●   Bản rời    

Không phải chỉ có linh mục Hoàng Quỳnh - Đỗ Thuấn - Trần Quang Diệu - Nguyễn Kim Luân


From: nguyen kimluan
Sent: Saturday, May 12, 2012 6:22 AM
Subject: Re : Về bà Đỗ Thuấn

Kính thưa quí vị,
Về câu nói : “ thà mất nước chứ không thà mất Chúa ” kh^g fải chỉ nơi Lm H.Quỳnh, mà phải nói đó là tâm trạng của 99 % tín đồ Kitô hê fái Lamã ( nơi ca'c hệ fái khác, tôi vì kh^g "ở trong chăn" nên kh^g rõ, do đó kh^g dám nói bừa). Các con chiên đuợc nhồi sọ từ thủơ âu thơ, dẫn đến tâm niệm : " đuợc lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi ! "
Thế gian ở đây, dĩ nhiên là bao gồm cả TỔ QUỐC , và : kh^g mất linh hồn có nghĩa là kh^g mất chúa.

Kính.
Nkl ( 1 cựu CHIÊN CUỒNG TÍN)
-------------------------

De : Tay Son Nguyen

Thưa bà Đỗ Thuấn,

Bà Đỗ Thuấn này hết càm ràm tôi mạo dụng danh tánh “vị tướng tài Trần Quang Diệu của nhà Trần”, đến chuyện rà xét IP trật lất nhưng lại đi chửi rủa ẩu tả là “Trần Quang Diệu đang ở Mỹ mà nói ở Úc”, thì nay đến chuyện xóa mất phần trích dẫn của tôi có xuất xứ từ đâu (ở đây tôi đã cho vào!), để chỉ duy nhứt bà ấy làm được chuyện vu khống bất cứ ai dám đụng tới Thiên Chúa giáo gắn liền với công cuộc thực dân hóa Việt Nam qua việc truyền giáo là một; dám đụng tới vị linh mục Hoàng Quỳnh đã từng tuyên bố “thà mất nước chứ không thà mất Chúa”; dám đụng tới ông Ngô đình Diệm “đại anh hùng của dân tộc Việt Nam” (sic) thì kẻ đó đều là “tay sai” hay chính là “CS“ cả.

Lịch sử Việt Nam, xã hội Việt Nam, con người Việt Nam đâu mà cực đoan, thiển cận, quanh co trái khoáy ra như thế vậy chứ!

Đoạn thuật về cuộc giết người banh bụng móc gan đặt lên vỉ sắt nướng uống rượu mà nhà sử học Nguyễn Mạnh Quang trích dẫn, đến tôi đối chiếu, trưng ra là xuất xứ từ sách “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng Hay Đến Bờ Ảo Vọng” của ông Cửu Long Lê Trọng Văn (nhà gián điệp được đặc mệnh với những điệp vụ tuyệt mật, trực tiếp từ ông Cố vấn Ngô đình Nhu), xuất bản năm 1996 tại USA lận cơ!, từ trang 187 đến 192 như sau:
“NHÀ NƯỚC VIET NAM VÀ ĐẠO GIA TÔ

1. Nhắc lại quá khứ

Những trang sử của Dân Tộc Việt Nam trước đây đã ghi đậm nét mực từ thời nhà Nguyễn (Gia Long) về tính chất của những nhà truyền giáo Gia Tô ngoại quốc đến nước ta nằm trong âm mưu biến nước ta thành một thuộc địa của thực dân xâm lược.

Thuộc địa và tôn giáo đã gắn liền với nhau như hình với bóng, không thể tách rời ra được. Thực dân Pháp khi đem quân đến Việt Nam đã có sẵn bản đồ, người dọ thám, người dẫn đường do các nhà truyền giáo cung cấp. Đi xa hơn, về mặt nhân sự đã có sẵn một số người Việt Nam mất gốc là “bổn đạo mới” của các
Cha cố tuyển mộ để làm lính Dõng cho Pháp.

