●   Bản rời    

Một Vài Khía Cạnh So Sánh CG với Các Đạo Khác

FROM: Fanxico Tran
Fri 11/11/2011 11:56 AM
(tiếp theo bài Tại sao Công Giáo VN tôn vinh ...

Trở lại chuyện xưa:
Bên C.G + đảng Cần Lao mặc sức ca ngợi Tổng thống anh minh của họ.
Bên không C.G + không đảng Cần Lao mặc sức mà chống đối TT anh minh Ngô Đình Diệm của phe kia.
Như vậy kết luận ra làm sao?

Kết luận rằng 2 bên + 4 phe nói trên muốn khen chê TT Ngô Đình Diệm thì phải “có mặt“ trong suốt thời kỳ TT Ngô Đình Diệm từ Thủ tướng, lên Tổng thống và bị quân đội VNCH cùng dân miền Nam hạ sát thê thãm (y như hình ảnh vừa qua tại Libya là Đại tá muôn năm Gaddafi).
Nếu không có mặt (tại miền Nam VN ) vào thời kỳ ấy (thời kỳ VNCH I và VNCH II) thì phải “ shut-up “ your mouth (Câm họng ngay lập tức). Có nghĩa là những ai mà hiện nay chưa đến tuổi 60 – 70- 75 thì nên câm họng (chúng tôi bò tuổi 80 vì thuộc dạng Alhazeimer Lú lẩn rồi, nên tha).
Chẵng lẽ vào thời đó họ ở tuổi 2-3 tuổi (ĩa đùn) mà biết cóc gì xía vào?
Cho nên bài viết nầy cấm những tay cuồng tín tuổi chưa đến 60 hay hơn (hiện nay 2011) thì đi chổ khác chơi!Để người lớn nói chuyện , hiểu chưa con “ từu “.

