●   Bản rời    

Một Vài Khía Cạnh So Sánh CG với Các Đạo Khác

FROM: Fanxico Tran
Fri 11/11/2011 11:56 AM
(tiếp theo bài Tại sao Công Giáo VN tôn vinh ...

Trở lại chuyện xưa:
Bên C.G + đảng Cần Lao mặc sức ca ngợi Tổng thống anh minh của họ.
Bên không C.G + không đảng Cần Lao mặc sức mà chống đối TT anh minh Ngô Đình Diệm của phe kia.
Như vậy kết luận ra làm sao?

Kết luận rằng 2 bên + 4 phe nói trên muốn khen chê TT Ngô Đình Diệm thì phải “có mặt“ trong suốt thời kỳ TT Ngô Đình Diệm từ Thủ tướng, lên Tổng thống và bị quân đội VNCH cùng dân miền Nam hạ sát thê thãm (y như hình ảnh vừa qua tại Libya là Đại tá muôn năm Gaddafi).
Nếu không có mặt (tại miền Nam VN ) vào thời kỳ ấy (thời kỳ VNCH I và VNCH II) thì phải “ shut-up “ your mouth (Câm họng ngay lập tức). Có nghĩa là những ai mà hiện nay chưa đến tuổi 60 – 70- 75 thì nên câm họng (chúng tôi bò tuổi 80 vì thuộc dạng Alhazeimer Lú lẩn rồi, nên tha).
Chẵng lẽ vào thời đó họ ở tuổi 2-3 tuổi (ĩa đùn) mà biết cóc gì xía vào?
Cho nên bài viết nầy cấm những tay cuồng tín tuổi chưa đến 60 hay hơn (hiện nay 2011) thì đi chổ khác chơi!Để người lớn nói chuyện , hiểu chưa con “ từu “.

