●   Bản rời    

Về Thông Tin Giáo Xứ St Brendans vào ngày 12/06/2016

From: "Minh Hoang hoangminh051287@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
To: Paul Van Chi” ; “Rev. Anthony NH Quảng SDB” ; “Tran VT” ; “Le Hai”
Sent: Sunday, June 26, 2016 12:02 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Linh mục Chu Văn Chi - Tuyên Úy Đoàn là ai? Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA

Nói đến linh mục Chu Văn Chi là phải nói đến: Tiền bạc (luôn thu lợi vào túi riêng), danh vọng (luôn tạo sự danh tiếng để mọi người khen), quyền lực (luôn tạo áp lực với người hiền lành để buộc vâng phục và tạo chia rẽ để làm để hạ bệ đối thủ).

Linh mục Chi luôn to tiếng chống cộng nhưng thực chất chỉ để nổi tiếng, làm lu mờ đời sống cá nhân của linh mục Chi tại căn nhà Canley Heights, Sydney

Tôi là người được định cư tại Úc cùng thời nên biết quá rõ những việc làm đen tối của linh mục Chi này.

Trương Minh Hoàng
(Người bảo vệ luật pháp Úc)

________________________
---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
Sent: Tuesday, 21 June 2016, 8:42 PM
To: “Paul Van Chi” , "“Rev. Anthony NH Quảng SDB”" , “TRAN VT” , “Le Hai” , Thông Tin Australia
Subject: Tuyên Úy Đoàn là ai? Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA

Kính thưa quí vị,
Thưa Giám mục Nguyễn Văn Long,
Thưa các linh mục tuyên úy CĐ CG VN Sydney,

Sau 3 tuần tôi đi holidays xa nên vừa về đến nhà nhận được email của một linh mục thân quen gởi đến một phản hồi từ linh mục Peter Hải Hà (Chánh xứ St Brendans, Bankstown) về việc báo Dân Chúa đăng "Lời Tòa Soạn" theo quyết định của Tuyên Úy Đoàn.
Để rộng đường dư luận, mời quí vị đọc:

Thông Tin Giáo Xứ St Brendans vào ngày 12/06/2016 bên dưới email của tôi.
Tôi mới đi xa về đang cần nghỉ ngơi một thời gian nên chưa có bình luận nhưng sẽ đề cập 3 vấn đề sau:

1) Linh mục Paul Chu Văn Chi (chủ tịch Tuyên Úy Đoàn) có quyền lực ra sao?
2) Vai trò của ông Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long như thế nào trong Tuyên Úy Đoàn?
3) Linh mục Nguyễn Hữu Quảng là ai?

Kính xin quí vị theo dõi email sau.
Trân trọng,

Trần Thanh

Thông Tin Giáo Xứ St Brendans
Về Việc Bán Báo Dân Chúa:


Từ nguyên thủy, tờ báo Dân Chúa là do các linh mục Việt tại Úc Châu làm chủ điều hành. Lúc bấy giờ, vào đầu thập niên 80, các linh mục Việt bất kể tuyên úy hay không tuyên úy, thành lập tờ báo này.

Nó được thành lập ra để đáp ứng nhu cầu văn hóa cũng như tôn giáo của người Việt rải rác trên toàn thể Úc Đại Lợi. Và lúc đó, cũng chưa có cái gọi là "chính mạch" hay "phụ mạch" và công việc mục vụ được sự điều hành của các linh mục Việt, không phân biệt.

