●   Bản rời    

Sự thật lịch sử - ai trả cho ai ?


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Tuesday, March 19, 2013 6:00 PM
Subject: Phản Bác ông Trương Minh Sơn. FW: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... . Trả Lại Sự Thật 3: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay

Phản Bác ông Trương Minh Sơn

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
"Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!"

Trần Quang Diệu:
Đúng! "tên Tây con Trần văn Đôn" là thế này:

"- Sanh ngày 19 tháng 8 năm 1917 tại Pháp.
- 1939, tham dự Thế Chiến II tại Pháp chống Đức.
- 1941, chiến đấu tại biên giới Thái Miên.
- 1945, chiến đấu với Nhật tại Bắc Việt.
- 1953 (thời Bảo Đại - tqd) Đại Tá Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
- 1955 (thời ông Diệm - tqd), Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng.
- 1957 (thời ông Diệm -tqd), Trung Tướng, Tư Lệnh Quân Đoàn I QĐVNCH.
- 1963 (thời ông Diệm - tqd), Tư Lệnh Lục Quân.
- 1964 (Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Khánh - tqd) Tổng Tư Lệnh QĐVNCH kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng.
- 1967, Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện.
- 1971, Dân Biểu Tỉnh Quảng Ngãi.
- 1974, 1975 Phó Thủ Tướng (VNCH - tqd)".


Thế thì, cái "tên Tây con Trần văn Đôn" này mà cả Bảo Đại lẫn Ngô Đình Diệm nâng lên hàng Sĩ Quan cao cấp đến quân hàm Đai Tá, rồi Trung Tướng thì sao vậy hả?

Chính bởi những vị thế, những chức vụ nêu trên mà "tên Tây con" Trần Văn Đôn mới có cơ hội nắm thật rõ (lẫn cả chỉ huy!) mọi biến chuyển thời cuộc của VNCH chứ ông con chiên TMS thì biết cái con khỉ khô gì?

Đến chuyện: "giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào....", Trương minh Sơn viết ?

Ồ! Ở đây ông con chiên TMS này đang chửi cha Quốc Gia VN với VNCH của Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Ngô đình Diệm đó! Con chiên TMS cũng chửi cha luôn QĐVNCH!?

Và,
"chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm"," Trương minh Sơn?

Trần Quang Diệu:

Đến như giáo triều Rome đầy "thánh thiện" Vatican La mã giáo mà còn giấu giếm những chuyện nhơ nhuốc động trời thì huống chi là Bảo Đại với Trần Văn Đôn? Thật là "thê thảm thối tha thất thường" phải không ông con chiên TMS?

Rất có thể cái nào giấu giếm được thì cứ giấu giếm, nhưng những sự kiện như
- "Thị trưởng Đà Nẵng là Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng thấy nguyện vọng tranh đấu của đồng bào và Phật tử hợp lý nên ủng hộ nhiệt tình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ gạt mời Nguyễn Chánh Thi vô họp rồi bắt giam giữ lại ở Sài gòn.” (TVĐ, sđd, tr 371);
- "từ Đà Nẵng tiến ra Huế cùng lúc đó không quân yểm trợ bắn chiếm các chùa. Thầy Trí Quang mới ra lệnh tất cả Phật tử đưa bàn thờ Phật ra đường để ngăn quân xa. Một số anh em Đuân Đoàn I cùng Phật tử và dân chúng kháng cự lại nhưng trước sự đàn áp thẳng tay của chính quyền Sài gòn, trước xe tăng và phi pháo thi nhau khạc đạn, những người lãnh đạo Miền Trung không muốn gây thêm chết chóc nên khuyên những ổ kháng cự của dân quân buông súng.” (3) và;
- “Kết quả vụ biến động miền Trung là Thiệu, Kỳ đồng ý lập một Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo hiến pháp cho nước nhà. Quốc Hội Lập Hiến ra đời vào tháng 6 năm 1966, tháng 12 năm 1966 thì soạn xong Hiến Pháp.” (Trần Văn Đôn sđd, tr 372, 373)"
thì giấu giếm làm sao được? Vì đó là những thực tế đã diễn ra.