Vậy tóm lại chúng ta luận về đạo C.G và đạo Phật theo công đạo loài người hiện nay. .
1.- Làm tu sĩ Công giáo rất sướng hơn tu sĩ đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Lý do khi thành danh tu sĩ linh mục Công giáo thì được lên nấc thang mà thiên hạ gọi là: “Cha“ và xưng “con“ . Ngay cả cha đẽ mẹ đẽ mình ra cũng gọi là “Cha“ và xưng “Con”. Sa môn đạo Phật không có điều nầy. Sa môn khi mở miệng luôn xưng: “Bần tăng “
2.- Làm linh mục C.G rất sướng vì rất ít giới luật chi phối . Thầy Chùa có đến 300 giới luật (có dòng nhiều hơn). Nếu muốn lên cao thì phải đốt liều (nghĩa là đốt loại nhang trên đầu trọc. Càng nhiều đốt liều thì địa vị tu hành càng cao). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Cho nên thầy Chùa không dám cởi áo sòng mà mặc áo thường dân, đi chơi đêm…vì đầu trọc có những vết thẹo do nhang đốt liều tạo ra.
Đốt hương nhang để lại vết thẹo trên đầu. Dĩ nhiên khi muốn tóc mọc lại, thì cũng lộ ra vết thẹo, tóc sẽ không mọc được. Cho nên khi đốt hương thì kể như kết nguyện với Chư Phật bốn phương chứng giám. Linh mục không làm được chuyện nầy, cho nên linh mục cỡi áo dòng, mặc áo chim cò, lái xe Honda đi chơi hoang…thì chỉ có Chúa biết mà thôi- Trừ phi tại Hoaky bị thưa kiện thì mới lộ ra mà thôi. Cho nên tại Hoaky thì hầu như những linh mục hiếp dâm con nít đều tù hết, còn mấy xứ khác thì chưa có vì họ tu hành khác tu hành Hoaky, nên dâm dục không có. Đó là phép lạ của Công giáo bí mật vô cùng. Hiệp thông cũng không biết luôn.
Còn linh mục, chỉ cần cởi áo dòng, mặc áo chim cò, đi xa chơi với gái thì không ai biết là linh mục của nhà thờ XYZ của làng xa xa kia.
3.- Linh mục mặc sức mà uống rượu chát ngon (rượu lễ phải ngon hơn rượu mua tại góc đường hàng quán rồi). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Sa môn cấm uống nước có chất rượu , trừ phi loại thuốc trị bệnh có pha chất rượu để dẩn thuốc .
4.- Linh mục có quyền tiếp xúc với nữ lưu một chổ vắng mà không bị ai trách móc gì (giờ xưng tội và tội sẽ được tha bởi linh mục)
Sa môn tăng sĩ không có quyền tiếp xúc với nữ lưu , vì giáo luật cấm hoàn toàn.
Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
5.- Khi thụ phong linh mục thì trọn đời không lo đói nữa rồi. Thầy Chùa lo sợ tín đồ bỏ chùa mà không đến cùng dường thực phẫm nữa. Thầy Chùa cũng có lúc đói vì không có ai cho ăn. Sa môn đi khất thực, đôi khi bị người ngoại đạo chưỡi bới, khi dể.
Nhìn bàn cơm của linh mục thấy mà thèm, nông dân không so được bao giờ.
Job của linh mục được gọi là “life time job“ (job muôn năm). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
6.- Khi linh mục lên chức, đến Hồng Y có thể Giáo Hoàng thì con đường lên thiên đàng càng lúc càng gần. Đôi khi lên thẳng lên “trực tiếp“ thiên đàng, không qua sự stop tại dọc đường. Thánh Phê Rô cho vào lập tức khi thấy dạng mờ mồ từ xa dưới đất bay lên. Đó là qua sự phong thánh từ Vatican. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Hiện giờ Vatican các đạo thuộc Thiên Chúa (Chính Thống Giáo, Cỗ Lỗ giáo, Huyền bí giáo tại Cận Đông) có đến khoảng 12 000 vị Thánh từ năm Zero đến năm 2011.
7.- Làm linh mục tại Hoaky rất dể bị ở tù, bị phạt tiền hoặc cả hai vế tội lạm dụng tình dục trẻ em quanh bàn thờ (dân gian gọi là ấu dâm hoặc hiếp dâm trẻ em). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
8.- Cho dù luật lệ Hoaky phạt tù hay phạt tiền, hoặc cả hai …thì những linh mục nầy vẩn không bị rút phép thông công. Vì người Cha nhân từ tại Vatican không bao giờ phủ nhận hay chối bỏ những đứa con hư của mình. Cha Vatican không rút phép thông công những linh mục tục tĩu dâm ô nầy bao giờ. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
9.- Rút phép thông công là dành những linh mục hiểu biết bí mật của đạo Công giáo rồi xì ra cho dân ngoại đạo biết. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
10.- Nếu làm linh mục tại những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì vô cùng cực sướng, hưỡng phúc thiệt thọ tại trần gian nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
11.- Những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì không bao giờ có chuyện mấy linh mục dính vào tội ấu dâm hay tục tĩu với trẻ em…Đó là điều huyền bí mà không ai giãi thích được. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.Tại sao? Bí ẩn nhiệm mầu.
12.- Vì Hoaky hoặc những xứ không xem Công Giáo lá quốc giáo…thì những xứ ấy không bao giờ tin sự huyền bí + phép lạ của Công giáo.
Nếu không tin huyền bí và phép lạ thì những linh mục có máu dâm ô trước sau gì cũng “gở lịch“ tại những xứ không tin sự linh thiêng nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
13.- Tại VN nơi có đạo Phật , đạo Khổng, đạo Thông thiên học, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, …vv..chiếm đến 80 % - 90 % dân số nhưng thua xa đạo Công giáo chiếm 10 % - 15 % dân số. Nhưng nhờ Tổng thống I và Tổng thống II là dân Công giáo, nên Công gaio và Giáo dân đực kính trọng, xem như Đạo Kiêu Binh. Nay thì hết rồi. Đời đời .
14.- Đạo C.G VN rất cuồng vọng, cuồng tín cùng hung hăng tại VN rất nhiều, vì được bao che bời chánh phủ miền Nam mà Chúa tể miền Nam là đạo Công giáo).
Đạo khác ngoài đạo C.G tại miền Nam hiền, nên nhẩn nhục hầu hết sợ kiêu binh C.G, dân dân đạo C.G tại miền Nam….cho nên những nhà thờ C.G không sợ bị ăn bom như tại các xứ mà Muslim là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
