●   Bản rời    

Một Vài Khía Cạnh So Sánh CG với Các Đạo Khác

FROM: Fanxico Tran
Fri 11/11/2011 11:56 AM
(tiếp theo bài Tại sao Công Giáo VN tôn vinh ...

Trở lại chuyện xưa:
Bên C.G + đảng Cần Lao mặc sức ca ngợi Tổng thống anh minh của họ.
Bên không C.G + không đảng Cần Lao mặc sức mà chống đối TT anh minh Ngô Đình Diệm của phe kia.
Như vậy kết luận ra làm sao?

Kết luận rằng 2 bên + 4 phe nói trên muốn khen chê TT Ngô Đình Diệm thì phải “có mặt“ trong suốt thời kỳ TT Ngô Đình Diệm từ Thủ tướng, lên Tổng thống và bị quân đội VNCH cùng dân miền Nam hạ sát thê thãm (y như hình ảnh vừa qua tại Libya là Đại tá muôn năm Gaddafi).
Nếu không có mặt (tại miền Nam VN ) vào thời kỳ ấy (thời kỳ VNCH I và VNCH II) thì phải “ shut-up “ your mouth (Câm họng ngay lập tức). Có nghĩa là những ai mà hiện nay chưa đến tuổi 60 – 70- 75 thì nên câm họng (chúng tôi bò tuổi 80 vì thuộc dạng Alhazeimer Lú lẩn rồi, nên tha).
Chẵng lẽ vào thời đó họ ở tuổi 2-3 tuổi (ĩa đùn) mà biết cóc gì xía vào?
Cho nên bài viết nầy cấm những tay cuồng tín tuổi chưa đến 60 hay hơn (hiện nay 2011) thì đi chổ khác chơi!Để người lớn nói chuyện , hiểu chưa con “ từu “.