Ba đời Viet gian tay sai Pháp như dòng họ Ngô đình… thì gắn quân hàm Trung Tướng cho "tên Tây con" Trần Văn Đôn là đúng rồi...? Thế nhưng, điều lý thú là:
Tổng Thống Diệm qua điện thoại với "tên Tây con" Trần Văn Đôn “lúc 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11” năm 1963:


"- Các anh làm gì đó?"

- Thưa Cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc.

- Tại sao các anh làm như vậy?

- Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì Cụ cũng cương quyết không thay đổi.

- Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ (tựa như là trò trẻ con! – tqd).

- Thưa Cụ muộn quá rồi. Đây có Trung Tướng Dương Văn Minh xác nhận lời nói của tôi.

Nói đến đây, ông Minh đưa cho từng người hiện diện (tại bộ Tổng Tham Mưu – tqd) xưng cấp bực và tên họ của mình, rồi lần lượt các vị khác như: ……………..” (Trần Văn Đôn, “Việt Nam Nhân Chứng”, USA, 1989, trang 221, 222).


Thế rồi, theo yêu cầu từ hàng tướng lãnh đến với anh em ông Ngô Đình Diệm là phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, họ sẽ “san bằng Dinh Gia Long thành bình địa” vì, nếu thất bại, thành phần tướng lãnh và quân nhân làm đảo chánh sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý” như ông Ngô Đình Nhu đã từng răn đe.

Để đề phòng những kẻ trung thành sẽ kéo quân về thủ đô cứu giá như kinh nghiệm ngày 11.11.1960, “tên Tây con” Trần Văn Đôn ra lịnh cho Đại Tá Bùi Đình Đạm phải giao toàn quyền Sư Đoàn 7 ở Mỹ Tho qua cho Đại Tá Nguyễn Hữu Có. Và, ông Có đã ra lịnh cho lính kéo hết tàu thuyền qua bên Mỹ Tho từ phía Bến Tre. Thế là, khi tướng con chiên Huỳnh Văn Cao ra lệnh cho Đại Tá Bùi Dinh mang sư đoàn 9 ở miền Tây mau mau về Sài gòn cứu giá. Lính sư đoàn 9 liền bị cụt giò ở phía Bến Tre, vì không có tàu thuyền để vượt nước sang sông. Thế là nhà Ngô = “thần dân” của nước Vatican La mã sụp đổ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???”

Trần Quang Diệu:

Việt Cọng họ cũng đâu có giấu giếm gì đối với “Công giáo” (ở VN chứ không có La mã!) khi họ đặt tên đường cho ông trùm thành Rome = đặc mệnh toàn quyền cho nước Vatican tại Sài gòn là Nguyễn Văn Bình?

Rồi nào là Cố vấn, nào là lãnh đạo quốc gia cao nhất VNCH mà còn “đi đêm” bắt tay với CS thì đừng có bày đặt làm chuyện ruồi đổ lỗi cho Phật giáo!

Vatican nữa, niềm nở đón tiếp bà Nguyễn Thị Bình nhưng từ chối gặp ông Nguyễn Văn Thiệu, trong khi ông Thiệu vẫn là con chiên, tuy chỉ mới tân tòng theo vợ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!”

Trần Quang Diệu:

Úi chà! Cái lũ giáo giặc, giáo gian và Việt gian “thần dân của thành Rome” đã từng song hành, từng nằm trong hàng ngũ giặc viễn chinh Tây Ban Nha và Pháp đã từng giẫm nát quê hương Việt Nam ngót cả thế kỷ thì ở đấy, chúng không những làm cho hàng hàng lớp lớp người Việt qua nhiều thế hệ bị “run”, bị “té đái” mà, nó giết, nó chặt đầu, nó bắn, nó đày ải v.v… biết bao xương máu của đồng bào Việt Nam? Mãi cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng mới “giơ tay đầu hàng vô điều kiện”?