Vậy tóm lại chúng ta luận về đạo C.G và đạo Phật theo công đạo loài người hiện nay. .
1.- Làm tu sĩ Công giáo rất sướng hơn tu sĩ đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Lý do khi thành danh tu sĩ linh mục Công giáo thì được lên nấc thang mà thiên hạ gọi là: “Cha“ và xưng “con“ . Ngay cả cha đẽ mẹ đẽ mình ra cũng gọi là “Cha“ và xưng “Con”. Sa môn đạo Phật không có điều nầy. Sa môn khi mở miệng luôn xưng: “Bần tăng “
2.- Làm linh mục C.G rất sướng vì rất ít giới luật chi phối . Thầy Chùa có đến 300 giới luật (có dòng nhiều hơn). Nếu muốn lên cao thì phải đốt liều (nghĩa là đốt loại nhang trên đầu trọc. Càng nhiều đốt liều thì địa vị tu hành càng cao). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Cho nên thầy Chùa không dám cởi áo sòng mà mặc áo thường dân, đi chơi đêm…vì đầu trọc có những vết thẹo do nhang đốt liều tạo ra.
Đốt hương nhang để lại vết thẹo trên đầu. Dĩ nhiên khi muốn tóc mọc lại, thì cũng lộ ra vết thẹo, tóc sẽ không mọc được. Cho nên khi đốt hương thì kể như kết nguyện với Chư Phật bốn phương chứng giám. Linh mục không làm được chuyện nầy, cho nên linh mục cỡi áo dòng, mặc áo chim cò, lái xe Honda đi chơi hoang…thì chỉ có Chúa biết mà thôi- Trừ phi tại Hoaky bị thưa kiện thì mới lộ ra mà thôi. Cho nên tại Hoaky thì hầu như những linh mục hiếp dâm con nít đều tù hết, còn mấy xứ khác thì chưa có vì họ tu hành khác tu hành Hoaky, nên dâm dục không có. Đó là phép lạ của Công giáo bí mật vô cùng. Hiệp thông cũng không biết luôn.
Còn linh mục, chỉ cần cởi áo dòng, mặc áo chim cò, đi xa chơi với gái thì không ai biết là linh mục của nhà thờ XYZ của làng xa xa kia.
3.- Linh mục mặc sức mà uống rượu chát ngon (rượu lễ phải ngon hơn rượu mua tại góc đường hàng quán rồi). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Sa môn cấm uống nước có chất rượu , trừ phi loại thuốc trị bệnh có pha chất rượu để dẩn thuốc .
4.- Linh mục có quyền tiếp xúc với nữ lưu một chổ vắng mà không bị ai trách móc gì (giờ xưng tội và tội sẽ được tha bởi linh mục)
Sa môn tăng sĩ không có quyền tiếp xúc với nữ lưu , vì giáo luật cấm hoàn toàn.
Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
5.- Khi thụ phong linh mục thì trọn đời không lo đói nữa rồi. Thầy Chùa lo sợ tín đồ bỏ chùa mà không đến cùng dường thực phẫm nữa. Thầy Chùa cũng có lúc đói vì không có ai cho ăn. Sa môn đi khất thực, đôi khi bị người ngoại đạo chưỡi bới, khi dể.
Nhìn bàn cơm của linh mục thấy mà thèm, nông dân không so được bao giờ.
Job của linh mục được gọi là “life time job“ (job muôn năm). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
6.- Khi linh mục lên chức, đến Hồng Y có thể Giáo Hoàng thì con đường lên thiên đàng càng lúc càng gần. Đôi khi lên thẳng lên “trực tiếp“ thiên đàng, không qua sự stop tại dọc đường. Thánh Phê Rô cho vào lập tức khi thấy dạng mờ mồ từ xa dưới đất bay lên. Đó là qua sự phong thánh từ Vatican. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
Hiện giờ Vatican các đạo thuộc Thiên Chúa (Chính Thống Giáo, Cỗ Lỗ giáo, Huyền bí giáo tại Cận Đông) có đến khoảng 12 000 vị Thánh từ năm Zero đến năm 2011.
7.- Làm linh mục tại Hoaky rất dể bị ở tù, bị phạt tiền hoặc cả hai vế tội lạm dụng tình dục trẻ em quanh bàn thờ (dân gian gọi là ấu dâm hoặc hiếp dâm trẻ em). Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
8.- Cho dù luật lệ Hoaky phạt tù hay phạt tiền, hoặc cả hai …thì những linh mục nầy vẩn không bị rút phép thông công. Vì người Cha nhân từ tại Vatican không bao giờ phủ nhận hay chối bỏ những đứa con hư của mình. Cha Vatican không rút phép thông công những linh mục tục tĩu dâm ô nầy bao giờ. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
9.- Rút phép thông công là dành những linh mục hiểu biết bí mật của đạo Công giáo rồi xì ra cho dân ngoại đạo biết. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
10.- Nếu làm linh mục tại những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì vô cùng cực sướng, hưỡng phúc thiệt thọ tại trần gian nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
11.- Những xứ mà Công giáo xem là quốc giáo thì không bao giờ có chuyện mấy linh mục dính vào tội ấu dâm hay tục tĩu với trẻ em…Đó là điều huyền bí mà không ai giãi thích được. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.Tại sao? Bí ẩn nhiệm mầu.
12.- Vì Hoaky hoặc những xứ không xem Công Giáo lá quốc giáo…thì những xứ ấy không bao giờ tin sự huyền bí + phép lạ của Công giáo.
Nếu không tin huyền bí và phép lạ thì những linh mục có máu dâm ô trước sau gì cũng “gở lịch“ tại những xứ không tin sự linh thiêng nầy. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
13.- Tại VN nơi có đạo Phật , đạo Khổng, đạo Thông thiên học, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, …vv..chiếm đến 80 % - 90 % dân số nhưng thua xa đạo Công giáo chiếm 10 % - 15 % dân số. Nhưng nhờ Tổng thống I và Tổng thống II là dân Công giáo, nên Công gaio và Giáo dân đực kính trọng, xem như Đạo Kiêu Binh. Nay thì hết rồi. Đời đời .
14.- Đạo C.G VN rất cuồng vọng, cuồng tín cùng hung hăng tại VN rất nhiều, vì được bao che bời chánh phủ miền Nam mà Chúa tể miền Nam là đạo Công giáo).
Đạo khác ngoài đạo C.G tại miền Nam hiền, nên nhẩn nhục hầu hết sợ kiêu binh C.G, dân dân đạo C.G tại miền Nam….cho nên những nhà thờ C.G không sợ bị ăn bom như tại các xứ mà Muslim là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