Và khi một làn sóng linh mục Việt đổ vào nước Úc, và hầu hết các linh mục Việt này chỉ chọn một con đường làm việc riêng biệt, chỉ cho người Việt và với người Việt mà thôi, cho dễ dàng khỏe khoắn hơn. Do đó, các linh mục Việt lúc bấy giờ nhờ và chỉ định cho một linh mục tuyên úy Việt đảm trách tờ báo DÂN Chúa. Nhưng cũng vì không "ăn nên làm ra", nên có thời rơi vào "khủng hoảng" nếu không muốn nói là đã "chết" vài lần, và sau khi "ngáp ngoái sống lại" thì linh mục đó (nay đã hồi tục) đã trao lại cho linh mục chủ nhiệm hiện thời. Và linh mục chủ nhiệm bây giờ, lúc đó cũng chẳng phải là tuyên úy hay đặc trách gì cho người Việt cả. Nhưng cũng chỉ vì lòng hăng say phục vụ Dân Chúa, lãnh lấy.

Sau này linh mục đang làm chủ nhiệm bây giờ cũng tìm cho mình, hay nói đúng hơn là thành lập cho mình một nơi có sinh hoạt cho người Việt tại Melbourne, và có thể vì lý do chỉ để làm việc nhiều hơn cho người Việt và với người Việt mà thôi, do đó, cái mục đích nguyên thủy từ ban đầu cũng bị đổi thay, và vấn đề của cái gọi là "chính mạch" hay "phụ mạch" cũng phát sinh, và có sự đối xử phân biệt.

Dân Chúa (tờ báo cũng như dân chúng) không thể là một sở hữu của một ai, một nhóm người nào. Tờ báo Dân Chúa và dân của Chúa vẫn luôn là của Chúa. Không thể vì con số đông mà tự nhiên chiếm làm sở hữu của riêng mình. Và sau khi chiếm lấy, thì cho phát sinh một loại dân riêng và nếu không thuộc nhóm đông đảo đó thì là "phụ mạch". Không thể tạo ra sự đối xử phân biệt quái lạ đó để gọi là Dân Chúa Chính Mạch. Và cũng không vì thế đối xử với thành phần ít ỏi về con số khác biệt mà gọi họ là "phụ mạch".

Không lâu trước đây, một số các linh mục Việt cũng đã dùng đến Tờ Báo Dân Chúa, và cả trang mạng vietcatholic để cổ võ một cách sai lầm về sự kiện Đức Mẹ và Chúa đều chảy dầu trên Brisbane. Vị chủ nhiệm trang vietcatholic đã từng nêu tên tôi lên trong mạng để công kích và cổ võ cho sự kiện đó. Cách đây mấy năm rồi, linh mục chủ nhiệm hiện hành của tờ Báo Dân Chúa có gọi cho tôi và xin được bán Báo Dân Chúa tại Cộng Đoàn Giáo Xứ St Brendans, tôi cũng đã đồng ý cho phép, nếu không có sự đối xử phân biệt kia.

Nhưng mới đây, sự đối xử phân biệt đó đã phát sinh để chỉ có lợi ích lợi thế cho một số các linh mục và cho một thành phần dân mà thôi, thì cũng mới đây tôi đã cho lệnh chấm dứt sự phát động và phổ biến tại nhà thờ St Brendans này và cho người giáo dân tại đây.

Đơn giản chỉ có thế. Xin cảnh giác về việc bán "chui" của tờ báo Dân Chúa. Cũng như các loại báo chí và các tài liệu khác nếu không có phép thì không được phổ biến tại Giáo Xứ này. Linh mục Chánh Xứ, St Brendan's, Central Bankstown.

Về Việc Hành Hương Năm Thánh: Đến Cửa Nhà Thờ Chánh Tòa St. Mary's:
Đức Giáo Hoàng Franciscô nói: "Việc hành hương là phần quan trọng trong Năm Thánh, bởi vì nó biểu hiện con đường mà mỗi người chúng ta đi nơi trần gian này".
Trong suốt Năm Thánh Thương Xót này, chúng ta được kêu mời làm một cuộc hành hương đến Nhà Thờ Chánh Tòa St Marys. Bước qua Cửa Thánh và đi dọc Con Đường Thương Xót. Có 6 Chặng Thương Xót mà chúng ta có thể dừng lại, suy ngắm và cầu nguyện.
Vì có cùng dự định, cùng ngày, nên Ban Mục Vụ Việt Giáo Xứ sẽ kết hợp Hội Dòng Ba Đa Minh để cùng hành hương lên Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary, Sydney, vào tối Thứ Hai, 15/08/2016. Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Tổng Giám Mục sẽ đón tiếp và dâng thánh lễ với chúng ta lúc 7g00 tối, trước khi có thức "ăn bốc" (fingerfood) chia sẻ.