Vậy tóm lại chúng ta luận về đạo C.G và đạo Phật theo công đạo loài người hiện nay. .
1.- Làm tu sĩ Công giáo rất sướng hơn tu sĩ đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Lý do khi thành danh tu sĩ linh mục Công giáo thì được lên nấc thang mà thiên hạ gọi là: “Cha“ và xưng “con“ . Ngay cả cha đẽ mẹ đẽ mình ra cũng gọi là “Cha“ và xưng “Con”. Sa môn đạo Phật không có điều nầy. Sa môn khi mở miệng luôn xưng: “Bần tăng “
2.- Làm linh mục C.G rất sướng vì rất ít giới luật chi phối . Thầy Chùa có đến 300 giới luật (có dòng nhiều hơn). Nếu muốn lên cao thì phải đốt liều (nghĩa là đốt loại nhang trên đầu trọc. Càng nhiều đốt liều thì địa vị tu hành càng cao). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Cho nên thầy Chùa không dám cởi áo sòng mà mặc áo thường dân, đi chơi đêm…vì đầu trọc có những vết thẹo do nhang đốt liều tạo ra.
Đốt hương nhang để lại vết thẹo trên đầu. Dĩ nhiên khi muốn tóc mọc lại, thì cũng lộ ra vết thẹo, tóc sẽ không mọc được. Cho nên khi đốt hương thì kể như kết nguyện với Chư Phật bốn phương chứng giám. Linh mục không làm được chuyện nầy, cho nên linh mục cỡi áo dòng, mặc áo chim cò, lái xe Honda đi chơi hoang…thì chỉ có Chúa biết mà thôi- Trừ phi tại Hoaky bị thưa kiện thì mới lộ ra mà thôi. Cho nên tại Hoaky thì hầu như những linh mục hiếp dâm con nít đều tù hết, còn mấy xứ khác thì chưa có vì họ tu hành khác tu hành Hoaky, nên dâm dục không có. Đó là phép lạ của Công giáo bí mật vô cùng. Hiệp thông cũng không biết luôn.
Còn linh mục, chỉ cần cởi áo dòng, mặc áo chim cò, đi xa chơi với gái thì không ai biết là linh mục của nhà thờ XYZ của làng xa xa kia.
3.- Linh mục mặc sức mà uống rượu chát ngon (rượu lễ phải ngon hơn rượu mua tại góc đường hàng quán rồi). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Sa môn cấm uống nước có chất rượu , trừ phi loại thuốc trị bệnh có pha chất rượu để dẩn thuốc .
4.- Linh mục có quyền tiếp xúc với nữ lưu một chổ vắng mà không bị ai trách móc gì (giờ xưng tội và tội sẽ được tha bởi linh mục)
Sa môn tăng sĩ không có quyền tiếp xúc với nữ lưu , vì giáo luật cấm hoàn toàn.
Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
5.- Khi thụ phong linh mục thì trọn đời không lo đói nữa rồi. Thầy Chùa lo sợ tín đồ bỏ chùa mà không đến cùng dường thực phẫm nữa. Thầy Chùa cũng có lúc đói vì không có ai cho ăn. Sa môn đi khất thực, đôi khi bị người ngoại đạo chưỡi bới, khi dể.
Nhìn bàn cơm của linh mục thấy mà thèm, nông dân không so được bao giờ.
Job của linh mục được gọi là “life time job“ (job muôn năm). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
6.- Khi linh mục lên chức, đến Hồng Y có thể Giáo Hoàng thì con đường lên thiên đàng càng lúc càng gần. Đôi khi lên thẳng lên “trực tiếp“ thiên đàng, không qua sự stop tại dọc đường. Thánh Phê Rô cho vào lập tức khi thấy dạng mờ mồ từ xa dưới đất bay lên. Đó là qua sự phong thánh từ Vatican. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Hiện giờ Vatican các đạo thuộc Thiên Chúa (Chính Thống Giáo, Cỗ Lỗ giáo, Huyền bí giáo tại Cận Đông) có đến khoảng 12 000 vị Thánh từ năm Zero đến năm 2011.
7.- Làm linh mục tại Hoaky rất dể bị ở tù, bị phạt tiền hoặc cả hai vế tội lạm dụng tình dục trẻ em quanh bàn thờ (dân gian gọi là ấu dâm hoặc hiếp dâm trẻ em). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
8.- Cho dù luật lệ Hoaky phạt tù hay phạt tiền, hoặc cả hai …thì những linh mục nầy vẩn không bị rút phép thông công. Vì người Cha nhân từ tại Vatican không bao giờ phủ nhận hay chối bỏ những đứa con hư của mình. Cha Vatican không rút phép thông công những linh mục tục tĩu dâm ô nầy bao giờ. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
9.- Rút phép thông công là dành những linh mục hiểu biết bí mật của đạo Công giáo rồi xì ra cho dân ngoại đạo biết. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
10.- Nếu làm linh mục tại những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì vô cùng cực sướng, hưỡng phúc thiệt thọ tại trần gian nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
11.- Những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì không bao giờ có chuyện mấy linh mục dính vào tội ấu dâm hay tục tĩu với trẻ em…Đó là điều huyền bí mà không ai giãi thích được. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.Tại sao? Bí ẩn nhiệm mầu.
12.- Vì Hoaky hoặc những xứ không xem Công Giáo lá quốc giáo…thì những xứ ấy không bao giờ tin sự huyền bí + phép lạ của Công giáo.
Nếu không tin huyền bí và phép lạ thì những linh mục có máu dâm ô trước sau gì cũng “gở lịch“ tại những xứ không tin sự linh thiêng nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
13.- Tại VN nơi có đạo Phật , đạo Khổng, đạo Thông thiên học, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, …vv..chiếm đến 80 % - 90 % dân số nhưng thua xa đạo Công giáo chiếm 10 % - 15 % dân số. Nhưng nhờ Tổng thống I và Tổng thống II là dân Công giáo, nên Công gaio và Giáo dân đực kính trọng, xem như Đạo Kiêu Binh. Nay thì hết rồi. Đời đời .
14.- Đạo C.G VN rất cuồng vọng, cuồng tín cùng hung hăng tại VN rất nhiều, vì được bao che bời chánh phủ miền Nam mà Chúa tể miền Nam là đạo Công giáo).
Đạo khác ngoài đạo C.G tại miền Nam hiền, nên nhẩn nhục hầu hết sợ kiêu binh C.G, dân dân đạo C.G tại miền Nam….cho nên những nhà thờ C.G không sợ bị ăn bom như tại các xứ mà Muslim là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