15.- Những xứ mà Muslim xem là quốc giáo thì nhà thờ Công giáo thường bị ăn bom hay đốt cháy. Người Công giáo ở những xứ nầy rất vô cùng hiền hòa đến kinh ngạc.
Họ ra đường không dám ho mạnh trước mặt những trưởng lão đạo Muslim, nhà thờ họ làm lễ không dọng chuông inh õi ra ngoài đường .
Một túi xách bỏ quên trước cổng nhà thờ C.G tại những xứ mà Muslim là quốc giáo, thì cha sở lật đật đọc kinh sợ bom nổ chết cả lũ . Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
16.- Tại những xứ mà Muslim xem là quốc giáo, thì chúng ta thấy hầu như Vatican ít phong thánh cho những linh mục nhà thờ ấy khi chết vì già hay vì bệnh ..
Đây là điều huyền bí vô cùng cho sự phong thánh tại những quốc gia mà Muslim được xem là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
17.- Những quốc gia tân tiến không xem đạo C.G là quốc giáo thì hầu như được lãnh giãi Nobel khá nhiều. Những nhà khoa học được trọng vọng trên thế giới cũng từ những quốc gia nầy mà ra. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Lý do dễ hiểu là những nhà khoa học ấy dư giờ mà khám phá khoa học, y khoa, Công nghệ thông tin, khảo cổ, Vũ trụ….Còn những khoa học gia theo đạo Công giáo thì cuối tuần phải vào nhà thờ đọc kinh, kinh tối …rồi tham gia tuần lễ Thánh, tuần lễ nhớ đạo ..vv..cho nên không còn giờ mà nghiên cứu khoa học nữa. Tình trạng nầy y như những xứ đạo Muslim vậy.
Ngày đọc kinh 5 lần…sắp sửa phát minh nầy ra trong đầu…thì chuông reo đến giờ đọc kinh…nên những phát minh hữu ích cho nhân loại chờ kỳ sau vậy.
18.- Điều kỳ lạ trùng hợp của đạo Công giáo và đạo Muslim là những tác giã nào viết sách nói sự thật bí mật về đạo thì bị khai trừ khỏi hội thánh, rút phép thông công nếu là C.G và bị truy sát nếu là Muslim. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
19.- Đạo Công giáo cho rằng Judas là kẻ bán Chúa Jesus , thời gian ngắn sau đó hối hận tự vận. Nhưng vừa qua National Geographic mua được quyển kinh của nhóm đạo Judas viết ra – bạn vào Google với cụm từ Gospel Judas and National Geographic sẽ ra hình ảnh sách nầy)
Như vậy nghĩa là sao vậy ta?
Judas mà Công Giáo nói treo cổ tự vẩn vì bán Chúa Jesus mà lại vẩn còn tín đố đọc kinh của Judas? Đây là điều bí mật không thể hỏi , không thể giãi thích của Vatican được.
20.- Vì là Phật tử không cuồng tín, nên trí não 90 % thuộc mình xử dụng + suy tư + học hõi, còn lại 10 % thì tin chắc chắn là Luật Nhân Quả có thực. Luật Nhân quả không do đạo Phật chế ra, mà có từ xưa đến nay. Luật nhân quả vẩn hiệu lực cho những người không phải đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
21.- Luật nhân quả nói rằng làm lành thì phúc đức con cháu hưởng. Làm ác thì bị nghiệp quả ác.
Như trường hợp những lảnh tụ chết thãm như Hitler , Pol Pot , Ngô Đình Diệm , Saddam Hussein, và mới nhất là Gaddafi. Dòng họ tại bản xứ ấy đời đời không còn nữa, dân không còn thờ phượng nhớ ơn như Mathama Ghandi tại Ấn Độ .
Vĩ nhân không chết thãm bao giờ. Tại quốc gia ấy dân chúng thờ phượng, dân chúng được nghĩ lễ 1 ngày để tưởng niệm vĩ nhân đó.
Như tại Hoaky, chúng ta có Luther King. Da trắng , da đen, vàng đỏ đều kính trọng ngày lễ nầy.
1.- Còn tại Đức thì không ai tưởng niệm Hitler. Mặc dầu dư đảng Hitler Đức quốc xã vẩn mang phù hiệu, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
2.- Còn tại Kampuchia thì không ai tưởng niệm Polpot. Mặc dầu dư đảng Plopot xã vẩn nhớ Polpot , nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
3.- Còn tại Iraq thì không ai tưởng niệm Saddam Hussein. Mặc dầu dư đảng Saddam Hussein vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
4.- Còn tại nước Việt Nam hiện nay , thì không ai tưởng niệm Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Mặc dầu dư đảng Ngô Đình Diệm và Nhu vẩn mên thương, nhưng nếu công an, quân đội biết được thì tù ngay.
5.- Còn tại Lybia thì không ai tưởng niệm Gaddafi. Mặc dầu dư đảng Gaddafi vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
Nhớ lại câu chuyện lịch sữ của Việt Nam xưa…Ông Hồ Chí Minh có lần hỏi thẳng linh mục Hoàng Quỳnh: “Tại sao người giàu chết, thì nhà thờ lại giật chuông inh ỏi …, còn người nghèo thì lại lặng thinh? “
Linh mục Hoàng Quỳnh cứng họng, sau nầy linh mục Hoàng Quỳnh giới thiệu một thầy dòng xuất tu, đó là Matthew Vũ Ngọc Nhạ (thầy bốn) cho Ngô Đình Cẩn, rồi đến Xavier Nguyễn Văn Thiệu (Tổng thống VNCH II ) .
Vũ Ngọc Nhạ dâng ý kiến là nên đánh tụi CSBV tại Hạ Lào (Tchepone) cho tụi CS sợ. Than ôi! Xavier Nguyễn Văn Thiệu đâu biết kế độc. Hùng binh QL/VNCH bị nướng chã tan hoang, dẩn đến miền Nam mất luôn .
Vũ ngọc Nhạ bị CIA bắt , làm Xavier Nguyễn Văn Thiệu và Michael Nguyễn Khắc Bình (tướng 2 sao của Phủ Đặc Ủy Tình Báo Phủ Tổng thống) cho là tụi CIA hại mình.
Ngay cả Giáo Hoàng Vatican cũng dâng lời cầu nguyện + giấy thông hiệp chúc lành cho Vũ Ngọc Nhạ tại Côn Đão cầu bình an. Sau nầyTổng thống Xavier Thiệu và Thiếu tướng Michael Bình mới biết Nhạ là điệp viên đặc biệt của Phạm Văn Đồng (được phong Thiếu tướng tình báo Ưu tú nhất miền Bắc).
Nhờ như vậy chúng ta mới lưu vong cã đám.
Hoan hô Công giáo Vatican nắm quyền cai trị miền Nam từ khi T.T Joan Baoxita Ngô Đình Diệm đến T.T. Xavier Nguyễn Văn Thiệu (30-4-1975)
Đây là 5 Điều Thật Sự Cấm Chối Cãi….Vì Nó Là Sự Thật 100 % . Rất đúng + chính xác vô cùng .
Đó đây