Nếu không có những người Việt Nam đánh mất lương tri theo Pháp, đừng hòng giặc Pháp chiếm đóng nước ta một cách dễ dàng và mau chóng như thế!

Sau khi đánh chiếm nước ta, cai trị dân ta, thực dân Pháp chủ trương cho người viết sử lệch lạc về việc bài xích đạo Gia Tô của các vua quan nước ta. Trăm nghìn cái sai đều đổ lên đầu vua quan nước Nam (Vậy mà cho đến thời đại ngày nay có kẻ “con chiên” gốc Việt vẫn còn thể hiện tính mất gốc, phản bội cội nguồn bằng cách nhẫn tâm lên tiếng xác định là “Cám Ơn Thực Dân Pháp!” – tqd). Còn các nhà truyền giáo ngoại quốc thì không có gì sai cả, thực dân cướp nước cũng không sai luôn.

Người xưa thường nói: “Đạo đi trước, cướp nước theo sau” quả không sai chút nào. Những người trên trốc của đạo Gia Tô miệng thì nói nhân từ, bác ái với nào những là Chúa tình thương nhưng thực hiện thì ngược lại. Nhiều khi họ còn đồng lõa với tội ác. Còn thực dân Pháp thì nói là đến nước ta để khai phá và đem văn minh đi gieo rắc, nhưng thực tình thì muốn biến dân ta thành nô lệ.

Nêu lên trường hợp giám mục Puginier làm điển hình. Vai trò thực dân của Puginier không chối cãi vào đâu được, đã làm cho mọi người Việt Nam lúc đó cũng như sau này hiểu rằng các nhà truyền giáo Gia Tô chỉ có một mục đích liên kết cùng thực dân để biến nước người thành nước Chúa và thuộc địa.

Và sau này những kẻ như Trần Lục, Nguyễn Bá Tòng, Lê Hữu Từ, Phạm Ngọc Chi… đều là những kẻ làm tay sai của Pháp hãm hại đồng bào.

2. Khi thực dân Pháp tái chiếm Đông Dương.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp phải thành thật mà nói Việt Minh có chủ trương kết hợp các đoàn thể, tôn giáo… (dại gì họ không làm như vậy! Chính trị là quyền biến, là ma mãnh mà! - tqd) gồm sĩ nông công thương binh cùng kháng chiến chống Pháp nên không thấy có việc đàn áp tôn giáo hoặc có âm mưu triệt tiêu Gia Tô, tuy ai ai cũng biết là chủ nghĩa Cộng Sản có chủ trương bài Gia Tô.

Những việc đáng tiếc nho nhỏ chỉ xảy ra ở Thanh Hóa và Ninh Bình khi Pháp đổ bộ lên Hải Phòng hai bên đã thủ tiêu người của nhau. Nhưng sau khi giám mục Lê Hữu Từ đổi chiều, từ một cố vấn của chủ tịch Hồ Chí Minh ông quay sang cộng tác với Pháp và được Pháp võ trang cùng chi tiền để lập Khu Tự Trị Phát Diệm thì phía bị thiệt hại là Việt Minh.

Khu Tự trị Phát Diệm đã là một thành lũy của Pháp xây dựng để chống lại Việt Minh và cũng là tiền đồn ngăn chận Việt Minh ở Liên Khu Tư.

Sau đây là một chuyện hãi hùng xảy ra đã mấy chục năm qua làm tôi không thể nào quên được khi nhớ lại câu chuyện “Liên tôn diệt Cộng” mà người Gia Tô An Nam nhúng vào:

Hồi ấy nhiều vùng ở Nam Định và Ninh Bình, phần nhiều những làng có dân Gia Tô cư ngụ, người Pháp đển tuyển mộ lính "Partisan, commandos", tổ chức và phát súng ống để chống lại Việt Minh. Nhiều làng ban ngày thì Hội Tề kiểm soát, ban đêm thì Việt Minh kiểm soát. Việc đi lại của dân chúng rất khó khăn, thường hay xẩy ra bắt bớ. Nếu ai không chứng minh được giấy tờ hay lý lịch thì bị làm khó dễ, nếu không bị lính của Tây bắt nhốt trong đồn thì cũng bị Du Kích của Việt Minh bắt giữ và giam lỏng tại trụ sở Ủy Ban Hành Chính. Thật là cảnh ly loạn do thực dân Pháp mang đến làm khổ dân tình. Vì tình trạng xẩy ra như vậy cho nên người dân, nhất là những người đi buôn bán ở những vùng xôi đậu đều phải thủ giấy tùy thân trong người. Có người có đến hai loại giấy tờ của cả hai bên. Còn những người khôn khéo rộng xã giao có khi chẳng cần lận một thứ giấy tờ gì trong người mà ải nào qua cũng lọt. Khổ nhất là người dân ở vùng xôi đậu bị một cổ hai tròng vì nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả ông cha cho nên khó bề mà bỏ đi đâu được. Nhất là những ngày Pháp hành quân. Phần tôi, gốc gác ở Liên Khu Tư, có vóc dáng học sinh trắng trẻo và lại cũng biết chút tiếng Pháp. Phần khác, gia đình tôi quen rất nhiều cha cố và các công chức làm việc cho Pháp ở vùng Tề nên sự đi lại của tôi lúc bấy giờ không mấy lo ngại.

Hôm ấy nhằm những ngày gần cuối năm. Tuy súng vẫn nổ cắc bùng mà ở vùng nào dân mình cũng chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán. Gia đình tôi cũng sửa soạn Tết. Vì biết tôi gan dạ nên Mẹ tôi đưa tiền tôi vào vùng Pháp chiếm đóng để sắm Tết và luôn thể thăm những người thân. Tôi đang đi ở vùng Tề thì đột nhiên nghe nhiều tiếng súng nổ một cách khác thường. Ngay sau đó là những toán lính Sénégalais rạch mặt đi đường ruồng bố. Không may cho tôi, có mây tên người Việt thám báo nghi ngờ tôi là liên lạc viên của Việt Minh bèn bắt giữ tôi lại. Chúng dẫn tôi về Phòng Nhì để giao lại cho viên sĩ quan Pháp. Nhờ nhanh trí, khi gặp viên sĩ quan Phòng Nhì Pháp, tôi bình tĩnh nói tôi là học sinh, muốn đi học lại nên muốn đến Ninh Bình liên lạc với người bà con hiện làm ở Tòa Án để thu xếp việc dời đổi nơi ở. Không hiểu vì cảm tình nghe tôi nói tiếng mẹ đẻ của hắn hay vì một lý do nào khác, tên Trung Úy Phòng Nhì này không làm khó dễ gì tôi, mà còn cấp cho tôi một giấy chứng nhận tôi là học sinh. Thế là tôi thoát nạn. Từ nay có bửu bối trong mình nên được tự do đi lại trong vùng Pháp chiếm đóng.

Vì có cuộc hành quân của Pháp ở dọc đường nên làm trễ nải việc đi bộ của tôi đến Ninh Bình. Đi qua Nho Quan đã xa, đi mãi thỉnh thoảng gặp những toán lính Pháp gốc Phi Châu hành quân dọc đường. Một lần nữa tôi bị một toán lính Phi Châu chặn lại hỏi giấy. Vừa may, lúc ấy có một sĩ quan Pháp đến. Tôi liền móc túi lấy giấy vừa được cấp, trình ngay cho viên sĩ quan Pháp. Hắn bảo tôi: "Gần tối rồi. Đừng đi nữa. Nhà binh đang hành quân". Tôi chỉ gật đầu tỏ vẻ cung kính, nói: "Oui, mon lieutenant". Chắc hắn tội nghiệp tôi vì thấy tôi có dáng nho nhã học sinh. Hắn liền gọi tên trưởng đồn người Việt lại, rồi bảo tên này: "Nhà mày rộng. Xếp cho anh này một chỗ nằm đêm nay". Rồi hắn quay lại nói với tôi: "Đi theo Trưởng Đồn về nhà hắn ngủ. Nhớ sáng mai có đi cũng đừng đi sớm. Nhà binh đang hành quân. Nguy hiểm lắm!" Tôi cảm ơn hắn rồi đi theo tên trưởng đồn về nhà.