15.- Những xứ mà Muslim xem là quốc giáo thì nhà thờ Công giáo thường bị ăn bom hay đốt cháy. Người Công giáo ở những xứ nầy rất vô cùng hiền hòa đến kinh ngạc.
Họ ra đường không dám ho mạnh trước mặt những trưởng lão đạo Muslim, nhà thờ họ làm lễ không dọng chuông inh õi ra ngoài đường .
Một túi xách bỏ quên trước cổng nhà thờ C.G tại những xứ mà Muslim là quốc giáo, thì cha sở lật đật đọc kinh sợ bom nổ chết cả lũ . Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
16.- Tại những xứ mà Muslim xem là quốc giáo, thì chúng ta thấy hầu như Vatican ít phong thánh cho những linh mục nhà thờ ấy khi chết vì già hay vì bệnh ..
Đây là điều huyền bí vô cùng cho sự phong thánh tại những quốc gia mà Muslim được xem là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
17.- Những quốc gia tân tiến không xem đạo C.G là quốc giáo thì hầu như được lãnh giãi Nobel khá nhiều. Những nhà khoa học được trọng vọng trên thế giới cũng từ những quốc gia nầy mà ra. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Lý do dễ hiểu là những nhà khoa học ấy dư giờ mà khám phá khoa học, y khoa, Công nghệ thông tin, khảo cổ, Vũ trụ….Còn những khoa học gia theo đạo Công giáo thì cuối tuần phải vào nhà thờ đọc kinh, kinh tối …rồi tham gia tuần lễ Thánh, tuần lễ nhớ đạo ..vv..cho nên không còn giờ mà nghiên cứu khoa học nữa. Tình trạng nầy y như những xứ đạo Muslim vậy.
Ngày đọc kinh 5 lần…sắp sửa phát minh nầy ra trong đầu…thì chuông reo đến giờ đọc kinh…nên những phát minh hữu ích cho nhân loại chờ kỳ sau vậy.
18.- Điều kỳ lạ trùng hợp của đạo Công giáo và đạo Muslim là những tác giã nào viết sách nói sự thật bí mật về đạo thì bị khai trừ khỏi hội thánh, rút phép thông công nếu là C.G và bị truy sát nếu là Muslim. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
19.- Đạo Công giáo cho rằng Judas là kẻ bán Chúa Jesus , thời gian ngắn sau đó hối hận tự vận. Nhưng vừa qua National Geographic mua được quyển kinh của nhóm đạo Judas viết ra – bạn vào Google với cụm từ Gospel Judas and National Geographic sẽ ra hình ảnh sách nầy)
Như vậy nghĩa là sao vậy ta?
Judas mà Công Giáo nói treo cổ tự vẩn vì bán Chúa Jesus mà lại vẩn còn tín đố đọc kinh của Judas? Đây là điều bí mật không thể hỏi , không thể giãi thích của Vatican được.
20.- Vì là Phật tử không cuồng tín, nên trí não 90 % thuộc mình xử dụng + suy tư + học hõi, còn lại 10 % thì tin chắc chắn là Luật Nhân Quả có thực. Luật Nhân quả không do đạo Phật chế ra, mà có từ xưa đến nay. Luật nhân quả vẩn hiệu lực cho những người không phải đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
21.- Luật nhân quả nói rằng làm lành thì phúc đức con cháu hưởng. Làm ác thì bị nghiệp quả ác.
Như trường hợp những lảnh tụ chết thãm như Hitler , Pol Pot , Ngô Đình Diệm , Saddam Hussein, và mới nhất là Gaddafi. Dòng họ tại bản xứ ấy đời đời không còn nữa, dân không còn thờ phượng nhớ ơn như Mathama Ghandi tại Ấn Độ .
Vĩ nhân không chết thãm bao giờ. Tại quốc gia ấy dân chúng thờ phượng, dân chúng được nghĩ lễ 1 ngày để tưởng niệm vĩ nhân đó.
Như tại Hoaky, chúng ta có Luther King. Da trắng , da đen, vàng đỏ đều kính trọng ngày lễ nầy.
1.- Còn tại Đức thì không ai tưởng niệm Hitler. Mặc dầu dư đảng Hitler Đức quốc xã vẩn mang phù hiệu, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
2.- Còn tại Kampuchia thì không ai tưởng niệm Polpot. Mặc dầu dư đảng Plopot xã vẩn nhớ Polpot , nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
3.- Còn tại Iraq thì không ai tưởng niệm Saddam Hussein. Mặc dầu dư đảng Saddam Hussein vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
4.- Còn tại nước Việt Nam hiện nay , thì không ai tưởng niệm Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Mặc dầu dư đảng Ngô Đình Diệm và Nhu vẩn mên thương, nhưng nếu công an, quân đội biết được thì tù ngay.
5.- Còn tại Lybia thì không ai tưởng niệm Gaddafi. Mặc dầu dư đảng Gaddafi vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
Nhớ lại câu chuyện lịch sữ của Việt Nam xưa…Ông Hồ Chí Minh có lần hỏi thẳng linh mục Hoàng Quỳnh: “Tại sao người giàu chết, thì nhà thờ lại giật chuông inh ỏi …, còn người nghèo thì lại lặng thinh? “
Linh mục Hoàng Quỳnh cứng họng, sau nầy linh mục Hoàng Quỳnh giới thiệu một thầy dòng xuất tu, đó là Matthew Vũ Ngọc Nhạ (thầy bốn) cho Ngô Đình Cẩn, rồi đến Xavier Nguyễn Văn Thiệu (Tổng thống VNCH II ) .
Vũ Ngọc Nhạ dâng ý kiến là nên đánh tụi CSBV tại Hạ Lào (Tchepone) cho tụi CS sợ. Than ôi! Xavier Nguyễn Văn Thiệu đâu biết kế độc. Hùng binh QL/VNCH bị nướng chã tan hoang, dẩn đến miền Nam mất luôn .
Vũ ngọc Nhạ bị CIA bắt , làm Xavier Nguyễn Văn Thiệu và Michael Nguyễn Khắc Bình (tướng 2 sao của Phủ Đặc Ủy Tình Báo Phủ Tổng thống) cho là tụi CIA hại mình.
Ngay cả Giáo Hoàng Vatican cũng dâng lời cầu nguyện + giấy thông hiệp chúc lành cho Vũ Ngọc Nhạ tại Côn Đão cầu bình an. Sau nầyTổng thống Xavier Thiệu và Thiếu tướng Michael Bình mới biết Nhạ là điệp viên đặc biệt của Phạm Văn Đồng (được phong Thiếu tướng tình báo Ưu tú nhất miền Bắc).
Nhờ như vậy chúng ta mới lưu vong cã đám.
Hoan hô Công giáo Vatican nắm quyền cai trị miền Nam từ khi T.T Joan Baoxita Ngô Đình Diệm đến T.T. Xavier Nguyễn Văn Thiệu (30-4-1975)
Đây là 5 Điều Thật Sự Cấm Chối Cãi….Vì Nó Là Sự Thật 100 % . Rất đúng + chính xác vô cùng .
Đó đây


