●   Bản rời    

Sự thật lịch sử - ai trả cho ai ?


From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Tuesday, March 19, 2013 6:00 PM
Subject: Phản Bác ông Trương Minh Sơn. FW: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... . Trả Lại Sự Thật 3: Thích Trí Quang, Thần Tượng hay

Phản Bác ông Trương Minh Sơn

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
"Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!"

Trần Quang Diệu:
Đúng! "tên Tây con Trần văn Đôn" là thế này:

"- Sanh ngày 19 tháng 8 năm 1917 tại Pháp.
- 1939, tham dự Thế Chiến II tại Pháp chống Đức.
- 1941, chiến đấu tại biên giới Thái Miên.
- 1945, chiến đấu với Nhật tại Bắc Việt.
- 1953 (thời Bảo Đại - tqd) Đại Tá Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.
- 1955 (thời ông Diệm - tqd), Thiếu Tướng Tham Mưu Trưởng.
- 1957 (thời ông Diệm -tqd), Trung Tướng, Tư Lệnh Quân Đoàn I QĐVNCH.
- 1963 (thời ông Diệm - tqd), Tư Lệnh Lục Quân.
- 1964 (Phan Huy Quát, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Khánh - tqd) Tổng Tư Lệnh QĐVNCH kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng.
- 1967, Nghị Sĩ Thượng Nghị Viện.
- 1971, Dân Biểu Tỉnh Quảng Ngãi.
- 1974, 1975 Phó Thủ Tướng (VNCH - tqd)".


Thế thì, cái "tên Tây con Trần văn Đôn" này mà cả Bảo Đại lẫn Ngô Đình Diệm nâng lên hàng Sĩ Quan cao cấp đến quân hàm Đai Tá, rồi Trung Tướng thì sao vậy hả?

Chính bởi những vị thế, những chức vụ nêu trên mà "tên Tây con" Trần Văn Đôn mới có cơ hội nắm thật rõ (lẫn cả chỉ huy!) mọi biến chuyển thời cuộc của VNCH chứ ông con chiên TMS thì biết cái con khỉ khô gì?

Đến chuyện: "giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào....", Trương minh Sơn viết ?

Ồ! Ở đây ông con chiên TMS này đang chửi cha Quốc Gia VN với VNCH của Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Ngô đình Diệm đó! Con chiên TMS cũng chửi cha luôn QĐVNCH!?

Và,
"chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm"," Trương minh Sơn?

Trần Quang Diệu:

Đến như giáo triều Rome đầy "thánh thiện" Vatican La mã giáo mà còn giấu giếm những chuyện nhơ nhuốc động trời thì huống chi là Bảo Đại với Trần Văn Đôn? Thật là "thê thảm thối tha thất thường" phải không ông con chiên TMS?

Rất có thể cái nào giấu giếm được thì cứ giấu giếm, nhưng những sự kiện như
- "Thị trưởng Đà Nẵng là Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn, tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng thấy nguyện vọng tranh đấu của đồng bào và Phật tử hợp lý nên ủng hộ nhiệt tình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ gạt mời Nguyễn Chánh Thi vô họp rồi bắt giam giữ lại ở Sài gòn.” (TVĐ, sđd, tr 371);
- "từ Đà Nẵng tiến ra Huế cùng lúc đó không quân yểm trợ bắn chiếm các chùa. Thầy Trí Quang mới ra lệnh tất cả Phật tử đưa bàn thờ Phật ra đường để ngăn quân xa. Một số anh em Đuân Đoàn I cùng Phật tử và dân chúng kháng cự lại nhưng trước sự đàn áp thẳng tay của chính quyền Sài gòn, trước xe tăng và phi pháo thi nhau khạc đạn, những người lãnh đạo Miền Trung không muốn gây thêm chết chóc nên khuyên những ổ kháng cự của dân quân buông súng.” (3) và;
- “Kết quả vụ biến động miền Trung là Thiệu, Kỳ đồng ý lập một Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo hiến pháp cho nước nhà. Quốc Hội Lập Hiến ra đời vào tháng 6 năm 1966, tháng 12 năm 1966 thì soạn xong Hiến Pháp.” (Trần Văn Đôn sđd, tr 372, 373)"
thì giấu giếm làm sao được? Vì đó là những thực tế đã diễn ra.

Ba đời Viet gian tay sai Pháp như dòng họ Ngô đình… thì gắn quân hàm Trung Tướng cho "tên Tây con" Trần Văn Đôn là đúng rồi...? Thế nhưng, điều lý thú là:
Tổng Thống Diệm qua điện thoại với "tên Tây con" Trần Văn Đôn “lúc 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11” năm 1963:


"- Các anh làm gì đó?"