Nhà tên trưởng đồn ở ngay sát cạnh đồn. Tối hôm ấy, vì lạ chỗ tôi không ngủ được. Phần vì ở ngay bên cửa sổ buồng tôi ngủ, có những tiếng quát tháo om xòm và những tiếng kêu la thất thanh vọng đến như đập vào tai tôi. Hình như có nhiều người đang bị tra tấn, đánh đập ngay ở bên kia đồn và cứ liên tục cho đến gần sáng. Sáng lại, có mấy chiếc xe nhà binh chở những người võ trang của Cha Tổng mà sau này tôi mới biết là Cha Tổng Hoàng Quỳnh cùng toán lính tự vệ của ông ở Phát Diệm đến vào nhà tên trưởng đồn. Bên này, tôi nghe cuộc nói chuyện giữa Cha Tổng và tên trưởng đồn không mấy rõ, tiếng được, tiếng mất. Hình như Cha Tổng ra lệnh bắn bỏ mấy tên Việt Minh vừa bị bắt, giết xong thì chặt đầu rồi bêu ở ngõ ra vào làng để làm gương và để hù dọa những người theo Việt Minh. Thế rồi, chỉ một lúc sau là Cha Tổng và toán lính ra về.

Sau đấy, tôi định ra chào tên trưởng đồn nói cám ơn, nhưng tên này đã đi sang đồn rồi. Tôi liền ra chợ gần đấy tìm mua xôi ăn để tiếp tục lên đường. Lúc ra đến chợ thì thấy mấy tên lính Commandos giải ba người bị trói ra phía trước chợ. Những người bị bắt đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi, mình dính đầy máu. Có một người đi không nổi, bị bọn lính kéo lê lết. Có tiếng kêu xin của một người tù: "Tôi đâu có tội tình gì, chỉ đi mua gà lợn để về bán Tết. Các ông cứ hỏi người trong làng này đều biết tôi là người buôn bán, chứ không là Việt Minh gì hết. Xin các ông tha cho. Tôi còn vợ, còn con ở nhà trông đợi!". Mặc cho lời kêu xin, họ vẫn bị lôi đi xồng xộc.

"(xin bấm vào hàng chữ để xem tiếp)"

-------------------------
From: dothuan@sbcglobal.net
Date: Fri, 11 May 2012 14:33:05 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [vietnamtudo] Re: Lich su uong mau an gan nguoi cua viet gian cato giao, tay sai cho thuc dan

Linh Mục Hoàng Quỳnh bị cộng sản thù ghét nên sai bọn bút nô bôi bác ông ấy rồi giả email của Trần Quang Diệu đưa lên xong rồi lại được chính Trần Quang Diệu giả bộ than thở rồi forward đi lung tung làm lợi cho Việt Cộng và gây chia rẽ tôn giáo

