Sách Hiếm net

 ●   Bản rời    

Không phải chỉ có linh mục Hoàng Quỳnh - Đỗ Thuấn - Trần Quang Diệu - Nguyễn Kim Luân


From: nguyen kimluan
Sent: Saturday, May 12, 2012 6:22 AM
Subject: Re : Về bà Đỗ Thuấn

Kính thưa quí vị,
Về câu nói : “ thà mất nước chứ không thà mất Chúa ” kh^g fải chỉ nơi Lm H.Quỳnh, mà phải nói đó là tâm trạng của 99 % tín đồ Kitô hê fái Lamã ( nơi ca'c hệ fái khác, tôi vì kh^g "ở trong chăn" nên kh^g rõ, do đó kh^g dám nói bừa). Các con chiên đuợc nhồi sọ từ thủơ âu thơ, dẫn đến tâm niệm : " đuợc lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi ! "
Thế gian ở đây, dĩ nhiên là bao gồm cả TỔ QUỐC , và : kh^g mất linh hồn có nghĩa là kh^g mất chúa.

Kính.
Nkl ( 1 cựu CHIÊN CUỒNG TÍN)
-------------------------

De : Tay Son Nguyen

Thưa bà Đỗ Thuấn,

Bà Đỗ Thuấn này hết càm ràm tôi mạo dụng danh tánh “vị tướng tài Trần Quang Diệu của nhà Trần”, đến chuyện rà xét IP trật lất nhưng lại đi chửi rủa ẩu tả là “Trần Quang Diệu đang ở Mỹ mà nói ở Úc”, thì nay đến chuyện xóa mất phần trích dẫn của tôi có xuất xứ từ đâu (ở đây tôi đã cho vào!), để chỉ duy nhứt bà ấy làm được chuyện vu khống bất cứ ai dám đụng tới Thiên Chúa giáo gắn liền với công cuộc thực dân hóa Việt Nam qua việc truyền giáo là một; dám đụng tới vị linh mục Hoàng Quỳnh đã từng tuyên bố “thà mất nước chứ không thà mất Chúa”; dám đụng tới ông Ngô đình Diệm “đại anh hùng của dân tộc Việt Nam” (sic) thì kẻ đó đều là “tay sai” hay chính là “CS“ cả.

Lịch sử Việt Nam, xã hội Việt Nam, con người Việt Nam đâu mà cực đoan, thiển cận, quanh co trái khoáy ra như thế vậy chứ!

Đoạn thuật về cuộc giết người banh bụng móc gan đặt lên vỉ sắt nướng uống rượu mà nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang trích dẫn, đến tôi đối chiếu, trưng ra là xuất xứ từ sách “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng” của ông Cửu Long Lê Trọng Văn (nhà gián điệp được đặc mệnh với những điệp vụ tuyệt mật, trực tiếp từ ông Cố vấn Ngô đình Nhu), xuất bản năm 1996 tại USA lận cơ!, từ trang 187 đến 192 như sau:
“NHÀ NƯỚC VIET NAM VÀ ĐẠO GIA TÔ

1. Nhắc lại quá khứ

Những trang sử của Dân Tộc Việt Nam trước đây đã ghi đậm nét mực từ thời nhà Nguyễn (Gia Long) về tính chất của những nhà truyền giáo Gia Tô ngoại quốc đến nước ta nằm trong âm mưu biến nước ta thành một thuộc địa của thực dân xâm lược.

Thuộc địa và tôn giáo đã gắn liền với nhau như hình với bóng, không thể tách rời ra được. Thực dân Pháp khi đem quân đến Việt Nam đã có sẵn bản đồ, người dọ thám, người dẫn đường do các nhà truyền giáo cung cấp. Đi xa hơn, về mặt nhân sự đã có sẵn một số người Việt Nam mất gốc là “bổn đạo mới” của các
Cha cố tuyển mộ để làm lính Dõng cho Pháp.

Nếu không có những người Việt Nam đánh mất lương tri theo Pháp, đừng hòng giặc Pháp chiếm đóng nước ta một cách dễ dàng và mau chóng như thế!

Sau khi đánh chiếm nước ta, cai trị dân ta, thực dân Pháp chủ trương cho người viết sử lệch lạc về việc bài xích đạo Gia Tô của các vua quan nước ta. Trăm nghìn cái sai đều đổ lên đầu vua quan nước Nam (Vậy mà cho đến thời đại ngày nay có kẻ “con chiên” gốc Việt vẫn còn thể hiện tính mất gốc, phản bội cội nguồn bằng cách nhẫn tâm lên tiếng xác định là “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” – tqd). Còn các nhà truyền giáo ngoại quốc thì không có gì sai cả, thực dân cướp nước cũng không sai luôn.