2017-09-25 - Các vũ công cổ vũ cho đội banh bây giờ cùng quỳ xuống trong lúc chào cờ - Các vận động viên khắp đất nước đã ngồi hoặc quì gối trong bài quốc ca trong vài tuần gần đây để phản đối sự tàn bạo của cảnh sát và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

2017-09-25 - KBCHN: BBC tường thuật vẫn không chính xác buổi giao lưu Việt Mỹ -

2017-09-25 - KBCHN: Cựu phi công HK và miền Bắc VN giao lưu - P2 - Hội thảo + học hỏi trên tinh thần nhân bản, văn minh khép cánh cửa hận thù, mở cánh cửa hữu nghị cùng nhìn về tương lai để xây dựng hòa bình cho 2 quốc gia nói riêng

2017-09-24 - KBCHN:Hội ngô cựu phi công HK và miền Bắc VN ngày 21/9/2017 - Mở đầu quan khách xếp hàng chờ tham dự. Phía Việt Nam không đến 10 người. Sau đó là đoạn phỏng vấn phi công Nguyễn Văn Bảy, người lái mig 17 bắn rơi 7 phi cơ của không lực Hoa Kỳ

2017-09-24 - Vượt kỳ thủ Trung Quốc, Quang Liêm đoạt HC vàng ở AIMAG 2017 - Kỳ thủ số một thâu tóm HC vàng đầu tiên cho cờ vua cho Việt Nam ở Đại hội thể thao trong nhà & võ thuật châu Á, với cách biệt sít sao sau bảy ván.

2017-09-24 - Chuyện những em bé có khả năng kỳ lạ nhất Việt Nam - Có thể khẳng định, với người bình thường để làm được điều này thì gần như là không thể bởi quy tắc lịch âm và lịch dương vô cùng phức tạp. Chính vì thế tôi gọi em bé này

2017-09-24 - Mỹ điều máy bay ném bom tới ngoài khơi Triều Tiên - Lầu Năm Góc cho biết vào hôm 23/9 máy bay ném bom B-1B Lancer cất cánh từ căn cứ không quân trên đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương và bay lượn

