●   Bản rời    

Không phải chỉ có linh mục Hoàng Quỳnh - Đỗ Thuấn - Trần Quang Diệu - Nguyễn Kim Luân


From: nguyen kimluan
Sent: Saturday, May 12, 2012 6:22 AM
Subject: Re : Về bà Đỗ Thuấn

Kính thưa quí vị,
Về câu nói : “ thà mất nước chứ không thà mất Chúa ” kh^g fải chỉ nơi Lm H.Quỳnh, mà phải nói đó là tâm trạng của 99 % tín đồ Kitô hê fái Lamã ( nơi ca'c hệ fái khác, tôi vì kh^g "ở trong chăn" nên kh^g rõ, do đó kh^g dám nói bừa). Các con chiên đuợc nhồi sọ từ thủơ âu thơ, dẫn đến tâm niệm : " đuợc lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi ! "
Thế gian ở đây, dĩ nhiên là bao gồm cả TỔ QUỐC , và : kh^g mất linh hồn có nghĩa là kh^g mất chúa.

Kính.
Nkl ( 1 cựu CHIÊN CUỒNG TÍN)
-------------------------

De : Tay Son Nguyen

Thưa bà Đỗ Thuấn,

Bà Đỗ Thuấn này hết càm ràm tôi mạo dụng danh tánh “vị tướng tài Trần Quang Diệu của nhà Trần”, đến chuyện rà xét IP trật lất nhưng lại đi chửi rủa ẩu tả là “Trần Quang Diệu đang ở Mỹ mà nói ở Úc”, thì nay đến chuyện xóa mất phần trích dẫn của tôi có xuất xứ từ đâu (ở đây tôi đã cho vào!), để chỉ duy nhứt bà ấy làm được chuyện vu khống bất cứ ai dám đụng tới Thiên Chúa giáo gắn liền với công cuộc thực dân hóa Việt Nam qua việc truyền giáo là một; dám đụng tới vị linh mục Hoàng Quỳnh đã từng tuyên bố “thà mất nước chứ không thà mất Chúa”; dám đụng tới ông Ngô đình Diệm “đại anh hùng của dân tộc Việt Nam” (sic) thì kẻ đó đều là “tay sai” hay chính là “CS“ cả.

Lịch sử Việt Nam, xã hội Việt Nam, con người Việt Nam đâu mà cực đoan, thiển cận, quanh co trái khoáy ra như thế vậy chứ!

Đoạn thuật về cuộc giết người banh bụng móc gan đặt lên vỉ sắt nướng uống rượu mà nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang trích dẫn, đến tôi đối chiếu, trưng ra là xuất xứ từ sách “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng” của ông Cửu Long Lê Trọng Văn (nhà gián điệp được đặc mệnh với những điệp vụ tuyệt mật, trực tiếp từ ông Cố vấn Ngô đình Nhu), xuất bản năm 1996 tại USA lận cơ!, từ trang 187 đến 192 như sau:
“NHÀ NƯỚC VIET NAM VÀ ĐẠO GIA TÔ

1. Nhắc lại quá khứ

Những trang sử của Dân Tộc Việt Nam trước đây đã ghi đậm nét mực từ thời nhà Nguyễn (Gia Long) về tính chất của những nhà truyền giáo Gia Tô ngoại quốc đến nước ta nằm trong âm mưu biến nước ta thành một thuộc địa của thực dân xâm lược.

Thuộc địa và tôn giáo đã gắn liền với nhau như hình với bóng, không thể tách rời ra được. Thực dân Pháp khi đem quân đến Việt Nam đã có sẵn bản đồ, người dọ thám, người dẫn đường do các nhà truyền giáo cung cấp. Đi xa hơn, về mặt nhân sự đã có sẵn một số người Việt Nam mất gốc là “bổn đạo mới” của các
Cha cố tuyển mộ để làm lính Dõng cho Pháp.

Nếu không có những người Việt Nam đánh mất lương tri theo Pháp, đừng hòng giặc Pháp chiếm đóng nước ta một cách dễ dàng và mau chóng như thế!

Sau khi đánh chiếm nước ta, cai trị dân ta, thực dân Pháp chủ trương cho người viết sử lệch lạc về việc bài xích đạo Gia Tô của các vua quan nước ta. Trăm nghìn cái sai đều đổ lên đầu vua quan nước Nam (Vậy mà cho đến thời đại ngày nay có kẻ “con chiên” gốc Việt vẫn còn thể hiện tính mất gốc, phản bội cội nguồn bằng cách nhẫn tâm lên tiếng xác định là “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” – tqd). Còn các nhà truyền giáo ngoại quốc thì không có gì sai cả, thực dân cướp nước cũng không sai luôn.

