●   Bản rời    

Sự thật lịch sử - ai trả cho ai ?


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Tuesday, March 19, 2013 6:00 PM
Subject: Phản Bác ông Trương Minh Sơn. FW: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... . Trả Lại Sự Thật 3: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay

Phản Bác ông Trương Minh Sơn

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
"Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!"

Trần Quang Diệu:
Đúng! "tên Tây con Trần văn Đôn" là thế này:

"- Sanh ngày 19 tháng 8 năm 1917 tại Pháp.
- 1939, tham dự Thế Chiến II tại Pháp chống Đức.
- 1941, chiến đấu tại biên giới Thái Miên.
- 1945, chiến đấu với Nhật tại Bắc Việt.
- 1953 (thời Bảo Đại - tqd) Đại Tá Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
- 1955 (thời ông Diệm - tqd), Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng.
- 1957 (thời ông Diệm -tqd), Trung Tướng, Tư Lệnh Quân Đoàn I QĐVNCH.
- 1963 (thời ông Diệm - tqd), Tư Lệnh Lục Quân.
- 1964 (Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Khánh - tqd) Tổng Tư Lệnh QĐVNCH kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng.
- 1967, Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện.
- 1971, Dân Biểu Tỉnh Quảng Ngãi.
- 1974, 1975 Phó Thủ Tướng (VNCH - tqd)".


Thế thì, cái "tên Tây con Trần văn Đôn" này mà cả Bảo Đại lẫn Ngô Đình Diệm nâng lên hàng Sĩ Quan cao cấp đến quân hàm Đai Tá, rồi Trung Tướng thì sao vậy hả?

Chính bởi những vị thế, những chức vụ nêu trên mà "tên Tây con" Trần Văn Đôn mới có cơ hội nắm thật rõ (lẫn cả chỉ huy!) mọi biến chuyển thời cuộc của VNCH chứ ông con chiên TMS thì biết cái con khỉ khô gì?

Đến chuyện: "giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào....", Trương minh Sơn viết ?

Ồ! Ở đây ông con chiên TMS này đang chửi cha Quốc Gia VN với VNCH của Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Ngô đình Diệm đó! Con chiên TMS cũng chửi cha luôn QĐVNCH!?

Và,
"chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm"," Trương minh Sơn?

Trần Quang Diệu:

Đến như giáo triều Rome đầy "thánh thiện" Vatican La mã giáo mà còn giấu giếm những chuyện nhơ nhuốc động trời thì huống chi là Bảo Đại với Trần Văn Đôn? Thật là "thê thảm thối tha thất thường" phải không ông con chiên TMS?

Rất có thể cái nào giấu giếm được thì cứ giấu giếm, nhưng những sự kiện như
- "Thị trưởng Đà Nẵng là Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng thấy nguyện vọng tranh đấu của đồng bào và Phật tử hợp lý nên ủng hộ nhiệt tình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ gạt mời Nguyễn Chánh Thi vô họp rồi bắt giam giữ lại ở Sài gòn.” (TVĐ, sđd, tr 371);
- "từ Đà Nẵng tiến ra Huế cùng lúc đó không quân yểm trợ bắn chiếm các chùa. Thầy Trí Quang mới ra lệnh tất cả Phật tử đưa bàn thờ Phật ra đường để ngăn quân xa. Một số anh em Đuân Đoàn I cùng Phật tử và dân chúng kháng cự lại nhưng trước sự đàn áp thẳng tay của chính quyền Sài gòn, trước xe tăng và phi pháo thi nhau khạc đạn, những người lãnh đạo Miền Trung không muốn gây thêm chết chóc nên khuyên những ổ kháng cự của dân quân buông súng.” (3) và;
- “Kết quả vụ biến động miền Trung là Thiệu, Kỳ đồng ý lập một Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo hiến pháp cho nước nhà. Quốc Hội Lập Hiến ra đời vào tháng 6 năm 1966, tháng 12 năm 1966 thì soạn xong Hiến Pháp.” (Trần Văn Đôn sđd, tr 372, 373)"
thì giấu giếm làm sao được? Vì đó là những thực tế đã diễn ra.