15.- Những xứ mà Muslim xem là quốc giáo thì nhà thờ Công giáo thường bị ăn bom hay đốt cháy. Người Công giáo ở những xứ nầy rất vô cùng hiền hòa đến kinh ngạc.
Họ ra đường không dám ho mạnh trước mặt những trưởng lão đạo Muslim, nhà thờ họ làm lễ không dọng chuông inh õi ra ngoài đường .
Một túi xách bỏ quên trước cổng nhà thờ C.G tại những xứ mà Muslim là quốc giáo, thì cha sở lật đật đọc kinh sợ bom nổ chết cả lũ . Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
16.- Tại những xứ mà Muslim xem là quốc giáo, thì chúng ta thấy hầu như Vatican ít phong thánh cho những linh mục nhà thờ ấy khi chết vì già hay vì bệnh ..
Đây là điều huyền bí vô cùng cho sự phong thánh tại những quốc gia mà Muslim được xem là quốc giáo. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện .
17.- Những quốc gia tân tiến không xem đạo C.G là quốc giáo thì hầu như được lãnh giãi Nobel khá nhiều. Những nhà khoa học được trọng vọng trên thế giới cũng từ những quốc gia nầy mà ra. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện. Lý do dễ hiểu là những nhà khoa học ấy dư giờ mà khám phá khoa học, y khoa, Công nghệ thông tin, khảo cổ, Vũ trụ….Còn những khoa học gia theo đạo Công giáo thì cuối tuần phải vào nhà thờ đọc kinh, kinh tối …rồi tham gia tuần lễ Thánh, tuần lễ nhớ đạo ..vv..cho nên không còn giờ mà nghiên cứu khoa học nữa. Tình trạng nầy y như những xứ đạo Muslim vậy.
Ngày đọc kinh 5 lần…sắp sửa phát minh nầy ra trong đầu…thì chuông reo đến giờ đọc kinh…nên những phát minh hữu ích cho nhân loại chờ kỳ sau vậy.
18.- Điều kỳ lạ trùng hợp của đạo Công giáo và đạo Muslim là những tác giã nào viết sách nói sự thật bí mật về đạo thì bị khai trừ khỏi hội thánh, rút phép thông công nếu là C.G và bị truy sát nếu là Muslim. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
19.- Đạo Công giáo cho rằng Judas là kẻ bán Chúa Jesus , thời gian ngắn sau đó hối hận tự vận. Nhưng vừa qua National Geographic mua được quyển kinh của nhóm đạo Judas viết ra – bạn vào Google với cụm từ Gospel Judas and National Geographic sẽ ra hình ảnh sách nầy)
Như vậy nghĩa là sao vậy ta?
Judas mà Công Giáo nói treo cổ tự vẩn vì bán Chúa Jesus mà lại vẩn còn tín đố đọc kinh của Judas? Đây là điều bí mật không thể hỏi , không thể giãi thích của Vatican được.
20.- Vì là Phật tử không cuồng tín, nên trí não 90 % thuộc mình xử dụng + suy tư + học hõi, còn lại 10 % thì tin chắc chắn là Luật Nhân Quả có thực. Luật Nhân quả không do đạo Phật chế ra, mà có từ xưa đến nay. Luật nhân quả vẩn hiệu lực cho những người không phải đạo Phật. Điều nầy cấm chối cãi hay phản biện.
21.- Luật nhân quả nói rằng làm lành thì phúc đức con cháu hưởng. Làm ác thì bị nghiệp quả ác.
Như trường hợp những lảnh tụ chết thãm như Hitler , Pol Pot , Ngô Đình Diệm , Saddam Hussein, và mới nhất là Gaddafi. Dòng họ tại bản xứ ấy đời đời không còn nữa, dân không còn thờ phượng nhớ ơn như Mathama Ghandi tại Ấn Độ .
Vĩ nhân không chết thãm bao giờ. Tại quốc gia ấy dân chúng thờ phượng, dân chúng được nghĩ lễ 1 ngày để tưởng niệm vĩ nhân đó.
Như tại Hoaky, chúng ta có Luther King. Da trắng , da đen, vàng đỏ đều kính trọng ngày lễ nầy.
1.- Còn tại Đức thì không ai tưởng niệm Hitler. Mặc dầu dư đảng Hitler Đức quốc xã vẩn mang phù hiệu, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
2.- Còn tại Kampuchia thì không ai tưởng niệm Polpot. Mặc dầu dư đảng Plopot xã vẩn nhớ Polpot , nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
3.- Còn tại Iraq thì không ai tưởng niệm Saddam Hussein. Mặc dầu dư đảng Saddam Hussein vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
4.- Còn tại nước Việt Nam hiện nay , thì không ai tưởng niệm Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Mặc dầu dư đảng Ngô Đình Diệm và Nhu vẩn mên thương, nhưng nếu công an, quân đội biết được thì tù ngay.
5.- Còn tại Lybia thì không ai tưởng niệm Gaddafi. Mặc dầu dư đảng Gaddafi vẩn tưởng nhớ, nhưng nếu cảnh sát biết được thì tù ngay.
Nhớ lại câu chuyện lịch sữ của Việt Nam xưa…Ông Hồ Chí Minh có lần hỏi thẳng linh mục Hoàng Quỳnh: “Tại sao người giàu chết, thì nhà thờ lại giật chuông inh ỏi …, còn người nghèo thì lại lặng thinh? “
Linh mục Hoàng Quỳnh cứng họng, sau nầy linh mục Hoàng Quỳnh giới thiệu một thầy dòng xuất tu, đó là Matthew Vũ Ngọc Nhạ (thầy bốn) cho Ngô Đình Cẩn, rồi đến Xavier Nguyễn Văn Thiệu (Tổng thống VNCH II ) .
Vũ Ngọc Nhạ dâng ý kiến là nên đánh tụi CSBV tại Hạ Lào (Tchepone) cho tụi CS sợ. Than ôi! Xavier Nguyễn Văn Thiệu đâu biết kế độc. Hùng binh QL/VNCH bị nướng chã tan hoang, dẩn đến miền Nam mất luôn .
Vũ ngọc Nhạ bị CIA bắt , làm Xavier Nguyễn Văn Thiệu và Michael Nguyễn Khắc Bình (tướng 2 sao của Phủ Đặc Ủy Tình Báo Phủ Tổng thống) cho là tụi CIA hại mình.
Ngay cả Giáo Hoàng Vatican cũng dâng lời cầu nguyện + giấy thông hiệp chúc lành cho Vũ Ngọc Nhạ tại Côn Đão cầu bình an. Sau nầyTổng thống Xavier Thiệu và Thiếu tướng Michael Bình mới biết Nhạ là điệp viên đặc biệt của Phạm Văn Đồng (được phong Thiếu tướng tình báo Ưu tú nhất miền Bắc).
Nhờ như vậy chúng ta mới lưu vong cã đám.
Hoan hô Công giáo Vatican nắm quyền cai trị miền Nam từ khi T.T Joan Baoxita Ngô Đình Diệm đến T.T. Xavier Nguyễn Văn Thiệu (30-4-1975)
Đây là 5 Điều Thật Sự Cấm Chối Cãi….Vì Nó Là Sự Thật 100 % . Rất đúng + chính xác vô cùng .
Đó đây