Ban Mục Vụ Việt

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
​To: “Paul Van Chi” , "“Rev. Anthony NH Quảng SDB”" , “TRAN VT” , “Le Hai”
​Sent: Saturday, 28 May 2016, 5:49 PM
Subject: Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA
​​
Kính thưa quí linh mục,(trong Tổng Giáo Phận Sydney)
Kính thưa quí vị,

Vừa qua trong báo Dân Chúa số 244 phát hành tháng 5 năm 2016 nơi trang 51 có ghi “Lời Tòa Soạn” như sau:
Theo quyết định của Tuyên Úy Đoàn với Dân Chúa Úc Châu từ nay những tin sinh hoạt nào không thuộc về cộng đoàn chính mạch của các tiểu bang thì sẽ được sắp xếp vào trong mục: "Vòng Quanh Úc Châu" để tránh những lẫn lộn hay hiểu lầm của đọc giả.

Tôi xin Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn và Đức Giám mục cố vấn Vincent Nguyễn Văn Long, trả lời trên báo Dân Chúa tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2016 cho những điểm sau:

1) Xin quí vị xác định cho rõ như thế nào là "chính mạch"? Tại Sydney, ngoài các giáo đoàn đang trực thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney còn có những giáo xứ khác có những sinh hoạt của Cộng Đoàn của người Việt tại đó. Những giáo xứ không trực thuộc Ban Tuyên Úy của Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney sẽ được gọi là "không chính mạch" phải không?
(Giáo xứ Holy Trinity-Granville, Giáo xứ Good Shepherd-Plumpton, Giáo xứ St Brendon-Bankstown, Giáo xứ Christ the King-Bass Hill, Giáo xứ Our Lady of the Rosary-Fairfield, Giáo xứ Sacred Heart-Cabramatta, v. v. . .)

2) Trong tờ Niềm Tin số 1614 cuối trang 2 có ghi: "Cộng đoàn Giáo xứ Bass Hill ủng hộ tờ Niềm Tin $200.Giáo xứ Christ the King-Bass Hill đã đóng góp cho Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney có được gọi là "chính mạch" không? Có đóng góp tiền thì gọi là "chính mạch", còn không đóng góp tiền thì gọi là "không chính mạch" ư?

3) Mục đích thực sự Tuyên Úy Đoàn ghi vào trang 51 báo Dân Chúa có mục đích gì? Phải chăng Tuyên Úy Đoàn muốn tạo sự chia rẽ giữa linh mục trong Ban Tuyên Úy với các linh mục trong giáo phận và giữa linh mục với giáo dân?

4) Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long có biết "Lời Tòa Soạn" đăng trong báo Dân Chúa không? Phải chăng ông cố vấn đã chỉ đạo cho linh mục Paul Chu Văn Chi ra "Lời Tòa Soạn" gây chia rẽ và khủng hoảng đức tin cho giáo dân?

Trân trọng trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Sydney, ngày 28.05.2016
Trần Thanh
(Thư này sẽ được gởi đến Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher vào tháng 6/2016)

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
To: “Liem Duong” , “Fx Van Tuyet” , Ng VTuyet , “Paul Van Chi”
​​Sent: Tuesday, 3 May 2016, 5:44 PM
Subject: Kính thưa linh mục Liêm Dương và Phán Nguyễn

Kính thưa linh mục Liêm Dương và Phán Nguyễn,
Kính thưa quí vị,

Tôi thật sự cảm phục linh mục Remy Bùi Sơn Lâm và Ban Tuyên Úy đã can đảm không can thiệp vào tổ chức Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh trực thuộc Dòng Đa Minh.
Tôi xin tuyên bố lại một lần nữa rằng:

1. Tổ chức Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh là một bộ phận trực thuộc Dòng Đa Minh. Những linh mục nào can thiệp vào Huynh Đoàn Đa Minh là gây sự chia rẽ trong Giáo Hội và làm lung lạc đức tin của người Kitô hữu.

