●   Bản rời    

Về Thông Tin Giáo Xứ St Brendans vào ngày 12/06/2016

From: "Minh Hoang hoangminh051287@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"
To: Paul Van Chi” ; “Rev. Anthony NH Quảng SDB” ; “Tran VT” ; “Le Hai”
Sent: Sunday, June 26, 2016 12:02 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Linh mục Chu Văn Chi - Tuyên Úy Đoàn là ai? Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA

Nói đến linh mục Chu Văn Chi là phải nói đến: Tiền bạc (luôn thu lợi vào túi riêng), danh vọng (luôn tạo sự danh tiếng để mọi người khen), quyền lực (luôn tạo áp lực với người hiền lành để buộc vâng phục và tạo chia rẽ để làm để hạ bệ đối thủ).

Linh mục Chi luôn to tiếng chống cộng nhưng thực chất chỉ để nổi tiếng, làm lu mờ đời sống cá nhân của linh mục Chi tại căn nhà Canley Heights, Sydney

Tôi là người được định cư tại Úc cùng thời nên biết quá rõ những việc làm đen tối của linh mục Chi này.

Trương Minh Hoàng
(Người bảo vệ luật pháp Úc)

________________________
---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
Sent: Tuesday, 21 June 2016, 8:42 PM
To: “Paul Van Chi” , "“Rev. Anthony NH Quảng SDB”" , “TRAN VT” , “Le Hai” , Thông Tin Australia
Subject: Tuyên Úy Đoàn là ai? Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA

Kính thưa quí vị,
Thưa Giám mục Nguyễn Văn Long,
Thưa các linh mục tuyên úy CĐ CG VN Sydney,

Sau 3 tuần tôi đi holidays xa nên vừa về đến nhà nhận được email của một linh mục thân quen gởi đến một phản hồi từ linh mục Peter Hải Hà (Chánh xứ St Brendans, Bankstown) về việc báo Dân Chúa đăng "Lời Tòa Soạn" theo quyết định của Tuyên Úy Đoàn.
Để rộng đường dư luận, mời quí vị đọc:

Thông Tin Giáo Xứ St Brendans vào ngày 12/06/2016 bên dưới email của tôi.
Tôi mới đi xa về đang cần nghỉ ngơi một thời gian nên chưa có bình luận nhưng sẽ đề cập 3 vấn đề sau:

1) Linh mục Paul Chu Văn Chi (chủ tịch Tuyên Úy Đoàn) có quyền lực ra sao?
2) Vai trò của ông Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long như thế nào trong Tuyên Úy Đoàn?
3) Linh mục Nguyễn Hữu Quảng là ai?

Kính xin quí vị theo dõi email sau.
Trân trọng,

Trần Thanh

Thông Tin Giáo Xứ St Brendans
Về Việc Bán Báo Dân Chúa:


Từ nguyên thủy, tờ báo Dân Chúa là do các linh mục Việt tại Úc Châu làm chủ điều hành. Lúc bấy giờ, vào đầu thập niên 80, các linh mục Việt bất kể tuyên úy hay không tuyên úy, thành lập tờ báo này.

Nó được thành lập ra để đáp ứng nhu cầu văn hóa cũng như tôn giáo của người Việt rải rác trên toàn thể Úc Đại Lợi. Và lúc đó, cũng chưa có cái gọi là "chính mạch" hay "phụ mạch" và công việc mục vụ được sự điều hành của các linh mục Việt, không phân biệt.

Và khi một làn sóng linh mục Việt đổ vào nước Úc, và hầu hết các linh mục Việt này chỉ chọn một con đường làm việc riêng biệt, chỉ cho người Việt và với người Việt mà thôi, cho dễ dàng khỏe khoắn hơn. Do đó, các linh mục Việt lúc bấy giờ nhờ và chỉ định cho một linh mục tuyên úy Việt đảm trách tờ báo DÂN Chúa. Nhưng cũng vì không "ăn nên làm ra", nên có thời rơi vào "khủng hoảng" nếu không muốn nói là đã "chết" vài lần, và sau khi "ngáp ngoái sống lại" thì linh mục đó (nay đã hồi tục) đã trao lại cho linh mục chủ nhiệm hiện thời. Và linh mục chủ nhiệm bây giờ, lúc đó cũng chẳng phải là tuyên úy hay đặc trách gì cho người Việt cả. Nhưng cũng chỉ vì lòng hăng say phục vụ Dân Chúa, lãnh lấy.