1) Linh mục Hoàng Quỳnh : Khi còn ở Phát Diệm, ông đã từng giữ chức Tổng tuyên úy Thanh niên, Cố vấn chỉ đạo Chiến khu Công giáo Phát Diệm, Phó chủ tịch Ban chấp hành Ma(.t trận Công giáo Cứu quốc và Tổng chỉ huy Tự vệ, nên thường được gọi là cha Tổng. Vaò Nam, ông coi giáo xứ Bình An ở Chợ Lớn. Na(m 1964, khi có các rối loạn do Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miên Trung gây ra, ông được bầu làm Chủ tịch Khối Công dân Công giáo để đối phó với tình hình. Tính tình hòa nhã, không bao giờ khích bác ai, nhưng rất cương quyết. Ông đã giúp khối Công giáo đương đầu với nhiều hoàn cảnh khó kha(n. Với một người có thành tích như vậy, CS không bao giờ để cho tự do khi họ chiếm được miền Nam. Na(m 1976, sau vụ Vinh Sơn, công an đã ba('t linh mục Hoàng Quỳnh giam vào khám Chí Hòa với tội danh là thành phần phản động và có nợ máu với nhân dân. Ông bị bọn cán bộ quản lý trại giam đánh chết na(m 1979 tại khám Chí Hòa rồi đem xác di chôn lén.
Đó đây


2018-05-22 - Lạm dụng ở Chi-lê, một vụ bê bối mới: Giám mục Goic đình chỉ việc mục vụ của 15 linh mục - Đây là trường hợp nổi bật, giúp chúng ta hiểu được sự lây lan của một hiện tượng, mà bây giờ đã trở thành một “hệ thống”, cùng lúc với sự bất lực của các chủ chăn không có

2018-05-22 - Một chuyên gia khẳng định lạm dụng quyền lực là gốc rễ của khủng hoảng lạm dụng tình dục trong Giáo hội - họ thao túng và sỉ nhục nạn nhân và Giáo hội trong cương vị thể chế, trước hết lại muốn bảo vệ hình ảnh của mình thay vì chăm sóc cho những người bị lạm dụng.

2018-05-20 - Cố vấn chính trị lâu năm của TT Trump sẽ bị Mueller truy tố vì "tội ác không liên quan" - Roger Stone có thể bị Luật sư đặc biệt Robert Mueller truy tố. Tuy nhiên, bản cáo trạng sẽ là một "tội phạm không liên quan" đến bất kỳ sự thông đồng nào với Nga vào năm 2016.

2018-05-19 - Thực sự, "vụ săn phù thủy" của Mueller đang săn được những kẻ xảo trá - Bất chấp những tuyên bố liên tục của Trump "Không có sự thông đồng và không có cản trở công lý", các sự kiện nay càng tệ hơn nhiều so với lúc Mueller đặt tên, cả hai vấn đề trên

2018-05-19 - Sự từ chức của tất cả giám mục Chi-lê vùi đi trách nhiệm của từng người - Ông François Devaux, chủ tịch tổ chức "Lời được Giải phóng" phản ứng trước việc các giám mục Chi-lê từ chức, ông đã đến Chi-lê vào tháng 1 vừa qua để dự ngày suy nghĩ chưa từng có về các vụ lạm dụng

2018-05-19 - Tất cả 34 Giám Mục ở Chi-Lê đệ đơn từ chức lên Giáo Hoàng - Trong tuyên ngôn công bố hôm 18-5-2018, các GM Chile cám ơn GH và các chức sắc vì những cố gắng chữa lành những vết thương xã hội, và xin từ chức để Ngài Giáo Hoàng định liệu.

2018-05-17 - Mueller sẽ không truy tố Trump nếu tìm thấy những hành vi sai trái, luật sư Giuliani nói - Hôm thứ Tư, luật sư của TT Trump cho biết các điều tra viên của Mueller sẽ tuân theo quan điểm của Bộ Tư Pháp rằng Hiến Pháp ngăn cản truy tố tổng thống đang tại chức

2018-05-17 - Mới nhất | vụ Đức Chúa Trời ở Ngọc Lặc và thành phố Thanh Hóa -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2018-05-22 - Phó Bộ Trưởng Tư Pháp - Rod Rosenstein đã đi một nước cờ rất tế nhị - Người Quan Sát -

● 2018-05-18 - Nhận diện thêm các yếu tố khác của tà đạo - Quán Tâm Cư Sĩ -

● 2018-05-18 - VNCH không có anh hùng - Hổ tướng hay Hỗ Thẹn? - Giác Hạnh vs Vũ Linh Châu -