2. Văn bản của Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh nói rõ về 2 Huynh Đoàn đã tự ý tách rời khỏi tổ chức của Dòng Đa Minh, bất cứ linh mục nào cũng có quyền làm mục vụ như: Xức dầu trong cơn hấp hối hoặc dâng Lễ cầu hồn cho các thành viên này khi chết. Tiếc thay linh mục Liêm Dương đã cố tình hiểu sai văn bản để lôi kéo 2 Huynh Đoàn tách rời khỏi Dòng Đa Minh. Nay thêm linh mục Nguyễn Đình Phán lại muốn cộng tác với linh mục Dương Thanh Liêm để tạo thêm sự chia rẽ giữa các Huynh Đoàn.

3. Giấy xác nhận của police mà linh mục Dương Thanh Liêm đưa cho linh mục Nguyễn Văn Tuyết hoàn toàn là giấy giả mạo. Thế mà linh mục Nguyễn Văn Tuyết dám trưng ra trước Hội Đồng Mục Vụ và tuyên bố "Đây là bằng chứng nói về linh mục Hoàng Mạnh Hùng".

Nếu quí vị nào muốn biết rõ sự thực thì xin email về Cha Bề Trên Giám Tỉnh hoặc Cha Tu Viện Trưởng Saint Jame.

Trân trọng,

Trần Thanh
(Sau email này tôi nhờ ông Trương Minh Hoàng dịch ra tiếng Anh để gởi đến Đức Tổng Giám Mục và Cha Tổng Đại Diện.)
____________________________
From: Maria Mai Sent: Sunday, 7 May 2016, 8:35 PM
Subject: Chân thành cảm ơn Cha Liêm và Cha Phán

Trọng kính quý Cha,
Kính thưa quý vị,
Chúng con là Đoàn viên trong Liên Huynh Đoàn Đaminh NSW vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của Cha Phêrô Dương Thanh Liêm và Cha Nguyễn Đình Phán, đã giúp đỡ ông Nguyễn Văn Đáng (Liên Huynh Trưởng, Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh NSW) tổ chức Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Catarina thành công tốt đẹp.

Cha Phêrô Dương Thanh Liêm đã tạo điều kiện dễ dàng để Liên Huynh Đoàn NSW có nơi tổ chức Thánh Lễ và còn liên lạc với Cha Nguyễn Đình Phán để đến dâng Thánh Lễ cho chúng con.

Cha Nguyễn Đình Phán đã không ngại đường xá xa xôi và sự cản trở từ Ban Tuyên Úy mà đến dâng Thánh Lễ cho Liên Huynh NSW của chúng con.

Kính chúc hai Cha thật bình an và nhiều sức khoẻ để tiếp tục nâng đỡ Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh NSW.

Trọng kính,

Maria Mai

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
Date: 19 April 2016 21:12 GMT+10:00
To: “Liem Duong” , “Fx Van Tuyet” , Ng VTuyet , “Paul Van Chi”
Subject: Tôi rất mong linh mục Dương Thanh Liêm suy nghĩ lại !!!

Kính thưa Linh mục Dương Thanh Liêm,

Thưa quí vị,

Tôi không phải dùng thì giờ cho việc tranh cãi vớ vẩn này hoài vì ai cũng biết Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh phải trực thuộc Dòng Đa Minh. Những linh mục cố tình hướng dẫn đức tin sai lạc cho giáo dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tòa Tổng Giám Mục.

