Tại Sao Ngài Giê-su Không Dám Làm Chứng Cho Yahweh Trước Pilate?

Việt Dân

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgV/VietDan_01.php

06-Sep-2016

Bài viết này khai triển thêm quanh câu hỏi "Giê-su Có Là Vua Hay Không? - Tân Ước John 18:33-38" ở bài trước. Xin nhắc lại câu 18: 37 trong "Phúc Âm Thánh John":

Pilate nói với Ngài, "vậy thì ông là vua à?" Giê Su đáp, "Chính ông nói tôi là vua đấy. Vì cớ này mà tôi được sinh ra, cũng vì cớ này mà tôi vào đời (nhập thế), để làm chứng cho chân lý . Mọi người thuộc về chân lý đều nghe tiếng nói của tôi".

Ngài Giê-Su trước quan Pilate. Ảnh ourfaithinaction.net

NHẬN XÉT:

Theo truyền thống đạo Do Thái, tất cả các nhà tiên tri Do Thái đều làm nhân chứng cho Thiên Chúa (TC) mà họ gọi là Đấng Y_W_H. Họ không dám phát âm tên TC, vì cho rằng TC là bất khả tư nghị, siêu vượt hình tướng và danh hiệu. Ai gọi tên sẽ bị xem là bất kính.

Trong Mười Điều Răn của người Ki-tô có câu: "Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ." Câu này lấy ý từ kinh Xuất hành 20:2–7 hoặc Đệ Nhị Luật 5: 11: "Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng." (xem wikipedia.org)

Sau này, dân Do Thái phát âm Y_W_H ... là Yahweh ! Xem "Did Christ or the Apostles Use the Name YAHWEH?"

Nếu đích thực là tiên tri theo đúng truyền thống Do Thái thì đáng lẽ ra Ngài Giê Su đã phải làm chứng cho Yahweh trước Pilate - nhất là Ngài đã từng nhận là Con của Yahweh !

Nhưng Ngài Giê Su đã không dám làm chứng cho "Cha" mình !

Vì sao ?

- Vì Yahweh là Thần Quốc Gia của dân Do Thái : nếu Ngài Gê Su tự nhận là làm chứng cho Yahweh thì Ngài tất nhiên phải đặt vấn đề giải phóng dân Do Thái như tiên tri Moses đã từng can đảm làm trước Pharaoh của Ai Cập !

Moses đến gặp Pharaoh của Ai Cập cho dân Do Thái ra khỏi vòng nô lệ. Ảnh kaarre.wordpress.com

- Ngược lại, Ngài Giê Su chỉ dám nói bâng quơ, "tôi... làm chứng cho chân lý "(!) mà cũng chẳng biết giải thích chân lý là cái quái gì sau khi bị Pilate hỏi gặng !

Với tư cách này thì Ngài Giê Su không đáng làm Vua dân Do Thái !

Và nếu so với các anh hùng dân tộc ta - từ góc nhìn đòi lại và bảo vệ chủ quyền quốc gia VN - THÌ NGÀI GIÊ SU KHÔNG ĐÁNG XÁCH DÉP CHO HỌ !!!

Vâng, đây là lịch sử, - nói có sách mách có chứng, và không thể phủ bác !!!

 

Việt Dân

_______________

Bài liên quan:

- Vấn Đề Việt Hóa Đạo Ki-Tô (Mike Wilson)

- Giê-su Có Là Vua Hay Không? - Tân Ước John 18:33-38: (Việt Dân)

- Tại Sao Ngài Giê-su Không Dám Làm Chứng Cho Yahweh Trước Pilate? (Việt Dân)

- Giải Mã Thuyết Ba Ngôi của Thần Học Ki-tô (Việt Dân)

- Giê Su Không Bao Giờ Tự Nhận Là "Con Một Của Thiên Chúa" (Việt Dân)

Trang Tôn Giáo