Ba đời Viet gian tay sai Pháp như dòng họ Ngô đình… thì gắn quân hàm Trung Tướng cho "tên Tây con" Trần Văn Đôn là đúng rồi...? Thế nhưng, điều lý thú là:
Tổng Thống Diệm qua điện thoại với "tên Tây con" Trần Văn Đôn “lúc 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11” năm 1963:


"- Các anh làm gì đó?"

- Thưa Cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc.

- Tại sao các anh làm như vậy?

- Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì Cụ cũng cương quyết không thay đổi.

- Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ (tựa như là trò trẻ con! – tqd).

- Thưa Cụ muộn quá rồi. Đây có Trung Tướng Dương Văn Minh xác nhận lời nói của tôi.

Nói đến đây, ông Minh đưa cho từng người hiện diện (tại bộ Tổng Tham Mưu – tqd) xưng cấp bực và tên họ của mình, rồi lần lượt các vị khác như: ……………..” (Trần Văn Đôn, “Việt Nam Nhân Chứng”, USA, 1989, trang 221, 222).


Thế rồi, theo yêu cầu từ hàng tướng lãnh đến với anh em ông Ngô Đình Diệm là phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, họ sẽ “san bằng Dinh Gia Long thành bình địa” vì, nếu thất bại, thành phần tướng lãnh và quân nhân làm đảo chánh sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý” như ông Ngô Đình Nhu đã từng răn đe.

Để đề phòng những kẻ trung thành sẽ kéo quân về thủ đô cứu giá như kinh nghiệm ngày 11.11.1960, “tên Tây con” Trần Văn Đôn ra lịnh cho Đại Tá Bùi Đình Đạm phải giao toàn quyền Sư Đoàn 7 ở Mỹ Tho qua cho Đại Tá Nguyễn Hữu Có. Và, ông Có đã ra lịnh cho lính kéo hết tàu thuyền qua bên Mỹ Tho từ phía Bến Tre. Thế là, khi tướng con chiên Huỳnh Văn Cao ra lệnh cho Đại Tá Bùi Dinh mang sư đoàn 9 ở miền Tây mau mau về Sài gòn cứu giá. Lính sư đoàn 9 liền bị cụt giò ở phía Bến Tre, vì không có tàu thuyền để vượt nước sang sông. Thế là nhà Ngô = “thần dân” của nước Vatican La mã sụp đổ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???”

Trần Quang Diệu:

Việt Cọng họ cũng đâu có giấu giếm gì đối với “Công giáo” (ở VN chứ không có La mã!) khi họ đặt tên đường cho ông trùm thành Rome = đặc mệnh toàn quyền cho nước Vatican tại Sài gòn là Nguyễn Văn Bình?

Rồi nào là Cố vấn, nào là lãnh đạo quốc gia cao nhất VNCH mà còn “đi đêm” bắt tay với CS thì đừng có bày đặt làm chuyện ruồi đổ lỗi cho Phật giáo!

Vatican nữa, niềm nở đón tiếp bà Nguyễn Thị Bình nhưng từ chối gặp ông Nguyễn Văn Thiệu, trong khi ông Thiệu vẫn là con chiên, tuy chỉ mới tân tòng theo vợ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!”

Trần Quang Diệu:

Úi chà! Cái lũ giáo giặc, giáo gian và Việt gian “thần dân của thành Rome” đã từng song hành, từng nằm trong hàng ngũ giặc viễn chinh Tây Ban Nha và Pháp đã từng giẫm nát quê hương Việt Nam ngót cả thế kỷ thì ở đấy, chúng không những làm cho hàng hàng lớp lớp người Việt qua nhiều thế hệ bị “run”, bị “té đái” mà, nó giết, nó chặt đầu, nó bắn, nó đày ải v.v… biết bao xương máu của đồng bào Việt Nam? Mãi cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng mới “giơ tay đầu hàng vô điều kiện”?

Giáo giặc Pháp là Giám mục Puginier đã từng yếu cầu Toàn Quyền của họ “thủ tiêu giới sĩ phu” Việt Nam thì chúng mới yên lòng. Anh em ông Diệm tấn công tiêu diệt Phật giáo là “vì Chúa, vì Giáo hội”?