Người xưa thường nói: “Đạo đi trước, cướp nước theo sau” quả không sai chút nào. Những người trên trốc của đạo Gia Tô miệng thì nói nhân từ, bác ái với nào những là Chúa tình thương nhưng thực hiện thì ngược lại. Nhiều khi họ còn đồng lõa với tội ác. Còn thực dân Pháp thì nói là đến nước ta để khai phá và đem văn minh đi gieo rắc, nhưng thực tình thì muốn biến dân ta thành nô lệ.

Nêu lên trường hợp giám mục Puginier làm điển hình. Vai trò thực dân của Puginier không chối cãi vào đâu được, đã làm cho mọi người Việt Nam lúc đó cũng như sau này hiểu rằng các nhà truyền giáo Gia Tô chỉ có một mục đích liên kết cùng thực dân để biến nước người thành nước Chúa và thuộc địa.

Và sau này những kẻ như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi… đều là những kẻ làm tay sai của Pháp hãm hại đồng bào.

2. Khi thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp phải thành thật mà nói Việt Minh có chủ trương kết hợp các đoàn thể, tôn giáo… (dại gì họ không làm như vậy! Chính trị là quyền biến, là ma mãnh mà! - tqd) gồm sĩ nông công thương binh cùng kháng chiến chống Pháp nên không thấy có việc đàn áp tôn giáo hoặc có âm mưu triệt tiêu Gia Tô, tuy ai ai cũng biết là chủ nghĩa Cộng Sản có chủ trương bài Gia Tô.

Những việc đáng tiếc nho nhỏ chỉ xảy ra ở Thanh Hóa và Ninh Bình khi Pháp đổ bộ lên Hải Phòng hai bên đã thủ tiêu người của nhau. Nhưng sau khi giám mục Lê Hữu Từ đổi chiều, từ một cố vấn của chủ tịch Hồ Chí Minh ông quay sang cộng tác với Pháp và được Pháp võ trang cùng chi tiền để lập Khu Tự Trị Phát Diệm thì phía bị thiệt hại là Việt Minh.

Khu Tự trị Phát Diệm đã là một thành lũy của Pháp xây dựng để chống lại Việt Minh và cũng là tiền đồn ngăn chận Việt Minh ở Liên Khu Tư.

Sau đây là một chuyện hãi hùng xảy ra đã mấy chục năm qua làm tôi không thể nào quên được khi nhớ lại câu chuyện “Liên tôn diệt Cộng” mà người Gia Tô An Nam nhúng vào:

Hồi ấy nhiều vùng ở Nam Định và Ninh Bình, phần nhiều những làng có dân Gia Tô cư ngụ, người Pháp đển tuyển mộ lính "Partisan, commandos", tổ chức và phát súng ống để chống lại Việt Minh. Nhiều làng ban ngày thì Hội Tề kiểm soát, ban đêm thì Việt Minh kiểm soát. Việc đi lại của dân chúng rất khó khăn, thường hay xẩy ra bắt bớ. Nếu ai không chứng minh được giấy tờ hay lý lịch thì bị làm khó dễ, nếu không bị lính của Tây bắt nhốt trong đồn thì cũng bị Du Kích của Việt Minh bắt giữ và giam lỏng tại trụ sở Ủy Ban Hành Chính. Thật là cảnh ly loạn do thực dân Pháp mang đến làm khổ dân tình. Vì tình trạng xẩy ra như vậy cho nên người dân, nhất là những người đi buôn bán ở những vùng xôi đậu đều phải thủ giấy tùy thân trong người. Có người có đến hai loại giấy tờ của cả hai bên. Còn những người khôn khéo rộng xã giao có khi chẳng cần lận một thứ giấy tờ gì trong người mà ải nào qua cũng lọt. Khổ nhất là người dân ở vùng xôi đậu bị một cổ hai tròng vì nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả ông cha cho nên khó bề mà bỏ đi đâu được. Nhất là những ngày Pháp hành quân. Phần tôi, gốc gác ở Liên Khu Tư, có vóc dáng học sinh trắng trẻo và lại cũng biết chút tiếng Pháp. Phần khác, gia đình tôi quen rất nhiều cha cố và các công chức làm việc cho Pháp ở vùng Tề nên sự đi lại của tôi lúc bấy giờ không mấy lo ngại.

