Sách Hiếm net

 ●   Bản rời    

"Ông Trời" là "Ông Trời", không bao giờ là Ông Chúa

SH: Người Ki-tô giáo luôn tham lam. Chẳng những tham dân, tham thống trị, mà còn giành giật, ăn cắp luôn chữ nghĩa, văn hóa của người ta. Khi chưa giành được thì mon men làm quen, nhập nhằng Ông Trời của người ta qua ông Thượng Đế của mình, rồi thì Thượng Đế là Chúa chớ ai!
Ông Trời của chúng tôi vô cùng thân thiện, chúng tôi muốn lạy cũng được (lạy trời mưa xuống), muốn chửi cũng được (ông trời bất công, con tạo lá lay, trời già ác nghiệt), muốn đùa giỡn cũng được (con cóc là cậu ông Trời).
Mấy người đòi "đừng xúc phạm ông Trời" là có ý giành ông Trời của chúng tôi, chúng tôi xúc phạm Ông Trời của chúng tôi thoải mái.
Chúng tôi nói "Trời sập", mấy người có dám nói "Chúa sập" không?
Chúng tôi nói "Trời không có mắt", mấy người có dám nói "Chúa bị chột" không?
Chúng tôi nói "Con cóc là cậu ông Trời", mấy người có dám nói "Con cóc là cậu của Chúa" không?

_______________________
Subject: Re: Fw: [DiendanDanToc] Khung cảnh kinh hoàng sau vụ động đất 6,4 độ Richter rung chuyển Đài L oan [1Attachment]
From: Giác Hạnh
Date: Sat, February 06, 2016 5:27 am

Hì hì,

Ý chúa, cũng là Ý trời.

Cái mất dạy ở đây của tụi Công giáo là trong khi Trung Hoa và các nền văn hóa thế giới người ta xem "Ông Trời" là việc của "Ông Trời", chỉ vậy thôi. Không có Giáo hội Tàu, Hán, Mông nào đại diện cho Ông Trời cả.

Thế nhưng tụi Công giáo thì làm hai việc khác hơn.

Thứ nhất, thay vì nói "Ông Trời", hay "Thiên Cơ". thì nó còn xem Ông Trời (Thiên) thua luôn cả "Thiên Chúa". Nghĩa là cái mà dân gian gọi là "Ông Trời" là quá mãnh liệt rồi, thì tụi CG có luôn Ông Chúa làm chủ luôn cả Ông Trời.
Thứ hai, rồi thì trên đó, có Ông Thiên Chúa, cai quản luôn Ông Trời, thì trần thế có Giáo Hội thay thế luôn Ông Thiên Chúa, đó là Giáo Hội Vatican. Còn Ông Vua nào trên trần thế thuộc chủ quyền độc lập của mỗi Quốc gia, thì Ông Giáo Hoàng làm luôn. Mỗi giáo hội con tại các quốc gia không tùng phục Hoàng Đế VN, hay Tàu, Mông, Thái gì cả, mà Giáo hội con chỉ có Ông vua duy nhất của họ là Giáo Hoàng, và các vùng Thánh địa thuộc sở hữu của Giáo hội và của Thiên triều Vatican chứ không thuộc chủ quyền Việt Nam, Tàu, Mông, Thái gì cả.

Tất cả cái mà tụi này làm, là hoàn toàn chính trị chủ quyền. Mà đã là chủ quyền của tụi này, thì không còn Quốc gia, Dân tộc, chủ quyền độc lập gì cả.

Cho nên, nói là CSQT nó xóa sạch chủ quyền quốc gia, Công giáo còn là tổ cha CSQT trên Trần thế, nó xóa luôn cả ranh giới Thiên Đình và Địa Ngục.

Về tầm ý thức "Thiên, Địa, Nhân", hay "Trời, Đất, Người, và Địa Ngục". Thiên Chúa cai quản hết, do Giáo hội đại diện.

Như thế thì cả lũ Việt gian chống cộng gốc Công giáo cũng toàn là bọn súc sanh Đầu trầu, Mặt ngựa, Óc Chó, Tâm sói, và ma quỉ lẫn lộn mang nhiệm vụ làm Chiên cho Giáo triều Vatican xóa sạch mọi chủ quyền độc lập dân tộc. Trong đó có dân tộc Việt Nam là nạn nhân. Lịch sử đã xãy ra như thế.
______________________
2016-02-06 4:34 GMT-08:00 Ba Nguyen hbnguyen2005@yahoo.com.au [DiendanDanToc] :

Các Linh Mục thường giảng: "Mọi sự trên thế gian này đều do Chúa làm ra, một sợi tóc trên đầu chúng ta rụng xuống hôm nay cũng là do ý của Chúa từ vô cùng" .