2018-02-21 - Học sinh nằm trước Tòa Bạch Ốc biểu tình, đòi kiểm soát súng - Hơn một chục học sinh hôm Thứ Hai “biểu tình nằm” trước Tòa Bạch Ốc trong 3 phút để đòi hỏi chính quyền có biện pháp kiểm soát súng. Ba phút là thời gian mà hung thủ Nicolas Cruz nổ súng

2018-02-20 - Giáo viên bị giết trong vụ nổ súng ở trường học từng nói với vị hôn phu của mình phải nói gì nếu ông là nạn nh - Vị hôn thê của giáo viên Scott Beigel, Gwen Gossler, nói với những người tham dự tang lễ hôm Chủ nhật rằng Scott và cô đang xem tin tức về vụ bắn súng ở trường học khác, Scott bảo cô hãy nói thật anh ta tệ như thế nào nếu anh bị giết trong trường học.

2018-02-20 - Nigeria: hôm thứ Hai, giáo hoàng lùi bước, chấp nhận cho giám mục Peter Okpaleke từ chức - Giám mục ở Ahiara, Nigerian (do GH Benedict 16 bổ nhậm năm 2012) đã bị các linh mục trong giáo phận phản đối trong nhiều năm qua. Việc GH nhượng bộ này tạo ra tiền lệ, có thể gây tiếng vang ở Chile và các nơi khác khi thẩm quyền của giáo hoàng bị thách thức. Hồi tháng 6 năm qua, GH Francis cáo buộc khắc nghiệt các linh mục thuộc giáo phận Ahiara phía Nam Nigeria, rằng họ sẽ mất việc nếu không vâng lời và chấp nhận Đức ông Peter Okpaleke làm giám mục của họ.

2018-02-20 - Bỉnh bút tờ Fox News quở trách ông Trump im lặng về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. - Smith, người đã thường thách thức TT Trump bất chấp Tổng Thống luôn khen ngợi Fox News, đã xé toạc các câu viết của Trump về cuộc điều tra của Nga và cách mà Trump đã tấn công nhiều quan chức, bao gồm cả những người trong chính quyền ông, nhưng không phải là Nga.

2018-02-20 - Đánh nhau vì một hành khách đánh rấm liên tục khiến máy bay phải đáp khẩn cấp - Phi hành đoàn bị cáo buộc đã không giúp hành khách sau khi có khiếu nại, dẫn đến cuộc ấu đả. Cuối cùng máy bay phải chuyển hướng tới sân bay Vienna để hạ cánh khẩn cấp.