Vậy thì, ông con chiên “thần dân của thành Rome” Nguyễn Ngọc Loan có dự tính “đạp” nhà sư Thích Trí Quang xuống đất từ trên phi cơ trực thăng lúc ở Huế đưa vào Đà Nẵng là điều vô cùng dễ hiểu.

Thiên hạ thấy rằng, nhà sư Thích Trí Quang là một trong những linh hồn của Phật giáo chống chế độ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo 1963 mà hầu hết mấy mươi % tín đồ Phật giáo đương thời ai cũng cảm động và ngưỡng mộ. Do đó, tình thế lúc bấy giờ, nếu ông con chiên của nước Vatican La mã giáo Nguyễn Ngọc Loan mà “đạp” nhà sư này từ trên trực thăng rớt xuống đất thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn.

Trần Quang Diệu

____________________________
From: minhson741@hotmail.com
Subject: RE: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... .
Date: Tue, 19 Mar 2013 02:50:17 +0000

Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!

Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???

Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!

Lời biện minh của Trần Quang Diệu bênh vực cho giặc thầy chùa chỉ là tiếng vang trong sa mạc, và rồi nó cũng sẽ khô cổ mà tắt thở thôi !
Đó đây


2018-04-25 - Hơn 50% dân chúng Anh không theo tôn giáo nào - Nước Anh đang ngày càng trở thành một xã hội vô thần khi một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 53% người dân nước này không theo tôn giáo nào.

2018-04-24 - Thanh niên hành khúc là một ca khúc cách mạng của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Bài hát đã bị sử dụng trái phép (không có sự đồng ý của tác giả), sửa đổi lại lời để thành bài "Tiếng gọi công dân" - quốc ca của Quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng hòa từ 1949 đến 1975.

2018-04-24 - Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam - Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm phản đối gửi tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước việc ngày 19-7, Quân ủy trung ương Trung Quốc quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự

2018-04-24 - Phương Tây thừa nhận lối hành xử đế quốc kiểu mới - Ngay từ ngày 7/4, trước cả khi có bất kỳ bằng chứng nào và thậm chí trước khi người ta có thể có thời gian để tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào, cho dù đó là một điều tra không chính thức tại chỗ,

2018-04-24 - Lễ hội Đền Hùng: Sẽ có camera giám sát an ninh, giao thông - giám sát mọi hoạt động xung quanh Lễ hội, không để xảy ra ùn tắc, trộm cắp, móc túi. Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 cho biết,

2018-04-24 - Nga tận dụng sai lầm của Mỹ ở Syria để tìm kế sách chống Tomahawk - Trong quá trình Mỹ ném bom vào Syria dưới sự hỗ trợ của Anh và Pháp, nhiều quả tên lửa đã không hiệu quả thậm chí bị lỗi. Các đầu đạn đã không phát nổ, điều này cho phép

2018-04-24 - Quân đội Syria nắm giữ được kho vũ khí phong phú của những kẻ khủng bố - Đây là vũ khí được các chiến binh từ các nhóm "Jaish al-Islam" và "Lực lượng mang tên Ahmad al- Abdu" trong khu vực Đông Kalamune (phía đông bắc tỉnh Damascus) giao nộp để được ra khỏi

2018-04-23 - Luật sư Michael Cohen của TT Trump đang đối mặt với "cuộc chiến thư hùng" của các công tố viên - vì sự hợp tác của ông. "Gươm Damocles đang treo trên đầu ông Cohen," GS luật của ĐH Havard, Dershowitz, nói trên mục "This Week" giữa các luật sư thảo luận về tác động của cuộc tấn công của FBI ngày 9 tháng 4 trong khi các nhà điều tra đã bắt giữ các thiết bị điện tử của Michael Cohen.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-04-24 - Bộ xương của Linh mục đã trở thành món ăn béo bở về tinh thần của các con chiên - FB Trần Thanh Vân -

● 2018-04-23 - Không có chính nghĩa - Ông Diệm "Bài Phong, Đả Thực, Diệt Vô Thần" - là diệt những ai? - Giác Hạnh -

● 2018-04-22 - Liên hệ với Vatican - Phân Biệt Ngoại Giao và Nô Lệ Tay Sai - Huy Thái vs Khai Võ -