Như vậy thì động đất, núi lửa, sóng thần, dịch bệnh... cũng đều do Chúa làm ra phải không các cha?????
_______________________
2016-02-21 3:38 GMT+07:00 Phaolo Thai :

Xin đừng xúc phạm đến TRỜI
Nhiều người Việtnam vì không biết cầu nguyện, đã cầu nguyện sai lầm, đại ý như sau: “Lạy Trời Phật phù hộ cho chúng con...”, hoặc “Lạy Phật Trời cho chúng con ... ” Cầu nguyện như thế, không được ơn ich gì, mà còn xúc phạm nặng nề đối với TRỜI; bởi mấy lýdo sau đây:

1/ TRỜI, hay Ông TRỜI là tiếng của người Việtnam gọi Đấng Chí Cao, Đấng đã sáng tạo vũ trụ, mọi luật thiên nhiên, mọi loài, mọi vật trên trời dưới đất, hữu hình và vô hình từ hư vô: “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”; “Trời cho ai nấy hưởng, Trời gọi ai nấy dạ” ; “Sống nhờ Trời, chết về chầu Trời”... Người Việtnam còn gọi Đấng Chí Cao là Thiên Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế; và Ngài đã nói:
“Chỉ có Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật nào trước mắt Ta.” Ngài cũng đã dạy, phải “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và yêu mến Người trên hết mọi sự.” ...

Người Công giáo chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. Về việc người Công giáo kêu xin Đức Mẹ hay các thánh là nhờ Đức Mẹ, các thánh cầu bầu cùng Thiên Chúa cho, vì các ngài cầu bầu có hiệu quả hơn là lời kêu xin của chúng ta, là những kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối.

2/ Phật giáo
a- Phật giáo là mớ triết lý vô thần, mang dáng vẻ tôn giáo. Nếu gọi Phật giáo là “tôn giáo” thì đây là tôn giáo vô thần, vì Phật giáo chối bỏ Đấng Tạo Hóa là Đấng Thiêng Liêng, mà loài người không thể nhìn thấy bằng mắt; hoặc có thể gọi Phật giáo là tôn giáo tôn thờ phàm nhân, vì Tất Đạt Đa chỉ là phàm nhân, không có khả năng ban ơn hay giáng họa cho ai.

Bác sĩ Lert Srichandra được dạy dỗ Phật pháp từ nhỏ, đã vào chùa tu, đã bỏ Phật giáo, gia nhập Công giáo, và đã viết lời này, khi còn khoác áo cà sa: “Đức Phật đã tuyên bố cách nay hơn hai ngàn năm trăm năm rằng Ngài không phải là thần thánh. Dođó, Ngài không ra lệnh hay cứu rỗi được ai. Ngài đã giảng rằng: ‘Chỉ mình mới có thể cứu mình được.’ Nếu những lời Ngài chỉ dạy không giúp được gì cho ai thì Ngài cũng không thể làm gì khác hơn được”.

b- Phật dạy: “Người học Phật không nên lệ thuộc vào một kinh sách nào, một giáo lý nào, vì sự giải thoát phải do chính mình, chứ không do ân huệ của ai ban cho mình được cả.”
Qua câu này Phật xác nhận, ngài không có năng quyền ban ơn hay giáng họa cho ai; vì thế, cầu với Phật là vô ich.
Và cũng qua câu này, thì Phật đã sai lầm trầm trọng; vì có Thiên Chúa luôn ban ơn tốt nhất cho những ai tin cậy và kêu xin đến Ngài.

c- Tất Đạt Đa còn được gọi là Phật Thich Ca là phàm nhân, là tạo vật của Thiên Chúa. Tất Đạt Đa đã chối bỏ Đấng Tạo Hoá, là chống lại Đấng đã tạo ra Tât Đạt Đa.

d- Cầu nguyện sai lầm như lời dẫn ở trên là bộc lộ kẻ muốn tôn thờ hai CHỦ, vì vừa thờ TRỜI, lại vừa thờ Phật, là điều Thiên Chúa tuyệt đối cấm: “Các ngươi không được làm tôi hai chủ.” ...

Kêt
Chúng ta không thể vừa cầu TRỜI, lại vừa cầu kẻ chống lại TRỜI, như Phật Thich Ca. Cầu như thế là bộc lộ sự dốt nát, là không hiểu mình nói gì, là mâu thuẫn, là chẳng những không được TRỜI ban ơn mà có thể bị trừng phạt, vì cầu như thế là xúc phạm đến TRỜI, vì Ngài đã dạy:
“Chỉ có Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật nào trước mắt Ta.”