2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh Tổng Thống Mỹ - được nhớ vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai. Lúc đầu lễ được dành để kính TT đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington. Về sau, nhớ thêm TT A. Lincoln và mở rộng cho các vị TT.

2018-02-17 - Người mẹ bị phạt 7 ngày vì trái lệnh tòa: đã rửa tội con gái theo đạo của mình - Tranh quyền nuôi con, người cha có lệnh tòa cấm người mẹ rửa tội con theo niềm tin của mẹ. Nhưng người mẹ đã đem con rửa tội, phải đối mặt với án phạt vì vi phạm án lệnh.

2018-02-16 - Nhà Trắng từ chối phổ biến hình ảnh của Trump ký luật giảm điều kiện cho bệnh tâm thần được có súng - Vụ nổ súng ở Florida: Các cơ quan truyền thông Mỹ yêu cầu bắt đầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ký vào dự luật vào ngày 28 tháng 2 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi nhậm chức.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-02-23 - Ai sủa càn? Tôi viết có chủ đề, chỗ nào đúng sai thì ông Nhon Nguyen cứ chỉ ra - Huy Thái -

● 2018-02-23 - Mục sư Billy Graham soạn kế hoạch VN cho Bạch Ốc: Truyền giáo Tin Lành - Diễn Đàn -

● 2018-02-22 - Hoàng Sa - Hạm trưởng HQ16: Tôi luôn luôn khẳng định HQ4, HQ5 không trực chiến với tàu Trung Cộng, - Hạm trưởng Lê Văn Thự -

● 2018-02-22 - Tháng 2.1979 -Trung Quốc tấn công Việt Nam, Liên Xô ở đâu sao không giúp ? - FB Trang thông tin chống phản động -

● 2018-02-21 - Mậu Thân 68 - Cần nghe những nhân chứng rất tin cậy - đừng dựa vào vài nhân chứng lẻ tẻ, - Trần Khách Quan -

● 2018-02-21 - Tội ác trước đây của bọn hoài Ngô Đảng Cần Lao “Công giáo” - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-21 - Giải mã lý do phải giấu tên Ngô Đình Diệm trên mộ bia - Phương Hoàng GV -

● 2018-02-20 - Khi các giáo xứ liên kết chặt chẽ rồi, thì bọn nó gián một đòn phản bội - Giác Hạnh -

● 2018-02-20 - Không những "Ấp Chiến Lược" cần phải đạp đổ - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-19 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ - FB Quên Hoài -

● 2018-02-15 - Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân? - Việt Dân -

● 2018-02-14 - Chuyện sứ thần nhà Nguyễn đi Pháp kể với triều Vua Tự Đức về các ngọn đèn treo ngược: PHỊA - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - TẾT TA & TẾT TÂY và Hôn nhân lương giáo - Quân Lê -

● 2018-02-14 - Theo ông Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008 - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - Valentine & Tình Yêu - Thơ Thích Phước Toàn -

● 2018-02-11 - Tại sao tín đồ Phật Giáo ở hải ngoại không gia nhập nhóm người theo đạo Ca Tô chống VC? - Wissai -

● 2018-02-11 - Cho xem căn cước của anh bạn VNCH chút đi - FB Quên Hoài -

● 2018-02-10 - Việt Khang đã viết "Anh Là Ai?" - nay mai sẽ có bài "Chị Là Ai?" - Phạm Hoàng Vương -

● 2018-02-09 - Mời xem phim "The Real History of the evil Roman Catholic Church" - Văn Cát giới thiệu -

● 2018-02-09 - Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương? - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành - Giác Hạnh + Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Mời nghe: Những Mùa Xuân Tha Hương - Thủy Lâm Synh -

● 2018-02-08 - Ông James Mattis thăm Việt Nam với tư cách là bộ trưởng quốc phòng Mỹ chứ không phải con chiên - Ri Nguyễn vs HS chủ báo Đất Mẹ -

● 2018-02-07 - Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công - Tùng Lê -

● 2018-02-06 - Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ăn nói lạng quạng, - Mike Wilson -

● 2018-02-05 - Phóng sanh có 3 ý nghĩa - FB Thích Phước Toàn -

● 2018-02-03 - Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC - Việt Dân -

● 2018-02-01 - “Tuyệt Quán Luận” của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Duyên Sinh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>>