Sau này linh mục đang làm chủ nhiệm bây giờ cũng tìm cho mình, hay nói đúng hơn là thành lập cho mình một nơi có sinh hoạt cho người Việt tại Melbourne, và có thể vì lý do chỉ để làm việc nhiều hơn cho người Việt và với người Việt mà thôi, do đó, cái mục đích nguyên thủy từ ban đầu cũng bị đổi thay, và vấn đề của cái gọi là "chính mạch" hay "phụ mạch" cũng phát sinh, và có sự đối xử phân biệt.

Dân Chúa (tờ báo cũng như dân chúng) không thể là một sở hữu của một ai, một nhóm người nào. Tờ báo Dân Chúa và dân của Chúa vẫn luôn là của Chúa. Không thể vì con số đông mà tự nhiên chiếm làm sở hữu của riêng mình. Và sau khi chiếm lấy, thì cho phát sinh một loại dân riêng và nếu không thuộc nhóm đông đảo đó thì là "phụ mạch". Không thể tạo ra sự đối xử phân biệt quái lạ đó để gọi là Dân Chúa Chính Mạch. Và cũng không vì thế đối xử với thành phần ít ỏi về con số khác biệt mà gọi họ là "phụ mạch".

Không lâu trước đây, một số các linh mục Việt cũng đã dùng đến Tờ Báo Dân Chúa, và cả trang mạng vietcatholic để cổ võ một cách sai lầm về sự kiện Đức Mẹ và Chúa đều chảy dầu trên Brisbane. Vị chủ nhiệm trang vietcatholic đã từng nêu tên tôi lên trong mạng để công kích và cổ võ cho sự kiện đó. Cách đây mấy năm rồi, linh mục chủ nhiệm hiện hành của tờ Báo Dân Chúa có gọi cho tôi và xin được bán Báo Dân Chúa tại Cộng Đoàn Giáo Xứ St Brendans, tôi cũng đã đồng ý cho phép, nếu không có sự đối xử phân biệt kia.

Nhưng mới đây, sự đối xử phân biệt đó đã phát sinh để chỉ có lợi ích lợi thế cho một số các linh mục và cho một thành phần dân mà thôi, thì cũng mới đây tôi đã cho lệnh chấm dứt sự phát động và phổ biến tại nhà thờ St Brendans này và cho người giáo dân tại đây.

Đơn giản chỉ có thế. Xin cảnh giác về việc bán "chui" của tờ báo Dân Chúa. Cũng như các loại báo chí và các tài liệu khác nếu không có phép thì không được phổ biến tại Giáo Xứ này. Linh mục Chánh Xứ, St Brendan's, Central Bankstown.

Về Việc Hành Hương Năm Thánh: Đến Cửa Nhà Thờ Chánh Tòa St. Mary's:
Đức Giáo Hoàng Franciscô nói: "Việc hành hương là phần quan trọng trong Năm Thánh, bởi vì nó biểu hiện con đường mà mỗi người chúng ta đi nơi trần gian này".
Trong suốt Năm Thánh Thương Xót này, chúng ta được kêu mời làm một cuộc hành hương đến Nhà Thờ Chánh Tòa St Marys. Bước qua Cửa Thánh và đi dọc Con Đường Thương Xót. Có 6 Chặng Thương Xót mà chúng ta có thể dừng lại, suy ngắm và cầu nguyện.
Vì có cùng dự định, cùng ngày, nên Ban Mục Vụ Việt Giáo Xứ sẽ kết hợp Hội Dòng Ba Đa Minh để cùng hành hương lên Nhà Thờ Chánh Tòa St Mary, Sydney, vào tối Thứ Hai, 15/08/2016. Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Tổng Giám Mục sẽ đón tiếp và dâng thánh lễ với chúng ta lúc 7g00 tối, trước khi có thức "ăn bốc" (fingerfood) chia sẻ.

Ban Mục Vụ Việt

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
​To: “Paul Van Chi” , "“Rev. Anthony NH Quảng SDB”" , “TRAN VT” , “Le Hai”
​Sent: Saturday, 28 May 2016, 5:49 PM
Subject: Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn Vietnamese Catholic Community In Australia. VCCA
​​
Kính thưa quí linh mục,(trong Tổng Giáo Phận Sydney)
Kính thưa quí vị,

Vừa qua trong báo Dân Chúa số 244 phát hành tháng 5 năm 2016 nơi trang 51 có ghi “Lời Tòa Soạn” như sau:
Theo quyết định của Tuyên Úy Đoàn với Dân Chúa Úc Châu từ nay những tin sinh hoạt nào không thuộc về cộng đoàn chính mạch của các tiểu bang thì sẽ được sắp xếp vào trong mục: "Vòng Quanh Úc Châu" để tránh những lẫn lộn hay hiểu lầm của đọc giả.

