

_____________________
From: Chau Vu
Sent: Wednesday, June 19, 2013 5:09 PM
Subject: [DiendanDanToc] Re: Nhà Lý: Ngoài vòng lễ giáo [ChinhNghiaViet] Tr : [VN-TD] Fwd: DÒNG HỌ BA ĐỜI LÀM VIỆT GIAN

TỔ TIÊN NHÀ NGÔ: TAM ĐẠI VIỆT GIAN!

TỔ TIÊN NHÀ LÝ: NGOÀI VÒNG LỄ GIÁO?

Kính thưa qúi vị,
Kính gửi tất cả qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris,
Kính gửi Ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, Ông Trần Quang Diệu, ông Sagiang.
Thưa qúi vị,
Trong bài dưới đây của ông Trần Quang Diệu và ông Sagiang do qúi vị LTLN và NKAT chuyển lên các D Đ, khi phê phán về công việc điều hành đất nước trong thời Đệ Nhất CH của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, một lần nữa, tổ tiên và dòng họ ba bốn đời của gia đình này đã bị vạ lây, điển hình là qua câu nói: “Nhà Ngô tam đại Việt gian”.
Theo tôi, đó là một việc làm hèn hạ, thiếu nhân cách mà những người có lòng tự trọng và có học thức không nên làm.
Do đó, trước đây, trong bài so sánh về hai triều đại “Nhà Lý và Nhà Ngô”, tôi đã cố ý không đề cập tới tổ tiên của hai dòng họ này. Nhưng vì trong mấy ngày gần đây, thái độ tiểu nhân và thiếu nhân cách trên đây đã được liên tục lập đi lập lại nhiều lần trên các D Đ, cho nên tôi xin được bổ túc như sau:
- Tổ Tiên Nhà Ngô:
Nhà Ngô xuất thân từ một dòng họ gia giáo đúng theo truyền thống đạo đức cổ truyền của dân tộc Việt Nam . Rất nhiều người, kể cả các tác gỉa trong nhóm Giao Điểm - Sách Hiếm, họ đã cố gắng hết sức để tìm tòi bươi móc từ ba bốn đời trong gia phả của dòng họ Ngô Đình, nhưng chưa hề thấy bất cứ một tác gỉa nào, một cá nhân nào đã tìm ra được những nhân cách đi ngang về tắt, “mèo mả gà đồng” hay vượt ra ngoài vòng lễ giáo của tổ tiên dòng họ Nhà Ngô.
- Tổ Tiên Nhà Lý:
Trong cuốn “Việt Nam Sử Lược, Cụ Trần Trọng Kim, một sử gia Phật giáo, đã cho chúng ta biết về Tổ Tiên của Nhà Lý như sau:
“Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm thị đi chơi chùa Tiêu Sơn, nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sư ở chùa Cổ pháp tên là Lý Khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý Công Uẩn… tức là vua Thái Tổ Nhà Lý.
Với trình độ dân trí như hiện nay, chắc là rất ít người còn tin vào các câu chuyện thần thoại “con cầu tự”, kể cả câu chuyện “Buddha child” của ông Tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ nữa. Cho nên mọi người đều đã dư biết người cha của vua Lý Thái Tổ là ai.
Phải chăng Phạm thị chính là hình ảnh của một trong “ba cô đội gạo lên chùa” trong ca dao VN?
Phải chăng hình ảnh của nhà sư Lý Khánh Vân đã thấp thoáng trong các vần thơ nói về “sư cụ” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương sau này?

Như đã thưa với qúi vị ở trên, đây là những ý kiến vạn bất đắc dĩ của tôi, được viết ra với một mục đích duy nhất là ước mong rằng đời sống riêng tư, nhất là tổ tiên dòng họ của các nhân vật trong lịch sử và trên chính trường sẽ được mọi người tôn trọng. Mỗi cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm về các hành động của cá nhân mình mà thôi, không liên lụy gì tới ông bà tổ tiên cũng như anh em dòng họ và ngay cả … tôn giáo mà người đó tin theo.
(Qúi vị đã viết và đã phổ biến:

2013/6/17 Tran Quang Dieu

…Với tình trạng gia đình tam đại Việt gian thực tế như vậy, lịch sử nên tính từ đời ông Ngô Đình Niệm, qua Ngô Đình Khả, rồi đến mấy anh em Thục, Diệm...
Cũng may chứ Cụ Cố Ngô Đình Dinh mà sớm "tiếp cận", hoặc… nghe lời các ông "Cố" (đạo) như thân phận các con cháu của Cụ sau này, thì thay vì "Tứ Đại Đồng Đường" sẽ biến thành Tứ Đại Việt gian mất!?