2017-09-23 - Mảnh đất Garden Grove được bán cho chính quyền Thượng Hải xây khách sạn - Ông Phan Kỳ Nhơn đã làm ngơ vệc đó, và đã làm sụp đổ cả một cao trào đấu tranh lầm lẫn cho nhưng tổ chức "kinh doanh chống Cộng" và "kinh doanh từ thiện"▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2017-09-23 - LHQ không cho phép Mỹ xâm chiếm Triều Tiên - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Iran: chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt trước những vi phạm của bất kỳ thành viên nào đã ký hiệp - Mike Wilson -

● 2017-09-23 - Từ chối công nhận Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân - Lê Ngọc Thống -

● 2017-09-19 - Xuất khẩu lao động - chuyện làm ăn - tại sao lại dèm pha? - Mike Wilson -

● 2017-09-19 - Lãnh đạo phải có tâm : gần dân, thương dân, vì nước quên mình - Lão Ông -

● 2017-09-18 - Nhân lúc quảng cáo, tôi đổi đài sang xem thử chương trình chiến tranh VN - Mike Wilson -

● 2017-09-17 - Miền Trung đang oằn mình chống bão. Bọn chúng lại phá thêm - FB Doan Quang Minh -

● 2017-09-16 - Thư giãn- Chúa và Bão - Ông Tám -

● 2017-09-15 - Phim tài liệu - mở màn trình chiếu lúc 7 tối Thứ Bảy 17 tháng 9 trên đài WTTW-11 Chicago - Chiến Tranh Là - Chicago Tribune -

● 2017-09-14 - Nhân sĩ Võ Đông Cung phản biện các tiến sĩ trong Bộ Biên Soạn Lịch Sử Việt Nam - Trạng Móc -

● 2017-09-14 - Đón nghe - Đề tài cuối tuần này, 17 tháng 9, 2017: GS NMQ giao lưu với độc giả - FB sachhiem.net.us -

● 2017-09-13 - Ai nói "VN hèn, không dám đánh TQ", lại đòi làm nô lệ Mỹ - Việt Dân -

● 2017-09-12 - Tụi cố đạo đểu giả vô cùng, chúng nhân danh bảo vệ người dân, nhưng những vụ phá hoại của quân. - FB Quên Hoài -

● 2017-09-12 - Tôi đã cho một khách hàng người da trắng xem cái clip ngày 4/9 xảy ra ở giáo xứ Thọ Hòa - Youtube -

● 2017-09-12 - Lữ Giang yêu cầu - đừng chuyển chuyện các Đức Thánh Cha ra - để diễn đàn được lành mạnh - Diễn Đàn -

● 2017-09-11 - Vatican Đã Thua tại giáo xứ Thọ Hoà - FB Nguyễn Minh Tuệ -

● 2017-09-08 - Ngô Đình Diệm mặc Quốc phục (làm gì) mà làm chuyện thế này: - Trần Quang Diệu, Nguyễn Phương Hùng -

● 2017-09-08 - Đôi điều muốn nói: Gia đình mình có thờ Đức Phật nhưng chưa phải Phật tử. Đến khi mình bắt đầu - FB Prince Dark -

● 2017-09-07 - Tôi đang chờ ông viết lên một nửa sự thật mà Thư Viện Hoa Sen chưa viết ra - Duyên Sinh vs Lữ Giang -

● 2017-09-06 - Vài sự kiện tiêu biểu để xét xem một quân đội là Hùng hay Hèn - Khách Quan -

● 2017-09-06 - Trong nhiều trường hợp tình yêu và nhân dạng của họ đã bị chặt đứt khỏi tổ quốc và đồng bào - Mike Wilson -

● 2017-09-05 - Vụ Triều Tiên - Công tâm mà nói - Mike Wilson -

● 2017-09-04 - Cảm nghĩ về ngày Cách Mạng tháng 8 của anh Nguyễn Phương Hùng - Mike Wilson -

● 2017-09-04 - Buồn cười ông Phạm Tín An Ninh viết bài trên trang mạng "Dân Làm báo" - FB Nguyễn Phương Hùng -

● 2017-09-04 - Lại một lần nữa, xin lưu ý không có ai chê bai Chữ Viết Quốc Ngữ - Wissai -

● 2017-09-03 - Trump đánh lạc huớng dư luận bằng 3 mẩu "tweets", vu cáo không chứng cớ - Mike Wilson -

● 2017-09-02 - Chính quyền thời Ô. Trump như cánh cửa quay: Người bỏ đi, kẻ bước vào xoèn xoẹt - Do Thuan -

● 2017-09-02 - Người Việt chúng ta hay người Triều Tiên, người Nhật Bản có ghi ơn người Tàu về chữ Hán? - Huy Thái -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 >>>