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

NguyễnHyVọng
Đó đây


2018-08-15 - Mỹ: Hơn 300 linh mục Mỹ bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em - Khoảng 301 linh mục thuộc 6 giáo phận Công giáo La Mã ở Pennsylvania (Mỹ) bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng nghìn trẻ em trong suốt 70 năm qua, sau đó tìm cách bịt miệng các nạn nhân, báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania (Mỹ) công bố hôm qua 14/8 cho biết.

2018-08-15 - Cả đội binh TQ đồn trú gần đảo VN bỗng dưng "bốc hơi" -

2018-08-14 - Linh mục Ý 70 tuổi quấy rối tình dục bé 11 tuổi trong ô tô - Vị linh mục đã bị bắt giữ, thừa nhận hành vi của mình nhưng đưa ra một nguyên nhân khó tin: làm điều này vì bị “quỷ ám”, RT đưa tin. Paolo Glaentzer, 70 tuổi, bị bắt tháng trước

2018-08-14 - Tình Báo Lỗi Lạc NGUYỄN VĂN THƯƠNG - Cuộc Đào Thoát Sau 6 Lần Mỹ Cưa Chân, 10 Lần Bẻ Ngón Chân -

2018-08-13 - Đề phòng Mỹ, Triều Tiên quyết giữ bí mật hạt nhân - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, nước này sẽ vẫn cất giữ các bí mật và kiến thức về hạt nhân đã thâu tóm được như một cách phòng ngừa các chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. img src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/10/10/de-phong-my-trieu-tien-quyet-giu-bi-mat-hat-nhan.jpg width=260>

2018-08-13 - (D.N.L 197+91) Tư Tưởng Bài Trung: Tại Sao Chúng Ta Lại Đi Ngược Với Các Nước? -

2018-08-13 - Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông? - Theo ông Phương, trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên. Thời gian chạy thử nghiệm từ 3-6 tháng, ông Vũ Hồng Phương cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.

2018-08-12 - Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà - Báo điện tử Tài Tân ngày 10/8 đã tiết lộ thông tin “động trời” xung quanh vụ án Lại Tiểu Dân, nguyên Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>Thư, ý kiến ngắn
● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -

● 2018-08-10 - Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-10 - Miệng ăn Welfare kinh niên mà mở mồm chửi rủa Cộng Sản - Giáo Hoàng và Cộng Sản - Diễn Đàn -

● 2018-08-06 - Có nhiều loại tham nhũng trong chính quyền TT. Trump - Mona Charen/ Mike Wilson -

● 2018-08-05 - Nhà ở tại Việt Nam và tại Mỹ - FB Doan Quang Minh -

● 2018-08-04 - “Trước cái chết...” - Ri Nguyễn -

● 2018-08-04 - Đánh trống lảng việc bảo vệ hệ thống bầu cử - mập mờ đánh đồng hai trường hợp để khuấy đ - Mike Wilson -

● 2018-08-04 - Hội chợ đa văn hóa tại Canada treo cờ Đỏ Sao Vàng - Khi nào ở Hoa Kỳ mới có? - Giác Hạnh -

● 2018-07-31 - Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN - Phan Nguyên -

● 2018-07-31 - Cẩn thận khi để vợ con đến nhà thờ nhá - Hoàng Lê -

● 2018-07-30 - GH Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) bị cả hai thời kỳ VNCH ngược đãi - Giác Hạnh -

● 2018-07-30 - PG trong dòng sinh mệnh của dân tộc.: Một thầy tu cứu nước - Kiwi giới thiệu -

● 2018-07-22 - Những điều này đang khiến cả chính trường Mỹ lâm nguy - Mike Wilson -

● 2018-07-21 - Thomas Jefferson nói thế - Nhưng tại sao TT Mỹ đặt tay trên kinh thánh, và In God We Trust? - FB Ca-tô Rô-ma giáo -

● 2018-07-19 - Tổng Thống Trump đọc từng chữ từ giấy chữa tội tại Nhà Trắng, 17/7/2018 - Trạng Móc -

● 2018-07-18 - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng ngoại ngữ - Mike Wilson -

● 2018-07-17 - Từ mới cho một khái niệm cũ - Chính nghĩa Quốc ...Gia Tô - Giác Hạnh -

● 2018-07-16 - TT. Trump khuyên Bà Teresa May về chương trình Brexit: "Kiện EU, không thương thuyết" - Washingtonpost -

● 2018-07-16 - Trong trận đấu hình tượng, nếu tôi làm trọng tài, thì HCM thắng tới mấy chục điểm - Giác Hạnh -

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -

● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -

● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -

● 2018-07-12 - Phụ nữ ngực trần đại náo nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp - Femen.org -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>>