Người xưa thường nói: “Đạo đi trước, cướp nước theo sau” quả không sai chút nào. Những người trên trốc của đạo Gia Tô miệng thì nói nhân từ, bác ái với nào những là Chúa tình thương nhưng thực hiện thì ngược lại. Nhiều khi họ còn đồng lõa với tội ác. Còn thực dân Pháp thì nói là đến nước ta để khai phá và đem văn minh đi gieo rắc, nhưng thực tình thì muốn biến dân ta thành nô lệ.

Nêu lên trường hợp giám mục Puginier làm điển hình. Vai trò thực dân của Puginier không chối cãi vào đâu được, đã làm cho mọi người Việt Nam lúc đó cũng như sau này hiểu rằng các nhà truyền giáo Gia Tô chỉ có một mục đích liên kết cùng thực dân để biến nước người thành nước Chúa và thuộc địa.

Và sau này những kẻ như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi… đều là những kẻ làm tay sai của Pháp hãm hại đồng bào.

2. Khi thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp phải thành thật mà nói Việt Minh có chủ trương kết hợp các đoàn thể, tôn giáo… (dại gì họ không làm như vậy! Chính trị là quyền biến, là ma mãnh mà! - tqd) gồm sĩ nông công thương binh cùng kháng chiến chống Pháp nên không thấy có việc đàn áp tôn giáo hoặc có âm mưu triệt tiêu Gia Tô, tuy ai ai cũng biết là chủ nghĩa Cộng Sản có chủ trương bài Gia Tô.

Những việc đáng tiếc nho nhỏ chỉ xảy ra ở Thanh Hóa và Ninh Bình khi Pháp đổ bộ lên Hải Phòng hai bên đã thủ tiêu người của nhau. Nhưng sau khi giám mục Lê Hữu Từ đổi chiều, từ một cố vấn của chủ tịch Hồ Chí Minh ông quay sang cộng tác với Pháp và được Pháp võ trang cùng chi tiền để lập Khu Tự Trị Phát Diệm thì phía bị thiệt hại là Việt Minh.

Khu Tự trị Phát Diệm đã là một thành lũy của Pháp xây dựng để chống lại Việt Minh và cũng là tiền đồn ngăn chận Việt Minh ở Liên Khu Tư.

Sau đây là một chuyện hãi hùng xảy ra đã mấy chục năm qua làm tôi không thể nào quên được khi nhớ lại câu chuyện “Liên tôn diệt Cộng” mà người Gia Tô An Nam nhúng vào:

Hồi ấy nhiều vùng ở Nam Định và Ninh Bình, phần nhiều những làng có dân Gia Tô cư ngụ, người Pháp đển tuyển mộ lính "Partisan, commandos", tổ chức và phát súng ống để chống lại Việt Minh. Nhiều làng ban ngày thì Hội Tề kiểm soát, ban đêm thì Việt Minh kiểm soát. Việc đi lại của dân chúng rất khó khăn, thường hay xẩy ra bắt bớ. Nếu ai không chứng minh được giấy tờ hay lý lịch thì bị làm khó dễ, nếu không bị lính của Tây bắt nhốt trong đồn thì cũng bị Du Kích của Việt Minh bắt giữ và giam lỏng tại trụ sở Ủy Ban Hành Chính. Thật là cảnh ly loạn do thực dân Pháp mang đến làm khổ dân tình. Vì tình trạng xẩy ra như vậy cho nên người dân, nhất là những người đi buôn bán ở những vùng xôi đậu đều phải thủ giấy tùy thân trong người. Có người có đến hai loại giấy tờ của cả hai bên. Còn những người khôn khéo rộng xã giao có khi chẳng cần lận một thứ giấy tờ gì trong người mà ải nào qua cũng lọt. Khổ nhất là người dân ở vùng xôi đậu bị một cổ hai tròng vì nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả ông cha cho nên khó bề mà bỏ đi đâu được. Nhất là những ngày Pháp hành quân. Phần tôi, gốc gác ở Liên Khu Tư, có vóc dáng học sinh trắng trẻo và lại cũng biết chút tiếng Pháp. Phần khác, gia đình tôi quen rất nhiều cha cố và các công chức làm việc cho Pháp ở vùng Tề nên sự đi lại của tôi lúc bấy giờ không mấy lo ngại.

