Wednesday, January 28, 2009 8:19 PM

From:

"D. Nguyen"

Subject:

Gop y ve bai viet cua ong Nguyen Hy Vong - thư thứ hai

LTS: Trong lá thư Lý Thái gửi ông Nguyễn Hy Vọng có đặt ra vài câu hỏi về những mâu thuẩn trong lý thuyết của các đạo thờ Chúa. Những câu hỏi này chưa được ai trong các hàng giáo phẩm trả lời một cách xuôi thuận. Trong thư này của Du Nguyễn, những mâu thuẩn khác trong chính các "lời Chúa" cũng được nêu ra. Những mâu thuẩn này liên quan đến cá tính của đức giáo chủ, điều mà một tôn giáo lẽ ra phải xem là ưu tiên và trọng đại nhất. Thư này có 3 phần:

1. Chúa có "yêu thương", có tôn "trọng tự do" con người hay không?

2. Vấn đề Phê Bình Tôn Giáo

3. Vấn đề Tin

(SH).

 

Dẫn: Bài viết "Đâu là lựa chọn của bạn?" của ông Nguyen Hy Vong

 

1.

Chúa có "yêu thương", có tôn "trọng tự do" con người hay không?

Ông Nguyễn Hy Vọng viết:

6- Bài này được viêt là vì bạn, người anh/chị/em của tôi, vì bạn và tôi đều do một Thượng đế dựng nên, và Ngài yêu thuong tât cả chúng ta như tình yêu của một người CHA. Do đó, điều tôt đẹp, hữu ich và vô cùng quan trọng cho đời bạn, nếu tôi im lặng, không nói gì cả, thì tôi đâu có coi bạn là anh/chị/em của tôi. Hơn nữa, Chúa dạy tôi phải chia sẻ những điều tôt lành mà tôi nhận được từ Ngài.

7- Thiên Chúa đã ban cho bạn và tôi sự tự do, theo Ngài hoặc chối bỏ Ngài. Do đó, người theo Chúa rao giảng nhưng không ép buộc ai phải theo. Sự chọn lựa ở trong tay anh/chị/em, và không ai trach nhiệm hộ sự chọn lựa đó.

Chúa của ông Nguyễn Hy Vọng, yêu thương tât cả chúng ta như tình yêu của một người CHA, đã ban cho bạn và tôi sự tự do, theo Ngài hoặc chối bỏ Ngài, không ép buộc ai phải theo? Có đúng thế không ? Chúng ta ôn lại :

 

LỜI CHÚA PHÁN

Luke 19:27 : Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.

Matthew 10: 34-36 Chúa Giê-su khẳng định: Đừng tưởng rằng Ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Vì Ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn.

Lu-Ca 12: 51-53 cũng xác định lại khẳng định của chúa Giê-su như sau: Đừng tưởng Ta đến để đem hòa bình cho thế giới. Không, Ta đến để chia loài người làm hai. Từ đây, một nhà có năm người sẽ chia rẽ chống đối nhau: hai chống ba, và ba chống hai. Mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng.

Matthew 18:6: Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.

Luke 14, 26: Nếu kẻ nào đến với ta mà không "căm ghét" cha mẹ, vợ con, anh chị em, và ngay cả đời sống của hắn, thì hắn không thể là môn đồ của Ta. (If anyone who comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his life also, he cannot be My disciples.)

 • Chúa Giê-su dạy: "Hãy lấy cây sà trong mắt ngươi ra trước rồi hãy lấy cây kim trong mắt người khác ra sau. Đừng phê phán ai để ngươi cũng không bị phê phán" nhưng rồi chính ông lại đi phê phán người khác: Matthew 23: 13: Khốn cho giới dạy luật và Biệt Lập, hạng đạo đức giả; Matthew 23:15: Khốn cho các ông, hạng giả nhân giả nghĩa; Matthew 23: 16: Khốn cho các ông, hạng lãnh đạo mù quáng

  và còn nhiều lời phê phán tương tự khác đầy dãy trong Tân Ước.

 • Chúa Giê-su dạy môn đồ "phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ các con" (Matthew 5: 44), nhưng chính Giê-su thì lại hành động ngược lại:

  Luke 19:27 : Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta.