Trần Quang Diệu

Nếu có kẻ vô giáo dục nào đó cũng lôi cha mẹ ông bà anh em dòng họ của ông Trần Quang Diệu, ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và của qúi vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris ra để nhục mạ như qúi vị đang làm với tổ tiên của TT Ngô Đình Diệm thì qúi vị nghĩ sao?
Không biết trong thời Pháp thuộc, tổ tiên, ông bà cha me của qúi vị sinh sống bằng nghề nghiệp gì. “Chẳng ký thì thông, cũng cậu bồi” hay là cu li quét tầu lau bếp, hay là cạo mủ cao su tại các đồn điền Miền Đông Nam bộ… nhưng xin nhớ rằng, vào thời gian Pháp thuộc đó, tất cả những người đó, gồm có cả ông bà tổ tiên dòng họ của qúi vị, tất cả cũng đều đã làm việc cho thực dân xâm lược và do đó cũng đều là … Việt gian cả. Không biết các vị trong nhóm Lý Trần Lê Nguyễn/ Paris thì sao, chứ chắc là các cụ thân sinh ra ông Nguyễn Khắc Anh Tâm, ông Sagiang và ông Trần Quang Diệu thì đều vẫn còn mạnh giỏi, qúi vị thử đưa cho các cụ đọc qua ý kiến này, để xem các cụ phê phán thế nào về chúng ta.
Tóm lại, ước gì tất cả mọi người đều biết hành sử giống như hầu hết những người có học trong xã hội văn minh chung quanh chúng ta hiện giờ: “Ai làm nấy chiụ, chứ không liên can gì tới tổ tiên, ông bà cha mẹ, tông ty họ hàng và…tôn giáo của người đó”.)

[...] (SH: phần dưới đây cắt bỏ vì ông VLC cố tình thêm nhiều đề tài khác, bao gồm nhiều ý kiến sai lạc, ngược với các minh chứng của tài liệu lịch sử đã được trình bày ở trang nhà)
[...]

Vũ Linh Châu.
Phát bỉêu và chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.
Đó đây


2018-02-21 - Học sinh nằm trước Tòa Bạch Ốc biểu tình, đòi kiểm soát súng - Hơn một chục học sinh hôm Thứ Hai “biểu tình nằm” trước Tòa Bạch Ốc trong 3 phút để đòi hỏi chính quyền có biện pháp kiểm soát súng. Ba phút là thời gian mà hung thủ Nicolas Cruz nổ súng

2018-02-20 - Giáo viên bị giết trong vụ nổ súng ở trường học từng nói với vị hôn phu của mình phải nói gì nếu ông là nạn nh - Vị hôn thê của giáo viên Scott Beigel, Gwen Gossler, nói với những người tham dự tang lễ hôm Chủ nhật rằng Scott và cô đang xem tin tức về vụ bắn súng ở trường học khác, Scott bảo cô hãy nói thật anh ta tệ như thế nào nếu anh bị giết trong trường học.

2018-02-20 - Nigeria: hôm thứ Hai, giáo hoàng lùi bước, chấp nhận cho giám mục Peter Okpaleke từ chức - Giám mục ở Ahiara, Nigerian (do GH Benedict 16 bổ nhậm năm 2012) đã bị các linh mục trong giáo phận phản đối trong nhiều năm qua. Việc GH nhượng bộ này tạo ra tiền lệ, có thể gây tiếng vang ở Chile và các nơi khác khi thẩm quyền của giáo hoàng bị thách thức. Hồi tháng 6 năm qua, GH Francis cáo buộc khắc nghiệt các linh mục thuộc giáo phận Ahiara phía Nam Nigeria, rằng họ sẽ mất việc nếu không vâng lời và chấp nhận Đức ông Peter Okpaleke làm giám mục của họ.

2018-02-20 - Bỉnh bút tờ Fox News quở trách ông Trump im lặng về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. - Smith, người đã thường thách thức TT Trump bất chấp Tổng Thống luôn khen ngợi Fox News, đã xé toạc các câu viết của Trump về cuộc điều tra của Nga và cách mà Trump đã tấn công nhiều quan chức, bao gồm cả những người trong chính quyền ông, nhưng không phải là Nga.

