Sách Hiếm net

 ●   Bản rời    

Sự thật lịch sử - ai trả cho ai ?


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Tuesday, March 19, 2013 6:00 PM
Subject: Phản Bác ông Trương Minh Sơn. FW: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... . Trả Lại Sự Thật 3: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay

Phản Bác ông Trương Minh Sơn

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
"Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!"

Trần Quang Diệu:
Đúng! "tên Tây con Trần văn Đôn" là thế này:

"- Sanh ngày 19 tháng 8 năm 1917 tại Pháp.
- 1939, tham dự Thế Chiến II tại Pháp chống Đức.
- 1941, chiến đấu tại biên giới Thái Miên.
- 1945, chiến đấu với Nhật tại Bắc Việt.
- 1953 (thời Bảo Đại - tqd) Đại Tá Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
- 1955 (thời ông Diệm - tqd), Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng.
- 1957 (thời ông Diệm -tqd), Trung Tướng, Tư Lệnh Quân Đoàn I QĐVNCH.
- 1963 (thời ông Diệm - tqd), Tư Lệnh Lục Quân.
- 1964 (Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Khánh - tqd) Tổng Tư Lệnh QĐVNCH kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng.
- 1967, Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện.
- 1971, Dân Biểu Tỉnh Quảng Ngãi.
- 1974, 1975 Phó Thủ Tướng (VNCH - tqd)".


Thế thì, cái "tên Tây con Trần văn Đôn" này mà cả Bảo Đại lẫn Ngô Đình Diệm nâng lên hàng Sĩ Quan cao cấp đến quân hàm Đai Tá, rồi Trung Tướng thì sao vậy hả?

Chính bởi những vị thế, những chức vụ nêu trên mà "tên Tây con" Trần Văn Đôn mới có cơ hội nắm thật rõ (lẫn cả chỉ huy!) mọi biến chuyển thời cuộc của VNCH chứ ông con chiên TMS thì biết cái con khỉ khô gì?

Đến chuyện: "giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào....", Trương minh Sơn viết ?

Ồ! Ở đây ông con chiên TMS này đang chửi cha Quốc Gia VN với VNCH của Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Ngô đình Diệm đó! Con chiên TMS cũng chửi cha luôn QĐVNCH!?

Và,
"chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm"," Trương minh Sơn?

Trần Quang Diệu:

Đến như giáo triều Rome đầy "thánh thiện" Vatican La mã giáo mà còn giấu giếm những chuyện nhơ nhuốc động trời thì huống chi là Bảo Đại với Trần Văn Đôn? Thật là "thê thảm thối tha thất thường" phải không ông con chiên TMS?

Rất có thể cái nào giấu giếm được thì cứ giấu giếm, nhưng những sự kiện như
- "Thị trưởng Đà Nẵng là Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng thấy nguyện vọng tranh đấu của đồng bào và Phật tử hợp lý nên ủng hộ nhiệt tình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ gạt mời Nguyễn Chánh Thi vô họp rồi bắt giam giữ lại ở Sài gòn.” (TVĐ, sđd, tr 371);
- "từ Đà Nẵng tiến ra Huế cùng lúc đó không quân yểm trợ bắn chiếm các chùa. Thầy Trí Quang mới ra lệnh tất cả Phật tử đưa bàn thờ Phật ra đường để ngăn quân xa. Một số anh em Đuân Đoàn I cùng Phật tử và dân chúng kháng cự lại nhưng trước sự đàn áp thẳng tay của chính quyền Sài gòn, trước xe tăng và phi pháo thi nhau khạc đạn, những người lãnh đạo Miền Trung không muốn gây thêm chết chóc nên khuyên những ổ kháng cự của dân quân buông súng.” (3) và;
- “Kết quả vụ biến động miền Trung là Thiệu, Kỳ đồng ý lập một Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo hiến pháp cho nước nhà. Quốc Hội Lập Hiến ra đời vào tháng 6 năm 1966, tháng 12 năm 1966 thì soạn xong Hiến Pháp.” (Trần Văn Đôn sđd, tr 372, 373)"
thì giấu giếm làm sao được? Vì đó là những thực tế đã diễn ra.

Ba đời Viet gian tay sai Pháp như dòng họ Ngô đình… thì gắn quân hàm Trung Tướng cho "tên Tây con" Trần Văn Đôn là đúng rồi...? Thế nhưng, điều lý thú là:
Tổng Thống Diệm qua điện thoại với "tên Tây con" Trần Văn Đôn “lúc 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11” năm 1963:


"- Các anh làm gì đó?"

- Thưa Cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc.

- Tại sao các anh làm như vậy?

- Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì Cụ cũng cương quyết không thay đổi.

- Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ (tựa như là trò trẻ con! – tqd).

- Thưa Cụ muộn quá rồi. Đây có Trung Tướng Dương Văn Minh xác nhận lời nói của tôi.

Nói đến đây, ông Minh đưa cho từng người hiện diện (tại bộ Tổng Tham Mưu – tqd) xưng cấp bực và tên họ của mình, rồi lần lượt các vị khác như: ……………..” (Trần Văn Đôn, “Việt Nam Nhân Chứng”, USA, 1989, trang 221, 222).


Thế rồi, theo yêu cầu từ hàng tướng lãnh đến với anh em ông Ngô Đình Diệm là phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, họ sẽ “san bằng Dinh Gia Long thành bình địa” vì, nếu thất bại, thành phần tướng lãnh và quân nhân làm đảo chánh sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý” như ông Ngô Đình Nhu đã từng răn đe.

Để đề phòng những kẻ trung thành sẽ kéo quân về thủ đô cứu giá như kinh nghiệm ngày 11.11.1960, “tên Tây con” Trần Văn Đôn ra lịnh cho Đại Tá Bùi Đình Đạm phải giao toàn quyền Sư Đoàn 7 ở Mỹ Tho qua cho Đại Tá Nguyễn Hữu Có. Và, ông Có đã ra lịnh cho lính kéo hết tàu thuyền qua bên Mỹ Tho từ phía Bến Tre. Thế là, khi tướng con chiên Huỳnh Văn Cao ra lệnh cho Đại Tá Bùi Dinh mang sư đoàn 9 ở miền Tây mau mau về Sài gòn cứu giá. Lính sư đoàn 9 liền bị cụt giò ở phía Bến Tre, vì không có tàu thuyền để vượt nước sang sông. Thế là nhà Ngô = “thần dân” của nước Vatican La mã sụp đổ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???”

Trần Quang Diệu:

Việt Cọng họ cũng đâu có giấu giếm gì đối với “Công giáo” (ở VN chứ không có La mã!) khi họ đặt tên đường cho ông trùm thành Rome = đặc mệnh toàn quyền cho nước Vatican tại Sài gòn là Nguyễn Văn Bình?

Rồi nào là Cố vấn, nào là lãnh đạo quốc gia cao nhất VNCH mà còn “đi đêm” bắt tay với CS thì đừng có bày đặt làm chuyện ruồi đổ lỗi cho Phật giáo!

Vatican nữa, niềm nở đón tiếp bà Nguyễn Thị Bình nhưng từ chối gặp ông Nguyễn Văn Thiệu, trong khi ông Thiệu vẫn là con chiên, tuy chỉ mới tân tòng theo vợ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!”

Trần Quang Diệu:

Úi chà! Cái lũ giáo giặc, giáo gian và Việt gian “thần dân của thành Rome” đã từng song hành, từng nằm trong hàng ngũ giặc viễn chinh Tây Ban Nha và Pháp đã từng giẫm nát quê hương Việt Nam ngót cả thế kỷ thì ở đấy, chúng không những làm cho hàng hàng lớp lớp người Việt qua nhiều thế hệ bị “run”, bị “té đái” mà, nó giết, nó chặt đầu, nó bắn, nó đày ải v.v… biết bao xương máu của đồng bào Việt Nam? Mãi cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng mới “giơ tay đầu hàng vô điều kiện”?

Giáo giặc Pháp là Giám mục Puginier đã từng yếu cầu Toàn Quyền của họ “thủ tiêu giới sĩ phu” Việt Nam thì chúng mới yên lòng. Anh em ông Diệm tấn công tiêu diệt Phật giáo là “vì Chúa, vì Giáo hội”?

Vậy thì, ông con chiên “thần dân của thành Rome” Nguyễn Ngọc Loan có dự tính “đạp” nhà sư Thích Trí Quang xuống đất từ trên phi cơ trực thăng lúc ở Huế đưa vào Đà Nẵng là điều vô cùng dễ hiểu.

Thiên hạ thấy rằng, nhà sư Thích Trí Quang là một trong những linh hồn của Phật giáo chống chế độ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo 1963 mà hầu hết mấy mươi % tín đồ Phật giáo đương thời ai cũng cảm động và ngưỡng mộ. Do đó, tình thế lúc bấy giờ, nếu ông con chiên của nước Vatican La mã giáo Nguyễn Ngọc Loan mà “đạp” nhà sư này từ trên trực thăng rớt xuống đất thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn.

Trần Quang Diệu

____________________________
From: minhson741@hotmail.com
Subject: RE: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... .
Date: Tue, 19 Mar 2013 02:50:17 +0000

Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!

Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???

Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!