- Thưa Cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc.

- Tại sao các anh làm như vậy?

- Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì Cụ cũng cương quyết không thay đổi.

- Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ (tựa như là trò trẻ con! – tqd).

- Thưa Cụ muộn quá rồi. Đây có Trung Tướng Dương Văn Minh xác nhận lời nói của tôi.

Nói đến đây, ông Minh đưa cho từng người hiện diện (tại bộ Tổng Tham Mưu – tqd) xưng cấp bực và tên họ của mình, rồi lần lượt các vị khác như: ……………..” (Trần Văn Đôn, “Việt Nam Nhân Chứng”, USA, 1989, trang 221, 222).


Thế rồi, theo yêu cầu từ hàng tướng lãnh đến với anh em ông Ngô Đình Diệm là phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu không, họ sẽ “san bằng Dinh Gia Long thành bình địa” vì, nếu thất bại, thành phần tướng lãnh và quân nhân làm đảo chánh sẽ bị “treo cổ trên đường Công Lý” như ông Ngô Đình Nhu đã từng răn đe.

Để đề phòng những kẻ trung thành sẽ kéo quân về thủ đô cứu giá như kinh nghiệm ngày 11.11.1960, “tên Tây con” Trần Văn Đôn ra lịnh cho Đại Tá Bùi Đình Đạm phải giao toàn quyền Sư Đoàn 7 ở Mỹ Tho qua cho Đại Tá Nguyễn Hữu Có. Và, ông Có đã ra lịnh cho lính kéo hết tàu thuyền qua bên Mỹ Tho từ phía Bến Tre. Thế là, khi tướng con chiên Huỳnh Văn Cao ra lệnh cho Đại Tá Bùi Dinh mang sư đoàn 9 ở miền Tây mau mau về Sài gòn cứu giá. Lính sư đoàn 9 liền bị cụt giò ở phía Bến Tre, vì không có tàu thuyền để vượt nước sang sông. Thế là nhà Ngô = “thần dân” của nước Vatican La mã sụp đổ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???”

Trần Quang Diệu:

Việt Cọng họ cũng đâu có giấu giếm gì đối với “Công giáo” (ở VN chứ không có La mã!) khi họ đặt tên đường cho ông trùm thành Rome = đặc mệnh toàn quyền cho nước Vatican tại Sài gòn là Nguyễn Văn Bình?

Rồi nào là Cố vấn, nào là lãnh đạo quốc gia cao nhất VNCH mà còn “đi đêm” bắt tay với CS thì đừng có bày đặt làm chuyện ruồi đổ lỗi cho Phật giáo!

Vatican nữa, niềm nở đón tiếp bà Nguyễn Thị Bình nhưng từ chối gặp ông Nguyễn Văn Thiệu, trong khi ông Thiệu vẫn là con chiên, tuy chỉ mới tân tòng theo vợ.

=> Ông Tương Minh Sơn viết:
“Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!”

Trần Quang Diệu:

Úi chà! Cái lũ giáo giặc, giáo gian và Việt gian “thần dân của thành Rome” đã từng song hành, từng nằm trong hàng ngũ giặc viễn chinh Tây Ban Nha và Pháp đã từng giẫm nát quê hương Việt Nam ngót cả thế kỷ thì ở đấy, chúng không những làm cho hàng hàng lớp lớp người Việt qua nhiều thế hệ bị “run”, bị “té đái” mà, nó giết, nó chặt đầu, nó bắn, nó đày ải v.v… biết bao xương máu của đồng bào Việt Nam? Mãi cho đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì chúng mới “giơ tay đầu hàng vô điều kiện”?

Giáo giặc Pháp là Giám mục Puginier đã từng yếu cầu Toàn Quyền của họ “thủ tiêu giới sĩ phu” Việt Nam thì chúng mới yên lòng. Anh em ông Diệm tấn công tiêu diệt Phật giáo là “vì Chúa, vì Giáo hội”?

Vậy thì, ông con chiên “thần dân của thành Rome” Nguyễn Ngọc Loan có dự tính “đạp” nhà sư Thích Trí Quang xuống đất từ trên phi cơ trực thăng lúc ở Huế đưa vào Đà Nẵng là điều vô cùng dễ hiểu.

Thiên hạ thấy rằng, nhà sư Thích Trí Quang là một trong những linh hồn của Phật giáo chống chế độ kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo 1963 mà hầu hết mấy mươi % tín đồ Phật giáo đương thời ai cũng cảm động và ngưỡng mộ. Do đó, tình thế lúc bấy giờ, nếu ông con chiên của nước Vatican La mã giáo Nguyễn Ngọc Loan mà “đạp” nhà sư này từ trên trực thăng rớt xuống đất thì đó sẽ là một hành động ngu xuẩn.