2018-02-20 - Đánh nhau vì một hành khách đánh rấm liên tục khiến máy bay phải đáp khẩn cấp - Phi hành đoàn bị cáo buộc đã không giúp hành khách sau khi có khiếu nại, dẫn đến cuộc ấu đả. Cuối cùng máy bay phải chuyển hướng tới sân bay Vienna để hạ cánh khẩn cấp.

2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh Tổng Thống Mỹ - được nhớ vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai. Lúc đầu lễ được dành để kính TT đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington. Về sau, nhớ thêm TT A. Lincoln và mở rộng cho các vị TT.

2018-02-17 - Người mẹ bị phạt 7 ngày vì trái lệnh tòa: đã rửa tội con gái theo đạo của mình - Tranh quyền nuôi con, người cha có lệnh tòa cấm người mẹ rửa tội con theo niềm tin của mẹ. Nhưng người mẹ đã đem con rửa tội, phải đối mặt với án phạt vì vi phạm án lệnh.

2018-02-16 - Nhà Trắng từ chối phổ biến hình ảnh của Trump ký luật giảm điều kiện cho bệnh tâm thần được có súng - Vụ nổ súng ở Florida: Các cơ quan truyền thông Mỹ yêu cầu bắt đầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ký vào dự luật vào ngày 28 tháng 2 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi nhậm chức.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-02-22 - Hoàng Sa - Hạm trưởng HQ16: Tôi luôn luôn khẳng định HQ4, HQ5 không trực chiến với tàu Trung Cộng, - Hạm trưởng Lê Văn Thự -

● 2018-02-22 - Tháng 2.1979 -Trung Quốc tấn công Việt Nam, Liên Xô ở đâu sao không giúp ? - FB Trang thông tin chống phản động -

● 2018-02-21 - Mậu Thân 68 - Cần nghe những nhân chứng rất tin cậy - đừng dựa vào vài nhân chứng lẻ tẻ, - Trần Khách Quan -

● 2018-02-21 - Tội ác trước đây của bọn hoài Ngô Đảng Cần Lao “Công giáo” - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-21 - Giải mã lý do phải giấu tên Ngô Đình Diệm trên mộ bia - Phương Hoàng GV -

● 2018-02-20 - Khi các giáo xứ liên kết chặt chẽ rồi, thì bọn nó gián một đòn phản bội - Giác Hạnh -

● 2018-02-20 - Không những "Ấp Chiến Lược" cần phải đạp đổ - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-19 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ - FB Quên Hoài -

● 2018-02-15 - Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân? - Việt Dân -

● 2018-02-14 - Chuyện sứ thần nhà Nguyễn đi Pháp kể với triều Vua Tự Đức về các ngọn đèn treo ngược: PHỊA - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - TẾT TA & TẾT TÂY và Hôn nhân lương giáo - Quân Lê -

● 2018-02-14 - Theo ông Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008 - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - Valentine & Tình Yêu - Thơ Thích Phước Toàn -

● 2018-02-11 - Tại sao tín đồ Phật Giáo ở hải ngoại không gia nhập nhóm người theo đạo Ca Tô chống VC? - Wissai -

● 2018-02-11 - Cho xem căn cước của anh bạn VNCH chút đi - FB Quên Hoài -

● 2018-02-10 - Việt Khang đã viết "Anh Là Ai?" - nay mai sẽ có bài "Chị Là Ai?" - Phạm Hoàng Vương -

● 2018-02-09 - Mời xem phim "The Real History of the evil Roman Catholic Church" - Văn Cát giới thiệu -

● 2018-02-09 - Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương? - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành - Giác Hạnh + Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Mời nghe: Những Mùa Xuân Tha Hương - Thủy Lâm Synh -

● 2018-02-08 - Ông James Mattis thăm Việt Nam với tư cách là bộ trưởng quốc phòng Mỹ chứ không phải con chiên - Ri Nguyễn vs HS chủ báo Đất Mẹ -

● 2018-02-07 - Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công - Tùng Lê -

● 2018-02-06 - Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ăn nói lạng quạng, - Mike Wilson -

● 2018-02-05 - Phóng sanh có 3 ý nghĩa - FB Thích Phước Toàn -

● 2018-02-03 - Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC - Việt Dân -

● 2018-02-01 - “Tuyệt Quán Luận” của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Duyên Sinh -

● 2018-02-01 - Hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân khác kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền, báo chí hả - Giác Hạnh -

● 2018-01-31 - Bản chất tinh vi lừa đảo của bọn làm chính trị chuyên nghiệp bán rẻ lương tri cho quyền lực - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>>