2018-06-18 - Dự án Vinhomes D’. Palais de Louis - đường Nguyễn Văn Huyên -

2018-06-18 - Tham vọng các quần đảo Thái Bình Dương của Trung Quốc làm Mỹ lo lắng. - Biên giới mới nhất trong cuộc đấu thầu của Trung Quốc để ảnh hưởng toàn cầu là tập hợp các quốc đảo nhỏ bé. Martyn Namorong nói, "Từng chút một, họ đang lấy dần từng mảnh các doanh nghiệp

2018-06-18 - Góc khuất rau Trung Quốc nhập về Đà Lạt - Tin Tức VTV24 - Các tiểu thương cần ý thức - KHÔNG vì giá rẻ mà nhập cảng hàng hóa rẻ của Tàu vì sẽ giết chết nông dân của ta.

2018-06-18 - Tổng bí thư: "Sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng" - Nói về Luật Đặc khu, ông Nguyễn Phú Trọng cho hay "không ai dại dột, ngây thơ trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình"

2018-06-17 - Gửi ông NGUYỄN THÁI HỢP về lời kêu gọi “TỪ BỎ Ý THỨC HỆ NGOẠI LAI” - Thưa ông, sẽ không có gì để lạm bàn, và cũng chẳng ai lạm bàn về vấn đề này nếu đó chỉ là một phát ngôn nhân danh cá nhân nhưng tiếc thay, ông lại cả ga nhân danh Hội đồng giám mục

2018-06-17 - "Mỹ tốt hơn thế này": Điều mà một bác sĩ nhìn thấy ở một nơi tạm trú dành cho trẻ em di cư ở Texas - Một đứa bé tị nạn Honduras 2 tuổi khóc khi người mẹ bị lục soát và giam giữ gần biên giới Mỹ-Mexico ngày 12 tháng 6 tại McAllen, Texas.

2018-06-17 - Phóng viên báo Post-Gazette vẽ tranh châm biếm ở Pittsburgh bị đuổi việc vì chỉ trích TT Trump - Rob Rogers viết "Rất buồn để báo cáo cập nhật này: Hôm nay, sau 25 năm làm biên tập vẽ tranh biếm họa cho tờ Pittsburgh Post-Gazette, tôi đã bị sa thải."