Hôm ấy nhằm những ngày gần cuối năm. Tuy súng vẫn nổ cắc bùng mà ở vùng nào dân mình cũng chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán. Gia đình tôi cũng sửa soạn Tết. Vì biết tôi gan dạ nên Mẹ tôi đưa tiền tôi vào vùng Pháp chiếm đóng để sắm Tết và luôn thể thăm những người thân. Tôi đang đi ở vùng Tề thì đột nhiên nghe nhiều tiếng súng nổ một cách khác thường. Ngay sau đó là những toán lính Sénégalais rạch mặt đi đường ruồng bố. Không may cho tôi, có mây tên người Việt thám báo nghi ngờ tôi là liên lạc viên của Việt Minh bèn bắt giữ tôi lại. Chúng dẫn tôi về Phòng Nhì để giao lại cho viên sĩ quan Pháp. Nhờ nhanh trí, khi gặp viên sĩ quan Phòng Nhì Pháp, tôi bình tĩnh nói tôi là học sinh, muốn đi học lại nên muốn đến Ninh Bình liên lạc với người bà con hiện làm ở Tòa Án để thu xếp việc dời đổi nơi ở. Không hiểu vì cảm tình nghe tôi nói tiếng mẹ đẻ của hắn hay vì một lý do nào khác, tên Trung Úy Phòng Nhì này không làm khó dễ gì tôi, mà còn cấp cho tôi một giấy chứng nhận tôi là học sinh. Thế là tôi thoát nạn. Từ nay có bửu bối trong mình nên được tự do đi lại trong vùng Pháp chiếm đóng.

Vì có cuộc hành quân của Pháp ở dọc đường nên làm trễ nải việc đi bộ của tôi đến Ninh Bình. Đi qua Nho Quan đã xa, đi mãi thỉnh thoảng gặp những toán lính Pháp gốc Phi Châu hành quân dọc đường. Một lần nữa tôi bị một toán lính Phi Châu chặn lại hỏi giấy. Vừa may, lúc ấy có một sĩ quan Pháp đến. Tôi liền móc túi lấy giấy vừa được cấp, trình ngay cho viên sĩ quan Pháp. Hắn bảo tôi: "Gần tối rồi. Đừng đi nữa. Nhà binh đang hành quân". Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ cung kính, nói: "Oui, mon lieutenant". Chắc hắn tội nghiệp tôi vì thấy tôi có dáng nho nhã học sinh. Hắn liền gọi tên trưởng đồn người Việt lại, rồi bảo tên này: "Nhà mày rộng. Xếp cho anh này một chỗ nằm đêm nay". Rồi hắn quay lại nói với tôi: "Đi theo Trưởng Đồn về nhà hắn ngủ. Nhớ sáng mai có đi cũng đừng đi sớm. Nhà binh đang hành quân. Nguy hiểm lắm!" Tôi cảm ơn hắn rồi đi theo tên trưởng đồn về nhà.

Nhà tên trưởng đồn ở ngay sát cạnh đồn. Tối hôm ấy, vì lạ chỗ tôi không ngủ được. Phần vì ở ngay bên cửa sổ buồng tôi ngủ, có những tiếng quát tháo om xòm và những tiếng kêu la thất thanh vọng đến như đập vào tai tôi. Hình như có nhiều người đang bị tra tấn, đánh đập ngay ở bên kia đồn và cứ liên tục cho đến gần sáng. Sáng lại, có mấy chiếc xe nhà binh chở những người võ trang của Cha Tổng mà sau này tôi mới biết là Cha Tổng Hoàng Quỳnh cùng toán lính tự vệ của ông ở Phát Diệm đến vào nhà tên trưởng đồn. Bên này, tôi nghe cuộc nói chuyện giữa Cha Tổng và tên trưởng đồn không mấy rõ, tiếng được, tiếng mất. Hình như Cha Tổng ra lệnh bắn bỏ mấy tên Việt Minh vừa bị bắt, giết xong thì chặt đầu rồi bêu ở ngõ ra vào làng để làm gương và để hù dọa những người theo Việt Minh. Thế rồi, chỉ một lúc sau là Cha Tổng và toán lính ra về.

Sau đấy, tôi định ra chào tên trưởng đồn nói cám ơn, nhưng tên này đã đi sang đồn rồi. Tôi liền ra chợ gần đấy tìm mua xôi ăn để tiếp tục lên đường. Lúc ra đến chợ thì thấy mấy tên lính Commandos giải ba người bị trói ra phía trước chợ. Những người bị bắt đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, mình dính đầy máu. Có một người đi không nổi, bị bọn lính kéo lê lết. Có tiếng kêu xin của một người tù: "Tôi đâu có tội tình gì, chỉ đi mua gà lợn để về bán Tết. Các ông cứ hỏi người trong làng này đều biết tôi là người buôn bán, chứ không là Việt Minh gì hết. Xin các ông tha cho. Tôi còn vợ, còn con ở nhà trông đợi!". Mặc cho lời kêu xin, họ vẫn bị lôi đi xồng xộc.