Trần Quang Diệu

____________________________
From: minhson741@hotmail.com
Subject: RE: Lịch sử tôn giáo thế giới đã cho nhân loại thấy rằng: không tôn giáo nào bạo động và tàn ác như GH Vatican La mã giáo!.... .
Date: Tue, 19 Mar 2013 02:50:17 +0000

Đọc tài liệu do tên "Tây con" Trần văn Đôn viết (hắn được đẻ ra, lớn lên và ăn học rồi làm lính Tây tận bên Pháp) thì giống như đọc chuyện "Le Dragon d'Annam" của vua Bảo Đại, chẳng hề dám nói rõ những khúc quanh đen tối của lịch sử mà mình đã nhúng tay vào để dấu diếm cho đến chết sự thật về tội lỗi của mình đã làm tay sai cho Tây / Mỹ như thế nào.... Ấy vậy mà giờ đây lại có tên tay sai Trần Quang Diệu đem ra làm sách giáo khoa. Thật thê thảm thối tha thất thường !!!

Chuyện Thích Trí Quang và Phật Giáo Ấn Quang phá rối VNCH, tiếp tay cho Việt Cọng đánh chiếm miền Nam Việt Nam quá rõ ràng như ban ngày đến nổi Việt Cọng cũng không hề dầu diếm mà phải vinh danh Phật Giáo đã có công giúp chúng trong việc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Việt Cọng mà đã khen thì còn ai dám nói rằng bọn này không phải là tay sai của chúng ???

Thích trí Quang khi bị tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt lên trực thăng mang vào Đà Nẳng thì đã teo giái, sợ té đái, ôm chân ông Loan khóc lóc vì sợ ông này đạp rơi từ trời xuống nát thây. Y chỉ ra oai khi có Phật tử vây quanh đội lên thôi, còn đứng trước ông Loan thì run như con cầy gặp cọp !!!

Lời biện minh của Trần Quang Diệu bênh vực cho giặc thầy chùa chỉ là tiếng vang trong sa mạc, và rồi nó cũng sẽ khô cổ mà tắt thở thôi !
Đó đây


2018-01-20 - Hạnh phúc khi được đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ - Theo Nam Cường, làm từ thiện phụ thuộc vào tâm của mỗi người, nếu cứ làm từ thiện rồi đi khoe thì có khi chỉ là lợi dụng từ thiện để PR, để đánh bóng tên tuổi mà thôi

2018-01-20 - Hình trên Facebook lộ vật chứng sát nhân giúp tố cáo thủ phạm - Cô Cheyenne Rose Antoine 21 tuổi, người Canada vừa bị kết tội giết bạn mình, Brittney Gargol (lúc đó 18 tuổi, hồi Tháng Ba, 2015) sau khi cảnh sát tìm ra hung khí giết người từ Facebook.

2018-01-20 - Vinfast ký hợp đồng sản xuất xe mẫu với nhà thiết kế Ý, hợp tác cùng BMW - Chiếc xe với đặc điểm “Bản sắc Việt - Thiết kế Ý - Kỹ thuật Đức - Tiêu chuẩn quốc tế” sẽ được trưng bày tại Triển lãm ô tô Paris Motorshow tổ chức tại Pháp vào tháng 10/2018

2018-01-19 - NutiFood tấn công thị trường sữa "cực kỳ khó tính" Hoa Kỳ - Sau nhiều năm chuẩn bị, NutiFood sáng nay vừa ký với Công ty Delori (Mỹ) đã ký kết hợp đồng xuất khẩu sản phẩm sữa bột pha sẵn dành cho trẻ em biếng ăn Pedia Plus sang thị trường Hoa Kỳ.

2018-01-18 - Phỏng Vấn TT Nguyễn Thanh Tuấn: Không Phải Chủ Trương Của Đảng-Họ Tự Ý Thay -

2018-01-17 - Giáo hoàng bị ném khăn trúng ngay mặt tại Chile - nhiều người CG địa phương tức giận trước việc GH đã bổ nhiệm GM Juan Barros, người bị cáo buộc bảo vệ LM Fernando Karadima, người đã lạm dụng nhiều bé trai ở tuổi thiếu niên suốt nhiều năm

2018-01-17 - Cô gái ở New York bị 23 năm tù vì đầu độc mẹ của bồ cũ - Cô Kaitlyn Conley 24 tuổi ở tiểu bang New York vừa bị tuyên án 23 năm tù do đầu độc bà Mary Yoder, sếp cũ của mình, cũng là mẹ của người bồ cũ. Ông William Yoder cáo buộc rằng “Conley cãi cọ với con trai tôi… rồi sau đó giết mẹ của nó.” Ông kể lại, những ngày cuối của bà vợ, thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy và chịu đủ mọi đau đớn khác