2018-06-16 - TỪ THỦ ĐÔ: An ninh mạng Việt, An ninh mạng Mỹ - Cyber Security -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-06-18 - Các linh mục ở giáo hạt Văn Hạnh thuộc giáo phận Vinh đã mượn cớ cầu ngoại bang - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-18 - Đặc Khu - Cảm ơn vì lòng yêu nước của mọi người - FB Phan Thịnh -

● 2018-06-18 - Dự án D’.Palais De Louis đắt giá nhất Việt Nam, tôn vinh đẳng cấp của bạn - Chí Thành Vinhomes -

● 2018-06-18 - Không Có Kito Giáo, Việt Nam Không ... - FB Lương Hùng -

● 2018-06-17 - Chưa thấy tàu nó thuê đất, nhưng hoạ mất đất về tay các cha đạo đã có - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-16 - BOLSA là 1 "đặc khu kinh tế" Việt Nam ở Mỹ - 43 năm rồi - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-16 - Kiểm soát mạng xã hội - cần thiết, bắt buộc để bảo vệ VN tránh vết xe đổ của Ukraine, Syria, Lybia - Mike Wilson -

● 2018-06-15 - Nhận diện cho rõ, đừng lọt bẫy dư luận của kẻ thù - Đừng Sợ Ma !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-15 - Nhắc nhở các con chiên - Thư Rôma Chương 13 dạy điều gì? - Ri Nguyễn -

● 2018-06-14 - Những Kẻ "Buôn Hận Thù, Bán Hàng Giả" - Khách-Quan Trần -

● 2018-06-13 - "Đặc Khu Kinh Tế" nhắc nhớ "Biệt Khu Hải Yến" thời Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và các xóm đạo - FB sachhiem.net.us -

● 2018-06-12 - Ngày còn thanh niên, em có trộm nhận ông thầy mà em kính yêu, đã khai tâm mở trí cho em - Huỳnh Anh -

● 2018-06-12 - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt trên 80 đối tượng cộm cán trong vụ bạo loạn ngày 10 và 11/2018 vừa qu - FB Nguyễn Thị Lý -

● 2018-06-12 - Thêm Ý Kiến khác về Luật Đặc Khu - Phố Bolsa TV -

● 2018-06-11 - Bảo đảm nếu ký cho Mỹ thuê Cam ranh 99 năm thì sẽ không bán nước tí nào !! - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Tôi không hề là người của đảng CS, tôi đang sống ở Âu châu, và nhờ sống ở nước ngoài, tôi biết - FB Giang Tùng -

● 2018-06-11 - Biểu Tình “Ôn Hòa” Phan Rí – Ai Được Và Ai Mất? - Vũ Thành Xuân -

● 2018-06-10 - Một bức ảnh tuyệt vời - diễn tả tất cả về hội nghị thượng đỉnh G-7 đang diễn ra - Mike Wilson -

● 2018-06-10 - Người cha Honduras nhập cư lậu vào Mỹ - bị giằng con khỏi tay mình, đã tự tử trong nhà tù Mỹ - Mike Wilson -

● 2018-06-09 - Anthony Bourdain - Người có đủ vẫn không đủ để giữ lại cuộc sống - Lão Ông -

● 2018-06-08 - Lợi dụng lúc QH soạn thảo luật cho Đặc Khu Kinh Tế - Tích cực nhất phải như thế này - Gia Cát -

● 2018-06-08 - Ai dâng nước cho người ngoài? - Đất nước Việt Nam là của Toàn Thể Người Việt Nam - Ri Nguyễn -

● 2018-06-06 - Nhiều bạn vô thần không phân biệt được sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-06-05 - Hiểu rõ hơn về Việt Khang: Một Chuyến Đi Buồn ! - Kiên Văn Võ -

● 2018-06-04 - Gieo Gió Gặt Bão - Ông “KẸ” này ngoài “GHEN TƯƠNG” còn “BA TRỢN” nữa đấy - Ri Nguyễn -

● 2018-06-03 - Không hề có tội Tổ Tông - Trái táo có 40 xu - Ái Đang Vũ -

● 2018-06-02 - Tìm hiểu - Dân Hoài Ngô hỏi "thực dân Pháp tốt hay xấu?" - Diễn Đàn -

● 2018-05-23 - VNCH cũng toàn_là_tham_nhũng - Nhờ "anh Hai Hào Kiệt" nói thêm vì sao Trần Thụy Anh... - Diễn Đàn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>>