Tôi xin Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn và Đức Giám mục cố vấn Vincent Nguyễn Văn Long, trả lời trên báo Dân Chúa tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2016 cho những điểm sau:

1) Xin quí vị xác định cho rõ như thế nào là "chính mạch"? Tại Sydney, ngoài các giáo đoàn đang trực thuộc Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney còn có những giáo xứ khác có những sinh hoạt của Cộng Đoàn của người Việt tại đó. Những giáo xứ không trực thuộc Ban Tuyên Úy của Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney sẽ được gọi là "không chính mạch" phải không?
(Giáo xứ Holy Trinity-Granville, Giáo xứ Good Shepherd-Plumpton, Giáo xứ St Brendon-Bankstown, Giáo xứ Christ the King-Bass Hill, Giáo xứ Our Lady of the Rosary-Fairfield, Giáo xứ Sacred Heart-Cabramatta, v. v. . .)

2) Trong tờ Niềm Tin số 1614 cuối trang 2 có ghi: "Cộng đoàn Giáo xứ Bass Hill ủng hộ tờ Niềm Tin $200.Giáo xứ Christ the King-Bass Hill đã đóng góp cho Cộng Đồng Công Giáo VN Sydney có được gọi là "chính mạch" không? Có đóng góp tiền thì gọi là "chính mạch", còn không đóng góp tiền thì gọi là "không chính mạch" ư?

3) Mục đích thực sự Tuyên Úy Đoàn ghi vào trang 51 báo Dân Chúa có mục đích gì? Phải chăng Tuyên Úy Đoàn muốn tạo sự chia rẽ giữa linh mục trong Ban Tuyên Úy với các linh mục trong giáo phận và giữa linh mục với giáo dân?

4) Đức Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long có biết "Lời Tòa Soạn" đăng trong báo Dân Chúa không? Phải chăng ông cố vấn đã chỉ đạo cho linh mục Paul Chu Văn Chi ra "Lời Tòa Soạn" gây chia rẽ và khủng hoảng đức tin cho giáo dân?

Trân trọng trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Sydney, ngày 28.05.2016
Trần Thanh
(Thư này sẽ được gởi đến Đức Tổng Giám Mục Anthony Fisher vào tháng 6/2016)

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
To: “Liem Duong” , “Fx Van Tuyet” , Ng VTuyet , “Paul Van Chi”
​​Sent: Tuesday, 3 May 2016, 5:44 PM
Subject: Kính thưa linh mục Liêm Dương và Phán Nguyễn

Kính thưa linh mục Liêm Dương và Phán Nguyễn,
Kính thưa quí vị,

Tôi thật sự cảm phục linh mục Remy Bùi Sơn Lâm và Ban Tuyên Úy đã can đảm không can thiệp vào tổ chức Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh trực thuộc Dòng Đa Minh.
Tôi xin tuyên bố lại một lần nữa rằng:

1. Tổ chức Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh là một bộ phận trực thuộc Dòng Đa Minh. Những linh mục nào can thiệp vào Huynh Đoàn Đa Minh là gây sự chia rẽ trong Giáo Hội và làm lung lạc đức tin của người Kitô hữu.

2. Văn bản của Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh nói rõ về 2 Huynh Đoàn đã tự ý tách rời khỏi tổ chức của Dòng Đa Minh, bất cứ linh mục nào cũng có quyền làm mục vụ như: Xức dầu trong cơn hấp hối hoặc dâng Lễ cầu hồn cho các thành viên này khi chết. Tiếc thay linh mục Liêm Dương đã cố tình hiểu sai văn bản để lôi kéo 2 Huynh Đoàn tách rời khỏi Dòng Đa Minh. Nay thêm linh mục Nguyễn Đình Phán lại muốn cộng tác với linh mục Dương Thanh Liêm để tạo thêm sự chia rẽ giữa các Huynh Đoàn.

3. Giấy xác nhận của police mà linh mục Dương Thanh Liêm đưa cho linh mục Nguyễn Văn Tuyết hoàn toàn là giấy giả mạo. Thế mà linh mục Nguyễn Văn Tuyết dám trưng ra trước Hội Đồng Mục Vụ và tuyên bố "Đây là bằng chứng nói về linh mục Hoàng Mạnh Hùng".

Nếu quí vị nào muốn biết rõ sự thực thì xin email về Cha Bề Trên Giám Tỉnh hoặc Cha Tu Viện Trưởng Saint Jame.