"(xin bấm vào hàng chữ để xem tiếp)"

-------------------------
From: dothuan@sbcglobal.net
Date: Fri, 11 May 2012 14:33:05 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [vietnamtudo] Re: Lich su uong mau an gan nguoi cua viet gian cato giao, tay sai cho thuc dan

Linh Mục Hoàng Quỳnh bị cộng sản thù ghét nên sai bọn bút nô bôi bác ông ấy rồi giả email của Trần Quang Diệu đưa lên xong rồi lại được chính Trần Quang Diệu giả bộ than thở rồi forward đi lung tung làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ tôn giáo

1) Linh mục Hoàng Quỳnh : Khi còn ở Phát Diệm, ông đã từng giữ chức Tổng tuyên úy Thanh niên, Cố vấn chỉ đạo Chiến khu Công giáo Phát Diệm, Phó chủ tịch Ban chấp hành Ma(.t trận Công giáo Cứu quốc và Tổng chỉ huy Tự vệ, nên thường được gọi là cha Tổng. Vaò Nam, ông coi giáo xứ Bình An ở Chợ Lớn. Na(m 1964, khi có các rối loạn do Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miên Trung gây ra, ông được bầu làm Chủ tịch Khối Công dân Công giáo để đối phó với tình hình. Tính tình hòa nhã, không bao giờ khích bác ai, nhưng rất cương quyết. Ông đã giúp khối Công giáo đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó kha(n. Với một người có thành tích như vậy, CS không bao giờ để cho tự do khi họ chiếm được miền Nam. Na(m 1976, sau vụ Vinh Sơn, công an đã ba('t linh mục Hoàng Quỳnh giam vào khám Chí Hòa với tội danh là thành phần phản động và có nợ máu với nhân dân. Ông bị bọn cán bộ quản lý trại giam đánh chết na(m 1979 tại khám Chí Hòa rồi đem xác di chôn lén.
Đó đây


2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh Tổng Thống Mỹ - được nhớ vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai. Lúc đầu lễ được dành để kính TT đầu tiên của Hoa Kỳ: George Washington. Về sau, nhớ thêm TT A. Lincoln và mở rộng cho các vị TT.

2018-02-17 - Người mẹ bị phạt 7 ngày vì trái lệnh tòa: đã rửa tội con gái theo đạo của mình - Tranh quyền nuôi con, người cha có lệnh tòa cấm người mẹ rửa tội con theo niềm tin của mẹ. Nhưng người mẹ đã đem con rửa tội, phải đối mặt với án phạt vì vi phạm án lệnh.

2018-02-16 - Nhà Trắng từ chối phổ biến hình ảnh của Trump ký luật giảm điều kiện cho bệnh tâm thần được có súng - Vụ nổ súng ở Florida: Các cơ quan truyền thông Mỹ yêu cầu bắt đầu sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ký vào dự luật vào ngày 28 tháng 2 năm ngoái, chỉ một tháng sau khi nhậm chức.

2018-02-16 - Phản ứng vô lý của Jeff Sessions đối với vụ giết hàng loạt ở trường Parkland - Về biến cố ở trường Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, Tổng trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đưa ra các "giải pháp ngăn chặn những vụ bắn súng" thực sự không có ý nghĩa gì cả.

2018-02-16 - Đầu Xuân đi chùa ở Trường Sa cầu mong bình an - Thầy Hòa cho biết ngày mùng 1 Tết, anh em trên đảo rủ nhau đến chùa thắp hương, giữ gìn nếp sống tâm linh, nguyện cầu điều tốt đẹp nhất đến với đất nước, nhân dân

2018-02-15 - Cô đào Stormy Daniels nói luật sư của TT Trump đã vi phạm thỏa thuận, nên cô nói thả cửa - Nữ diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford nói rằng cô sẵn sàng kể chuyện của mình sau khi luật sư của tổng thống vi phạm thỏa thuận không công khai vụ làm ăn giữa cô với TT Donald Trump.

2018-02-15 - Cựu học sinh nổ súng tại trường trung học ở Florida, giết chết 17 người - Người bắn súng trang bị khẩu trang khí độc và lựu đạn khói, báo động hỏa hoạn để học sinh ra khỏi lớp học ngay trước khi kết thúc ngày học tại một trong những trường lớn nhất của tiểu bang. (Xem video trong link.)