● 2018-05-17 - Người đàn ông Mỹ thay đổi cuộc đời hàng trăm trẻ em đường phố Việt Nam - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-17 - Tại Sao ông Mueller tuyên bố không truy tố ông Trump nếu tìm thấy Trump sai phạm? - Mike Wilson -

● 2018-05-17 - Rex Tillerson cảnh báo "sự khủng hoảng về đạo đức và liêm khiết" ở nước Mỹ - nhưng không nêu tên T - Tom McCarthy/The Guardian -

● 2018-05-16 - Vì trong kinh thánh của 3 mối đạo nầy không có danh từ ghi là "Từ Bi Hỉ Xả". - Phượng Hoàng GV -

● 2018-05-15 - Tôn giáo - Tà giáo - Đạo đức vị tha - đạo đức vị kỷ - Face books -

● 2018-05-14 - Ngô đồng một chiếc lá rơi - Mike Wilson -

● 2018-05-14 - Vài vấn đề cần minh xác thêm - Nguyễn Phan vs Giác Hạnh -

● 2018-05-11 - Thư làm quen với anh Quý Long - Máy tính đã mở ra cho tôi một phương trởi cao rộng. - Huỳnh Anh - Tiên Long -

● 2018-05-09 - VNCH không có ai là anh hùng cả, toàn là nhận lương Mỹ, thi hành chủ nghĩa Công giáo - Giác Hạnh -

● 2018-05-09 - Tranh Siêu Đảo Ngược Chiến Thắng Tại Cuộc Thi Hội Họa Thế Giới Ở San Francisco USA 2018 - Upsidedownism -

● 2018-05-09 - Phản hồi - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - Hải Nguyễn -

● 2018-05-08 - Bổ túc - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm Phú Châu -

● 2018-05-06 - Hội Bạn Người Cùi, kêu gọi đóng góp bao nhiêu năm nay - FB Lâm P Châu -

● 2018-05-05 - Cái nhìn 2 chiều về cả Tầu và Nhật trong việc kinh doanh - FB Doan Quang Minh -

● 2018-05-04 - Cân nhắc khi đầu tư tiền của để định cư tại Mỹ - Đang giầu ở Việt Nam trở thành người nghèo - FB Dòng Máu Lạc Hồng -

● 2018-05-03 - Đại biểu Quốc hội: Hội Thánh Đức Chúa Trời là thứ "quái thai tâm linh" giết chết tinh thần xã hội - Tú Già -

● 2018-05-02 - Tụi Công giáo chiếm cứ đại đa số các tổ chức chính trị - Giác Hạnh -

● 2018-05-02 - Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống - và cũng đã giúp con đánh mất nó - Ron Dinh -

● 2018-05-02 - V/V Sỹ quan quân đội Hoa Kỳ, Đại úy Thomas Dyer gần đây đã theo Đạo Phật - FB Quên Hoài -

● 2018-05-02 - Niềm Đau Thế Kỷ Dân Ta - Mấy câu thơ chua nhắn quân xâm lược - Nguyễn Hồng Hải -

● 2018-05-02 - Sài Gòn về đêm qua góc nhìn của nhiếp ảnh tay ngang Vũ Phong - Lão Ông -

● 2018-05-02 - Ông Moon Jae-in: TT Trump "có thể đoạt giải Nobel" nếu Bắc Hàn và Nam Hàn đạt được thỏa thuận hòa bìn - Mike Wilson -

● 2018-04-30 - Ba Mấu Chốt Quanh Chuyện Di Cư Năm 1954 - Hải Nguyễn -

● 2018-04-29 - Chứng minh VN không bao giờ đánh giặc cho Trung quốc là quan hệ VN-TQ không bao giờ hữu hảo - Mike Wilson -

● 2018-04-28 - Cái bắt tay đẹp nhất thế giới ngày hôm nay 27-4-2018 - FB Quên Hoài -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>>