Trân trọng,

Trần Thanh
(Sau email này tôi nhờ ông Trương Minh Hoàng dịch ra tiếng Anh để gởi đến Đức Tổng Giám Mục và Cha Tổng Đại Diện.)
____________________________
From: Maria Mai Sent: Sunday, 7 May 2016, 8:35 PM
Subject: Chân thành cảm ơn Cha Liêm và Cha Phán

Trọng kính quý Cha,
Kính thưa quý vị,
Chúng con là Đoàn viên trong Liên Huynh Đoàn Đaminh NSW vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của Cha Phêrô Dương Thanh Liêm và Cha Nguyễn Đình Phán, đã giúp đỡ ông Nguyễn Văn Đáng (Liên Huynh Trưởng, Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh NSW) tổ chức Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Catarina thành công tốt đẹp.

Cha Phêrô Dương Thanh Liêm đã tạo điều kiện dễ dàng để Liên Huynh Đoàn NSW có nơi tổ chức Thánh Lễ và còn liên lạc với Cha Nguyễn Đình Phán để đến dâng Thánh Lễ cho chúng con.

Cha Nguyễn Đình Phán đã không ngại đường xá xa xôi và sự cản trở từ Ban Tuyên Úy mà đến dâng Thánh Lễ cho Liên Huynh NSW của chúng con.

Kính chúc hai Cha thật bình an và nhiều sức khoẻ để tiếp tục nâng đỡ Liên Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh NSW.

Trọng kính,

Maria Mai

---------- Forwarded message ----------
From: Thanh Tran
Date: 19 April 2016 21:12 GMT+10:00
To: “Liem Duong” , “Fx Van Tuyet” , Ng VTuyet , “Paul Van Chi”
Subject: Tôi rất mong linh mục Dương Thanh Liêm suy nghĩ lại !!!

Kính thưa Linh mục Dương Thanh Liêm,

Thưa quí vị,

Tôi không phải dùng thì giờ cho việc tranh cãi vớ vẩn này hoài vì ai cũng biết Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh phải trực thuộc Dòng Đa Minh. Những linh mục cố tình hướng dẫn đức tin sai lạc cho giáo dân sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tòa Tổng Giám Mục.

Đặc biệt linh mục Dương Thanh Liêm trước đây khi còn là Tuyên Úy Trưởng đã phạm sai lầm là đưa Liên Huynh Đoàn NSW do ông Nguyễn Văn Đáng phụ trách ly khai khỏi Dòng Đa Minh. Nay với tư cách là một linh mục Quản nhiệm mà linh mục Dương Thanh Liêm còn cố tình phá hoại Dòng Đa Minh thì hậu quả sẽ không thể lường được.

Tất cả những linh mục không do Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh chuẩn thuận thì không được can thiệp vào nội bộ các Huynh Đoàn đa Minh.
Tôi rất mong linh mục Dương Thanh Liêm suy nghĩ lại để không hối hận.

Trân trọng,

Trần Thanh
Đó đây


2018-02-20 - Nigeria: hôm thứ Hai, giáo hoàng lùi bước, chấp nhận cho giám mục Peter Okpaleke từ chức - Giám mục ở Ahiara, Nigerian (do GH Benedict 16 bổ nhậm năm 2012) đã bị các linh mục trong giáo phận phản đối trong nhiều năm qua. Việc GH nhượng bộ này tạo ra tiền lệ, có thể gây tiếng vang ở Chile và các nơi khác khi thẩm quyền của giáo hoàng bị thách thức. Hồi tháng 6 năm qua, GH Francis cáo buộc khắc nghiệt các linh mục thuộc giáo phận Ahiara phía Nam Nigeria, rằng họ sẽ mất việc nếu không vâng lời và chấp nhận Đức ông Peter Okpaleke làm giám mục của họ.

2018-02-20 - Bỉnh bút tờ Fox News quở trách ông Trump im lặng về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. - Smith, người đã thường thách thức TT Trump bất chấp Tổng Thống luôn khen ngợi Fox News, đã xé toạc các câu viết của Trump về cuộc điều tra của Nga và cách mà Trump đã tấn công nhiều quan chức, bao gồm cả những người trong chính quyền ông, nhưng không phải là Nga.

2018-02-20 - Đánh nhau vì một hành khách đánh rấm liên tục khiến máy bay phải đáp khẩn cấp - Phi hành đoàn bị cáo buộc đã không giúp hành khách sau khi có khiếu nại, dẫn đến cuộc ấu đả. Cuối cùng máy bay phải chuyển hướng tới sân bay Vienna để hạ cánh khẩn cấp.

2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh Tổng Thống Mỹ - được nhớ vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai. Lúc đầu lễ được dành để kính TT đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington. Về sau, nhớ thêm TT A. Lincoln và mở rộng cho các vị TT.