2018-01-16 - 1:02:59 (DOÃN NHƯ LÂN 01) SỬA SỬ KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ SỬA -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-01-15 - Độc kế mới: TỜ CHỨNG (AFFIDAVIT) tự thề thốt rằng mình không có tội!!! - Trạng Móc -

● 2018-01-13 - Với phong trào "tố Cộng", Diệm đã cho gia nô giết "những người kháng chiến cũ" - Trần Quang Diệu -

● 2018-01-12 - Trrước đó chưa có một triều đại nào của nước Việt Nam dám đụng đám Chệt Hoa kiều - Phượng Hoàng GV -

● 2018-01-12 - Tiếp tục phủ nhận sự kiện tự thiêu của HT TQD: bào chữa cho chế độ Ngô Đình Diệm - Thanh Duy vs Trung Kiên -

● 2018-01-11 - Ông có bước ra khỏi nhà chăng, để thấy rằng nước Mỹ đang tràn ngập hàng hóa của Tàu - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2018-01-10 - Những xảo biện trong cách viết của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu - Thanh Duy -

● 2018-01-10 - Lưu ý ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đừng có gian xảo - Đọc những bài sau đây của rồi hãy phát ngôn - Trần Quang Diệu -

● 2018-01-10 - “SAINT-MAKING FACTORY” - XƯỞNG SẢN XUẤT THÁNH - Ri Nguyễn -

● 2018-01-10 - Sự khác nhau giữa các tu sĩ Phật Giáo và các tu sĩ TCG - Mike Wilson -

● 2018-01-09 - Thư mời tham dự triễn lãm SOLO UPSIDEDOWNISM 2018 tại SEATTLE. - Họa sĩ Đại Giang -

● 2018-01-08 - Sài Gòn đây sao? Tôi xa tổ quốc từ năm 19 tuổi nhưng Việt Nam ở trong tôi cho đến cuối đời - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-01-07 - Hải ngoại: "Điện Biên Phủ Trên Không" - thua đau, chiên chữa thẹn, hoang tưởng và tự sướng - Trạng Móc -

● 2018-01-07 - Cô gái Việt Nam này có thể làm điều bất ngờ trên sân chơi Hoa Hậu quốc tế - Việt Dân -

● 2018-01-06 - Cuốn sách Fire and Fury (Lửa Cuồng Nộ) của nhà báo Michael Wolff - Mike Wilson giới thiệu -

● 2018-01-06 - Vụ án mạng vì cuồng tín làm tôi nhớ chuyện thật trong họ nhà tôi - Trần Quang DIệu -

● 2018-01-05 - Vì đâu nên nỗi - Chiên là thế - Chúng nó cuồng tín và hung dữ lắm - Trần Quang Diệu + Diến Đàn -

● 2018-01-04 - LM Rhodes đến ĐẤT TA với 1 sứ mệnh là truyền giáo, không phải để giúp DÂN TA thăng tiến. - N Q Nguyen -

● 2018-01-03 - Steve Bannon nói: con trai Trump, con rể và quản lý tranh cử đều phạm tội phản quốc - Mike Wilson -

● 2018-01-02 - Vụ Chữ Việt, nghiên cứu của GS Bùi Hiền: Ý kiến trước những kiểu bàn tán, đồn thổi đủ điều... - Huy Thái và Dến Đàn -

● 2018-01-01 - Sài gòn vui suốt đêm thâu. Thời tôi đi học (trước 1975) có đâu như vầy ! - Quán Tâm cư sĩ -

● 2017-12-29 - Chúa qúa tệ, chẳng làm được trò trống gi - Ri Nguyễn -

● 2017-12-25 - Năm tới, 2018, tiền mua Bảo Hiểm Y Tế của tôi tăng 500 đô la - Mike Wilson -

● 2017-12-24 - Hỏa hoạn là do ... tại VC? Việt Nam có bao nhiêu hang đá bằng giấy được dựng lên? - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2017-12-24 - Thiên Chúa: Thánh Vương hay Ma Vương? - Ri Nguyễn -

● 2017-12-23 - Hiểm họa của thế giới: Cá nuôi – Farmed fish - Huy Thái -

● 2017-12-23 - Giê Su có thực hay không - không phải là mấu chốt của vấn đề - Mike Wilson -

● 2017-12-19 - Còn Nhớ Hồi Quí Vị Mới Sang Mỹ Hay Không? - Mike Wilson -

● 2017-12-18 - Có mấy câu hỏi được nêu ra, tưởng chừng như ngụy biện được cho việc theo giặc - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 >>>