Hôm ấy nhằm những ngày gần cuối năm. Tuy súng vẫn nổ cắc bùng mà ở vùng nào dân mình cũng chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán. Gia đình tôi cũng sửa soạn Tết. Vì biết tôi gan dạ nên Mẹ tôi đưa tiền tôi vào vùng Pháp chiếm đóng để sắm Tết và luôn thể thăm những người thân. Tôi đang đi ở vùng Tề thì đột nhiên nghe nhiều tiếng súng nổ một cách khác thường. Ngay sau đó là những toán lính Sénégalais rạch mặt đi đường ruồng bố. Không may cho tôi, có mây tên người Việt thám báo nghi ngờ tôi là liên lạc viên của Việt Minh bèn bắt giữ tôi lại. Chúng dẫn tôi về Phòng Nhì để giao lại cho viên sĩ quan Pháp. Nhờ nhanh trí, khi gặp viên sĩ quan Phòng Nhì Pháp, tôi bình tĩnh nói tôi là học sinh, muốn đi học lại nên muốn đến Ninh Bình liên lạc với người bà con hiện làm ở Tòa Án để thu xếp việc dời đổi nơi ở. Không hiểu vì cảm tình nghe tôi nói tiếng mẹ đẻ của hắn hay vì một lý do nào khác, tên Trung Úy Phòng Nhì này không làm khó dễ gì tôi, mà còn cấp cho tôi một giấy chứng nhận tôi là học sinh. Thế là tôi thoát nạn. Từ nay có bửu bối trong mình nên được tự do đi lại trong vùng Pháp chiếm đóng.

Vì có cuộc hành quân của Pháp ở dọc đường nên làm trễ nải việc đi bộ của tôi đến Ninh Bình. Đi qua Nho Quan đã xa, đi mãi thỉnh thoảng gặp những toán lính Pháp gốc Phi Châu hành quân dọc đường. Một lần nữa tôi bị một toán lính Phi Châu chặn lại hỏi giấy. Vừa may, lúc ấy có một sĩ quan Pháp đến. Tôi liền móc túi lấy giấy vừa được cấp, trình ngay cho viên sĩ quan Pháp. Hắn bảo tôi: "Gần tối rồi. Đừng đi nữa. Nhà binh đang hành quân". Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ cung kính, nói: "Oui, mon lieutenant". Chắc hắn tội nghiệp tôi vì thấy tôi có dáng nho nhã học sinh. Hắn liền gọi tên trưởng đồn người Việt lại, rồi bảo tên này: "Nhà mày rộng. Xếp cho anh này một chỗ nằm đêm nay". Rồi hắn quay lại nói với tôi: "Đi theo Trưởng Đồn về nhà hắn ngủ. Nhớ sáng mai có đi cũng đừng đi sớm. Nhà binh đang hành quân. Nguy hiểm lắm!" Tôi cảm ơn hắn rồi đi theo tên trưởng đồn về nhà.

Nhà tên trưởng đồn ở ngay sát cạnh đồn. Tối hôm ấy, vì lạ chỗ tôi không ngủ được. Phần vì ở ngay bên cửa sổ buồng tôi ngủ, có những tiếng quát tháo om xòm và những tiếng kêu la thất thanh vọng đến như đập vào tai tôi. Hình như có nhiều người đang bị tra tấn, đánh đập ngay ở bên kia đồn và cứ liên tục cho đến gần sáng. Sáng lại, có mấy chiếc xe nhà binh chở những người võ trang của Cha Tổng mà sau này tôi mới biết là Cha Tổng Hoàng Quỳnh cùng toán lính tự vệ của ông ở Phát Diệm đến vào nhà tên trưởng đồn. Bên này, tôi nghe cuộc nói chuyện giữa Cha Tổng và tên trưởng đồn không mấy rõ, tiếng được, tiếng mất. Hình như Cha Tổng ra lệnh bắn bỏ mấy tên Việt Minh vừa bị bắt, giết xong thì chặt đầu rồi bêu ở ngõ ra vào làng để làm gương và để hù dọa những người theo Việt Minh. Thế rồi, chỉ một lúc sau là Cha Tổng và toán lính ra về.