Đặc biệt linh mục Dương Thanh Liêm trước đây khi còn là Tuyên Úy Trưởng đã phạm sai lầm là đưa Liên Huynh Đoàn NSW do ông Nguyễn Văn Đáng phụ trách ly khai khỏi Dòng Đa Minh. Nay với tư cách là một linh mục Quản nhiệm mà linh mục Dương Thanh Liêm còn cố tình phá hoại Dòng Đa Minh thì hậu quả sẽ không thể lường được.

Tất cả những linh mục không do Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh chuẩn thuận thì không được can thiệp vào nội bộ các Huynh Đoàn đa Minh.
Tôi rất mong linh mục Dương Thanh Liêm suy nghĩ lại để không hối hận.

Trân trọng,

Trần Thanh
Đó đây


2017-09-24 - KBCHN:Hội ngô cựu phi công HK và miền Bắc VN ngày 21/9/2017 - Mở đầu quan khách xếp hàng chờ tham dự. Phía Việt Nam không đến 10 người. Sau đó là đoạn phỏng vấn phi công Nguyễn Văn Bảy, người lái mig 17 bắn rơi 7 phi cơ của không lực Hoa Kỳ

2017-09-24 - Vượt kỳ thủ Trung Quốc, Quang Liêm đoạt HC vàng ở AIMAG 2017 - Kỳ thủ số một thâu tóm HC vàng đầu tiên cho cờ vua cho Việt Nam ở Đại hội thể thao trong nhà & võ thuật châu Á, với cách biệt sít sao sau bảy ván.

2017-09-24 - Chuyện những em bé có khả năng kỳ lạ nhất Việt Nam - Có thể khẳng định, với người bình thường để làm được điều này thì gần như là không thể bởi quy tắc lịch âm và lịch dương vô cùng phức tạp. Chính vì thế tôi gọi em bé này

2017-09-24 - Mỹ điều máy bay ném bom tới ngoài khơi Triều Tiên - Lầu Năm Góc cho biết vào hôm 23/9 máy bay ném bom B-1B Lancer cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương và bay lượn

2017-09-23 - Mảnh đất Garden Grove được bán cho chính quyền Thượng Hải xây khách sạn - Ông Phan Kỳ Nhơn đã làm ngơ vệc đó, và đã làm sụp đổ cả một cao trào đấu tranh lầm lẫn cho nhưng tổ chức "kinh doanh chống Cộng" và "kinh doanh từ thiện"

2017-09-23 - Vụ biểu tình ôn hòa ở An Đông: Cẩn thận trước âm mưu kích động bạo loạn của ba que phản động - Ủng hộ bà con biểu tình ôn hòa nói lên nguyện vọng chính đáng của mình. Cẩn thận với thành phần lợi dụng trà trộn trong tổ chức.

2017-09-23 - Người phụ nữ Việt chờ chết vì Mỹ không cấp visa cho em gái sang hiến tủy - Sau khi kiểm tra, em gái út của bà Thơ là chị Thủy, đang sống ở Việt Nam, tương thích đến 100%. "Nghe tin dì tương thích với mẹ tuyệt đối, chúng tôi phấn chấn vô cùng. Thế nhưng Mỹ không cấp visa

2017-09-22 - Trung Quốc bị nghi đổi chiến thuật "đường lưỡi bò" sang "Tứ Sa" - Ông Fanell khuyên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước tiên nhắc nhở Trung Quốc về phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016, trong đó xác định tuyên bố chủ quyền của nước này với vùng biển là bất hợp pháp. "Thứ hai, Mỹ cần triển khai▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2017-09-23 - LHQ không cho phép Mỹ xâm chiếm Triều Tiên - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Iran: chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt trước những vi phạm của bất kỳ thành viên nào đã ký hiệp - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Từ chối công nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân - Lê Ngọc Thống -

● 2017-09-19 - Xuất khẩu lao động - chuyện làm ăn - tại sao lại dèm pha? - Mike Wilson -