2018-02-17 - Người mẹ bị phạt 7 ngày vì trái lệnh tòa: đã rửa tội con gái theo đạo của mình - Tranh quyền nuôi con, người cha có lệnh tòa cấm người mẹ rửa tội con theo niềm tin của mẹ. Nhưng người mẹ đã đem con rửa tội, phải đối mặt với án phạt vì vi phạm án lệnh.

2018-02-16 - Nhà Trắng từ chối phổ biến hình ảnh của Trump ký luật giảm điều kiện cho bệnh tâm thần được có súng - Vụ nổ súng ở Florida: Các cơ quan truyền thông Mỹ yêu cầu bắt đầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ký vào dự luật vào ngày 28 tháng 2 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi nhậm chức.

2018-02-16 - Phản ứng vô lý của Jeff Sessions đối với vụ giết hàng loạt ở trường Parkland - Về biến cố ở trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, Tổng trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đưa ra các "giải pháp ngăn chặn những vụ bắn súng" thực sự không có ý nghĩa gì cả.

2018-02-16 - Đầu Xuân đi chùa ở Trường Sa cầu mong bình an - Thầy Hòa cho biết ngày mùng 1 Tết, anh em trên đảo rủ nhau đến chùa thắp hương, giữ gìn nếp sống tâm linh, nguyện cầu điều tốt đẹp nhất đến với đất nước, nhân dân▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-02-20 - Khi các giáo xứ liên kết chặt chẽ rồi, thì bọn nó gián một đòn phản bội - Giác Hạnh -

● 2018-02-20 - Không những "Ấp Chiến Lược" cần phải đạp đổ - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-19 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ - FB Quên Hoài -

● 2018-02-15 - Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân? - Việt Dân -

● 2018-02-14 - Chuyện sứ thần nhà Nguyễn đi Pháp kể với triều Vua Tự Đức về các ngọn đèn treo ngược: PHỊA - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - TẾT TA & TẾT TÂY và Hôn nhân lương giáo - Quân Lê -

● 2018-02-14 - Theo ông Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008 - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - Valentine & Tình Yêu - Thơ Thích Phước Toàn -

● 2018-02-11 - Tại sao tín đồ Phật Giáo ở hải ngoại không gia nhập nhóm người theo đạo Ca Tô chống VC? - Wissai -

● 2018-02-11 - Cho xem căn cước của anh bạn VNCH chút đi - FB Quên Hoài -

● 2018-02-10 - Việt Khang đã viết "Anh Là Ai?" - nay mai sẽ có bài "Chị Là Ai?" - Phạm Hoàng Vương -

● 2018-02-09 - Mời xem phim "The Real History of the evil Roman Catholic Church" - Văn Cát giới thiệu -

● 2018-02-09 - Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương? - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành - Giác Hạnh + Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Mời nghe: Những Mùa Xuân Tha Hương - Thủy Lâm Synh -

● 2018-02-08 - Ông James Mattis thăm Việt Nam với tư cách là bộ trưởng quốc phòng Mỹ chứ không phải con chiên - Ri Nguyễn vs HS chủ báo Đất Mẹ -

● 2018-02-07 - Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công - Tùng Lê -

● 2018-02-06 - Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ăn nói lạng quạng, - Mike Wilson -

● 2018-02-05 - Phóng sanh có 3 ý nghĩa - FB Thích Phước Toàn -

● 2018-02-03 - Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC - Việt Dân -

● 2018-02-01 - “Tuyệt Quán Luận” của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Duyên Sinh -

● 2018-02-01 - Hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân khác kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền, báo chí hả - Giác Hạnh -

● 2018-01-31 - Bản chất tinh vi lừa đảo của bọn làm chính trị chuyên nghiệp bán rẻ lương tri cho quyền lực - Mike Wilson -

● 2018-01-31 - Chia sẻ đề tài Tôn Giáo - Chính trị - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2018-01-30 - NếuTổng Thống Mỹ bị tình nghi phạm luật, thì AI SẼ ĐIỀU TRA Tổng Thống ? - Mike Wilson -

● 2018-01-28 - Warren Buffett: "Đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ, nhưng rủi thay chúng tôi (giới giàu) đang - Mike Wilson -

● 2018-01-27 - Dù Không Vô Địch Giải Bóng Đá Châu Á 2018, U23 Việt Nam Đã Lập Kỳ Tích Xứng Đáng - Thích Nhật Từ Fanpage -

● 2018-01-25 - Người Việt ở Hải ngoại thật khổ: chúc mừng U23 Việt Nam vào chung kết cũng bị CCCC chửi - Ri Nguyễn và Diễn Đàn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>>