Sau đấy, tôi định ra chào tên trưởng đồn nói cám ơn, nhưng tên này đã đi sang đồn rồi. Tôi liền ra chợ gần đấy tìm mua xôi ăn để tiếp tục lên đường. Lúc ra đến chợ thì thấy mấy tên lính Commandos giải ba người bị trói ra phía trước chợ. Những người bị bắt đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, mình dính đầy máu. Có một người đi không nổi, bị bọn lính kéo lê lết. Có tiếng kêu xin của một người tù: "Tôi đâu có tội tình gì, chỉ đi mua gà lợn để về bán Tết. Các ông cứ hỏi người trong làng này đều biết tôi là người buôn bán, chứ không là Việt Minh gì hết. Xin các ông tha cho. Tôi còn vợ, còn con ở nhà trông đợi!". Mặc cho lời kêu xin, họ vẫn bị lôi đi xồng xộc.

"(xin bấm vào hàng chữ để xem tiếp)"

-------------------------
From: dothuan@sbcglobal.net
Date: Fri, 11 May 2012 14:33:05 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [vietnamtudo] Re: Lich su uong mau an gan nguoi cua viet gian cato giao, tay sai cho thuc dan

Linh Mục Hoàng Quỳnh bị cộng sản thù ghét nên sai bọn bút nô bôi bác ông ấy rồi giả email của Trần Quang Diệu đưa lên xong rồi lại được chính Trần Quang Diệu giả bộ than thở rồi forward đi lung tung làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ tôn giáo

1) Linh mục Hoàng Quỳnh : Khi còn ở Phát Diệm, ông đã từng giữ chức Tổng tuyên úy Thanh niên, Cố vấn chỉ đạo Chiến khu Công giáo Phát Diệm, Phó chủ tịch Ban chấp hành Ma(.t trận Công giáo Cứu quốc và Tổng chỉ huy Tự vệ, nên thường được gọi là cha Tổng. Vaò Nam, ông coi giáo xứ Bình An ở Chợ Lớn. Na(m 1964, khi có các rối loạn do Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miên Trung gây ra, ông được bầu làm Chủ tịch Khối Công dân Công giáo để đối phó với tình hình. Tính tình hòa nhã, không bao giờ khích bác ai, nhưng rất cương quyết. Ông đã giúp khối Công giáo đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó kha(n. Với một người có thành tích như vậy, CS không bao giờ để cho tự do khi họ chiếm được miền Nam. Na(m 1976, sau vụ Vinh Sơn, công an đã ba('t linh mục Hoàng Quỳnh giam vào khám Chí Hòa với tội danh là thành phần phản động và có nợ máu với nhân dân. Ông bị bọn cán bộ quản lý trại giam đánh chết na(m 1979 tại khám Chí Hòa rồi đem xác di chôn lén.Đó đây


2018-08-16 - Các nhà thờ Mỹ hơn nửa thế kỷ bao che nạn xâm hại trẻ em - Những cáo buộc linh mục xâm hại tình dục trẻ em tại 6 giáo phận thuộc bang Pennsylvania được các giám mục và cơ quan chức năng tại địa phương che giấu trong gần 7 thập niên

2018-08-15 - Mỹ: Hơn 300 linh mục Mỹ bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em - Khoảng 301 linh mục thuộc 6 giáo phận Công giáo La Mã ở Pennsylvania (Mỹ) bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng nghìn trẻ em trong suốt 70 năm qua, sau đó tìm cách bịt miệng các nạn nhân, báo cáo của bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania (Mỹ) công bố hôm qua 14/8 cho biết.

2018-08-15 - Cả đội binh TQ đồn trú gần đảo VN bỗng dưng "bốc hơi" -

2018-08-14 - Linh mục Ý 70 tuổi quấy rối tình dục bé 11 tuổi trong ô tô - Vị linh mục đã bị bắt giữ, thừa nhận hành vi của mình nhưng đưa ra một nguyên nhân khó tin: làm điều này vì bị “quỷ ám”, RT đưa tin. Paolo Glaentzer, 70 tuổi, bị bắt tháng trước

2018-08-14 - Tình Báo Lỗi Lạc NGUYỄN VĂN THƯƠNG - Cuộc Đào Thoát Sau 6 Lần Mỹ Cưa Chân, 10 Lần Bẻ Ngón Chân -

2018-08-13 - Đề phòng Mỹ, Triều Tiên quyết giữ bí mật hạt nhân - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố, nước này sẽ vẫn cất giữ các bí mật và kiến thức về hạt nhân đã thâu tóm được như một cách phòng ngừa các chính sách thù địch của Mỹ đối với Bình Nhưỡng. img src=https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/08/10/10/de-phong-my-trieu-tien-quyet-giu-bi-mat-hat-nhan.jpg width=260>

2018-08-13 - (D.N.L 197+91) Tư Tưởng Bài Trung: Tại Sao Chúng Ta Lại Đi Ngược Với Các Nước? -