Giáo giặc Pháp là Giám mục Puginier đã từng yếu cầu Toàn Quyền của họ “thủ tiêu giới sĩ phu” Việt Nam thì chúng mới yên lòng. Anh em ông Diệm tấn công tiêu diệt Phật giáo là “vì Chúa, vì Giáo hội”?

Vậy thì, ông con chiên “thần dân của thành Rome” Nguyễn Ngọc Loan có dự tính “đạp” nhà sư Thích Trí Quang xuống đất từ trên phi cơ trực thăng lúc ở Huế đưa vào Đà Nẵng là điều vô cùng dễ hiểu.

Thiên hạ thấy rằng, nhà sư Thích Trí Quang là một trong những linh hồn của Phật giáo chống chế độ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo 1963 mà hầu hết mấy mươi % tín đồ Phật giáo đương thời ai cũng cảm động và ngưỡng mộ. Do đó, tình thế lúc bấy giờ, nếu ông con chiên của nước Vatican La mã giáo Nguyễn Ngọc Loan mà “đạp” nhà sư này từ trên trực thăng rớt xuống đất thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn.

Trần Quang Diệu

____________________________
From: minhson741@hotmail.com
Subject: RE: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... .
Date: Tue, 19 Mar 2013 02:50:17 +0000

Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!

Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???

Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!

Lời biện minh của Trần Quang Diệu bênh vực cho giặc thầy chùa chỉ là tiếng vang trong sa mạc, và rồi nó cũng sẽ khô cổ mà tắt thở thôi !
Đó đây


2017-10-22 - Mục sư Robert Jeffress, Tin Lành phái Evangelical, nghĩ rằng Giáo hội Công giáo - có "lối thờ phượng cúng tế giống ngoại giáo" và sự thành công của tôn giáo đó là do "thiên tài của Satan." Mục sư này nói Giáo hội Công giáo La Mã là kết quả của hệ thống cúng tế của Babylon do Sách Khải Huyền, trong một đoạn video được đăng trên YouTube bởi RWW Blog.

2017-10-21 - http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LeXNhuan16.php - Ngày 18-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin truyền thông Việt Nam năm 2017 (VIF 2017), Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

2017-10-20 - Mỹ: Tổng càn quét băng nhóm buôn người, 120 bị bắt, 84 trẻ em được giải cứu - FBI công bố hôm thứ Tư, 18 tháng 10. Nạn nhân trẻ nhất là 3 tháng tuổi, tuổi trung bình của các nạn nhân là 15. Chiến dịch được gọi là Tòan Quốc, đang hoạt động năm thứ 11.

2017-10-20 - Cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược, Australia khiến Mỹ bất an - Australia đẩy mình vào tình thế khó xử khi cho một tập đoàn Trung Quốc thuê cảng nước sâu chiến lược mà không tham vấn trước đồng minh Mỹ.

2017-10-19 - Cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược, Australia khiến Mỹ bất an - Australia đẩy mình vào tình thế khó xử khi cho một tập đoàn Trung Quốc thuê cảng nước sâu chiến lược mà không tham vấn trước đồng minh Mỹ.

2017-10-19 - Giáo Hoàng mới phong thêm 35 "thánh" tử đạo cho giáo hội - trong các thế kỷ qua. Ba mươi người gồm cả linh mục và giáo dân, đã bị bức hại trong thời giáo hội Tin Lành Calvin ở Ba Tây chống Ca-tô Rô-ma năm 1645, trong khi ba đứa trẻ dân bản địa Mexico, 12 đến 13 tuổi tử đạo vì không chịu bỏ Ca-tô Rô-ma để trở lại niềm tin truyền thống bản địa.