Lời biện minh của Trần Quang Diệu bênh vực cho giặc thầy chùa chỉ là tiếng vang trong sa mạc, và rồi nó cũng sẽ khô cổ mà tắt thở thôi !Đó đây


2018-08-14 - Tình Báo Lỗi Lạc NGUYỄN VĂN THƯƠNG - Cuộc Đào Thoát Sau 6 Lần Mỹ Cưa Chân, 10 Lần Bẻ Ngón Chân -

2018-08-13 - Đề phòng Mỹ, Triều Tiên quyết giữ bí mật hạt nhân - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, nước này sẽ vẫn cất giữ các bí mật và kiến thức về hạt nhân đã thâu tóm được như một cách phòng ngừa các chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. img src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/10/10/de-phong-my-trieu-tien-quyet-giu-bi-mat-hat-nhan.jpg width=260>

2018-08-13 - (D.N.L 197+91) Tư Tưởng Bài Trung: Tại Sao Chúng Ta Lại Đi Ngược Với Các Nước? -

2018-08-13 - Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông? - Theo ông Phương, trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên. Thời gian chạy thử nghiệm từ 3-6 tháng, ông Vũ Hồng Phương cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.

2018-08-12 - Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà - Báo điện tử Tài Tân ngày 10/8 đã tiết lộ thông tin “động trời” xung quanh vụ án Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc.

2018-08-11 - Cô gái Việt Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 - Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 diễn ra ở Thái Lan vừa kết thúc. Kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam - Phan Thị Mơ được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

2018-08-11 - Cựu Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân Bùi Tín qua đời - Nhà báo Tường An Ca Dao, một trong những người thân thiết nhất của ông Bùi Tín cho BBC biết, bệnh viện đã báo tin cho bà lúc 1:30 giờ sáng rằng ông đã không qua khỏi đợt chữa trị mới nhất.

2018-08-10 - Việt Nam phản đối hoạt động trái phép của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa - phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc gần đây tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”; lắp đặt và đưa vào sử dụng phao đèn quan trắc sóng biển ở Phú Lâm,▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>Thư, ý kiến ngắn
● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -

● 2018-08-10 - Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-10 - Miệng ăn Welfare kinh niên mà mở mồm chửi rủa Cộng Sản - Giáo Hoàng và Cộng Sản - Diễn Đàn -

● 2018-08-06 - Có nhiều loại tham nhũng trong chính quyền TT. Trump - Mona Charen/ Mike Wilson -

● 2018-08-05 - Nhà ở tại Việt Nam và tại Mỹ - FB Doan Quang Minh -

● 2018-08-04 - “Trước cái chết...” - Ri Nguyễn -

● 2018-08-04 - Đánh trống lảng việc bảo vệ hệ thống bầu cử - mập mờ đánh đồng hai trường hợp để khuấy đ - Mike Wilson -

● 2018-08-04 - Hội chợ đa văn hóa tại Canada treo cờ Đỏ Sao Vàng - Khi nào ở Hoa Kỳ mới có? - Giác Hạnh -

● 2018-07-31 - Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN - Phan Nguyên -

● 2018-07-31 - Cẩn thận khi để vợ con đến nhà thờ nhá - Hoàng Lê -

● 2018-07-30 - GH Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) bị cả hai thời kỳ VNCH ngược đãi - Giác Hạnh -

● 2018-07-30 - PG trong dòng sinh mệnh của dân tộc.: Một thầy tu cứu nước - Kiwi giới thiệu -

● 2018-07-22 - Những điều này đang khiến cả chính trường Mỹ lâm nguy - Mike Wilson -

● 2018-07-21 - Thomas Jefferson nói thế - Nhưng tại sao TT Mỹ đặt tay trên kinh thánh, và In God We Trust? - FB Ca-tô Rô-ma giáo -

● 2018-07-19 - Tổng Thống Trump đọc từng chữ từ giấy chữa tội tại Nhà Trắng, 17/7/2018 - Trạng Móc -

● 2018-07-18 - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng ngoại ngữ - Mike Wilson -

● 2018-07-17 - Từ mới cho một khái niệm cũ - Chính nghĩa Quốc ...Gia Tô - Giác Hạnh -

● 2018-07-16 - TT. Trump khuyên Bà Teresa May về chương trình Brexit: "Kiện EU, không thương thuyết" - Washingtonpost -

● 2018-07-16 - Trong trận đấu hình tượng, nếu tôi làm trọng tài, thì HCM thắng tới mấy chục điểm - Giác Hạnh -

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -

● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -

● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -

● 2018-07-12 - Phụ nữ ngực trần đại náo nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp - Femen.org -

● 2018-07-10 - Những nghịch lý của "Chúng Ta!" ở hải ngoại - đâu là lẽ phải??? - Giác Hạnh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>>