● 2017-09-19 - Lãnh đạo phải có tâm : gần dân, thương dân, vì nước quên mình - Lão Ông -

● 2017-09-18 - Nhân lúc quảng cáo, tôi đổi đài sang xem thử chương trình chiến tranh VN - Mike Wilson -

● 2017-09-17 - Miền Trung đang oằn mình chống bão. Bọn chúng lại phá thêm - FB Doan Quang Minh -

● 2017-09-16 - Thư giãn- Chúa và Bão - Ông Tám -

● 2017-09-15 - Phim tài liệu - mở màn trình chiếu lúc 7 tối Thứ Bảy 17 tháng 9 trên đài WTTW-11 Chicago - Chiến Tranh Là - Chicago Tribune -

● 2017-09-14 - Nhân sĩ Võ Đông Cung phản biện các tiến sĩ trong Bộ Biên Soạn Lịch Sử Việt Nam - Trạng Móc -

● 2017-09-14 - Đón nghe - Đề tài cuối tuần này, 17 tháng 9, 2017: GS NMQ giao lưu với độc giả - FB sachhiem.net.us -

● 2017-09-13 - Ai nói "VN hèn, không dám đánh TQ", lại đòi làm nô lệ Mỹ - Việt Dân -

● 2017-09-12 - Tụi cố đạo đểu giả vô cùng, chúng nhân danh bảo vệ người dân, nhưng những vụ phá hoại của quân. - FB Quên Hoài -

● 2017-09-12 - Tôi đã cho một khách hàng người da trắng xem cái clip ngày 4/9 xảy ra ở giáo xứ Thọ Hòa - Youtube -

● 2017-09-12 - Lữ Giang yêu cầu - đừng chuyển chuyện các Đức Thánh Cha ra - để diễn đàn được lành mạnh - Diễn Đàn -

● 2017-09-11 - Vatican Đã Thua tại giáo xứ Thọ Hoà - FB Nguyễn Minh Tuệ -

● 2017-09-08 - Ngô Đình Diệm mặc Quốc phục (làm gì) mà làm chuyện thế này: - Trần Quang Diệu, Nguyễn Phương Hùng -

● 2017-09-08 - Đôi điều muốn nói: Gia đình mình có thờ Đức Phật nhưng chưa phải Phật tử. Đến khi mình bắt đầu - FB Prince Dark -

● 2017-09-07 - Tôi đang chờ ông viết lên một nửa sự thật mà Thư Viện Hoa Sen chưa viết ra - Duyên Sinh vs Lữ Giang -

● 2017-09-06 - Vài sự kiện tiêu biểu để xét xem một quân đội là Hùng hay Hèn - Khách Quan -

● 2017-09-06 - Trong nhiều trường hợp tình yêu và nhân dạng của họ đã bị chặt đứt khỏi tổ quốc và đồng bào - Mike Wilson -

● 2017-09-05 - Vụ Triều Tiên - Công tâm mà nói - Mike Wilson -

● 2017-09-04 - Cảm nghĩ về ngày Cách Mạng tháng 8 của anh Nguyễn Phương Hùng - Mike Wilson -

● 2017-09-04 - Buồn cười ông Phạm Tín An Ninh viết bài trên trang mạng "Dân Làm báo" - FB Nguyễn Phương Hùng -

● 2017-09-04 - Lại một lần nữa, xin lưu ý không có ai chê bai Chữ Viết Quốc Ngữ - Wissai -

● 2017-09-03 - Trump đánh lạc huớng dư luận bằng 3 mẩu "tweets", vu cáo không chứng cớ - Mike Wilson -

● 2017-09-02 - Chính quyền thời Ô. Trump như cánh cửa quay: Người bỏ đi, kẻ bước vào xoèn xoẹt - Do Thuan -

● 2017-09-02 - Người Việt chúng ta hay người Triều Tiên, người Nhật Bản có ghi ơn người Tàu về chữ Hán? - Huy Thái -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 >>>