  Chúa Giê-su phán,

  Matthew 12:30: Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta, và coi những người không tin và tuân phục Giê-su là kẻ thù và dạy môn đồ:

 • Chúa Giê-su dạy: "Người nào nguyền rủa anh em sẽ bị xuống hỏa ngục" (Matthew 5: 22) nhưng chính chúa Giê- su lại đi nguyền rủa những người không chịu theo chúa :

  Luke 8: 24: Nếu ngươi không tin ta là con Thượng Đế, ngươi sẽ chết trong tội lỗi của ngươi.

  Matthew 12: 34: Ôi thế hệ của những loài rắn độc, ác như các ngươi làm sao có thể nói những lời tốt lành? Matthew 23: 33: Ngươi là loài rắn, ngươi là thế hệ của những rắn độc, làm sao các ngươi thoát khỏi hỏa ngục?

 • Thế giới chúng ta có nhiều tôn giáo, nhưng tôi chưa từng biết một vị giáo chủ nào có cách yêu thương kì quặt như thế.

  Đâu là lựa chọn của bạn ? Đừng nghe những gì các cha nói, hãy nhìn kỹ những gì các cha làm.

   


  Tài liệu tham khảo thêm:

  http://video.google.co.uk/videoplay?docid=3335354490744010763

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/1920138.stm

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/78503.stm

  http://www.survivorsfirst.org/gallery/index.html

  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=360

  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=2240

  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=360

  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=52

  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=361

   


  2.

  Việc Phê Bình Tôn Giáo

  Học giả Paul Blanshard

  Nhìn rõ vấn đề tôn giáo trong xã hội, học giả Paul Blanshard đã viết như sau trong cuốn Nền Tự Do Của Mỹ và Quyền Lực Ca-Tô American (Freedom and Catholic Power), trang 4, như sau:

  "Anh không bao giờ nên chỉ trích tôn giáo của người khác", cái giáo lý nghe có vẻ vô hại đó, phát xuất từ những tình cảm cao quý, nhưng thật là nguy hại cho lối sống dân chủ. Nó không để ý đến bổn phận phải bênh vực sự thật trong mọi ngành tư duy của mọi công dân tốt. Nó không xét đến sự kiện là phần lớn cái mà con người gọi là tôn giáo cũng là chính trị, lành mạnh xã hội và kinh tế. Giữ yên lặng về "tôn giáo của người khác" có thể đưa đến nền y tế hạng hai, nền giáo dục thấp kém, và chính quyền phản dân chủ."

   

  ("You should never criticize another man's religion", that innocent-sounding doctrine, born of the noblest sentiments, is full of danger to the democratic way of life. It ignores the duty of every good citizen to stand for the truth in every field of thought. It fails to take account of the fact that a large part of what men call religion is also politics, social hygiene and economics. Silence about "another man's religion" may mean acquiescence in second-rate medicine, inferior education and anti democratic government.)

   

   

   


  3.

  Vấn đề Tin Tưởng

  trích nguồn http://www.thuvienhoasen.org/kinhkalama.htm

  Kinh Kàlàma

  Tăng Chi Bộ III.65

  (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)

  ... Này các Kàlàmà, chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình.

  Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí chỉ trích; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng!  ...

   


  Xin xem các thư liên hệ:

  Đâu là lựa chọn của bạn?-1 (Nguyễn Hy Vọng)

  Góp Ý Với Ông Vinh Danh Cha (Thiên Lý) 

  Đâu là lựa chọn của bạn? (Thiếu Khanh)

  Góp Ý Với Ông Vinh Danh Cha (Lại Quảng Nam)

  Đâu là lựa chọn của bạn? - a (Lý Thái)

  Đâu là lựa chọn của bạn?-2 (Nguyễn Hy Vọng)

  Đâu là lựa chọn của bạn? - b (Lý Thái)

  Góp Ý Về Bài Viết Của Ông Nguyễn Hy Vọng - 1 (Du Nguyen)

  Góp Ý Về Bài Viết Của Ông Nguyễn hy Vọng (Nguyen Houston) 

  Góp Ý Về Bài Viết Của Ông Nguyễn Hy Vọng - 2 (Du Nguyen)  

  Về Bài Viết "Đâu Là Chọn Lựa" của ông Nguyễn Hy Vọng (Ca Hát)

   

   

   


  Các Emails khác