2017-10-19 - Biểu tình ở Gainesville, bang Florida phản đối Richard Spencer, - người theo chủ nghĩa siêu chủng da trắng, đến phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Curtis M. Phillips vào ngày 19 tháng 10 (2017) Xem thêm các video ở https://twitter.com/letsgomathias

2017-10-19 - TT Trump vẫn chưa biết tên người quân nhân tử trận khi nói chuyện với người vợ - Ông cứ gọi "anh chàng của bà" (your guy). Dân biểu Frederica Wilson, D-Fla, kiên quyết khi nhận xét tính cách của TT D. Trump trong cuộc gọi điện thoại với người vợ của tử sĩ.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2017-10-22 - Cách nhận diện tin giả (fake news) - Bản tin SOHA -

● 2017-10-19 - Chất Độc Da Cam - USA: Nhân Quyền là cái chi chi??? - Trạng Móc -

● 2017-10-16 - Nỗi sợ hãi Triều Tiên tấn công chúng ta (USA) bằng VKHN chỉ là huyền thoại - National Interest -

● 2017-10-16 - Tại sao Trump phá vỡ hết các di sản của Obama một cách điên cuồng? - Jerome CARTILLIER,AFP -

● 2017-10-15 - Đây là chỗ gian manh của Dự Thảo về Thuế của Đảng Cộng Hòa - Mike Wilson +Trạng Móc -

● 2017-10-15 - AP Kiểm chứng những phát biểu của Trump về Iran - Mike Wilson -

● 2017-10-14 - Eminem, danh tài hát rap (anh là Mỹ trắng) chỉ trong vòng 1 ngày đã thu hút trên 9 triệu lượt - Youtube -

● 2017-10-13 - Thư giãn - Bắc Hàn và Hoa Kỳ, ai thông minh hơn? - Opera's mail -

● 2017-10-12 - Vài nhận xét cần trình bày nhân đọc Nhật Ký Biển Đông 15/9/2017 - Mike Wilson -

● 2017-10-12 - Thì ra, cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963 là của Ngô Đình Nhu! - Duyên Sinh -

● 2017-10-11 - Bà Thứ Trưởng Ngoại Giao Victoria Nuland đã thú nhận - Mike Wilson -

● 2017-10-10 - Dạo này bà con xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu thường tập trung ngoài sân nhà văn hóa các xóm để canh ch - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2017-10-09 - Có dịp, lão quyết không tha - Lão Ông -

● 2017-10-07 - Ngày giỗ mà hát "bớt đây" (Happy Birthday) - Trạng Móc -

● 2017-10-06 - Hình ảnh các em đi học vùng sâu vùng xa ở VN - Trạng_Móc -

● 2017-10-05 - Bharara đã suy tính trong 1 tiếng đồng hồ, và quyết định KHÔNG GỌI LẠI Trump - Mike Wilson -

● 2017-10-01 - Sự phát sinh và lớn mạnh của chủ nghĩa dân túy - Mike Wilson -

● 2017-10-01 - Nội Chiến Quốc Cộng? Thắc mắc như sau xin nhờ giải đáp. - Phạm Thanh Duy -

● 2017-09-30 - Người phi công nông dân anh hùng của Việt Nam - Việt Dân -

● 2017-09-28 - Dự thảo bảng thuế mới của Trump có những nét chính như sau - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - LHQ không cho phép Mỹ xâm chiếm Triều Tiên - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Iran: chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt trước những vi phạm của bất kỳ thành viên nào đã ký hiệp - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Từ chối công nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân - Lê Ngọc Thống -

● 2017-09-19 - Xuất khẩu lao động - chuyện làm ăn - tại sao lại dèm pha? - Mike Wilson -

● 2017-09-19 - Lãnh đạo phải có tâm : gần dân, thương dân, vì nước quên mình - Lão Ông -

● 2017-09-18 - Nhân lúc quảng cáo, tôi đổi đài sang xem thử chương trình chiến tranh VN - Mike Wilson -

● 2017-09-17 - Miền Trung đang oằn mình chống bão. Bọn chúng lại phá thêm - FB Doan Quang Minh -

● 2017-09-16 - Thư giãn- Chúa và Bão - Ông Tám -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 >>>