● 2018-04-22 - Óc tưởng tượng khá phong phú - Tàu Cộng mua ai - thực phẩm tự nhiên và thực phẩm công nghiệp - Huy Thái vs Khai Võ -

● 2018-04-22 - Bài "Tiếng Gọi Thanh Niên" là của Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước nhắm vào ách thống trị của thực dân Pháp - Trần Quang Diệu vs Diễn Đàn -

● 2018-04-19 - Thế giới tôn trọng Việt Nam là vì văn hóa Phật, Nho, Lão giáo tại Việt Nam - Giác Hạnh -

● 2018-04-19 - Nghe theo dụ dỗ của tà đạo (thờ Chúa, độc thần), chủ nhà đập phá hết bàn thờ tổ tiên, - Youtube -

● 2018-04-17 - Vẫn dễ hiểu hơn vợ em - Phương trình giáo sư Stephen Hawking yêu cầu khắc trên bia mộ - VnExpress -

● 2018-04-17 - Chẳng biết cách gì để tống chúng ra! - Sơn Nguyễn -

● 2018-04-17 - Thiên Chúa Giáo Đang Chết Tại Các Nước Châu Âu - Chicago Sun-Times -

● 2018-04-17 - Về bài viết “Ý kiến: Chuyện dài Công giáo!” của tác giả Tường Giang - Huy Thái vs Tường Giang -

● 2018-04-16 - Câu chuyện Thiền Sư Nhất Hạnh Và tỉnh Bến Tre - Ri Nguyễn -

● 2018-04-13 - Về thư của Ô. Kiêm Ái - Kinh Dâng Nước Việt Nam cho Đức Mẹ - Huy Thái -

● 2018-04-12 - Nếu ai yêu nước, xin hãy yêu người lính miền đảo xa - Hưng Duy Phan -

● 2018-04-11 - Những biểu ngữ... vui vui. TT Trump có lẽ không quan tâm lắm - Đó đây trên đất Hoa kỳ -

● 2018-04-10 - Mầy chỉ có quyền dâng cả tổ tiên của mầy cho Đức Mẹ của mầy mà thôi - Thánh chửi v/s Kiêm Ái -

● 2018-04-10 - Kính dâng nước VN cho mẹ Maria - Đừng so sánh Đức Dalai Lama với LM Hoàng Quỳnh - FANXICO Tran, Huy Thái, kiwi land -

● 2018-04-10 - CUỘC XÂM LĂNG THẦM LẶNG CỦA NGƯỜI TÀU - mặt trận dân số, mặt trận lịch sử,... - Diễn Đàn -

● 2018-04-09 - Tranh luận & Tranh cãi - Huy Thái -

● 2018-04-08 - Giáo Hoàng Cần Bà Sơ Phụ Tá “Bướng Bỉnh” -Kitô giáo không còn là mặc định -Cái RỐN vũ trụ - Ri Nguyễn vs Phạm Trung Kiên -

● 2018-04-08 - Buổi trao đổi giữa Nhà Huế Học Nguyễn Đắc Xuân với Win Win (Camberwell, Victoria, Australia) - Mike Wilson giới thiệu -

● 2018-04-08 - Thầy Tâm Châu nói cái này vào thời kỳ đối lập - do tin theo phe VNCH - Giác Hạnh -

● 2018-04-08 - Sự thăng tiến của một Châu Âu không Kitô giáo - Ri Nguyễn -

● 2018-04-08 - Ca-tô Rô-ma giáo VN phách lối vì được Tự Do cử hành Đại Hội Giới Trẻ vô cùng long trọng - Hiên Lê, Colleen Ha -

● 2018-04-08 - Đem dâng nước cho Vatican, Ca-tô Rô-ma giáo nói "Giáo hội là Mẹ chúng ta" và "dâng nước Việt Nam cho Bà - Ri Nguyễn -

● 2018-04-05 - Thầy nào trò nấy - Giáo đường sản xuất lũ VG - Lòng tin của Chúa cũng chưa bằng hạt cải! - Ri Nguyễn -

● 2018-04-04 - Ai cho chúng mày xưng cha ...? - Việt Dân -

● 2018-04-04 - Chuyện giặc Tây đang còn nhiều khuất tất, còn dính líu đến một bộ phận CG hiện hữu - Duy Thanh + Diễn Đàn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 >>>