2018-02-15 - Vụ xả súng ở trường học tại Florida liên quan đến nhóm siêu chủng da trắng - Theo tờ ABC News, có nguồn tin đáng tin cậy, kẻ bị tình nghi xả súng tại 1 trường học ở Florida, Nikolas Cruz, liên quan đến tới nhóm da trắng siêu chủng gọi là Republic of Florida▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-02-19 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ - FB Quên Hoài -

● 2018-02-15 - Canh tân - Chúng mày mù hay sao mà không thấy Việt Nam đang canh tân? - Việt Dân -

● 2018-02-14 - Chuyện sứ thần nhà Nguyễn đi Pháp kể với triều Vua Tự Đức về các ngọn đèn treo ngược: PHỊA - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - TẾT TA & TẾT TÂY và Hôn nhân lương giáo - Quân Lê -

● 2018-02-14 - Theo ông Paul Krugman, người đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2008 - Mike Wilson -

● 2018-02-14 - Valentine & Tình Yêu - Thơ Thích Phước Toàn -

● 2018-02-11 - Tại sao tín đồ Phật Giáo ở hải ngoại không gia nhập nhóm người theo đạo Ca Tô chống VC? - Wissai -

● 2018-02-11 - Cho xem căn cước của anh bạn VNCH chút đi - FB Quên Hoài -

● 2018-02-10 - Việt Khang đã viết "Anh Là Ai?" - nay mai sẽ có bài "Chị Là Ai?" - Phạm Hoàng Vương -

● 2018-02-09 - Mời xem phim "The Real History of the evil Roman Catholic Church" - Văn Cát giới thiệu -

● 2018-02-09 - Sao không hỏi "Việt Nam tôi đâu" lúc Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ thế giới từ Hịch Cần Vương? - Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Hiểm họa không hề dứt - bất kể thời nào Công giáo cầm quyền thì họ quyết diệt tất cả các thành - Giác Hạnh + Trần Quang Diệu -

● 2018-02-08 - Mời nghe: Những Mùa Xuân Tha Hương - Thủy Lâm Synh -

● 2018-02-08 - Ông James Mattis thăm Việt Nam với tư cách là bộ trưởng quốc phòng Mỹ chứ không phải con chiên - Ri Nguyễn vs HS chủ báo Đất Mẹ -

● 2018-02-07 - Phi Thuyền Falcon Heavy - Chuyến thử nghiệm thành công - Tùng Lê -

● 2018-02-06 - Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, ăn nói lạng quạng, - Mike Wilson -

● 2018-02-05 - Phóng sanh có 3 ý nghĩa - FB Thích Phước Toàn -

● 2018-02-03 - Sự thất bại kinh tế của chủ nghĩa cộng sản trước đây không BIỆN MINH được cho việc THEO GIẶC - Việt Dân -

● 2018-02-01 - “Tuyệt Quán Luận” của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Duyên Sinh -

● 2018-02-01 - Hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân khác kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền, báo chí hả - Giác Hạnh -

● 2018-01-31 - Bản chất tinh vi lừa đảo của bọn làm chính trị chuyên nghiệp bán rẻ lương tri cho quyền lực - Mike Wilson -

● 2018-01-31 - Chia sẻ đề tài Tôn Giáo - Chính trị - Huy Thái vs Diễn Đàn -

● 2018-01-30 - NếuTổng Thống Mỹ bị tình nghi phạm luật, thì AI SẼ ĐIỀU TRA Tổng Thống ? - Mike Wilson -

● 2018-01-28 - Warren Buffett: "Đấu tranh giai cấp vẫn đang tiếp diễn tại Mỹ, nhưng rủi thay chúng tôi (giới giàu) đang - Mike Wilson -

● 2018-01-27 - Dù Không Vô Địch Giải Bóng Đá Châu Á 2018, U23 Việt Nam Đã Lập Kỳ Tích Xứng Đáng - Thích Nhật Từ Fanpage -

● 2018-01-25 - Người Việt ở Hải ngoại thật khổ: chúc mừng U23 Việt Nam vào chung kết cũng bị CCCC chửi - Ri Nguyễn và Diễn Đàn -

● 2018-01-25 - Tuy nhiên, Giáo hoàng lại trích dẫn chuyện con rắn "fake news" với bà Eva - Bạn đọc KT -

● 2018-01-23 - Tóm gọn bản chất chính trị chia rẽ tranh quyền tại các nước gọi là "theo cơ chế dân chủ" Âu Mỹ - Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>>