2018-08-13 - Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông? - Theo ông Phương, trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành, người dân không được phép lên. Thời gian chạy thử nghiệm từ 3-6 tháng, ông Vũ Hồng Phương cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>Thư, ý kiến ngắn
● 2018-08-17 - Vài chuyện thời sự: Giáo Dân VN một cổ 13 tròng - TT Phi R. Duterte đòi đá đít GM - Bí Mật Thiên Chúa Giáo -

● 2018-08-14 - Về nhân cách. Hồ Chí Minh đã tốt hơn Ngô Đình Diệm rất nhiều - Giác Hạnh -

● 2018-08-14 - Làm sao Giáo Hội La Mã có thể liên tiếp thống trị thế giới? - FB Nguyễn Đảm -

● 2018-08-14 - Tiễn biệt bác Nguyễn Văn Thương - vị anh hùng tình báo vĩ đại. - Thiện Khiêm Nguyệt. -

● 2018-08-13 - Vấn đề tên gọi Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành - Duy Thanh Ph -

● 2018-08-13 - Phân tích kinh tế - Ở Mỹ, lương công nhân tăng không theo kịp lạm phát - Heather Long / Mike Wilson -

● 2018-08-11 - Trải nghiệm "CÁI CHẾT" của Linh Mục Jose Maniyangat ! - Phạm Th Duy -

● 2018-08-10 - Bọn Chính trị thời cơ Thiên Chúa Giáo trường kỳ gây thảm họa cho dân tộc VN - Giác Hạnh -

● 2018-08-10 - Miệng ăn Welfare kinh niên mà mở mồm chửi rủa Cộng Sản - Giáo Hoàng và Cộng Sản - Diễn Đàn -

● 2018-08-06 - Có nhiều loại tham nhũng trong chính quyền TT. Trump - Mona Charen/ Mike Wilson -

● 2018-08-05 - Nhà ở tại Việt Nam và tại Mỹ - FB Doan Quang Minh -

● 2018-08-04 - “Trước cái chết...” - Ri Nguyễn -

● 2018-08-04 - Đánh trống lảng việc bảo vệ hệ thống bầu cử - mập mờ đánh đồng hai trường hợp để khuấy đ - Mike Wilson -

● 2018-08-04 - Hội chợ đa văn hóa tại Canada treo cờ Đỏ Sao Vàng - Khi nào ở Hoa Kỳ mới có? - Giác Hạnh -

● 2018-07-31 - Ý kiến nhân đọc nhận định của ông Giác Hạnh về Giáo Hội PHVNTN - Phan Nguyên -

● 2018-07-31 - Cẩn thận khi để vợ con đến nhà thờ nhá - Hoàng Lê -

● 2018-07-30 - GH Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN) bị cả hai thời kỳ VNCH ngược đãi - Giác Hạnh -

● 2018-07-30 - PG trong dòng sinh mệnh của dân tộc.: Một thầy tu cứu nước - Kiwi giới thiệu -

● 2018-07-22 - Những điều này đang khiến cả chính trường Mỹ lâm nguy - Mike Wilson -

● 2018-07-21 - Thomas Jefferson nói thế - Nhưng tại sao TT Mỹ đặt tay trên kinh thánh, và In God We Trust? - FB Ca-tô Rô-ma giáo -

● 2018-07-19 - Tổng Thống Trump đọc từng chữ từ giấy chữa tội tại Nhà Trắng, 17/7/2018 - Trạng Móc -

● 2018-07-18 - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện khả năng ngoại ngữ - Mike Wilson -

● 2018-07-17 - Từ mới cho một khái niệm cũ - Chính nghĩa Quốc ...Gia Tô - Giác Hạnh -

● 2018-07-16 - TT. Trump khuyên Bà Teresa May về chương trình Brexit: "Kiện EU, không thương thuyết" - Washingtonpost -

● 2018-07-16 - Trong trận đấu hình tượng, nếu tôi làm trọng tài, thì HCM thắng tới mấy chục điểm - Giác Hạnh -

● 2018-07-15 - Một nhận xét đáng được nghe - Ăn Xin Kiểu Mỹ và Ăn Xin Kiểu Việt Nam - FB Nguyễn Duy Mạnh -

● 2018-07-14 - Nhà nước Mỹ quyết liệt mạnh tay hơn đối với di dân - Miami Herald -

● 2018-07-13 - Nghệ Thuật "No Deal" (Vô Chiêu) của TT. Trump - Robert Reich/ Mike Wilson -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>>